her - Politikens Forlag

politikensforlag.dk

her - Politikens Forlag

d i d d e f l o r r o t n e

n i k o l a j f l o r r o t n e

glade børn

med kærlighed og grænser

p o l i t i k e n s f o r l a g


Forord

glæde, kærlighed og grænser i børnehøjde 11

Jeg tror nok, jeg kan tåle mere kærlighed end de fleste 11

Mindfulness i børneopdragelsen 12

Læsevejledning 13

Glæde er mere end at spise is 14

kapitel 1

har du oprettet en overskudskonto? 16

Du giver af dig selv 16

Investér i en overskudskonto 17

Den lille pige med bellisblomsten 17

Afbryderknappen til to do-listen 20

Glad-forælder-liste 23

kapitel 2

Vis vejen – børn har brug for en leder! 26

En 3-årig med kaptajnskasket på 26

Forældreremsen 27

Et godt NEJ! 28

Selvcentrerede børn 29

Genvind kaptajnskasketten 30

Du er en ”klippe” 32

Hvil i din krop og i dine grænser 32

Børn med selvkontrol bliver mere tilfredse som voksne 33

Værdiafklaring 34

Voksentid er voksetid 37

kapitel 3

Vær den, du ønsker, at dit barn skal blive 38

Det store håb 38

Vand frøene 39

Træd frem som forbillede 41

Storken leverer ikke (også) ekstra tid 41

Husk at melde afbud 42

Skær 4 ting fra 43

Indre ro til mor og far 43


Passionerede forældre 44

Spejlbilledet 47

Tændstikæsken 47

kapitel 4

gå i dit barns mokkasiner 50

Dit barns signaler 50

Mavefornemmelsen 51

Suget i mellemgulvet 52

Omhyggelig iagttagelse 54

Fra rygmarvsreaktioner til hjertevarme 55

Visdom i et glas æblejuice 58

Undgå at gå i for små sko 60

Spor dig ind på dit barns behov 61

I venlighedens spor 63

kapitel 5

hvordan ved dit barn, at det er elsket? 64

Med et smil på læben – og på sengelampen 64

Kram – hellere en ekstra gang 65

Opfyld dit barn med positive følelser 66

En god start på dagen 66

Afstemning: fra hjerne til hjerne 68

Følelsernes sprog 69

Sådan møder du dit barn 69

Trøst udvikler dit barns hjerne 70

Tillært hjælpeløshed 73

Værn om dig og dit barns fælles interesse 73

Fodboldkampen 73

At dele kærligheden med sit barn 76

kapitel 6

dit første skridt, når dit barn

trigger dig, er at stoppe op 78

Når mit barn forvandler sig til en irriterende unge 78

I følelsernes vold 79

Når aftensmaden er kold, og følelserne i kog! 80


Sådan får vi ro på de svære følelser 81

Selvhjælp til en irriteret mor 82

Accept 82

Modet til at se tingene i øjnene 83

De basale behov 83

Ro og overblik 84

kapitel 7

Undgå, at irritation vokser

til vredesvulkaner 86

Bløde dyner og brændende ord 86

Den næstbedste løsning 87

En budbringer 88

Vredesvulkanen 91

Bed om hjælp 92

Der er hjælp at hente 93

Hvilke gæster har du på besøg? 94

kapitel 8

hjælp dit barn hjem, når det

er ude af sig selv 96

Rasmus Klump på repeat 96

Med en iPad på maven 97

Indre oversvømmelse 99

Vogt ved sanseportene 100

Informationsmylder 101

Der skal ske noget … nu! 102

Med begge ben på jorden i en adrenalinkultur 104

Hjælp dit barn hjem 105

Sammensæt dit barns sansediæt 107

kapitel 9

sådan undgår du, at tiden løber

fra dig – og din familie 108

Ude af trit 108

Kommer tiden, eller går den? 109


Barnets duft 110

Hvordan kan du følge din mavefornemmelse? 113

Den modige samtale 115

Et familieliv, du kan læne dig ind i 117

kapitel 10

lær dit barn at bidrage 122

Det har jeg ikke lyst til 122

Snavs på ballerinaskoen 123

Er det vigtigt, og tror jeg på, at jeg kan? 124

Løft i flok 127

At gøre noget godt for andre – sammen 129

Der findes ikke ventetid 129

kapitel 11

trædesten til ubegrænset kærlighed

og tydelige grænser 132

Perfektionistens wake-up call 132

Fra det nedbrydende til det opbyggende kredsløb 134

Hvordan ser det glædesfyldte liv ud i jeres familie? 139

Stilhedsrevolutionen 140

Glæden flerdobles, når den deles 142

På sporet af mindfulness 142

Solen går ned over en bænk på Valby Bakke 143

kapitel 12

stilhedsrevolutionen – hvis du vil lære mere 144

Stilhedsrevolutionens forældreprogram 144

Gratis e-bog 152

Foredrag 153

10 bøger, vi anbefaler dig at læse 153

tak 154


Forord

glæde,

kærlighed

og grænser

i børnehøjde

jeg tror nok, jeg kan tåle mere

kærlighed end de Fleste

Den danske digter Dan Turèll har engang sagt: ”Jeg tror nok, jeg kan tåle

mere kærlighed end de fleste.” Det er en underfundig måde at sige til sin

omverden, at man er åben over for kærlighed – værsgo, jeg er klar til at

tage imod! Det er svært ikke at komme til at trække på smilebåndet, for

normalt forbinder vi ikke kærlighed med noget, som vi skal kunne ”tåle”.

Som forældre er det vores fornemste opgave at dele kærligheden med

vores børn, så de stråler af den, og så de selv har rigeligt at dele ud af.

Uden kærlighedens opbyggende kraft bliver livet ikke den gode ven, som

alle børn og voksne fortjener, at det skal være. Det kan være smertefuldt

at indse, at graden af kærlighed til os selv kan være proportionel med

evnen til at elske vores barn. Det er en opgave at lære at elske sig selv, og

11


den starter, fra vi bliver født. Det lille nyfødte barn er fuldkomment afhængigt

af sine forældres pleje og omsorg. Vi putter det, vi nærer det, og

vi holder det blidt ind til os. Senere, når barnet bliver større, sidder det

på vores skød, eller det tager os i hånden for at mærke samhørigheden og

kærligheden. Det helt store barn næres af sine forældres kærlighed igennem

et blik, et smil eller nogle rare ord – og et kram eller et varmt klap på

skulderen. Vigtigst er ikke, hvilken form kærligheden har, men at den er

der som en dyb, varm strøm, der aldrig svigter, og som aldrig rinder ud.

Med den ved hånden kan vi tåle livet, også når det indimellem gør ondt.

”Glade børn med kærlighed og grænser” er en bog om, hvordan du

kan hjælpe dit barn til større glæde og til at hvile i sig selv. Bogen viser,

hvordan dit barns glæde opstår ud af jeres gode kontakt, og hvorfor jeres

gode samvær er livsvigtigt for dit barn, og for at det kan udvikle et højt

selvværd. Der findes ikke noget bedre, end når dit barn møder dig med

et kæmpeknus i børnehaven, og du kan se på dets ansigt, at det både har

haft en dejlig dag og samtidig er klar til at fortsætte den i bedste selskab

med dig. Den følelse vil vi som forældre gerne opfyldes af så ofte som

muligt. Den giver os tiltro til, at vi gør det godt som forældre.

mindFUlness i børneopdragelsen

Samtidens kulturelle udfordringer stiller krav til børneopdragelsen.

De fleste af os ville ønske, at vi havde mere tid, ro og overskud til os

selv og vores børn. Men hverdagen byder på store mængder af information,

gøremål og bippende mobiler, som skaber mange forstyrrelser

og udfordringer. Det kan være svært at få et familieliv til at hænge godt

sammen. Vi kender alle til usikkerhed, konflikter og bekymringer i familielivet.

Flere og flere børn vokser op i stressede omgivelser, oplever

fremmedgjorthed og mangel på tæt forældrekontakt. Som forældre har

vi behov for en ny tilgang til opdragelse, der giver os en større ro og et

indre helle at opdrage ud fra. I denne bog bringer vi mindfulness ind i

forældreskabet og viser, hvordan vi som forældre kan få stor glæde af

øvelserne.

12


Mindfulness vil sige at være opmærksom på det, der foregår i nuet, med

venlighed og med et ønske om at skabe glæde. Det er en træning, der

støtter os i at opdrage glade børn med kærlighed og grænser. Vi ved, at

børn der er glade og robuste både har lettere ved at lære og har færre

adfærdsmæssige problemer.

Mindfulness er en praksis, der støtter os i at opfostre børn, der både er

medmenneskelige kapaciteter og fagligt stærke. Mindfulness kan hjælpe

os med at forene samhørighed, glæde og nærvær i familien gennem

vores egen levende og erfarede praksis.

Vi har arbejdet med mindfulness både professionelt og personligt

igennem mange år. I vores tidligere bog ”Mindfulness i pædagogikken”

undersøger vi mindfulness ud fra en forskningsbaseret, teoretisk og

praktisk tilgang i relation til pædagogik. Bogen har opnået det ret usædvanlige

for en dansk bog, at den udkommer på et amerikansk forlag.

Vi ved, at børn, der er glade og kærlige har lettere ved at lære og har

færre adfærdsmæssige problemer. Som forældre ønsker vi, at vores børn

har det godt, træffer kloge valg, lærer at tage ansvar og er kærlige over

for sig selv og andre. Det er vores ønske med denne bog at inspirere til, at

børn vokser op under forhold, der gør dem glade, bevidste og giver dem

oplevelsen af samhørighed.

Mindfulness hjælper med:

• at styrke indre ro og glæde og forebygge stress i familien

• at skærpe overblikket og se klart på det, der sker i os selv og i vores

barn

• at undgå at være i følelsernes vold og forebygge skældud

• at blive bedre til at forstå vores barn og skabe et godt opvækstmiljø

• at styrke relationen til vores barn og fremme oplevelsen af samhørighed.

læseVejledning

Måske sidder du med konkrete og praktiske spørgsmål til, hvordan du

kan styrke dit barns glæde og kærlighed, eller måske har du brug for

13


inspiration til, hvordan du kan støtte dit barn igennem en svær periode?

Det kan også være, at du har svært ved at sætte grænser for dit barn,

fordi du er bekymret for, at der vil opstå alt for mange konflikter imellem

jer? ”Glade børn med kærlighed og grænser” viser nye veje og muligheder.

Bogen giver dig masser af inspiration til, hvordan du kan få det

overskud, du og dit barn fortjener.

Bogen hjælper dig blandt andet til:

• at give kærligheden en fremtrædende plads i jeres familie

• at dit barn bliver gladere

• at du bliver en endnu bedre autoritet og et levende forbillede for dine

børn

• at håndtere svære følelser som vrede, afmagt, bekymring, usikkerhed

og utilstrækkelighed

• at lære mindfulness og opbygge indre ro og overskud

• at du får oplevelsen af at have tid

• at du og din partner har modige samtaler med hinanden.

”Glade børn med kærlighed og grænser” er bygget op af personlige

anekdoter, historier, videnskabelige bokse, teori og øvelser. Desuden har

vi valgt at give dig plads til at reflektere skriftligt undervejs i bogen, fordi

det er vores erfaring, at man fastholder sine ideer og overvejelser bedre,

når de står sort på hvidt. For at få det største udbytte af bogen vil vi anbefale

dig, at du laver de øvelser, du finder i hvert kapitel.

glæde er mere end at spise is

I vores eget arbejde med at bringe større glæde ind i livet med børn har

vi erfaret, at der er forskel på glæde. Glæden ved at spise en is er skøn,

men den rækker ikke så langt. Der findes en glæde, som er dybere og

mere vedvarende. Det er den glæde, vi oplever, når vi føler os forbundne

med vores børn og vores partner og i det hele taget har overskud

til at være der fuldt og helt for dem. ”Glade børn med kærlighed og

grænser” inspirerer dig til, hvordan du forvandler tidspres og følelsen

af utilstrækkelighed til overskud og glæde. Samtidig får du mange

14


vinkler på, hvordan du udvikler dit barns selvværd og glæde igennem

kærlighed og grænser.

Disse to små anekdoter illustrerer, hvad der sker med forholdet til vores

barn, når vi styrker kærligheden og bliver bedre til at sætte grænser:

nikolaj: Forleden dag, da jeg var ude og handle, mødte jeg en desperat

mor med hendes 3-4-årige datter ved køledisken i supermarkedet. Datteren

ville have is, og hun skreg. Moren skældte ud. Og det endte med, at hun

ildrød i hovedet og med nedslået blik bar sin datter, vandret skrigende, ud

af supermarkedet.

I køen op til kassedamen stod jeg bag en anden mor og hendes søn på 4

år. Sønnen tog en chokoladebar ned fra hylden og kiggede håbefuldt op

på sin mor. Jeg så moren, der så på sønnen med absolut opmærksomhed

og fokus. Smilende aede hun drengens hår. Jeg blev glad over det nærvær

og den kærlighed, hun viste drengen. Hvis jeg skulle forsøge at oversætte

hendes omsorg for sønnen til ord, så ville det være: ”Jeg holder usigeligt

meget af dig. Jeg er her for dig lige meget hvad”. Moren sagde ikke et

ord. Hun rystede ikke engang på hovedet. Hendes søn smilede og lagde

chokoladebaren tilbage på hylden.

Du har sikkert også prøvet at stå med et barn, der bliver arrigt over ikke

at få et eller andet, når I er ude og handle. Man kan nemt føle sig som en

fiasko midt i magtesløsheden og folks bebrejdende blikke. Følelsen af at

miste kontrol kan være ubehagelig og smertefuld. I det andet eksempel

er moren rolig og afklaret og sætter sine grænser med kærlighed. Hun

står ved sine nejer og jaer, så barnet ikke opfordres til at kunne forhandle.

Det bevirker, at sønnen allerede kender hendes nej til chokoladebarer.

Du kender den situation, hvor du og dit barn har en god forbindelse

med hinanden. Hvor du har det overskud, der skal til for at være der fuldt

og helt for dit barn med omsorg, opmærksomhed og overblik. Måske

tænker du, at det er for svært at bevare overskuddet i de konfronterende

og tilspidsede situationer? Men det er noget, vi alle kan lære, og som gør

livet med børn mere glædesfyldt.

15

More magazines by this user
Similar magazines