Isolering af kælderdæk mv. - Ytong

ytongsiporex.no

Isolering af kælderdæk mv. - Ytong

Montage af Ytong Multipor

Isolering af kælderdæk mv.


Isolering af kælderdæk mv.

Generelt

Ytong Multipor isoleringsplader

leveres og opbevares på plant

og jævnt underlag. Pladerne

leveres på paller indpakkede i

folie og bør først udpakkes, når

de monteres. Udpakkede plader

skal tildækkes for at beskytte

mod fugt. Multipor Leichtmörtel

opbevares ligeledes tørt og

frostfrit.

Underlag

Underlaget rettes af. Der må

ikke være ujævnheder over +/- 3

mm målt over en retholt på 2 m.

Overfladen skal være ren tør og

støvfri.

Ytong Multipor monteres i forbandt.

Start hver række med det afskårne

stykke fra foregående række. Kontroller

at hjørnerne er retvinklede. Er de

ikke det, må den yderste pladerække

skæres til.

2

Montering

Ytong Multipor fastgøres med

Ytong Multipor Leichtmörtel

uden yderligere fastgørelse. Der

anvendes 2,5-3 kg Leichtmörtel

pr. m2 . Hele pladen skal dækkes.

Ytong Multiporplader op til 20

cm tykkelse kan monteres uden

dybler. Til Ytong Multipor plader

på væg kan anvendes bundskinner.

Tilpasning

Ytong Multipor isoleringsplader

er uarmerede og tilpasses nemt

på alle sider med håndsav.

Ytong Multipor Leichtmörtel oprøres

med vand. 20 kg pulver blandet med 8 l

vand giver ca. 30 l mørtel.

Overfladebehandling

Ytong Multipor kan overfladebehandles

med puds eller tyndspartel

og evt. armeringsvæv

(min. 160 g/m2 ).

Sikkerhed

Der skal anvendes beskyttelseshjelm.

Ved tilskæring af

Ytong Multipor med skærende

eller slibende værktøj anvendes

maske med filter til finstøv. Ved

oprøring af letmørtel anvendes

beskyttelsesbriller.

Leichtmörtel fordeles på Isoleringspladen

og kammes op med 10 mm

tandspartel. Man kan med fordel lægge

mørtel på flere plade ad gangen.


Pladerne monteres i forbandt Pladen placeres på dækket ca. 2 cm Med et passende tryk presses pladen

fra tilstødende plader.

mod dækket og ind mod de tilstødende

plader. Overskydende mørtel fjernes.

Ytong Multipor tilpasses nemt med

fintandet sav.

Til montering af eventuel vægisolering

opsættes alu-profil. Pladerne opklæbes

med Ytong Multipor Leichtmörtel.

Præcis tilpasning kan udføres med

slibebræt.

Alternativt undertøttes pladerne

midlertidigt af en lægte indtil mørtelen

binder.

Eventuelle niveauforskelle udjævnes

med slibebræt.

Montage af YtongMultipor

3


Detaljer

Xella Norge A/S

Nedre Storgate 23

3015 Drammen

Telefon.: +47 32 23 24 40

Faks: +47 32 23 24 41

www.ytongsiporex.no

4

Ytong Multipor Leichtmörtel

Ytong Multipor Isoleringsplade

Elastisk fuge

Dybel

L-Profil

Tilslutning, væg. Ytong Multipor plader

monteret på væg med letmørtel og

L-profil.

Ingen Leichtmörtel

mellem Ytong Multipor pladerne

Inddækning af bjælker. Der skal ikke

klæbes, hvor de lodrette plader støder

op mod vandrette plader under bjælken.

Vandret snit Vandret snit

YTONG ® is a registered trademark of the Xella Group

Ytong Multipor Leichtmörtel

Ytong Multipor Isoleringsplade

Elastisk fuge

Tilslutning, væg. Ytong Multipor plader

monteret på væg med letmørtel.

Lodret snit Vandret snit Vandret snit

Ytong Multipor Leichtmörtel

Ytong Multipor Isoleringsplade

Mørtelfri fuge

Ytong Multipor Leichtmörtel

Ytong Multipor Isoleringsplade

Dybel

Afslutningsprofil

Udadgående hjørne. Udadgående hjørne udført med afslutningsprofil.

DEVISION 102244_462

April 2009

More magazines by this user
Similar magazines