[pdf] Se den fulde projektbeskrivelse her

boernekultur.dk

[pdf] Se den fulde projektbeskrivelse her

ORGANISATION OG TIDSPLAN

Kulturdirektøren nedsætter en kontaktgruppe på tre medlemmer, bestående af en repræsentant fra en

institution under kulturel forvaltning, en skole og en medarbejder fra kulturel forvaltning, som får

til opgave at formulere projektet i kort form, fastlægge ”besøgskanon” i hele den udstrakte ny kom-

ORGANISATION mune. Kontaktgruppen udarbejder OG opgave/spørgeskema TIDSPLAN til eleven. Dette udsendes til orientering

Kontaktgruppen Kulturdirektøren (elektronisk) til udarbejder de nedsætter berørte parter en i harmoni kontaktgruppe igennem med skole- på Kommunens tre og medlemmer, kulturforvaltning design bestående den layout 30. af en april på repræsentant passet med svarfrist og affra

en

institution den 30.maj. under Informationsrunden kulturel forvaltning, giver en mulighed skole og for en at medarbejder fravælge projektet, fra kulturel hvis forvaltning, man ikke ønsker som får at

giver bestilling. Kontaktgruppen har under projektet desuden til opgave at styrke elevind-

til medvirke. opgave at formulere projektet i kort form, fastlægge ”besøgskanon” i hele den udstrakte ny komdragelse,mune.

Udlevering netværk Kontaktgruppen af pas og påbegyndes kommunal udarbejder ved organisation opgave/spørgeskema skolestart august m.h.p. 2007 til at efter eleven. kvalificere sommerferien Dette og udsendes billiggøre og gentages til orientering projektet. det flg år

På ordinære (elektronisk) 2008. Kontaktgruppen fællesmøder til de berørte står (”repræsentantskabet?”) parter for indsamling igennem skole- og sammenfatning og kulturforvaltning i Kulturelt af skemaer sekretariats den til 30. kulturdirektøren april regi med informeres svarfrist i juni

om projektet den 2008-09 30.maj. og Informationsrunden det drøftes igennem. giver mulighed Dette netværk for at fravælge skal stimulere projektet, produktudvikling hvis man ikke ønsker mål- at

medvirke. Kontaktgruppen udarbejder sammen med Kulturdirektør og bogtrykker layout på passet og afgiver

rettet til familien, og det er her vidensdeling primært forventes at finde sted.

Udlevering bestilling. Kontaktgruppen af pas påbegyndes har ved under skolestart projektet august til opgave 2007 at efter styrke sommerferien elevinddragelse, og gentages netværk det og flg år

Som 2008. kommunal afslutning Kontaktgruppen organisation på projektet står m.h.p. for udgiver indsamling at effektivisere kontaktgruppen og sammenfatning og billiggøre en projektet. rapport af skemaer med til resultater kulturdirektøren for så i juni vidt

angår 2008-09 På elevinddragelse, ordinære fællesmøder netværk i kulturelt og regi kommunal informeres organisation. om projektet Anbefalinger og det drøftes igennem. gives ligeledes Dette

til fremme Kontaktgruppen netværk af skal det stimulere kunstnerisk/kulturelle udarbejder produktudvikling sammen med målrettet arbejde Kulturdirektør til for familien, mindre og bogtrykker og børn det og er layout her det vidensdeling kunstnerisk/kul-

på passet og primært afgiver

bestilling. forventes at Kontaktgruppen finde sted. har under projektet til opgave at styrke elevinddragelse, netværk og

turelle arbejde for præpubertet og unge udviklingsfaser.

kommunal Det er hensigten organisation at fortsætte m.h.p. netværket, at effektivisere som tager og billiggøre sit udspring projektet. i forældre og pædagoger, nu med

Projektet På klasselærere ordinære startes fællesmøder og udfra pædagoger en forventning i kulturelt for børn regi i fjerde om, informeres skoleklasse at det er om en projektet og blivende op. Efterhånden og det ordning, drøftes som igennem. som forsøget der Dette udvikler skal

forbedres netværk sig vil dialog på skal henad stimulere om inddragelse vejen. produktudvikling Medmindre, af alle og den selvfølgeligt, målrettet bedst mulige til familien, kvalitet det erstattes og have det er prioritet. af her bedre, vidensdeling Formodentligt blivende primært vil

foranstaltninger forventes netværker at af finde denne til sikring sted. størrelsesorden af børnekulturens kun kunne håndteres fremme. på Det blogs forventes eller fora. også Information at projektet vil dog vil

Det under er alle hensigten omstændigheder at fortsætte kunne netværket, sendes som ud og tager møder sit udspring afholdes. i forældre og pædagoger, nu med

understøtte integration af etniske elevgrupper.

klasselærere Som afslutning og på pædagoger projektet for udsender børn i fjerde kontaktgruppen skoleklasse en og rapport op. Efterhånden med resultater som for forsøget så vidt udvikler angår

sig elevinddragelse, vil dialog om netværk inddragelse og kommunal af alle og den organisation. bedst mulige Anbefalinger kvalitet have gives prioritet. ligeledes Formodentligt til fremme af vil det

netværker kunstnerisk/kulturelle af denne størrelsesorden arbejde for mindre kun kunne børn håndteres og det kunstnerisk/kulturelle på blogs eller fora. arbejde Information for præpubertet vil dog

under og unge alle udviklingsfaser.

omstændigheder kunne sendes ud og møder afholdes.

Som Projektet afslutning startes på udfra projektet en forventning udsender om, kontaktgruppen at det er en blivende en rapport ordning, med resultater som der for skal så forbedres vidt angår på

elevinddragelse, henad vejen. Det netværk forventes og også kommunal at projektet organisation. vil understøtte Anbefalinger integration gives af ligeledes etniske elevgrupper.

til fremme af det

kunstnerisk/kulturelle arbejde for mindre børn og det kunstnerisk/kulturelle arbejde for præpubertet

og unge udviklingsfaser.

Projektet startes udfra en forventning om, at det er en blivende ordning, som der skal forbedres på

henad vejen. Det forventes også at projektet vil understøtte integration af etniske elevgrupper.

More magazines by this user
Similar magazines