Vandområdeplan, generel del, vandløb - Biotop

biotop.dk

Vandområdeplan, generel del, vandløb - Biotop

Indholdsfortegnelse

side 1 Forord

side 2 Indledning

side 5 Læsevejledning

side 6 Sammenfatning

side 8 1. Vandmiljøplan II

side 14 2. Naturplaner

side 18 3. Erosionstruede arealer

side 22 4. Udledning af miljøfarlige stoffer

side 26 5. Hav og Fjord

side 34 6. Vandløb

side 48 7. Søer

side 58 8. Dambrug

side 64 9. Spildevand

kortbilag: De Åbne Vande

Titel: Vandområdeplan, Generel del, august 2003

Endelig udgave

Udgiver: Vejle Amt

Redaktion: Marianne Bjerre

Fotos: Forside, nederst: Jan Kofod Winther. FTM arkivfoto

Kort: Birthe Pedersen, Kirsten Ottesen, Karen Windel

Produktion: Medieafdelingen, Vejle Amt (10805)

Tryk: Jelling Bogtrykkeri - Trykt på Cyclus Print 100 % genbrugspapir

Oplag: 1000 eksemplarer

ISBN: 87-7750-803-3

More magazines by this user
Similar magazines