[pdf] Se den fulde projektbeskrivelse her

boernekultur.dk

[pdf] Se den fulde projektbeskrivelse her

INDHOLD OG FORM

Børnekultur i kommunen

Modelforsøg 2007-2008

Børnekultur Frederikssund i Kulturpas kommunen

Modelforsøg 2007-2008

Perspektiv for børnekultur i kommunen

Frederikssund Kulturpas

Frederikssund Kulturpas er beregnet på målgruppen 4. folkeskoleklasse. Det er ikke nogen

model for de 0 – 9 årige og 11-18 årige, snarere en tænkt skillelinje imellem den musiske

og den skriftlige kulturs traditionelle udviklingsdomæner. Det er samtidigt et ønske

om, INDHOLD henad vejen, at OG udbygge FORM mulighederne for at styrke den musiske aktivitet fra babyer

til indskolingsbørn samt indskrive kunst og kultur i læseplaner. I tiden frem for de 11-18

årige Perspektiv er det opgaven for børnekultur at holde i kommunen det musiske menneske

Frederikssund Kulturpas er beregnet på målgruppen 4. folkeskoleklasse. Det er ikke nogen model

i vækst, så det trives i en vekselvirkning med skriftkulturen, der har pinkoden til avance-

for de 0 – 9 årige og 11-18 årige, snarere en tænkt skillelinje imellem den musiske og den skriftlige

ment kulturs i samfundet. traditionelle Disse udviklingsdomæner. formuleringer Det er taget er samtidigt med for et ønske at lade om, eleverne henad vejen, selv, at forældre udbygge og

ikke mulighederne mindst fagfolk for at fundere styrke den over musiske hvorledes aktivitet de fra kan babyer bidrage til indskolingsbørn til at disse mål samt realiseres. indskrive kunst Det

er som og kultur med i al læseplaner. kultur både I tiden en frem nødvendig for de 11-18 og en årige umulig er det opgave. opgaven Forstået at holde det på musiske den måde, men- at

neske i vækst, så det trives i en vekselvirkning med skriftkulturen, der har pinkoden til avancement

forbedring er livsnødvendig, men ufuldkommenhed et livsvilkår.

i samfundet. Disse formuleringer er taget med for at lade eleverne selv, forældre og ikke mindst

Som fagfolk en leg fundere med ord over kan hvorledes man sige, de kan at bidrage med kulturpasset til at disse mål får realiseres. børnene Det deres er som lokale med kultur- al kultur

borgerskab. både en nødvendig Gennem og oplevelser en umulig på opgave. større Forstået og mindre på den lokale måde, at kulturcentre forbedring er sættes livsnødvendig, børnene men

i kontakt ufuldkommenhed med lokal et identitet, livsvilkår. kulturarv, bibliotekskendskab, kunstneriske udtryk i film,

Som en leg med ord kan man sige, at med kulturpasset får børnene deres lokale kulturborgerskab.

maleri, lyd og musik, og fortidskulter

Gennem oplevelser på større og mindre lokale kulturcentre sættes børnene i kontakt med lokal

igennem identitet, arkæologi. kulturarv, Graden bibliotekskendskab, af fællesskabsfølelsen kunstneriske udtryk med i lokal film, maleri, og national lyd og identitet musik, og vil fortidsvokse i kulter harmoni igennem med arkæologi. individets Graden personlighed, af fællesskabsfølelsen og ikke blive med påtvunget lokal og national ved en identitet særlig vil begiven- vokse

hed i på harmoni et særligt med individets tidspunkt.

personlighed, og ikke blive påtvunget ved en særlig begivenhed på et

særligt tidspunkt.


Enkelt Enkelt problem, problem, enkel enkel løsning løsning

Man kan isolere et enkelt, men centralt problem, som opstår ved at vi til daglig putter børnene her-

Man hen kan og isolere kulturen et derhen. enkelt, men centralt problem, som opstår ved at vi til daglig putter børnene

herhen og kulturen derhen.

HVORDAN FÅR VI DE TO TIL AT MØDES?

HVORDAN FÅR VI DE TO TIL AT MØDES?

Det gør vi ved at give kulturpasset som fribillet til kulturen. Passet er forhåbentligt konceptuelt

Det stærkt gør vi nok ved til at at give motivere kulturpasset alle involverede, som fribillet fordi det til har kulturen. sin egenbetydning Passet er og forhåbentligt er modtageligt kon- for

ceptuelt flere betydninger. stærkt nok Hensigten til at motivere er at øge alle publikums involverede, mobilitet fordi og det arrangørernes har sin egenbetydning publikumsorientering. og er

modtageligt Dermed underkender for flere betydninger. vi ikke, at børn Hensigten altid lever er i en at kultur, øge publikums og at der med mobilitet mange formidlingspro-

og arrangørernesjekter

publikumsorientering.

gøres et stort arbejde for at berige denne kultur. Men kommunen kan bedre manøvrere som

generalist i denne sammenhæng. Mange projekter udspringer af (legitime) særinteresser, som kon-

Dermed kurrerer underkender med hinanden vi på ikke, ”livets at børn markedsplads”. altid lever Det i en marked kultur, skal og ikke at hæmmes der med eller mange skævvrides, formidlingsprojekter

det skal åbnes gøres op. et stort arbejde for at berige denne kultur. Men kommunen kan bedre

manøvrere Der er godt som 600 generalist børn i fjerde i denne skoleklasse, sammenhæng. som på denne Mange måde projekter vil blive konfronteret udspringer med af kunst (legi- og

time) kultur. særinteresser, Som årene går, som vil konkurrerer alle fra fjerde med klasse hinanden og op have på en ”livets fælles erfaring markedsplads”. at referere Det til, og marked den

vil i et vist omfang være fælles med lærere og forældre, som har været med. Dvs både i kammerat-

skal skabsgruppen ikke hæmmes og i eller børnenes skævvrides, voksne netværk det skal vil åbnes det være op. præsent, at vi har rødder i en lokal histo-

Der rie, er godt som har 600 en børn plads i i fjerde den større skoleklasse, nationale, vi som kalder på danskhed. denne måde I det vil ny Danmarkskort blive konfronteret med kun med 98

kunst kommuner og kultur. er det Som også årene væsentligt går, vil at præsentere alle fra fjerde hvilken klasse kommune og op som have ”sin en egen”. fælles erfaring at

referere For småbørn til, og den og indskolingsbørn vil i et vist omfang kan vi drage være fordel fælles ved med at konsultere lærere og deres forældre, pædagoger som og har forældre været

i netværksform, fordi det er deres børn vi overtager. For disse aldersgrupper vil der være udført me-

med. gen Dvs alment både kulturel i kammeratskabsgruppen påvirkning, og man skal og gøre i børnenes sig klart hvad voksne børnenes netværk standpunkt vil det egentligt være præ- er. Et

sent, fornuftigt at vi har feedback rødder vil i en være lokal at samordne historie, bestræbelserne, som har en plads opkvalificere i den større dem og nationale, brede dem vi ud kalder til alle

danskhed. småbørn, I det så der ny bliver Danmarkskort en langsigtet med og bæredygtig kun 98 kommuner påvirkning. er det også væsentligt at præsentere

hvilken kommune som ”sin egen”.

For småbørn og indskolingsbørn kan vi drage fordel ved at konsultere deres pædagoger

og forældre INVOLVEREDE i netværksform, PARTER fordi det er deres børn vi overtager. For disse aldersgrupper

vil der Kulturpasset være udført megen alment kulturel påvirkning, og man skal gøre sig klart hvad

Til udlevering til alle elever i privat- og folkeskolernes 4.klasser i Frederikssund Kommune, er det

børnenes standpunkt egentligt er. Et fornuftigt feedback vil være at samordne bestræbel-

hensigten at udlevere et ”pas” på størrelse med det almindeligt kendte EU-pas: 8,8 cm x 12,4 cm.

serne, Forsiden opkvalificere påtrykt Frederikssund dem og brede Kommune, dem ud logo til alle og kulturpas. småbørn, På så side der 1 en bliver vejledning en langsigtet til foræl- og

bæredygtig drene, fordi påvirkning. det er familien som sådan, der er ”brugeransvarlige” i projektet. På side 2 er der åbne

felter til årstal (gyldighedsperiode) og elevens personlige oplysninger, alt sammen beregnet til at

vedkommende selv udfylder.

INVOLVEREDE PARTER

Øverst på de flg sider står institution og adresse med åbningstider, f.eks Jægerspris Slot, Selsø Slot,

Kulturpasset

Færgegården, Willumsen Museet mm, og derudover skal der være sider til lokal brug f.eks. ”Biblio-

Til udlevering teket”, ”Kirken” til alle ”Biografen” elever i ”Lokalt privat- efter og folkeskolernes eget valg”. 4.klasser i Frederikssund Kommune,

Kontaktgruppen er det hensigten fastlægger at udlevere indholdet et i ”pas” passet som i lighed en slags med ”kanon” det almindeligt for levende, kendte gyldige EU-pas, udtryk for

kunst og kulturarv i kommunens geografiske område. Fastlægges efter spørgerunde i maj måned.

men i størrelse A6.

Det er hensigten at eleven skal besøge alle disse steder i løbet af skoleåret. Der vil være gratis

Forsiden adgang påtrykt for eleven Frederikssund og ledsagende Kommune, familie. Klasselærer logo og indsamler Kulturpas. passene På omslagets igen ved slutningen indersider af en

vejledning skoleåret til og eleverne, udtrykker som anerkendelse for inspirationens af et fyldt pas. skyld Det er kaldes væsentligt, ”Kulturpassere”, men ellers er der og ikke en påtænkt vejledning

sanktioner til forældrene, af nogen fordi art! det er familien som sådan, der er ”brugeransvarlige” i projektet.

På side 3 er der åbne felter til elevens personlige oplysninger, samt rubrik til pasfoto.

Øverst på de flg sider står institution og adresse med åbningstider, f.eks Jægerspris Slot,

Selsø Slot, Færgegården, Willumsen Museet mm, og derudover skal der være sider til

lokal brug f.eks. ”Biblioteket”, ”Kirken” ”Biografen” ”Teatret”.


Enkelt problem, enkel løsning

Kontaktgruppen Man kan isolere fastlægger et enkelt, men indholdet centralt problem, i passet som opstår en slags ved ”kanon” at vi til daglig for levende, putter børnene gyldige herhen

og kulturen derhen.

udtryk for kunst og kulturarv i kommunen.

Det er hensigten at eleven HVORDAN skal besøge FÅR alle VI disse DE TO steder TIL i AT løbet MØDES? af skoleåret. Der vil være

gratis adgang for eleven og ledsagende familie, eller i det mindste rabat for ledsagende

voksne. Det gør Kommunens vi ved at give hjemmeside kulturpasset som huser fribillet kulturpassets til kulturen. hjemmeside Passet er forhåbentligt med projektbeskrivel-

konceptuelt

stærkt nok til at motivere alle involverede, fordi det har sin egenbetydning og er modtageligt for

se, tilmeldings- flere betydninger. og spørgeskema, Hensigten er at øge nyhedsside publikums o.s.v. mobilitet og arrangørernes publikumsorientering.

Umiddelbart Dermed underkender bliver ca vi 12 ikke, kulturarrangører, at børn altid lever skolerne, i en kultur, kommunens og at der med Kultur- mange og formidlingsprofritidssekretariat,jekter Kulturelt gøres et udvalg, stort arbejde Borgmester, for at berige kommunikations- denne kultur. Men kommunen og ITafd., kan foruden bedre børnenes manøvrere fami- som

lier, generalist SFO’er og i denne lokalpressen sammenhæng. involveret. Mange projekter udspringer af (legitime) særinteresser, som konkurrerer

med hinanden på ”livets markedsplads”. Det marked skal ikke hæmmes eller skævvrides,

det skal åbnes op.

Brugen Der er på godt stedet 600 børn i fjerde skoleklasse, som på denne måde vil blive konfronteret med kunst og

Ved kultur. fremvisning Som årene af går, passet vil alle får fra børnene fjerde klasse gratis og adgang op have efter en fælles den erfaring information, at referere der til, er og annon- den

ceret vil i i passet, et vist omfang på et kulturelt være fælles besøgssted. med lærere Voksenledsagelsen og forældre, som har været kan være med. Dvs dyr både at finansiere i kammerat- på

skabsgruppen og i børnenes voksne netværk vil det være præsent, at vi har rødder i en lokal histo-

museer rie, som og til har diverse en plads forestillinger, i den større nationale, men der vi kalder må man danskhed. træffe I de det bedst ny Danmarkskort mulige aftaler. med kun Bud98

getmæssigt kommuner er er der det lagt også op væsentligt til 2 voksne at præsentere ledsagere hvilken i gennemsnit kommune som pr besøg. ”sin egen”.

Til brug For småbørn for udbytte og indskolingsbørn af besøget, dokumentation kan vi drage fordel og ved evaluering, at konsultere udarbejdes deres pædagoger en spørgefor- og forældre

mular i netværksform, på hjemmesiden, fordi det som er deres besøgsstedet børn vi overtager. og forældrene For disse skal aldersgrupper minde børnene vil der være om udført at åbne megen

alment kulturel påvirkning, og man skal gøre sig klart hvad børnenes standpunkt egentligt er. Et

og besvare fornuftigt derhjemme. feedback vil være Skemaet at samordne skal give bestræbelserne, mulighed for opkvalificere at svare på dem hvad og brede stedet dem går ud ud til alle

på, hvilke småbørn, oplevelser, så der bliver der en er langsigtet osv. Som og bæredygtig kvittering påvirkning. for besøg stempler institutionen i barnets

pas. Nogle besøgssteder vil være ubemandede, som f.eks på åbent land, der kan have betydning

set ud fra et kulturarvsynspunkt. Der må man regne med at bekoste opsætning af

en post, Brugen INVOLVEREDE hvor stemplet på stedet kan PARTER hænge til selvbetjening! Stemplet sørger den ansvarlige institution

Til Kulturpasset for, brug således for udbytte at stemplerne af besøget, dokumentation bliver egenartede. og evaluering, udsendes elektronisk et spørgeskema

udformet Til udlevering af kontaktgruppen til alle elever i til privat- samtlige, og folkeskolernes tænkelige steder. 4.klasser Skemaet i Frederikssund skal give eleverne Kommune, mulighed er det for

Spørgeformularen udarbejdes af flere grunde: både fordi besøgsstederne ikke skal have

at hensigten svare på at hvad udlevere stedet et går ”pas” ud på, på størrelse hvilke oplevelser, med det almindeligt der er osv. Besøgsstederne kendte EU-pas: modtager 8,8 cm x 12,4 skemaet cm.

mere og arbejde

Forsiden kvitterer pålagt

påtrykt ved at Frederikssund visitere end nødvendigt i elevens Kommune, ”pas” og for med at

logo dato skabe

og kulturpas. og virksomhedens ensartethed i

På side 1 stempel/medarbejderens

dokumentationen. Det

en vejledning til foræl-

optimale underskrift. drene, er fordi hvis Ved det besøgsstedet/kulturinstitutionen er årets familien udgang som indsendes sådan, der skemaerne er ”brugeransvarlige” til i forvejen kontaktgruppen. har i projektet. udarbejdet På side opgaver, 2 er der eller åbne

fysiske Skemaet felter aktiviteter til årstal udarbejdes (gyldighedsperiode) til børn. af flere grunde: og både elevens fordi personlige besøgsstederne oplysninger, ikke skal alt have sammen mere beregnet arbejde pålagt til at

end vedkommende nødvendigt selv og for udfylder. at skabe ensartethed i dokumentationen. Det optimale er hvis besøgsstedet/

Men også i denne forbindelse skal skemaet indgå i øvelsen.

kulturinstitutionen Øverst på de flg sider i forvejen står institution har udarbejdet og adresse opgaver, med åbningstider, eller fysiske aktiviteter f.eks Jægerspris til børn. Slot, Selsø Slot,

Men Færgegården, også i denne Willumsen forbindelse Museet skal mm, skemaet og derudover indgå i øvelsen. skal der være sider til lokal brug f.eks. ”Biblioteket”,

”Kirken” ”Biografen” ”Lokalt efter eget valg”.

Kontaktgruppen fastlægger indholdet i passet som en slags ”kanon” for levende, gyldige udtryk for

kunst og kulturarv i kommunens geografiske område. Fastlægges efter spørgerunde i maj måned.

Det er hensigten at eleven skal besøge alle disse steder i løbet af skoleåret. Der vil være gratis

adgang for eleven og ledsagende familie. Klasselærer indsamler passene igen ved slutningen af

skoleåret og udtrykker anerkendelse af et fyldt pas. Det er væsentligt, men ellers er der ikke påtænkt

sanktioner af nogen art!

Mulighederne


Enkelt problem, enkel løsning

Mulighederne

Man kan isolere et enkelt, men centralt problem, som opstår ved at vi til daglig putter børnene herhen

og kulturen derhen.

Det er ikke let for 10-årige at komme rundt i hele kommunen på egen hånd. Tanken er

naturligvis også, at det skal HVORDAN være en anledning FÅR VI DE til TO at TIL tage AT med MØDES? forældrene ud, f.eks. i efterårsferien,

i vinterferien eller på fridage. Ligeledes vil det være en anledning for klubben

at tage Det den gør vi gruppe ved at give af elever kulturpasset ud på som ekskursion, fribillet til og kulturen. endeligt Passet vil er det forhåbentligt selvfølgeligt konceptuelt være en idé

stærkt nok til at motivere alle involverede, fordi det har sin egenbetydning og er modtageligt for

i skolen at tage mere ud på opgaver.

flere betydninger. Hensigten er at øge publikums mobilitet og arrangørernes publikumsorientering.

Til hjælp Dermed for underkender skoler/klubbers vi ikke, ekskursioner at børn altid lever vil i kontaktgruppen en kultur, og at der lave med en mange liste formidlingspro-

på ”hvad kan

man jekter gøre” gøres udfra et stort erfaring, arbejde brainstorming for at berige denne og visioner kultur. Men i vor kommunen egen kulturarv-redegørelse. kan bedre manøvrere som Eller

anbefale generalist praktiske i denne sammenhæng. omstændigheder, Mange projekter at skolen udspringer har HT-kort af (legitime) osv. særinteresser, som konkurrerer

med hinanden på ”livets markedsplads”. Det marked skal ikke hæmmes eller skævvrides,

Der vil være rig mulighed for at forberede sig og dermed højne kvaliteten af besøget, og

det skal åbnes op.

det er Der selvfølgeligt er godt 600 børn ikke i fjerde forbudt skoleklasse, at vende som tilbage på denne gang måde på gang. vil blive konfronteret med kunst og

Det kultur. er helt Som op til årene kulturstederne går, vil alle fra at fjerde lægge klasse ind og i projektet op have en hvad fælles man erfaring synes at referere er det rigtige til, og den

princip. vil i et Formålet vist omfang for være dem fælles er at med skaffe lærere flere og gæster forældre, og som fæstne har været en interesse med. Dvs i både årene i kammerat- fremover.

skabsgruppen og i børnenes voksne netværk vil det være præsent, at vi har rødder i en lokal histo-

Der er stor forskel på om man går ind på en udstilling og passivt modtager information

rie, som har en plads i den større nationale, vi kalder danskhed. I det ny Danmarkskort med kun 98

eller kommuner aktivt arbejder er det også med væsentligt en problematik, at præsentere men hvilken det ligger kommune kun som i projektet ”sin egen”. at tilvejebringe

denne For mangfoldighed småbørn og indskolingsbørn til gavn for kan eleverne. vi drage fordel Man kan ved at henvende konsultere sig deres til pædagoger graveren og forældre få adgang

i netværksform, til kirkerummet fordi og det måske er deres en børn snak. vi overtager. Eller en For lærer disse kan aldersgrupper kontakte organisten vil der være og udført aftale megen

alment kulturel påvirkning, og man skal gøre sig klart hvad børnenes standpunkt egentligt er. Et

et sangarrangement en formiddag. Igen for at lege med ordene: jo mere man rejser med

fornuftigt feedback vil være at samordne bestræbelserne, opkvalificere dem og brede dem ud til alle

sit pas småbørn, og forbereder så der bliver sit en ophold, langsigtet jo mere og bæredygtig glæde får påvirkning. man ud af det.

I sidste ende vil det måske involvere Byrådet, eller offentligheden, idet evaluering fra masser

af børn simpelthen må sætte fokus på børnekunst- og kultur i kommunen. Det kan medføre

INVOLVEREDE forbedringer, som ikke PARTER altid koster så meget, men som kan tilføre området vitalitet.

Kulturpasset

ORGANISATION Til udlevering til alle elever OG i TIDSPLAN

privat- og folkeskolernes 4.klasser i Frederikssund Kommune, er det

hensigten at udlevere et ”pas” på størrelse med det almindeligt kendte EU-pas: 8,8 cm x 12,4 cm.

Kulturdirektøren nedsætter en kontaktgruppe på tre medlemmer, bestående af en

Forsiden påtrykt Frederikssund Kommune, logo og kulturpas. På side 1 en vejledning til foræl-

repræsentant drene, fordi fra det en er familien institution som under sådan, kulturel der er ”brugeransvarlige” forvaltning, en i skole projektet. og en På medarbejder side 2 er der åbne fra

kulturel felter forvaltning, til årstal (gyldighedsperiode) som får til opgave og elevens at drive personlige og udvikle oplysninger, projektet, alt sammen formulere beregnet det til i kort at

form vedkommende og fastlægge selv ”besøgskanon” udfylder. i hele den udstrakte ny kommune. Kontaktgruppen

Øverst på de flg sider står institution og adresse med åbningstider, f.eks Jægerspris Slot, Selsø Slot,

udarbejder hjemmeside med opgave/spørgeskema (konkurrence?) til eleven.

Færgegården, Willumsen Museet mm, og derudover skal der være sider til lokal brug f.eks. ”Biblio-

Der teket”, aftales ”Kirken” møder ”Biografen” med alle kulturpasarrangører, ”Lokalt efter eget valg”. eller ”besøgssteder”, for at orientere

om projektet Kontaktgruppen og aftale fastlægger medvirken indholdet til i fremme passet som af en projektets slags ”kanon” formål. for levende, Herunder gyldige en aftale udtryk om for

økonomi. kunst og kulturarv i kommunens geografiske område. Fastlægges efter spørgerunde i maj måned.

Det er hensigten at eleven skal besøge alle disse steder i løbet af skoleåret. Der vil være gratis

Besøgsstederne fremsender manus til kontaktgruppen vedr deres respektive annoncer i

adgang for eleven og ledsagende familie. Klasselærer indsamler passene igen ved slutningen af

løbet skoleåret af august og udtrykker 2007. Ved anerkendelse godkendelse af et af fyldt korrektur pas. Det er væsentligt, aftalen i princippet men ellers er indgået. der ikke påtænkt Efter

at passet sanktioner er kommet af nogen i art! drift vil der være tid til at slutte de skriftlige samarbejdsaftaler.

Forhåbentligt bliver timingen bedre i de flg år!

Udlevering af pas påbegyndes primo oktober 2007 under et ”startbrag” rettet mod pressen,

og gentages det flg år 2008 lige efter sommerferien. Kontaktgruppen står for indsamling

og implementering af evaluering og gode forslag, samt i øvrigt sikre driften og overholde

budgettet.


ORGANISATION OG TIDSPLAN

Kulturdirektøren nedsætter en kontaktgruppe på tre medlemmer, bestående af en repræsentant fra en

institution under kulturel forvaltning, en skole og en medarbejder fra kulturel forvaltning, som får

til opgave at formulere projektet i kort form, fastlægge ”besøgskanon” i hele den udstrakte ny kom-

ORGANISATION mune. Kontaktgruppen udarbejder OG opgave/spørgeskema TIDSPLAN til eleven. Dette udsendes til orientering

Kontaktgruppen Kulturdirektøren (elektronisk) til udarbejder de nedsætter berørte parter en i harmoni kontaktgruppe igennem med skole- på Kommunens tre og medlemmer, kulturforvaltning design bestående den layout 30. af en april på repræsentant passet med svarfrist og affra

en

institution den 30.maj. under Informationsrunden kulturel forvaltning, giver en mulighed skole og for en at medarbejder fravælge projektet, fra kulturel hvis forvaltning, man ikke ønsker som får at

giver bestilling. Kontaktgruppen har under projektet desuden til opgave at styrke elevind-

til medvirke. opgave at formulere projektet i kort form, fastlægge ”besøgskanon” i hele den udstrakte ny komdragelse,mune.

Udlevering netværk Kontaktgruppen af pas og påbegyndes kommunal udarbejder ved organisation opgave/spørgeskema skolestart august m.h.p. 2007 til at efter eleven. kvalificere sommerferien Dette og udsendes billiggøre og gentages til orientering projektet. det flg år

På ordinære (elektronisk) 2008. Kontaktgruppen fællesmøder til de berørte står (”repræsentantskabet?”) parter for indsamling igennem skole- og sammenfatning og kulturforvaltning i Kulturelt af skemaer sekretariats den til 30. kulturdirektøren april regi med informeres svarfrist i juni

om projektet den 2008-09 30.maj. og Informationsrunden det drøftes igennem. giver mulighed Dette netværk for at fravælge skal stimulere projektet, produktudvikling hvis man ikke ønsker mål- at

medvirke. Kontaktgruppen udarbejder sammen med Kulturdirektør og bogtrykker layout på passet og afgiver

rettet til familien, og det er her vidensdeling primært forventes at finde sted.

Udlevering bestilling. Kontaktgruppen af pas påbegyndes har ved under skolestart projektet august til opgave 2007 at efter styrke sommerferien elevinddragelse, og gentages netværk det og flg år

Som 2008. kommunal afslutning Kontaktgruppen organisation på projektet står m.h.p. for udgiver indsamling at effektivisere kontaktgruppen og sammenfatning og billiggøre en projektet. rapport af skemaer med til resultater kulturdirektøren for så i juni vidt

angår 2008-09 På elevinddragelse, ordinære fællesmøder netværk i kulturelt og regi kommunal informeres organisation. om projektet Anbefalinger og det drøftes igennem. gives ligeledes Dette

til fremme Kontaktgruppen netværk af skal det stimulere kunstnerisk/kulturelle udarbejder produktudvikling sammen med målrettet arbejde Kulturdirektør til for familien, mindre og bogtrykker og børn det og er layout her det vidensdeling kunstnerisk/kul-

på passet og primært afgiver

bestilling. forventes at Kontaktgruppen finde sted. har under projektet til opgave at styrke elevinddragelse, netværk og

turelle arbejde for præpubertet og unge udviklingsfaser.

kommunal Det er hensigten organisation at fortsætte m.h.p. netværket, at effektivisere som tager og billiggøre sit udspring projektet. i forældre og pædagoger, nu med

Projektet På klasselærere ordinære startes fællesmøder og udfra pædagoger en forventning i kulturelt for børn regi i fjerde om, informeres skoleklasse at det er om en projektet og blivende op. Efterhånden og det ordning, drøftes som igennem. som forsøget der Dette udvikler skal

forbedres netværk sig vil dialog på skal henad stimulere om inddragelse vejen. produktudvikling Medmindre, af alle og den selvfølgeligt, målrettet bedst mulige til familien, kvalitet det erstattes og have det er prioritet. af her bedre, vidensdeling Formodentligt blivende primært vil

foranstaltninger forventes netværker at af finde denne til sikring sted. størrelsesorden af børnekulturens kun kunne håndteres fremme. på Det blogs forventes eller fora. også Information at projektet vil dog vil

Det under er alle hensigten omstændigheder at fortsætte kunne netværket, sendes som ud og tager møder sit udspring afholdes. i forældre og pædagoger, nu med

understøtte integration af etniske elevgrupper.

klasselærere Som afslutning og på pædagoger projektet for udsender børn i fjerde kontaktgruppen skoleklasse en og rapport op. Efterhånden med resultater som for forsøget så vidt udvikler angår

sig elevinddragelse, vil dialog om netværk inddragelse og kommunal af alle og den organisation. bedst mulige Anbefalinger kvalitet have gives prioritet. ligeledes Formodentligt til fremme af vil det

netværker kunstnerisk/kulturelle af denne størrelsesorden arbejde for mindre kun kunne børn håndteres og det kunstnerisk/kulturelle på blogs eller fora. arbejde Information for præpubertet vil dog

under og unge alle udviklingsfaser.

omstændigheder kunne sendes ud og møder afholdes.

Som Projektet afslutning startes på udfra projektet en forventning udsender om, kontaktgruppen at det er en blivende en rapport ordning, med resultater som der for skal så forbedres vidt angår på

elevinddragelse, henad vejen. Det netværk forventes og også kommunal at projektet organisation. vil understøtte Anbefalinger integration gives af ligeledes etniske elevgrupper.

til fremme af det

kunstnerisk/kulturelle arbejde for mindre børn og det kunstnerisk/kulturelle arbejde for præpubertet

og unge udviklingsfaser.

Projektet startes udfra en forventning om, at det er en blivende ordning, som der skal forbedres på

henad vejen. Det forventes også at projektet vil understøtte integration af etniske elevgrupper.


BAGVEDLIGGENDE KULTUROPFATTELSE

BAGVEDLIGGENDE KULTUROPFATTELSE

For ikke at komme tomhændede til et kulturprojekt er der selvfølgeligt en bagvedliggende kulturopfattelse,

som ikke er normativ, men som er et ”tilbud”, og som kort kan beskrives således: for

For ikke at komme tomhændede til et kulturprojekt er der selvfølgeligt en bagvedliggende

at få perspektiv på den kulturopfattelse, vi arbejder med, kan det være frugtbart at låne begreberne

kulturopfattelse, musisk kultur og som skriftkultur, ikke er normativ, som Jon-Roar men Bjørkvold som er udvikler et ”tilbud”, i sin bog og som Det musiske kort kan menneske beskrives

således: (Freidig BAGVEDLIGGENDE for 1989). at få perspektiv I den tidlige på barndom, den KULTUROPFATTELSE

kulturopfattelse, og blandt mennesker vi arbejder uden for den med, vestlige kan det kulturkreds, være frugt- er det

bart musiske For at låne ikke menneske at begreberne komme stadigt tomhændede musisk levende, kultur til men et kulturprojekt og det skriftkultur, er skriftsproget, er der som selvfølgeligt som Jon-Roar giver social en bagvedliggende Bjørkvold opstigen igennem udvikler kuludi dannelse,turopfattelse, erhverv som og ikke videnskab er normativ, for den men vestlige som er ungdom. et ”tilbud”, I denne og som proces kort sygner kan beskrives det musiske således: menne- for

sin bog Det musiske menneske (Freidig 1989). I den tidlige barndom, og blandt menneske

at få hen, perspektiv og det er på med den det kulturopfattelse, in mente, at forældre, vi arbejder pædagoger med, kan og det lærere være i frugtbart de pågældende at låne begreberne institutioner

sker skal musisk uden udøve for kultur deres den og vestlige påvirkning. skriftkultur, kulturkreds, I som sidste Jon-Roar ende er skal det Bjørkvold beslutningstagerne musiske udvikler menneske i sin sanktionere bog stadigt Det musiske det, levende, a.h.t. menneske menne- men det

er skriftsproget, skets (Freidig trivsel, 1989). for som I at den befrugte giver tidlige social den barndom, samfundsøkonomiske opstigen og blandt igennem mennesker udvikling uddannelse, uden og for i den det erhverv hele vestlige taget og kulturkreds, frisætte videnskab indivi- er for det

den det. musiske vestlige Dette menneske ungdom. skal inspirere, stadigt I denne ikke levende, begrænse, proces men sygner arrangørernes det er skriftsproget, det musiske frihed, som menneske men giver der skal social hen, gøres opstigen og noget det igennem konkret er med på ud- det

området dannelse, af erhverv beslutningstagere. og videnskab Passet for den er vestlige et konkret ungdom. forslag. I denne proces sygner det musiske menne-

in mente, at forældre, pædagoger og lærere i de pågældende institutioner skal udøve deres

ske hen, og det er med det in mente, at forældre, pædagoger og lærere i de pågældende institutioner

påvirkning. skal udøve I sidste deres påvirkning. ende skal I beslutningstagerne sidste ende skal beslutningstagerne sanktionere sanktionere det, a.h.t. menneskets

det, a.h.t. menne-

trivsel, skets for trivsel, at befrugte for at befrugte den samfundsøkonomiske den samfundsøkonomiske udvikling og i det hele taget taget frisætte frisætte indivi-

individet. det. Dette Dette skal skal inspirere, inspirere, ikke begrænse, ikke begrænse, arrangørernes arrangørernes frihed, men frihed, der skal men gøres der noget skal konkret gøres på

området af beslutningstagere. Passet er et konkret forslag.

noget konkret på området af beslutningstagere. Passet er et konkret forslag.

Illustrationer:

s. 1 – www.ict4pr.org Information and Communication Technology for Poverty Reduction

s. 2 – pas, London 1932, udstedt til Amelia Erhart i forbindelse med hendes solo Atlantflyvning

Illustrationer:

s. 3 – billede ”Passport: Bora Bora” af Marlys K.Mallet

s. 1 – s. www.ict4pr.org 4 – ”Hvad skal barnet Information lære” www.alinea.dk and Communication Technology for Poverty Reduction

s. 2 – s. Illustrationer: pas, 5 – ”Financial London 1932, Management” udstedt til www.minerva.dk

Amelia Erhart i forbindelse med hendes solo Atlantflyvning

s. 6 1 – klaverreklame www.ict4pr.org ”Få Information din hjerne and i form, Communication spil klaver!” Technology for Poverty Reduction

s. 3 – billede ”Passport: Bora Bora” af Marlys K.Mallet

s. 2 – pas, London 1932, udstedt til Amelia Erhart i forbindelse med hendes solo Atlantflyvning

s. 4 – s. klaverreklame 3 – billede ”Passport: ”Få din Bora hjerne Bora” i form, af Marlys spil K.Mallet klaver!”

s. 4 – ”Hvad skal barnet lære” www.alinea.dk

Kultur- s. 5 – og ”Financial Fritidssekretariatet, Management” Frederikssund www.minerva.dk Kommune, april 2007

s. 6 – klaverreklame ”Få din hjerne i form, spil klaver!”

More magazines by this user
Similar magazines