AAR 1914 HEFTE 2

dietrich.sophia39

AAR 1914 HEFTE 2

Misdannelser hos Boletus.

Af C. Ferdinandsen.

Fra gammel Tid har de saakaldte Misdannelser (Teratismer)

hos Planterne tiltrukket sig Opmærksomheden: Kuriosa

som baanddannede Stængler, gennemvoksede Blomster, Tvillingfrugter

0.1. pirrer ganske naturligtNysgerrigheden hos enhver Iagttager,

og Arter med Tilbøjelighed til saadanne eller andre Misdannelser

er derfor ofte gjorte til Genstand for Kultur. Imidlertid har Teratismerne

ikke alene Interesse som Kuriosa; de afgiver ogsaa for

Naturforskeren lærerigt Materiale til Forstaaelse af mange Spørgsmaal

og udgør Emnet for en særlig naturhistorisk Disciplin, T e r atologien.

Vi skal i denne Opsats kun beskæftige os med Misdannelser

hos en enkelt Slægt, Boletus, og kan straks fremhæve, at de her

optrædende Teratismer i det væsentlige kommer i Stand ved Sammenvoksning

paa forskellig Vis af to eller flere Frugtlegemer.

I sjældnere Tilfælde forekommer Deformiteter af det e n k elt e Frugtlegeme

ved Anlæg af unormale eller overtallige Hymenier. I det

følgende behandles og analyseres de forskellige Teratismer hver

for sig, væsentlig med Udgangspunkt fra dansk Materiale - og med

Støtte af de talrige Studier over analoge Forhold hos Agaricaceerne;

endvidere gives en Oversigt over alle de hidtil optegnede Tilfælde

af Boletus-Misdannelser, der er mig bekendte, samt en Liste over

den herhen hørende Literatur. Det bemærkes, at de Misdannelser,

der skyldes Angreb af Snyltere, lades ude af Betragtning.

Anlæg af unormale eller overtallige Hymenler

hos det enkelte Frugtlegeme.

E. JACOBASCH (1) fremviste i den Brandenborgske Botaniske Forenings

Møde 3°112 1881 flere Eksemplarer af Boletus chrysenteron

med ulige lange Rør, som, forenede til Bundter af forskelligt Omfang,

hang stalaktitagtigt ned fra Hattens Underside; han havde gentagne

6

More magazines by this user
Similar magazines