Årsberetninger 2012/2013 - Steen Blicher Division

steenblicher.dk

Årsberetninger 2012/2013 - Steen Blicher Division

Divisionchefernes beretning:

I sidste års udviklingsplan vedtog vi følgende:

Styrke patruljearbejdet og børn leder børn

Styrke ledertræningen i divisionen

Gøre samarbejdet i divisionsledelsen og mellem divisionens

ledere endnu bedre.

På årets divisionsturnering til Livø arbejdede vi meget bevidst med patruljesystemet.

Livø var på mange måder et perfekt sted til dette formål. Alle patruljerne kom ud på

egen hånd, og vi var ikke på nogen måde nervøse for trafikken eller for at nogen

skulle blive væk. Desuden var packman temaet, hvor patruljerne på egen hån skulle ud

i terrænnet og samle oste uden at

blive ”skudt” af ”spøgelserne” meget

velegnet til at styrke patruljesammen-

holdet. Når man så efter turneringen,

hører en mini, der har deltaget, sige:

”Noget af det bedste var, at der ikke

hele tiden stod en voksen og fortalte

os, hvad vi skulle...”, så har vi vist ikke

skudt helt forbi målet.

Det var lidt af en logistisk opgave, at få alle spejdere, alt materiellet og al maden

fragtet til Livø. Vi måtte derfor begrænse vores brug af materiel. Dette gjorde, at vi

vi var nødt til at samarbejde på tværs af grenene omkring madlavning og

madudlevering. Dette var medvirkende til at lederne kom til at snakke mere sammen

på tværs af grene og grupper, til gavn for ledersamarbejdet i divisionen.

PT. Arbejder divisionsledelsen på at afholde et førstehjælpekursus og et kursus i

”Blåt medlem”.

Divisionsledelsen blev også kontaktet af

Skivegruppen, der bad os om at hjælpe dem,

med at styrke arbejdet i gruppen. Malene

havde først et afklaringsmøde med

gruppelederne, derefter afholdt korpsets

konsulent Leon, Bodil og Malene en lederaften i


gruppen, hvor vi aftalte at divisionsledelsen skal afholde en lederdag for gruppen i

april.

Vi har arbejdet på at gøre deltagelsen i korpsrådsmødet til noget grupperne ville

prioritere højt. Dels giver det meget god inspiration til arbejdet hjemme i grupperne

at deltage og dels er det vigtigt, at vi sikrer vores indflydelse på det der sker i Det

Danske Spejderkorps. Derfor arrangerer divisionen hvert år fælles bustransport til

mødet. I år deltog divisionsledelsen, Birkegruppen, Rødkær, Waingunga og Baunehøj i

korpsrådsmødet, Vi manglede desværre deltagelse fra Karup, Thorning og Skive.

Vi har i en periode arbejdet på at styrke samarbejdet i divisionsledelsen, så vi på

denne måde kunne tiltrække medlemmer til divisionsledelsen. Vi bruger ikke kun tid

på de tunge arbejdsopgaver, men tager os

også tid til at spise sammen og lære

hinanden godt at kende. Dette har

medført, at vi nu kan rekrutere en

næsten fuldtallig divisionsledelse med 2

chefer, en kasserer og 2 medlemmer på

hver gren til, at varetage de disses

interesser. Vi mangler dog stadig, at

finde et fast medlem til mikrogrenen. Det

er dejligt at så mange bakker op

divisionens arbejde. Det giver en rigtig god dynamik i divisionsledelsen, specielt at der

er så mange unge medlemmer. Men det skal ikke underkendes at have en god og stabil

kasserer.

Vi har nu fået solgt Bjerringbrogruppens hytte, og vi har langt om længe fået salget

tinglyst. Dette skulle gerne medføre at divisionens økonomi kommer ind i mere smult

vande igen.

Spejderhilsen Bodil og Malene


Årsberetning fra minigrenen 2012/2013.

divisionsturnering.

Fordelt på de 7 grupper i divisionen var

vi i januar 2013 ca. 130-135

minispejdere.

Årets divisionsturnering blev afholdt den

11. -13. maj på Livø. Årets tema var

computerspillet Pacman. Der blev i år

fokuseret mere på eventyrs rammer end

på basale spejderfærdigheder, hvilket

gjorde turen til en sjov og anderledes

På det årlige minitræf, denne gang en 1-dags tur den 2. februar 2013, deltog der 84 minispejdere og

20 ledere. Minitræffet var i år på Stoholm Skole, hvor årets tema var bygget op omkring et

forløbsmærke, håndværksbasismærket. Fordelingen af aktiviteterne foregik som sidste år, hvor

spejderne gik til og fra aktiviteterne som de havde lyst til.

Spejderne kunne tage en klemme i en spand, antallet af klemmer

bestemte, hvor mange pladser, der var på den givende aktivitet.

Farven på klemmen indikerede, hvilken post på et kort, de skulle

gå til.

For at kunne få mærket, har spejderne arbejdet med følgende krav:

Fået kendskab til grundfarver og fremstilling af blandingsfarver.

Arbejdet kreativt.

Skabt genstande med hænder og basale værktøjer.

Arbejdet med 2 forskellige typer materialer.


Aktiviteterne i løbet af dagen var bl.a. at lave lysestager af

konservesdåser, 2 workshops med grundfarver en hvor spejderne

lavede kort og en hvor de lavede et mærke til uniformen, træperler på

bål, fælles lege, gipsaftryk af hænder, Tarzanbane og store brætspil.

Vi vil gerne sige tusind tak til alle de ledere, minier og hjælpere, der

deltog, desuden var det en meget stor hjælp, at vi havde nogle

forældre, der havde bagt rigeligt kage og en køkkendame, der lavede

mad hele dagen.

Line Degn valgte at fratræde sin post i divisionsledelsen efter

minitræf 2013, tusind tak for et godt samarbejde og for dit evige

overblik og engagement. Jeg selv fratræder fra miniposten på

dette års divisionsrådsmøde, men stiller dog op som

seniorrepræsentant.

Divisionsturnering i år vil blive afholdt i Viborg den 14. -16.

maj på Poul Holm. Årets tema er Viborg igennem tiden.

Mange spejderhilsner Mia Andersen


Årsberetning fra Juniorgrenen i Steen Blicher division

I Steen Blicher Division er der to årlige divisionslejr for junior grenen. I

året 2012 gik en af de to lejre til Livø, hvor divisionsturneringen fandt

sted. Børnene fangede hurtigt historien om Pacman og spøgelserne, og

der blev løbet rundt på det meste af øen for at få flest mulige point.

Børnene var trætte, men glade efter den lidt anderledes

divisionsturnering.

Den berømte Polartur blev afholdt i januar, hvor den altid er blevet

afholdt. Turen var god på trods af meget sygdom fra ledergrupperne.

Vejret var friskt og koldt til kinderne, og børnene fik nogen gode

oplevelser og venskaber.


Årsberetning, Senior.

Så er det endnu en gang blevet tid. Et divisions-år er gået, og et nyt skal til at begynde. Ved sidste

Divisionsrådsmøde sagde Rolle farvel som klanrepræsentant efter fem år, og vi tog på jagt efter en

ny. Tejs valgte at stille sig til rådighed, og han er nu den nye klanrepræsentant.

Vanen tro var der

Divisionsturnering i starten af maj,

hvor klanerne selvfølgelig også var

med. Men ellers var der ikke

meget ”plejer” over den tur.

Temaet var Pac-man, og

spejderne var rundt på hele Livø

for at samle ”oste”, og når Pacman

er med, så skal der også

være spøgelser, og det var her klanen slog sig løs. Fordelt i krat, i fuldfirspring over marker og

gemt i toppen af træer eller bag buske på hele Livø var der klanspejdere med deres kamera. Vores

job bestod i at fange billeder af numrene spejderne bar under hele løbet, så det galt om at være

kreativ, det er nemlig ikke let at skjule sig i et hvidt spøgelses kostume. Det var dog på en eller

anden måde en succes for der blev indleveret flere tusind billeder, selvom alle ikke var med

spejdere på, men også Livøs skønne natur, køer, katte, golfbiler og andre spøgelser.

Løbet stod ikke kun på fotografering for klanen, men i år var alle grene på de samme poster i

forskellige sværhedsgrader. Så klanerne byggede på den ene post naturgengivelser af Livø med

både rabarber og frøer, den anden post stod på en kamp om at bygge den flotteste gengivelse af

Operahuset i Sidney, og hos nogle var der både havneområde og alt muligt med.

os håbe der er flere næste år.

Da vi nåede efteråret, havde vi håbet på at kunne

gentage succesen fra sidste års Steen Blicher

Extreme Awesome Adventure (SBEAA) i Norge.

Denne gang blev der både arbejdet ideer om

vandreture i Polen og kanoture på Gudenåen.

Desværre var invitationen ude for sent og kun en

person tilmeldte sig. Det satser vi på at gøre

bedre næste år.

I november var det igen tid til Sølvøkseløbet, hvor

Klan De Knirkende Sko, fra Waingunga, inviterede

os alle sammen til at komme og hjælpe. Årets

tema var denne gang kampen mellem Rockere og

Politiet og bød på en masse spændende poster.

Tropsgrenene i divisionen har desværre været

små i år så, der var ikke mange deltagere, men lad


Årets hyggelige julefrokost

blev i år afholdt af Freja

Klan fra Rødkær, denne

gang med Nordisk mytologi

som tema. Det hele endte

ud med en hyggelig aften,

hvor menuen stod på

helstegt pattegris og hvor

aftenen ellers stod på en

masse hyggen på tværs af

klanerne. Endnu en gang

en succes.

Nu glæder vi os til et forhåbentligt lige så godt kommende år, der både står på et nyt og

spændende forårs arrangement (SBESA), Divisionsturnering i Viborg under temaet Viborg gennem

tiderne og forhåbentlig en succesfuld efterårstur.

Spejder hilsen

Tejs og Martin


Årsberetning – tropsgrenen – 2012/2013

Endnu et spejderår er gået og endnu

engang kigger vi tilbage – og lidt frem

I det forgangne år var højdepunktet, for de

fleste spejdere, helt sikkert Spejdernes Lejr

2012.

Det var da også en helt fantastisk lejr og

heldigvis fandt lejren jo sted i den eneste

sommeruge i 2012.

Inden vi alle rejste til Holstebro i juli 2012 fik vi afholdt en noget alternativ

divisionsturnering.

Og vi syntes det var en succes, at prøve noget helt nyt!

En stormende fredag aften i maj stævnede alle spejdere i divisionen ud fra

Rønbjerg Havn med kurs mod Livø.

Forude ventede en weekend med masser af aktiviteter.

Allerede fredag aften fik tropsspejderne den første udfordring.

Madlavningskonkurrence på trangia i mørke – og alle fik faktisk lavet et

rimeligt måltid mad

Lørdag morgen startede det store Pacman løb – rundt på hele Livø.

Der var indlagt forskellige opgaver i løbet af dagen, bl.a. i form af maling af

mel, som der skulle bages et brød af, bygning af sandslotte, løsning af koder

mv.

Lørdag aften samledes vi alle på lejrpladsen, hvor

der var fællesspisning.

I løbet af lørdagen var der nemlig blevet stegt to

pattegrise, som vi skulle hjælpes ad med at

spise.

Efter lejrbålet fortsatte storspejderne jagten på

”oste” og da aften blev til nat skulle der bygges

katapulter, som skulle skyde med ostepops.

Søndag havde vinden lagt sig og vi vendte alle tilbage til fastlandet og

afsluttede weekenden med

tovtrækningsfinaler og præmieoverrækkelse.

Henover året har der været afholdt flere

fælles tropsmøder.

Møder, hvor grupperne skiftes til at arrangere


– og vi var blandt andet ved Birkesø en dag – for at bade

I efteråret 2012 besluttede vi, at vi vil lægge tømmerflådesejladsen på hylden.

Det bliver stadig sværere og sværere at få tilladelse til, at sejle på de danske

åer og vandløb. Og i det tidsrum, hvor man kan få tilladelse holder vi alle

sommerpause og er på sommerlejr.

Vi håber, at vi på et senere tidspunkt kan finde på noget andet lignende.

I januar 2013 har vi afholdt RALOP.

En rigtig hyggelig weekend med masser af forskellige aktiviteter.

Der blev bygget sauna og spabad. Der blev lavet aviser og lavet safaridyr.

Lørdag aften var der fællesspisning og ”safari-lejrbål”.

Inden vi får set os om er det igen tid til divisionsturnering.

I år foregår turneringen på Poulholm og temaet er Viborg igennem tiderne.

Vi glæder os til at lave et sjovt og anderledes byløb for storspejderne med

udfordringer på forskellige plan.

Hvad vi ellers skal lave i tropsgrenen i 2013 ligger lidt hen i det uvisse.

Vi arbejder på forskellige ting, som kunne være sjove at præsentere spejderne

for.

Vi glæder os til endnu et sjovt, spændende

og udfordrende spejderår 2013.

De bedste spejder hilsner

Steffen, Ole og Bodil

Similar magazines