[pdf] Se den fulde projektbeskrivelse her

boernekultur.dk

[pdf] Se den fulde projektbeskrivelse her

Enkelt problem, enkel løsning

Kontaktgruppen Man kan isolere fastlægger et enkelt, men indholdet centralt problem, i passet som opstår en slags ved ”kanon” at vi til daglig for levende, putter børnene gyldige herhen

og kulturen derhen.

udtryk for kunst og kulturarv i kommunen.

Det er hensigten at eleven HVORDAN skal besøge FÅR alle VI disse DE TO steder TIL i AT løbet MØDES? af skoleåret. Der vil være

gratis adgang for eleven og ledsagende familie, eller i det mindste rabat for ledsagende

voksne. Det gør Kommunens vi ved at give hjemmeside kulturpasset som huser fribillet kulturpassets til kulturen. hjemmeside Passet er forhåbentligt med projektbeskrivel-

konceptuelt

stærkt nok til at motivere alle involverede, fordi det har sin egenbetydning og er modtageligt for

se, tilmeldings- flere betydninger. og spørgeskema, Hensigten er at øge nyhedsside publikums o.s.v. mobilitet og arrangørernes publikumsorientering.

Umiddelbart Dermed underkender bliver ca vi 12 ikke, kulturarrangører, at børn altid lever skolerne, i en kultur, kommunens og at der med Kultur- mange og formidlingsprofritidssekretariat,jekter Kulturelt gøres et udvalg, stort arbejde Borgmester, for at berige kommunikations- denne kultur. Men kommunen og ITafd., kan foruden bedre børnenes manøvrere fami- som

lier, generalist SFO’er og i denne lokalpressen sammenhæng. involveret. Mange projekter udspringer af (legitime) særinteresser, som konkurrerer

med hinanden på ”livets markedsplads”. Det marked skal ikke hæmmes eller skævvrides,

det skal åbnes op.

Brugen Der er på godt stedet 600 børn i fjerde skoleklasse, som på denne måde vil blive konfronteret med kunst og

Ved kultur. fremvisning Som årene af går, passet vil alle får fra børnene fjerde klasse gratis og adgang op have efter en fælles den erfaring information, at referere der til, er og annon- den

ceret vil i i passet, et vist omfang på et kulturelt være fælles besøgssted. med lærere Voksenledsagelsen og forældre, som har været kan være med. Dvs dyr både at finansiere i kammerat- på

skabsgruppen og i børnenes voksne netværk vil det være præsent, at vi har rødder i en lokal histo-

museer rie, som og til har diverse en plads forestillinger, i den større nationale, men der vi kalder må man danskhed. træffe I de det bedst ny Danmarkskort mulige aftaler. med kun Bud98

getmæssigt kommuner er er der det lagt også op væsentligt til 2 voksne at præsentere ledsagere hvilken i gennemsnit kommune som pr besøg. ”sin egen”.

Til brug For småbørn for udbytte og indskolingsbørn af besøget, dokumentation kan vi drage fordel og ved evaluering, at konsultere udarbejdes deres pædagoger en spørgefor- og forældre

mular i netværksform, på hjemmesiden, fordi det som er deres besøgsstedet børn vi overtager. og forældrene For disse skal aldersgrupper minde børnene vil der være om udført at åbne megen

alment kulturel påvirkning, og man skal gøre sig klart hvad børnenes standpunkt egentligt er. Et

og besvare fornuftigt derhjemme. feedback vil være Skemaet at samordne skal give bestræbelserne, mulighed for opkvalificere at svare på dem hvad og brede stedet dem går ud ud til alle

på, hvilke småbørn, oplevelser, så der bliver der en er langsigtet osv. Som og bæredygtig kvittering påvirkning. for besøg stempler institutionen i barnets

pas. Nogle besøgssteder vil være ubemandede, som f.eks på åbent land, der kan have betydning

set ud fra et kulturarvsynspunkt. Der må man regne med at bekoste opsætning af

en post, Brugen INVOLVEREDE hvor stemplet på stedet kan PARTER hænge til selvbetjening! Stemplet sørger den ansvarlige institution

Til Kulturpasset for, brug således for udbytte at stemplerne af besøget, dokumentation bliver egenartede. og evaluering, udsendes elektronisk et spørgeskema

udformet Til udlevering af kontaktgruppen til alle elever i til privat- samtlige, og folkeskolernes tænkelige steder. 4.klasser Skemaet i Frederikssund skal give eleverne Kommune, mulighed er det for

Spørgeformularen udarbejdes af flere grunde: både fordi besøgsstederne ikke skal have

at hensigten svare på at hvad udlevere stedet et går ”pas” ud på, på størrelse hvilke oplevelser, med det almindeligt der er osv. Besøgsstederne kendte EU-pas: modtager 8,8 cm x 12,4 skemaet cm.

mere og arbejde

Forsiden kvitterer pålagt

påtrykt ved at Frederikssund visitere end nødvendigt i elevens Kommune, ”pas” og for med at

logo dato skabe

og kulturpas. og virksomhedens ensartethed i

På side 1 stempel/medarbejderens

dokumentationen. Det

en vejledning til foræl-

optimale underskrift. drene, er fordi hvis Ved det besøgsstedet/kulturinstitutionen er årets familien udgang som indsendes sådan, der skemaerne er ”brugeransvarlige” til i forvejen kontaktgruppen. har i projektet. udarbejdet På side opgaver, 2 er der eller åbne

fysiske Skemaet felter aktiviteter til årstal udarbejdes (gyldighedsperiode) til børn. af flere grunde: og både elevens fordi personlige besøgsstederne oplysninger, ikke skal alt have sammen mere beregnet arbejde pålagt til at

end vedkommende nødvendigt selv og for udfylder. at skabe ensartethed i dokumentationen. Det optimale er hvis besøgsstedet/

Men også i denne forbindelse skal skemaet indgå i øvelsen.

kulturinstitutionen Øverst på de flg sider i forvejen står institution har udarbejdet og adresse opgaver, med åbningstider, eller fysiske aktiviteter f.eks Jægerspris til børn. Slot, Selsø Slot,

Men Færgegården, også i denne Willumsen forbindelse Museet skal mm, skemaet og derudover indgå i øvelsen. skal der være sider til lokal brug f.eks. ”Biblioteket”,

”Kirken” ”Biografen” ”Lokalt efter eget valg”.

Kontaktgruppen fastlægger indholdet i passet som en slags ”kanon” for levende, gyldige udtryk for

kunst og kulturarv i kommunens geografiske område. Fastlægges efter spørgerunde i maj måned.

Det er hensigten at eleven skal besøge alle disse steder i løbet af skoleåret. Der vil være gratis

adgang for eleven og ledsagende familie. Klasselærer indsamler passene igen ved slutningen af

skoleåret og udtrykker anerkendelse af et fyldt pas. Det er væsentligt, men ellers er der ikke påtænkt

sanktioner af nogen art!

Mulighederne

More magazines by this user
Similar magazines