Rollespil godsejeren m.fl. - Hjerl Hede

hjerlhede.dk

Rollespil godsejeren m.fl. - Hjerl Hede

Rollespil ‐ høst

Det er tidlig morgen i den lille landsby. Karle og piger fra de små gårde er på vej op til godsejerens marker

med vogne, leer og kratter. Solen stråler fra en skyfri himmel, og det er perfekt høstvejr. Ridefogeden

sidder allerede på sin hest med pisken i hånden, klar til at holde øje med, at der bliver bestilt noget.

Digt selv videre på historien!

Rollespil – udskiftningen

En dag kort før høst bliver byens mænd kaldt op på godset. Her meddeler godsejeren (nådigherren), at

efter høst vil bymarken blive målt op og hver gård få så meget jord, som den tilkommer. Jorden vil blive

vurderet. De, som får den dårligste, vil få et større stykke. Fremover kan hver bonde dyrke sin jord, som han

vil, bare landgilde og skatter bliver betalt til tiden.

Bønderne begynder at diskutere og stille spørgsmål:

‐ Hvad med de husmænd der plejer at have deres køer på græs sammen med os?

‐ Kommer der faste aftaler om, hvor meget hoveriarbejde vi skal udføre i fremtiden?

‐ Kan alle blive boende i byen – og hvis det ikke er tilfældet, hvem skal så flytte udenfor byen?

‐ Hvordan bliver det at bo derude helt for sig selv?

Digt selv videre på historien!

More magazines by this user
Similar magazines