5 år ældre på en uge - SPM Erfa

spm.erfa.dk

5 år ældre på en uge - SPM Erfa

MARTS 2011

Reliability Management

Reliability Management

Reliability Management

5 år ældre en uge

se artiklen side 4-5


Nyt fra sekretariatet

Økonomi

Med udgangen af 2010 havde SPM ifølge det

endnu ureviderede regnskab 240 kkr. til rådighed

for sine aktiviteter. Dermed er der en forventning

om, at foreningen i år igen kan igangsætte et

årsprojekt, efter at dette af økonomiske årsager

blev udskudt i 2010. I forbindelse med udsendelsen

af regningerne for 2011-kontingentet i

januar for firma- og Erfagruppe medlemskaber

har sekretariatet modtaget udmeldelser fra 4

firmaer. Dette ser vi hvert år dette tidspunkt,

og omfanget er sædvanligt og meget lavere end

det ekstraordinært store antal udmeldelser, vi

modtog i 2010.

Generalforsaming og konstituering

SPM afholdt ordinær generalforsamling torsdag

den 25. november 2010. Formandens beretning,

regnskabet for 2009, samt budget og kontingent

for 2011 blev alt sammen enstemmigt vedtaget,

og de bestyrelsesmedlemmer, der var valg,

blev genvalgt enstemmigt ved fredsvalg. På første

bestyrelsesmøde i 2011 konstituerede bestyrelsen

sig med Per Østergaard Nielsen, Danfoss Power

Electronics A/S som formand og Hans Fhær

Larsen, Novo Nordisk som næstformand.

Ny SPM rapport

Den nye SPM rapport SPM-179 Acceleration

factors and accelerated life testing – A guide

De 5 nyeste

SPM-rapporter

SPM-179: Acceleration factors and accelerated

life testing - A guide based on practical

experiences

This report describes the basic concepts of acceleration

factors, accleration models and accelerated

life testing, as they apply to electromechanical

products. A number of practical examples

and recommendations are given as well.

Anders Bonde Kentved, DELTA, februar 2011.

SPM-178: Guideline for håndtering af MSL og

PSL - Håndtering i henhold til IPC-J-STD-001,

-020, -033 og -075

Rapporten beskriver vha. flowdiagrammer

typiske spørgsmål i forbindelse med komponenthåndtering

for udvikler, distributør, indkøb, lager,

produktion og service.

Hytek, februar 2010.

2

based on practical experience er nu blevet

udsendt. Den skulle have været ud i forbindelse

med generalforsamlingen i slutningen af

sidste år, men uventede komplikationer førte

til en forsinkelse et par måneder. Rapporten

beskriver for elektromekaniske produkter en

række ofte anvendte accelerationsmodeller

samt mekanismerne, der ligger bag de mest

almindelige udslidningsfejl. Herunder beskriver

rapporten, hvorfor kendskabet til mekanismerne

er afgørende for at kunne foretage det rigtige

valg af modelparametre.

Rapporten konkluderer, at accelerationsmodeller

og accelereret test er værdifulde værktøjer

under produktudviklingen, og at de giver en

forståelse for produktets opførsel ved forskellige

stressniveauer. Denne viden kan bruges som

udgangspunkt for en optimering af designet. Det

er samtidigt en meget væsentlig pointe, at der

ikke findes en enkelt accelerationsmodel, der kan

håndtere alle relevante fejlmekanismer i komplicerede

elektromekaniske produkter.

Temadag

Årsprojektet Specifikation og validering af kritiske

dele - En guide med praktiske eksempler gennemførte

den planlagte temadag i december

2010. Der var ca. 20 deltagere i temadagen, og

programmet kombinerede præsentationer af

arbejdet i årsprojektet med præsentationer af

erfaringer fra industrien. Præsentationerne førte

SPM-177: Robustness and performance of

electronics during immunity testing - Investigation

of failure mechanisms and high-amplitude

testing

This report identifies the important parameters

defining the immunity level and the robustness of

electronic equipment. This HALT (High Amplitude

Limit Testing) methodology is suitable for achieving

EMC test at increased stress levels.

Poul Christiansen og Per Thåstrup Jensen, DELTA,

november 2009.

SPM-176: Humidity testing of electronics

and mechanics – How to select the right test

method

This report describes a number of typical humidity

related failure mechanisms for electronics

and mechanics. These are then used to characterize

a number of internationally recognized

humidity test methods.

Anders Bonde Kentved, DELTA, november 2008.

til en række spændende diskussioner, og dette

feedback bliver i projektet brugt til at finjustere

indholdet i den kommende rapport.

www.spm-erfa.dk

DELTA har analyseret brugen af www.spm-erfa.dk

med Google Analytics. De seneste 4 måneder i

2010 har der været ca. 3,5 besøg per dag (uden

DELTA trafik) fra i alt 15 lande, og de er af høj

kvalitet med lang tid sitet og mange sider

per besøg. Som forventet er ca. 50 % direkte

trafik, men ca. 40 % kommer fra søgemaskiner.

Søgeordene viser dog, at der er tale om brandede

søgninger: den, der søger, leder efter SPM’s

hjemmeside, og der er ikke i særlig høj grad tale

om, at de leder efter SPM-begreber. Vi arbejder

for tiden med at forbedre synligheden af hjemmesiden,

og undersøgelsen vil blive gentaget om

nogle måneder.

Ændring af medlemskredsen

SPM har nu 56 fuldt betalende medlemmer.

Hertil kommer 4 associerede medlemmer.

Udmeldelser

Otico Geophysical AS

Arrow Denmark A/S

Widex A/S

DEVI

Nye medlemmer

-

SPM-175: Corrosion protection of electrical

contacts in humid environments – A guide

based on practical experiences

This report introduces background information

about possible design solutions and strategies

for electrical contacts – the key components of

a separable electrical connection – to be used in

humid environments.

Anders Bonde Kentved, DELTA, november 2007.

2


Igangværende

SPM-projekter

SPM-180: Specifikation og validering af kritiske

dele – En guide med et praktisk eksempel

Projektets formål er at give en guide til specifikation

og validering af en kritisk del af et produkt.

Den kritiske del kan enten indkøbes fra en

ekstern leverandør, eller udviklingen af den kan

outsources.

Projektet omfatter: kvalitetsplan, opstilling af

krav, risokoanalyse incl. FMEA, test og validering

samt godkendelse. For at gøre projektet konkret

bruges et gennemgående eksempel i form af en

lille strømforsyning. Denne type produkt bruges af

mange medlemmer, og lideligheden er et vigtigt

Elektricitetsnettet som et alternativt

kommunikationsmedium

Af Jørgen Duvald Christensen, DELTA, www.delta.dk

Hvorfor ikke bruge El-nettet i stedet for datakabler eller trådløse modems til

at overføre data mellem forskellige typer udstyr. El-forsyningsselskaber og

modulfabrikanter er interesserede i at udvikle teknologien for Power Line

Transmission (PLT).

Signalering over lavspændingsnettet har været anvendt i mange år i

frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz til kommunikation mellem de enkelte

elværker og til transmission af data fra El-målere. I det angivne frekvensområde

kan der kun overføres data med lave båndbredder og en robust

data protokol, da de mange andre apparater lavspændingsnettet sender

elektriske forstyrrelser tilbage nettet. For at sikre en passende EMC skal

PLT enhederne opfylde kravene i standarden EN 50065-1.

PLT teknologien er nu udviklet så meget, at det er blevet muligt at sende

fjernsyn over El-nettet. Dette kræver imidlertid en større transmissionsbåndbredde.

De nye PLT moduler dækker hele frekvensområdet mellem 1,7 MHz

og 30 MHz og med den sendeeffekt, som er nødvendig for at overføre signalerne,

er der risiko for, at der fra lavspændingsnettet kan udstråles elektriske

signaler, som kan forstyrre radioamatører og de radiokanaler som findes i

dette frekvensområde. De hidtidige EMC krav for PLT moduler har været, at

de skulle opfylde kravene til ledningsbårne elektriske forstyrrelser i henhold

til EN 55022. Dette kan ikke lade sig gøre, og der har i mange år været

en diskussion mellem PLT folkene den ene side og teleselskaberne

den anden, om hvordan man kunne minimere risikoen for EMC problemer

mellem PLT og radio modtagning. Der er i januar 2011 udsendt et forslag til

en separat EMC standard for PLT udstyr.

3

og ikke-trivielt aspekt. Ved starten af projektet

samles input fra SPM’s medlemmer. Midtvejs

afholdes en temadag, så tilbagemeldinger herfra

kan få indflydelse slutrapporten. Rapporten

skal kunne anvendes som inspiration og håndbog

af SPM’s medlemmer.

Projektleder: Henrik Funding Ravn, DELTA.

Projektstørrelse: kr. 360.000. Rapporten forventes

udsendt ved udgangen af første kvartal 2011.

SPM-rapporter

Medlemmer af SPM får rapporter tilsendt

som led i medlemskabet. Andre kan købe

rapporterne af SPM ved henvendelse til

Lise Korfitzen tlf. 72 19 42 45 eller

e-mail lko@delta.dk.

SPM’s 14 erfa-grupper

Oplysninger om hver enkelt erfa-gruppe

findes SPM’s hjemmeside:

www.spm-erfa.dk

3 Grøn elektronik

5 Produktsikkerhed – godkendelse

6 Pålidelighed

7 Mikroforbindelsesteknik

8 Produktionsteknik

9 EMC

10 Miljøprøvning og konstruktion

11 Planlægning og udvikling af

produktionstest

13 Termisk rigtig apparatkonstruktion

16 Fejlanalyse af elektronikkomponenter

17 HALT/HASS

18 Produktlyd

19 Sensory Exchange

20 DFMA

prEN 50561-1 Power Line Communication

Standarden definerer grænseværdier og målemetoder for radioforstyrrelser

fra ”In-home” power line communication udstyr, som over stærkstrømsledningsnettet

transmitterer i frekvensområdet 1,7- 30 Mhz. Kravene specielt

til PLT porten er følgende:

1. Når der ikke sendes data skal den ledningsbårne emission opfylde

samme grænseværdi som i EN 55022 Class B.

2. Samme grænseværdi som i EN 55022 Class B skal i frekvensområdet

0,15 – 1,705 MHz opfyldes under transmission.

3. Der skal være dynamisk power kontrol for reduktion af sendeeffekten

med mindst 30 dB i forhold til maksimum.

4. Under transmission må den ledningsbårne emission overskride

grænseværdien svarende til EN 55022 Class B under visse betingelser.

5. Den maksimale sendeeffekt må være 95 dBμV (AV) og 105 dBμV (PK).

3


Fem år ældre en uge ...

Highly Accelerated Corrosion Testing – HACT

Af Kim A. Schmidt og Anders Bonde Kentved, DELTA, www.delta.dk

HALT har efterhånden vundet indpas som et af de vigtigste værktøjer til at opnå robuste produkter. Traditionel

HALT – Highly Accelerated Life Test – er baseret en kombination af lynhurtige temperatur ændringer og en

kraftig 6-akset vibration. Og det er naturligvis primært svagheder grund af termo-mekaniske fejlmekanismer,

der afsløres ved denne test. DELTA har i nogle år arbejdet med tanken om at kunne bruge HALT-filosofien

områder, hvor også svagheder relateret til korrosions- og fugtmæssige fejlmekanismer kunne afsløres. Dette er

nu lykkedes med det, vi kalder for HACT – Highly Accelerated Corrosion Testing.

Erfaringerne fra HALT

Traditionel HALT er beskrevet i SPM-169 HALT & HASS – when and how is it

relevant. Og konklusionerne fra de cases, der er beskrevet i denne rapport,

passer fint med DELTA’s erfaringer fra mere end 100 gennemførte HALT test.

En meget kort og simpel forklaring HALT er:

• Find fem fejl

• Fix dem

• Og få et bedre produkt

Hvor ”fem” ikke skal forstås bogstaveligt. Man kan også sige, at HALT er

et effektivt værktøj til at finde svagheder, så disse kan undersøges, og de

grundlæggende fejlmekanismer kan fastlægges. Det er nemlig ud fra

4

forståelse af fejlmekanismer, at de nødvendige forbedringer af produktet

kan foretages. Traditionel HALT indebærer test med kombinationer af hurtige

og ekstreme temperatur ændringer og kraftige 6-aksede vibrationer. Og det

er derfor primært termo-mekaniske fejlmekanismer, der afsløres.

For at bruge HALT tankegangen andre typer fejlmekanismer, blev SPM-

174 Advanced HALT, Investigation of non thermo-mechanical exposures

udgivet i 2006. Denne rapport indeholder HALT eksponeringer med sved,

”bounce”, kulde/fald/fugt og EMC. Sved er i bund og grund en korrosionseksponering

med en lidt speciel sammensætning af de korrosive elementer.

Det lykkedes at få fundet en hel del relevante fejlmekanismer med svedeksponeringerne

i dette SPM projekt, men kombinationen med luftfugtighed

blev ikke undersøgt nærmere. Begge SPM rapporter understøtter i øvrigt de


generelle HALT erfaringer, der siger, at det især er de meget kraftige dynamiske

eksponeringer med flere parametre virkende samtidig, der gør HALT

metoden så effektiv, som den faktisk er.

Korrosion

SPM -175 Corrosion protection of electrical contacts in humid environments

er en guide baseret praktiske erfaringer og eksperimenter. Den er et

udmærket opslagsværk, når man ønsker at forstå mere om baggrund og

teori, og det hele er krydret med mange praktiske erfaringer. I den rapport

blev det tydeligt, at luftfugtighed er en af de vigtigste parametre, når det

drejer sig om atmosfærisk korrosion. Dette kan også ses af den såkaldte

korrosionstrekant som udgør en simpel model for korrosion.

Korrosionstrekanten

Korrosionstrekanten

Man kan kort sige, at for at undgå korrosion, skal man fjerne mindst et af

de 3 grund-elementer i cirklerne eller mindst en af de 3 forbindelser mellem

grund-elementerne. Omvendt er det nødvendigt for at opnå korrosion at

sørge for, at de 3 grund-elementer vekselvirker mest muligt med hinanden.

Fugtighed

SPM -176 Humidity testing of electronics and mechanics indeholder bl.a. en

detaljeret gennemgang af fejlmekanismer der er aktuelle ved fugtighed, og

en tabel der sammenligner forskellige fugttests evne til at afdække fejlmekanismerne.

En af de vigtigere konklusioner fra SPM-176 er, at fugttesten

med de kraftigste dynamiske forløb (IEC 60068-2-38) er bedst til at afdække

flest fejlmekanismer. En anden vigtig konklusion er, at tætte kabinetter med

en høj IP-rating har størst risiko for indvendig akkumulering af fugt, når de

anvendes i omgivelser med skiftende temperaturer og høj fugtighed.

Vejen til HACT

DELTA har kombineret viden og erfaringer fra HALT med viden om fejlmekanismer

fra korrosion og fugt for at udvikle HACT. Da mange af vores kunders

konkrete korrosionsproblemer opstår i saltholdige omgivelser, valgte vi at

sætte fokus salt (natriumklorid) som den korrosive bestanddel i HACT’en.

De andre testparametre er valgt ud fra et ønske om at kombinere flest

mulige fejlmekanismer i én test. Mere konkret er det blevet analyseret og

undersøgt, hvordan de enkelte testparametre og selve forløbet af testen

kunne optimeres, så det gav størst muligt udslag fejlmekanismerne, samtidig

med at det kunne lade sig gøre at bygge et testudstyr til automatisk

afvikling af testen.

Den færdige HACT

Efter at have udført en række indledende HACT test et prototype testudstyr

blev den test sekvens, der er vist figuren, fastlagt.

Kort sagt består HACT testen af følgende faser:

HACT testsekvens

1. Testemnerne oversprøjtes med køligt, iltet saltvand i 15 minutter.

2. Testemnerne tørres vha. indblæst, tørret luft i 15 minutter.

3. Temperatur og fugtighed hæves til +70 °C og 95 % relativ fugtighed.

4. Efter 4 timer med høj temperatur og fugtighed, startes forfra med trin 1.

Der samlede cyklustid er 6 timer, så der udføres 4 cykler per døgn. På

baggrund af de overbevisende resultater med prototypen, besluttede DELTA

i 2010 at få bygget et dedikeret HACT testkammer, hvor den ønskede testsekvens

kan køre automatisk. Kammeret er udført i glas af hensyn til det hårde

miljø og for at muliggøre en visuel inspektion.

Resultaterne

DELTA har efterhånden udført en række HACT test meget forskellige

emner, hvor den korrosion, der blev opnået under HACT testen, er sammenlignet

med den korrosion, der er opstået efter mange års drift i forskellige

omgivelser. Og konklusionerne er ret klare, idet de relevante fejlmekanismer

optræder, både med korrosion og indtrængende fugt, og der opnås en meget

kraftig acceleration af korrosionsforløbet. Det ser nemlig ud til, at en uges

test i HACT svarer til ca. 5 år for udstyr placeret i direkte maritime omgivelser

og til ca. 10 år for udstyr placeret i normale udendørs omgivelser.

Standardisering og HACT

Indenfor traditionel miljøtest findes der en lang række rigtig gode standarder.

En af de vigtigste serier af standarder er EN/IEC 60068 serien, hvor der

stort set findes en standard for hver type test, der er relevant for miljøtest

af produkter med elektronisk indhold. Med hensyn til fugt, giver rapporten

SPM-176 Humidity testing of electronics and mechanics et rigtigt godt overblik

over de vigtigste standarder for fugttest – ikke kun fra EN/IEC, men også

fra MIL, ISO, IPC og JEDEC. Traditionel salttågetest er primært beskrevet i

standarderne EN/IEC 60068-2-11 Test Ka: Salt mist og EN/IEC 60068-2-52

Test Kb: Salt mist, cyclic - sodium chloride solution. Sidstnævnte benyttes af

International Association of Classification Societies (IACS) som reference for

test af udstyr til brug åbne dæk skibe.

På HALT området findes der endnu ikke så mange standarder i international

regi. Men IEC er vej med en standard, der kommer til at hedde IEC 62506

Methods for product accelerated testing, hvor HALT test også er beskrevet.

Det forlyder i øvrigt, at en af de 4 cases fra SPM-169 er brugt som direkte

inspiration til et eksempel i denne kommende standard. General Motors har

udgivet en standard om HALT test GMW8287 Highly Accelerated Life Testing,

som er offentlig tilgængelig. HACT er så nyt, at der slet ikke findes egentlige

standarder endnu. Men DELTA er med i et Eureka projekt med titlen Methods

for acceleration of ageing and corrosion tests, hvor der bl.a. bliver arbejdet

hen mod en standardisering dette nye område.

5


Novo Nordisk A/S

- Når man lever af lidelighed

Af Hans Fhær Larsen, Novo Nordisk A/S, www.novonordisk.com

Novo Nordisk A/S blev grundlagt tilbage i 1923, hvor recepten insulin blev bragt til Danmark af Dr. August Krogh, den

senere modtager af Nobelprisen. Han fik lov til at fremstille, forske i og sælge insulin i Skandinavien. Forskningsresultaterne

skulle stilles til rådighed for opfinderne F.G. Banting og J.B. Best i J.J.R. Macleod’s laboratorium i Toronto. Ifølge aftalen

mellem Krogh og Macleod skulle det sikres, at hormonet ikke blev fremstillet, så privatpersoner kunne tjene det, hvilket

førte til grundlæggelsen af Nordisk Insulin Laboratorium i 1923, Nordisk Insulinfond i 1926 samt Niels Steensens Hospital

i 1932. Efter en meget spændende historie med splittelse og opdeling i 1925 og genforening ved fusionen i 1989 er Novo

Nordisk A/S nu en meget stærk virksomhed stadig med hovedvægt farmacien. Men har set værdien og styrken i, at tage

den mekaniske og elektroniske verden til hjælp for at gøre det lettere for diabetikeren at tage den livsnødvendige medicin,

der skal tages ved injektion flere gange dagligt resten af livet.

Novo Nordisk A/S består i dag af mere end 30.000 ansatte worldwide, vi har

kontorer i mere end 179 lande og en omsætning mere end 60 milliarder

kroner (2010 tal). På trods af, og måske netop grund af, det image Novo

Nordisk har, er det altafgørende, at produkter fra Novo Nordisk er yderst

lidelige og troværdige. Selv små afvigelser i lideligheden vil kunne lave

uoprettelige skader i lakken.

Mekanik og elektronik kan, i modsætning til medicin, nemt finde at

opføre sig uforudsigeligt markedet. Brugere er en uforudsigelig størrelse,

og det kræver stor indlevelsesevne, at forestille sig alle de situationer en

device kan blive udsat for gennem dens levetid.

Allerede fra de første devices i Novo Nordisk, tilbage i 1985, blev de elektromedicinske

IEC standarder taget i brug for at indbygge lideligheden i produkterne.

Produkterne skulle, udover at holde og virke i 5 – 10 år, også give

den tiltænkte dosis medicin inden for brøkdele af mikroliters nøjagtighed.

Samtidig med at de skal være lette at rengøre og holdes hygiejnisk forsvarlige

at bruge. Erfaringen markedet var, at det var svært at forudsige levetiden

for plastik i mekaniske konstruktioner. Der blev i begyndelsen ved med

at opstå uforudsigelige overraskelser, mekaniske såvel som elektroniske.

Mange af fejlene blev det tidspunkt løst den dyre måde, hvor brugerne

fandt fejlene, og vi optimerede produktet efter reklamationer.

6

Insulinpenne fra Novo Nordisk

I slutningen af halvfemserne hvor vi begyndte at se , hvad der skete uden

for de specificerede funktionsområder, dukkede der interessante billeder op

af, hvor stærk konstruktionen var, når vi overskred de tiltænkte brugervirkninger.

Især med indførelsen af HALT (Highly Accelerated Life Test), hvor

man udsætter produktet for ekstreme forhold inden for temperatur, vibration,

chok, EMC osv. Vi testede nu nogle af de oprindelige produkter, der ikke var

tilrettet efter markedet nogen måde, men havde alle børnesygdomme

i behold. Det var spændende at se. Det var tæt alle de samme fejl, vi

havde fået som reklamationer til at begynde med, der dukkede op ved

testen. Det spændende blev nu, at tage nogle af de seneste produkter, der

efterhånden var blevet tilrettede efter den dyre reklamationsrate metode.

Resultatet var nu, at de klarede testen uden nævneværdige fejl.

Konklusionen er, at det kan betale sig at bygge robustheden ind i produkterne

fra starten. Der opstår undervejs mange diskussioner med udviklerne,

der synes det er synd at udsætte deres kære ”barn” for så umenneskelige

metoder, men det viser sig bare, at det netop er menneskelige metoder, for

vi er meget hårdhændede i vores daglige opførsel.

At levere robuste, lidelige konstruktioner er livsvigtigt for et firma som

Novo Nordisk A/S.


Centre of Test Excellence

Af Claus Schleiter, DELTA, www.delta.dk

Igennem de seneste 5 år har DELTA’s division Test & Consultancy,

som består af 90 specialister, været opdelt i områderne

Akustik, EMC og Pålidelighed. Nu reorganiserer vi os for at

fokusere processerne salg, rådgivning og test.

Det er vores mål, at kunderne i Centre of Test Excellence oplever en større

professionalisme i forbindelse med bestilling, opstart og gennemførelse af

testopgaven samt rapportering. Centre of Test Excellence råder over mere

end 80 større testfaciliteter i vores testcentre i Danmark og Sverige.

Vi udvikler egne testfaciliteter og investerer i nyt testudstyr, således at vores

faciliteter er state-of-the-art. Det drejer sig om både ”Test Selv” faciliteter,

test til afklaring i de tidlige udviklingsforløb, som f.eks. HALT faciliteter, samt

udstyr og lokaler til test af EMC-forhold, høreapparater, vibration, klima, korrosion,

flow, fugtkalibrering, brandalarm, vægte m.m.

Test udbydes i dag fra vores lokaliteter i Hørsholm, Odense, Them, Västerås

samt fra Århus, hvor vi driver EMC og Pålideligheds laboratorier for Vestas

og tilbyder test til andre DELTA kunder. Januar 2012 samler vi vores jyske

aktiviteter indeholdende kontor- og testfaciliteter i Agro Food Park i Aarhus.

Centre of Test Excellence består af 40 medarbejdere med ingeniør- og

fagtekniker-baggrund og stor praktisk testerfaring såvel som erfaring

med projektledelse. Vi deltager i standardiseringsarbejde, ERFA-grupper

og udviklingsopgaver, og er således forkant med den nyeste viden og i

kontakt med den danske og svenske industri inden for mange sektorer og

fagområder. DELTA er også en GTS virksomhed linie med f.eks. Teknologisk

Institut og FORCE, med hvem vi også har et tæt samarbejde om fælles

kunder samt ydelsesudvikling.

Fokus er i den nye organisation lagt kvalitet, nærvær til kunden, gennemløbstid

og leveringstid.

Kvalitet: De fleste af vores test er DANAK akkrediterede og derfor underlagt

høj kvalitetssikring. Det indebærer procesviden, indsigt i gældende standarder,

kalibrering af instrumenter og faciliteter samt faglig høj kompetence.

Vi vil uddanne vores medarbejdere yderligere således at der er flere, der

behersker vores testydelser og er godkendte til det.

Kundenærvær: Med de tre lokaliteter dækker vi geografisk bredt i Danmark.

Vores mål er inden for en kortere årrække at etablere nye testcentre i Danmark.

Vi arbejder ligeledes at gøre det muligt for vores kunder at følge

testene via opstillet WEB kamera og online kundeadgang. Et nyt team er sat

Akustik

EMC

i verden – SWAT teamet – som hurtigt kan rykke ud til kunden for on-site

analyser, test, fugtkalibrering m.m.

Gennemløbstid og leveringstid: Vores kunder skal opleve, at testene kan

gennemføres hurtigere og flere tidspunkter af døgnet. Derfor har vi oprettet

en gruppe, hvis primære opgave er at forbedre og ensrette vores processer

tværs af testcentrene. Gruppens navn er PIT, Process Improvement

Team, og består af 6 ingeniører. Vi vil automatisere dataopsamling, testudførelse

og rapportering. Vi vil ensrette udstyrs- og software-anvendelse og vi

vil fjerne ”spild” i bred forstand.

En stor del af vores kunders testobjekter fejler under test. Vi har altid – og

vil fortsat – gøre vores yderste for at hjælpe kunden med at korrigere og

afhjælpe fejlene bl.a. med assistance fra vores 30 mand store rådgivningsfunktion.

Et større og bredere hold af testspecialister vil sikre, at kunden

fremover kommer hurtigere igennem testen.

Med Centre of Test Excellence har vi mulighed for at benchmarke og optimere

vores testydelser til gavn for kunderne. Vi vil være de bedste i Norden

inden for vores felt. Det sikrer vi ved at rekruttere de dygtigste testspecialister,

udvikle nye test, investere og rationalisere.

Test centre

Hørsholm

Pålidelighed

2006-2010

S

A

L

G

Centre of test excellence

Test centre

Aarhus

Management

Centre of test

excellence

Sales

Test centre

Odense

2011

SWAT PIT

Consultancy

Test centre

Västeräs

7


Efteruddannelse i lidelighed

Et af de faglige områder, der er af fælles interesse

for mange af SPM’s medlemsvirksomheder er

lidelighed i forbindelse med elektromekaniske

produkter. Her er imidlertid en svaghed ved uddannelsessystemet.

Det er stort set ikke muligt at

uddanne sig som ingeniør med en profil, der vægter

denne type lidelighed højt. Tilmed er den eneste

måde at opnå en efteruddannelse i lidelighed

enten at deltage i de store internationale konferencer

om emnet eller at deltage i f.eks. SPM’s

Erfa-gruppe 6.

Bestyrelsen diskuterer for tiden en idé, der vil kunne

afhjælpe denne mangel. Forslaget går ud , at

SPM danner en speciel lidelighedsgruppe med

en levetid et års tid. Til denne gruppe kan 4-5

af medlemsvirksomhederne sende 1-2 medarbejdere

hver, og gruppen besøger så skift de 4-5

virksomheder, der hver optræder som vært for et

endags møde. På møderne præsenterer værtsfirmaerne

detaljer i deres håndtering af lidelighed

og går et spadestik dybere, end det er muligt de

almindelige Erfa-gruppe møder. Efter sådan en tur

er deltagerne klar til at gå ind og bidrage til, og lære

fra, møderne i Erfa-gruppe 6.

Det er vigtigt i konceptet, at de deltagende virksomheder

har erfaring med lidelighed, og at de

sender de medarbejdere, der har behov for oplæring

Hvem er SPM ...

SPM er en forening for elektronikvirksomheder, komponentleverandører

og for de mange virksomheder,

der benytter elektronik i deres produkter. Medlemmerne

udgør et nordisk netværk, der udveksler

erfaringer og igangsætter fælles undersøgelser.

Deltagelse i SPM skaber et stærkt og vigtigt fundament

for virksomhedernes bestræbelser at være

konkurrencedygtige, at sikre markedsadgang og at

sikre produktsikkerheden.

Foreningens hovedaktiviteter er:

Erfaringsudveksling i erfa-grupper

Her mødes de enkelte virksomheders specialister

inden for gruppens tema tre-fire gange årligt og

holder hinanden ajour med den nyeste udvikling

inden for deres specialområde.

Gennemførelse af SPM-projekter

Projekterne finansieres via kontingentet, evt. suppleret

med midler fra fonde o.a. SPM-projekter

gennemføres prioriteret efter medlemmernes ønsker.

8

området i stedet for at sende de erfarne. Ideen

er stadig et tidligt stade, og der er mange uafklarede

spørgsmål: Hvordan håndteres koordinering

og planlægning? Hvad skal det koste for firmaerne

at sende deltagere? Hvordan sikrer man et meget

højt fremmøde hvert møde? Skal de 4-5 møder

et år suppleres med en dag, som DELTA og DTU

afholder for deltagerne?

Hvis vi når dertil, at et sådan arrangement sættes i

værk og bliver en succes, vil det være nærliggende,

at gentage det enten med det samme emne, eller

andre tilsvarende vigtige faglige områder.

Forslagene formuleres i reglen direkte i erfa-grupperne,

og bestyrelsen igangsætter de projekter, der

skal gennemføres.

Kontingentet udgør årligt kr. 8.000,- samt kr.

1.000,- pr. erfa-gruppeplads. En kontingentstruktur

der sikrer, at de, der har størst gavn af foreningen,

betaler mest. Yderligere oplysninger om foreningen

findes Internettet SPM’s hjemmeside

www.spm-erfa.dk.

Her er en oversigt over eksisterende erfa-grupper og

en fortegnelse over SPM’s medlemsvirksomheder

samt rapporter, der er udgivet.

Rapporterne sendes automatisk til kontaktpersonen

hos medlemsvirksomhederne.

Kontakt vores sekretariat hvis du ønsker at vide,

hvem der er kontaktperson i din virksomhed. Ekstra

rapporter kan købes hos SPM’s sekretariat.

Nyt bladhoved sat med Myriad Pro og

Helvetica Neue. Baggrundsfarven

SPM-ikonet er som udgangspunkt rødt,

men kan skifte farve så det passer til

forsidebilledet.

SPM’s bestyrelse

Per Østergaard Nielsen,

formand,

Danfoss Power Electronics A/S

Hans Fhær Larsen,

næstformand,

Novo Nordisk A/S

Pernille Vinten,

Oticon A/S

Per Boel,

Terma A/S

Lars Rimestad,

Grundfos A/S

Ole Rindom,

Bang & Olufsen A/S

Kurt Stochholm,

Kamstrup A/S

Reliability Management

SPM Magasinet

Udgives af:

Reliability Management

SPM, Sammenslutningen for

Pålideligheds- og Miljøteknik

SPM’s Sekretariat

DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik

Venlighedsvej Reliability Management 4

2970 Hørsholm

Tlf.: +45 72 19 40 00

Fax: +45 72 19 40 01

E-mail: spm@delta.dk

Hjemmeside: www.spm-erfa.dk

Redaktør: Ole Andersen

Journalist: -

Layout: Markedskommunikation DELTA

Tryk: Print Division, Herlev

Oplag: 600 stk.

More magazines by this user
Similar magazines