Temarapport 2009: - DPSD

dpsd.dk

Temarapport 2009: - DPSD

3 Metode

Der er foretaget en søgning i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) med anvendelse

af følgende søgeord: adipositas, adipøs, bariatri, BMI, fed, overvægt. Der

blev søgt blandt alle de rapporter, som databasen indeholder fra 2004 til oktober

2008. Der blev søgt for forekomsten af kodeordene i henholdsvis rubrikken ”hændelsens

forløb” og rubrikken ”formodede årsager”.

Der blev fundet 73 rapporter, hvor det må formodes, at patienternes overvægt havde

betydning for hændelserne.

I godt halvdelen af rapporterne var patientens vægt eller Body Mass Index (BMI)

ikke anført. Det kan således ikke vides, om alle patienterne tilhørte kategorien af

svært overvægtige. Svær overvægt defineres som BMI > 35 og sygelig overvægt

som BMI > 40. I samtlige rapporter, hvor BMI var oplyst, var patienterne svært

overvægtige eller sygeligt overvægtige. I de rapporter, hvor kun vægten var oplyst,

var den så høj, at det må antages, at disse patienter mindst var svært overvægtige.

De 73 hændelser er nedenfor opdelt i 10 kategorier: hjælpemidler, lejring på sengestue,

pladsforhold, personalebehov, fald, undersøgelse og behandling, udstyr til undersøgelse

og behandling, medicinering, lejring ved operation og anæstesi.

Temarapport 2009: Utilsigtede hændelser hos svært overvægtige 6