Download som PDF - BASF A/S

agro.basf.dk

Download som PDF - BASF A/S

Så let kan det gøres To midler til alt korn HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug Agricultural Products The Chemical Company


Opera og Opus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn! Opera er grundlaget for svampebekæmpelsen i korn. Opera indeholder både F 500 og epoxiconazol. Begge aktivstoffer er de stærkeste indenfor stofgrupperne strobiluriner og triazoler, hvilket gør produktet unikt. Aktivstofferne i Opera sikrer mod alle betydende sygdomme i korn, samt giver et ekstra merudbytte ved den forgrønnende effekt (fra strobilurindelen). • Hvede Mod septoria, hvedebladplet (DTR), gulrust og brunrust. • Byg Mod bygbladplet, bygrust, skoldplet og meldug. • Havre Mod bladplet, kronrust, gråplet og meldug. • Rug og Triticale Mod skoldplet, septoria, brunrust og meldug. Sygdomme Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug OPERA •••• * •••• •••• •••• •• * ••••• •••• •••• ••• * ••••• = 91-100% •••• = 71-90% ••• = 51-70% •• = 40-50% ◗ ◗ ◗ ◗ Opus Team indeholder aktivstofferne epoxiconazol og fenpropimorph. Opus Team er et bredspektret middel, der giver kontrol over alle svampesygdomme, inklusiv meldug, fra starten af vækstsæsonen. Opus Team er den perfekte blandingspartner for Opera til beskyttelse af faneblad og aks. OPUS TEAM •••• •• ••••• •••• ••• ••• •••• •••• •••• ◗ ◗ ◗ ◗ Den tidlige behandling Opus Team er det oplagte valg til de tidligere svampebehandlinger i korn. Faneblad og aks Til beskyttelse af faneblad og aks i hvede anvendes Opera + Opus Team. Denne kombination af to bredspektrede midler kontrollerer alle betydende sygdomme. I byg har Opera god effekt mod alle betydende sygdomme, hvilket overflødigør tankblanding. Kilde: oversigt over Landsforsøgene 2004. *) Pga. resistens hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug og septoria nu meget begrænset. Mod bygmeldug kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt.


Svampebekæmpelse i hvede Opus Team Opera + Opus Team 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92 Planlægning af svampebekæmpelse Valg af svampemidler, antal behandlinger og behandlingstidspunkter afhænger af flere faktorer gennem dyrkningssæsonen. Septoria ssp (Dreschslera triciti) Hvedebladplet (Dreschslera triciti rependis, DTR) • Sortens modtagelighed • Klimatiske forhold • Smittetryk • Forfrugt • Jordbearbejdning Gulrust (Puccinia stridormis) Brunrust (Puccinia redondita) De mest dyrkede sorters modtagelighed for svampesygdomme Tidlige angreb st. 30 - 32 Opus Team Sygdomme Ved tidlige svampeangreb, og ved dyrkning af modtagelige sorter, anbefales det at starte med Opus Team. Et bredspektret middel som Opus Team Sorter Bill Septoria X X X DTR X X Gulrust X X Brunrust O Meldug X beskytter effektivt mod både meldug, septoria og rust fra sæsonens start. Biscay X X X X X X X X O X X X Deben X X X X X O X X Faneblad og aks st. 39 - 59 Opera + Opus Team Grommit X X X X X X X O X I modtagelige sorter og ved højt smittetryk kan det være en fordel at dele beskyttelsen af faneblad og aks i to på hhv. st. 39 og st. 55 - 59. Hattrick Opus X X X X X X X X X X X X X X X X Ritmo X X X X X X X X X X X X X Til beskyttelse af faneblad og aks mod septoria og DTR vil udgangspunktet Robigus X X X X X O O i år være 0,25-0,5 l/ha Opera blandet med Opus Team. Ved en delt aksbeskyttelse behandles der første gang, så snart fanebladet er fremme (st. 39) og igen efter ca. 2 uger ved gennemskridning. Smuggler Solist X X X X X X X X O X X X X X X Ved forekomst af DTR anbefales altid delt aksbeskyttelse. DTR optræder typisk ved ensidig hvededyrkning og reduceret jordbehandling. Opera er det Symbol X X X X O X O mest effektive middel mod DTR. O = Ikke modtagelig X = Delvis modtagelig X X = Modtagelig X X X = Meget modtagelig Kilde: Planteværn Online.


Svampebekæmpelse i byg Opus Team Opera 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92 I byg er det normalt tilstrækkeligt med en enkelt behandling med Opera omkring eller lige før skridning. Ved tidlige angreb i modtagelige sorter anbefales det dog at behandle i st. 30 - 31 med en reduceret doseirng af Opus Team. Tidlige angreb st. 30 - 32 Opus Team Ved tidlige svampeangreb, og ved dyrkning af modtagelige sorter, anbefales det at starte med Opus Team. Et bredspektret middel som Opus Team beskytter effektivt mod både skoldplet, bladplet, rust og meldug fra sæsonens start. Faneblad og aks st. 39 - 49 Opera Opera udsprøjtes omkring eller lige før skridning. Doseringen tilpasses efter sort og smittetryk. I byg er det ikke nødvendigt at tankblande, da Opera har god effekt mod alle betydende bygsygdomme. Sorternes modtagelighed ...bør indgå på lige fod med vejrlig, smittetryk og lign. i overvejelserne, når svampebehandlingerne planlægges i byg. Bygbladplet (Phyrenophora teres) Sygdomme Sorter Alliot Annabell Astoria Barke Brazil Cabaret Cicero Helium Hydrogen Landora Otira Power Prestige Sebastian Simba Smilla Troon Bygrust (Puccinia hordei) Bygbladplet X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Skoldplet (Rhyncosporium secalis) Bygrust X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X O X X Skoldplet X X X X X X X X X X X O X X O X X X X X X X X O X Meldug (Erysiphe graminis) Meldug Mlo X X X X X Mlo X X O Mlo O Mlo O Mlo X X Mlo X X X Mlo O Mlo = Resistent O = Ikke modtagelig X = Delvis modtagelig XX = Modtagelig XXX = Meget modtagelig Mlo Kilde: Planteværn Online


Indhold: Normaldosering: Formulering: Emballage: Sprøjtefrist: Godkendelse: Indhold: Normaldosering: Formulering: Emballage: Sprøjtefrist: Godkendelse: Opera og Opus Team er begge formuleret som en moderne suspo-emulsion, der kendetegnes ved: Optimerer virkningen af aktivstofferne Hurtigere regnfast Mere skånsom overfor afgrøden Lettere at tankblande Agro Nordic/Baltic Tage Knudsen 64 41 80 63 / mobil 40 16 81 63 Flemming Larsen 32 66 07 17 / mobil 40 71 84 32 Jørgen Lundsgaard 32 66 07 22 / mobil 20 22 19 50 Læs altid etiketten før brug ! 133 g/l Pyraclostrobin, 50 g/l Epoxiconazol 1,5 l/ha Suspo-emulsion (SE) 5,0 liter (4 x 5,0 liter) Byg ikke senere end 42 dage før høst Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn 84 g/l Epoxiconazol, 250 g/l Fenpropimorph 1,5 l/ha Suspo-emulsion (SE) 5,0 liter (4 x 5,0 liter) Ikke senere end 5 uger før høst Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn www.agro.basf.dk The Chemical Company DK-GTK / 4-2005

More magazines by this user
Similar magazines