Ny iværksætter-su clement KjersgAArd - Agenda - Aalborg Universitet

agenda.studentersamfundet.aau.dk

Ny iværksætter-su clement KjersgAArd - Agenda - Aalborg Universitet

vidst, At uddannelsessystemet

teKst: ANDErS LEONHArD JENSEN, SAMFUNDSFAg, 3. SEMESTEr · foto: FrEDErIK WULFF, PrODUKT- Og DESIgNPSyKOLOgI, 7. SEMESTEr

er Kunstigt”

faglighed, viden og ekspertise er tre centrale begreber i den læring, som uddannelsessystemet,

og i særdeleshed universiteterne, skal producere. danske studerende skal derfor score højt på

disse tre parmetre for at kunne begå sig som akademikere på fremtidens arbejdsmarked. men er

universiteternes læring og strukturer overhovedet designet til at skabe denne høje faglighed og

ekspertise? ifølge dr-journalisten, clement Kjersgaard, er svaret; nej!

kunne slippe fri, fordi jeg synes, uddannelsessystemet

var begrænsende, fortæller Clement Kjersgaard i spørgerunden

efter foredraget.

er uddAnnelsessystemet

pengene værd?

Besparelser, nedskæringer og afvikling. Tre begreber

som vel egentlig beskriver rammen om den økonomiske

politik efter finanskrisens udbrud. Uenigheden blandt de

politiske partier ligger ikke i, hvorvidt der skal skæres i

paletten af velfærdsydelser. Uenigheden ligger i, hvor der

skal skæres, og hvor meget der skal skæres. Ét sted er der

dog bred enighed om ikke at skære. Her er besparelser

og nedskæringer vendt til yderligere investeringer. Jeg

hentyder naturligvis til uddannelse og forskning.

Disse investeringer skal være med til at sikre regeringens

mål om bedre uddannelse med flere dimittender.

I regeringsgrundlaget fremgår det, at ”95 pct. af en ungdomsårgang

skal gennemføre en ungdomsuddannelse i

2015 og 60 pct. en videregående uddannelse i 2020”.

et prisværdigt mål, som skal sikre, at Danmark i fremtiden

kan konkurrere på det globale arbejdsmarked. Men

én ting er kvantitet, noget andet er kvalitet. er en kandidatgrad

fra et dansk universitet ensbetydende med en

høj faglighed og international, kvalificeret viden? Den

skarpe DR-journalist, Clement Kjersgaard, er langt fra

overbevist.

Hvad forstår du ved akademisk faglighed?

– Det centrale ved akademisk faglighed må være

åbenhed om sine forudsætninger og bestemmende

selvkritik.

Synes du, at universiteterne formår at skabe den faglighed,

som arbejdsmarkedet efterspørger?

– Helt grundlæggende synes jeg

ikke, at universiteterne formår at skabe

en kvalificeret faglighed hos de studerende.

Men spørgsmålet er også,

om arbejdsmarkedet altid efterspørger

kvalificeret, akademisk faglighed.

Arbejdsmarkedet efterspørger jo mange

ting, som universiteterne ikke kan levere.

Lydighed er én af dem. Men hvis man

skal se på den mest centrale opgave for

universiteterne, så er det at uddanne de

studerende til at tænke selvstændigt.

Det er en vigtig forudsætning, hvis man

vil skabe sig en akademisk karriere.

Under dit foredrag sagde du, at de

mange investeringer, der foretages i videregående

uddannelse, reelt set ikke er

pengene værd. Hvorfor mener du det?

– Spørgsmålet om, hvorvidt vi får nok ud

af de mange penge, vi bruger på uddannelse,

er sådan set indlysende i sig selv.

Selvom vores uddannelsessystem er et af verdens dyreste,

så er det langt fra det bedste. Derfor er det givet, at

de mange investeringer i uddannelsessystemet reelt set

ikke er pengene værd. Der er to spørgsmål, vi må stille

os selv i denne sag. 1: Hvor mange penge skal vi bruge

på uddannelse? 2: Hvordan skal de anvendes? Og i for-

AGeNDA 5

More magazines by this user
Similar magazines