Kreative PUR-løsninger - Kristiania Renhold

kristianiarenhold.no

Kreative PUR-løsninger - Kristiania Renhold

Kreative

PUR-løsninger

Eftermontering eller renovering med PUR


HVORFOR SKIFTE TIL NY LINOLEUM, NÅR DU

KAN RENOVERE DEN EKSISTERENDE BELÆGNING?

På grund af de store besparelser der er foretaget de

sidste år på blandt andet uddannelses institutioner og

hospitaler, er deres gulv arealer nu nedslidte. Det forringer

indeklimaet. Slidte gulve giver en større friktion

når overfladen skal renholdes, og slider derfor på servicepersonalet.

Dertil har de mange års brug og mangelfuld

vedligeholdelse nedbrudt overfladen og ofte

medført misfarvning. Løsningen er som regel, udskiftning

af gulvet.

En anden og interessant løsning ligger i PUR-systemet

fra Dr. Schutz. Med dette system er det muligt at

renovere det eksisterende gulv så det bliver som nyt.

PUR-behandling er en prisbillig overflade be skyt telse

der samtidig er yderst holdbar. Når de anbefalede rengørings-

og vedligeholdelsesanvisninger følges, er det

ikke nødvendigt med yderligere overflade behandling.

PUR systemet er mere end 10 år gammelt og ligger på

mere end 10 millioner m 2 verden over, hvilket ikke kan

overses af gulvbranchen.

Rigshospitalet havde stillet nogle sengestuer

til rådighed for at kunne se effekten

af 2 forskellige PUR-behandlinger.

De har med succes set, at PUR-behandlingen

kan etableres, uden at man skal

lukke en hel afdeling ned. Behandlingen

kan foretages i et rum af gangen og

tager kun nogle få timer. Behandlingen

vil holde i adskillige år uden yderligere

vedligeholdelse.

Servicepersonalet fortæller at deres arbejdsmiljø

er væsentlig forbedret. For

eksempel laver sprit og andre desinficerende

væsker ikke længere pletter eller

skader på gulvene.

I fremtiden vil der kunne ses flere PURløsninger

på ”Riget”…

Dr. Schutz Danmark er etableret som brohoved til det

skandinaviske marked, og gennemfører uddannelse

og træning i arbejde med PUR løsninger.

En række vigtige fordele og tilpasningsmulig heder

man opnår ved at bruge PUR-systemet:

• Transparent PUR i forskellige glansniveauer kan

etableres på alle typer af bløde belægninger såsom

linoleum, vinyler og gummigulve, uanset alder.

• Ønsker man skridsikring, tilsættes et granulat, der

giver en rengøringsvenlig, R10 sikring.

PUR Anti-colour, anvendes i områder hvor der er risiko

for misfarvninger, for eksempel i frisør saloner,

der arbejder med hårfarve.

• UV resistent, ingen misfarvning på grund af lys.

• pH resistent, kan modstå stærk rengøringskemi, og

er resistent over for sprit, spritgel og klor.

• Ingen støvgener, selv ved polering.

FØR EFTER

CASE: Rigshospitalet CASE:

TEC Frederiksberg

FØR EFTER

GULVENE ETABLERES

PÅ FÅ TIMER

MAN KAN SELV VÆLGE

FARVE OG TEKSTUR

PÅ GULVET

TEC ønskede i samarbejde med Deres

arkitekt at renovere kantineområderne

på Frederiksberg. Det skulle være en

gennemgribende renovering der tog sigte

på forbedring af indeklima, lige fra nyt

farve valg til indretning med nye møbler.

Samtidig skulle overfladen være ekstrem

slidstærk og renholds venlig.

Dr. Schutz Danmark fik opgaven at etablere

en PU Design overflade. Opgaven

blev gennemført 100% efter tegninger

og farvekoder, direkte på det gamle linoleumsgulv.

Projektet danner nu præcedens for fremtidige

renoveringer hos TEC.

CASE:

Roskilde Universitet

De eksisterende gulve på RUC trængte

til en kærlig hånd. På grund af den hårde

belastning af overfladen var der huller,

misfarvninger og rester af gammel polish

mange steder.

I samarbejde med Polar Overfladeteknik er

der valgt to løsninger. En med PUR grundfarve

og en med transparent PUR i Mat.

PUR grundfarve giver en helt ny farve og

tekstur til gulvet, der designes efter eget

ønske.

PUR Mat – transparent, etablerer en

ekstrem stærk industribelægning på linoleums-,

gummi- og vinyloverflader.

Gulvene er blevet som nye.

FØR

EFTER


HVORFOR BENYTTE

PUR-SYSTEMET?

1

2

3

4

5

6

7

PUR-behandlingen kan etableres

på få timer.

Genopretter fabriksfinish på eksisterende

belægning.

Ved ønske om farveskift på eksisterende

belægninger, etableres PUR i valgfrie

farver og designs.

Stor slidstyrke af overfladen, selv ved

langvarig og hård belastning. Slidstyrken

er 4 gange så stærk som Epoxy.

Rengøringsvenlig overflade på grund af lav

friktion mellem moppe og gulv.

Optimale forhold hvad angår, indeklima

og arbejdsmiljø.

Kan enkelt og nemt vedligeholdes og

renoveres.

Kirstinehøj 30

2770 Kastrup

Tlf.: +45 7021 4747

Fax: +45 7021 4748

polar@polaroverfladeteknik.dk

www.polaroverfladeteknik.dk

www.dr-schutz.dk

Similar magazines