hk privatbladet

hk.dk

hk privatbladet

foto anette sønderby

Forsidefoto/illustration:

Lisbeth Holten og Tina Maria Nielsen

36 24-årige

HK privatbladet januar 2009

udgiver

HK/Privatbladet udgives af HK/Privat

v. sektorformand Karin Retvig i

samarbejde med HK/Danmark

Weidekampsgade 8

0900 København C

telefon: 70 11 45 45

telefax: 33 30 44 99

www.hkprivat.dk

e-mail: redaktionen-privat@hk.dk

ansvarsHavende redaKtør

aage lundgaard (DJ)

telefon: 33 30 47 24,

e-mail: 44alu@hk.dk

redaKtionsseKretær

dorthe nerving (DJ)

telefon: 33 30 47 35,

e-mail: 44dot@hk.dk

Sarah Adeltoft er ikke bange for at indrømme, at hun godt kan lide

at bestemme. Det lagde Irma hurtigt mærke til og har med lederkurser og

coaching hjulpet hende på vej, så hun til foråret udnævnes til butikschef.

læs nyt fra

se midtersiderne

4 + 6 nyHeder

5 leder

journalister

annemette schou refsgaard (DJ)

telefon: 33 30 44 75,

e-mail: 44ams@hk.dk

jennifer Kølleskov Hansen (DJ)

telefon: 33 30 44 85,

e-mail: 44jhk@hk.dk

rudi skov damkjær (DJ)

telefon: 33 30 41 03,

e-mail: 44rd@hk.dk

i hvert nummer:

5 nu dages det

14 iKKe Helt Privat + voxPoP

15 debat

ny Krydsord

5 Krydsord

3 servicestationen

40 brevKasse

46 Her finder du HK

47 sådan!

med flere

ParatvidenssPørgsmål

nu i HK/Privatbladet

sudoKu

25

More magazines by this user
Similar magazines