hk privatbladet

hk.dk

hk privatbladet

ligestilling løn AF gerd nyborg

Nu har i chancen

dokumeNter

uligeløNNeN

Kun en ud af ti privatansatte HK’ere

arbejder for så store virksomheder, at

de har pligt til at redegøre for lønforskelle

mellem mænd og kvinder. Det har HK/Privat

påpeget urimeligheden i mange gange,

men foreløbig er det ikke lykkedes at overbevise

politikerne om, at loven også burde

omfatte mindre arbejdspladser. Selv om

bruttotallene på mænds lønseddel er i omegnen

af 15 procent større end på kvinders.

Hos Danmarks Statistik har man nu mulighed

for kvit og frit få løntallene - også for

mindre virksomheder. Men det er kun ledelsen,

der kan skaffe adgang til de kønsopdelte

statistikker. Og det er selvsagt begrænsende.

Ifølge politisk/økonomisk sekretær i HK/

Privat, Morten Skov, afhænger udbyttet af de

nye kønsopdelte statistikker derfor helt af ledelsens

interesse i at bruge muligheden.

- Vi opfordrer kraftigt til, at medarbejdere

og tillidsrepræsentanter presser på for

at få deres virksomhed til at trække på Danmarks

Statistik, hvis der ikke allerede bliver

1 HK privatbladet januar 2009

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀

lavet en ligelønsstatistik internt, siger Morten

Skov.

Faglig koordinator i HK/Privat Gerda

Christensen understreger, at både lønhemmelighed

og løndiskrimination på grund af

køn længe har været forbudt.

- Færdige ligelønsstatistikker fra Danmarks

Statistik kan spare tid og ressourcer i

virksomhederne. Men det vigtigste er at tale

om løn - det er og bliver den bedste metode

til at sikre sig, at ligelønsloven bliver overholdt,

siger hun.

Gerda Christensen anbefaler også tillidsrepræsentanter

i mindre virksomheder

at arbejde på at få lavet interne ligelønsstatistikker

for at undgå lovbrud.

- Virksomhederne har jo tallene, så det

er et spørgsmål om vilje at få dem åbenlyst

frem, siger hun.

Gerda Christensen understreger, at overenskomsterne

er gode værktøjer i ligelønsarbejdet:

- De fleste overenskomster fastslår, at

den personlige løn skal fastsættes under

hensyntagen til ligelønslovens principper -

det vil sige samme løn for arbejde af samme

værdi - og det er mere vidtgående end statistikpligten,

som er begrænset til jobfunktioner

med mindst ti af hvert køn.

Overenskomst eller ej - Både Gerda Christensen

og Morten Skov opfordrer til, at

man bruger mulighederne hos Danmarks

Statistik så meget som muligt. Tallene kan

afsløre uligheder, som man ikke internt har

været opmærksom på. Viser der sig ligelønsproblemer,

som ikke kan løses i virksomheden,

bør man kontakte sin HK-afdeling,

der kan rejse sag om lovbrud.

- HK-afdelingerne vil også meget gerne

høre om erfaringer med Danmarks Statistik,

for vi vil fortsat presse på for større

lønåbenhed via lovgivningen, siger Morten

Skov.

Fremover vil virksomhederne i november

kunne rekvirere kønsopdelt lønstatistik

fra året før. •

More magazines by this user
Similar magazines