Armaturdesign - Lysnet

lysnet.com

Armaturdesign - Lysnet

ARMATUR DESIGN OG LYSSÆTNING af Marianne Tuxen september 2006

Oplevelsen af det arkitektoniske rum kan ændres, og der kan skabes meget forskellige

stemninger ved bevist anvendelse af lys. Et kendt eksempel er Julen, hvor vi pynter

vores hjem, vores bygninger, haver og offentlige rum med stearinlys og lyskæder, og det

resulterer i en helt anderledes stemningsdannelse i de ellers velkendte rum. Fra teater

og film har vi ofte oplevet, at specifikke stemninger kan sættes ved hjælp af kunstlys.

Her benyttes bevidst farver, lysstyrker, lyseffekter af forskellig art til at overbevise

publikum om det stemnings univers, der udtrykkes på scenen.

Arkitektur er ikke teaterstykker, men arkitekten har altid en vision om sit rums stemning,

og denne stemning kan befordres af den rette lyssætning. Vi ved, at ændres f.eks.

placeringen og lyskildens vertage - styrke eller farve, forandres rumopfattelsen og

stemningen.

Skyggen i samspil med lyset er også en stor del af rummets stemning. Vi ved, at i et helt

mørkt rum har man ingen volumenfornemmelse nærmere en fornemmelse af

vægtløshed, fordi der intet focuseringspunkt er, og vi ved, at er der blot en minimal lys

åbning, får man en fornemmelse af rummet, og man begynder at kunne definere det. Vi

ved også, hvordan det er, at være i et rum der er fuldstændig jævnt oplyst. Lys og

skygge har stor betydning.

I forbindelse med design af et armatur, hvor der bevidst er arbejdet med både lyset,

formen, og en evt. Reflektor, er det super komplekst at nå frem til et godt resultat.

Alle disse umådelig mange faktorer, der spiller ind, når der arbejdes med lys, kan som

sagt manipuleres i forskellige, forudbestemte retninger ved at anvende det rette lys på

rette måde. Der er mindst lige så mange faktorer, der skal tages højde for, når man

lyssætter et rum og skaber en stemning, som når man designer et armatur. Det gælder

om at at bevare overblikket, være bevidst om lyset og samtidig huske, hvad man skal

tage højde for.

Her er en liste over et arbejdsunivers, man kan forholde sig til, hvis man vil arbejde med

lys, lyssætning eller armaturdesign:

Man skal have en VISION / IDE

Man skal tage stilling til, hvilken emotionel stemning vil man opnå,

samt hvilken funktion skal løses.

Form Er der krav til formen

Størrelse Hvad er det for et projekt/ lampe. Har størrelsen en betydning?

Blænding Undgå blænding

Reflektion/ spejling

Materiale Der kan være krav til materialet enten fra producenten eller fra

kunden.


Overflade Blank, mat, lys mørk

Opalitet Hvor gennemsigtig?

Skygge

Styrke Hvor skal armaturet anvendes? Er det inde, er kravet til styrken

oftest meget lavere end hvis armaturet anmvendes ude.

Lysets farve Er lyset varmt, koldt? Hvilken farve?

Lysets funktion Krav til fx. et direkte og et indirekte lys i samme armatur? Er der

skygger fra skærme eller reflektoren? Osv osv.

RA tal. højt/ lavt (Hvor god farvegengivelsen?. RA tal angives i %)

Kunden Hvem er kunden?, er der specielle retningslinier?

Brugeren Er der specielle krav fra brugeren? Skal armaturet være anonymt,

neutralt, dominerende?

Markedet På hvilket marked skal produktet sælges? Hvem er

konkurrenterne? Hvilke lignende produkter findes?

Produktionen Produktionskrav? Priskrav?

Miljø Miljøkrav – anvendelse + produktion

Bæredygtighed Anvendelse + produktion

Når et af elementerne i arbejdsuniverset ændres, kan det påvirker en eller nogle af de

andre elementer. Alle elementerne har på den ene eller anden måde indflydelse på

hinanden.

En lys- belysnings opgaven kan starte hvor som helst i arbejdsuniverset, men den skal

altid slutte med den rigtige løsning, og det kan være rigtig svært at se netop den.

1.

Dette er en udendørspullert – NIGHT WATCH - som jeg

har tegnet for Philips, i samarbejde med en fantastisk

lys ingeniør Jens Gudum. Den anvendes på mindre

stationer i Danmark og i udlandet.

Opgaven opstod da vi for Banestyrelsen skulle give

forslag til belysningen på perroner. Løsningen vi kom

frem til var, at man skulle følte sig tryg. Vi varierede

lyset, så der både var anvendt lys fra mast – høj

belysning og lys fra en pullert – lav belysning, samt nok

lys for enden af perronerne. Vi fandt ingen pullert på

MARKEDET, der gav nok lys. Der var altså et stort

behov for en pullert, der gav meget mere lys end de

eksisterende pullerter.

IDEEN er /var at tegne en pullert, der gav rigtig meget

lys, og hvor lyset var jævnt fordelt stærkest ved

pullertens fod. Der måtte altså ikke være skygge

omkring foden. På de fleste pullerter er der en skygge,


idet det er svært at styre lyset helt derned uden skygge. Denne styring sker ved hjælp af

to REFLEKTORER.

Armaturet er kompliceret, pga. kravet til LYSETog det stiller store krav til designeren og

ingeniøren. Den er opbygget af en pullert fod med et armatur. I armaturet er der en

lyskilde, to reflektorer og et beskyttelsesglas. Den ene reflektor er placeret i toppen af

armaturet. Den anden reflektor er placeret i forlængelse af foden.

2.

OVERFLADEN på begge reflektorer er blanke,

så lyset REFLEKTERES optimalt. Her kan

man se, hans beregninger af hvor lyset ledes

hen. Det er tydeligt at ideen om, at der ikke

skal være en skygge omkring foden holder og

er løst.

3.

Her er skitser af selve toppen. Der er bla. varmekrav, der skal opfyldes – man må ikke

brænde sig på toppen - , og der skal også være plads til reflektor uden at armaturet

bliver for voldsomt. Som man kan se, er der mange muligheder, selv om designet er

begrænset pga. reflektorens form og afstanden fra filamentet i lyskilden til reflektor.

4.

Når konstruktionen og designet er tegnet færdigt, udføres der en prototype. På

prototypen afprøves designet, samlingerne, afstandene, glasset, refleksioner i glasset

mm.. Reflektoren afprøves ligesom lampen varmeprøves.

I denne lampe var vi bekymrede for varmen, fordi lyskilden sad så tæt på den støbte

aluminiumstop. Men netop fordi toppen var støbt i aluminium, blev varmen fordelt, så der

var slet ikke noget problem. Det valgte MATERIALE var her helt rigtigt.


5.

Her er det færdige armatur NIGHT WATCH på Vedbæk station.

Det er vigtigt, når man er interesseret i lys, hele tiden at være opmærksom på de rum

man befinder sig i. Man skal analysere rummene. Man skal lægge mærke til, hvilke

effekter der anvendes, hvordan lysets farve er, styrken, farvegengivelsen ... osv. osv.

Det samme gælder armaturdesign. Se på lyset, se på formen, læg mærke til reflektoren,

materialet... osv. osv.

Man siger:” At tegne er at se”. Det samme gælder lys.

Vær opmærksom på lyset – SE !!

More magazines by this user
Similar magazines