Magasin om jobcentrenes indsats - Arbejdsmarkedsstyrelsen

virksomhedscenter.dk

Magasin om jobcentrenes indsats - Arbejdsmarkedsstyrelsen

indhold

02 derfor dette magasin

06

07

08

Indledning

Marie Hansen, direktør i

Arbejdsmarkedsstyrelsen:

“VirksoMHedscentre Viser Vejen“

mød Peter, 21 år

– misbrug og sociale problemer

mød jan, 34 år – afbrudte uddannelser

og ingen joberfaring

09 kunsten at gå fra forsøg til drift

10

14 alle får noget ud af det

15 mød Nete, 35 år – kontanthjælp i 15 år

16

20 mød john, 44 år – mangeårigt alkoholmisbrug

21 det stærkeste led

22

24

Virksomhedscenterkonceptet

jobcenter Middelfart:

en God trÆninGsBAne

For de sVAGeste lediGe

jobcenter Vesthimmerland, jobcenter

Holstebro og jobcenter rebild:

Vi HAr FÅet et MeGet Bedre

FloW i sAGerne

Her er dokumentationen for effekten

af virksomhedscentre

Virksomhedscentermodeller

jobcenter københavn:

stordriFtsFordele

27 mød susanne, 40 år – kontanthjælp i mange år

28 sådan kan et center organiseres

30 jobcenter Brøndby: det GiVer BonUs

34

35

38

39 tre klare gevinster

40

44 konsulent XL

46

50 mentor XL

51

etablering af virksomhedssamarbejde

sådan håndteres aftaleprocessen mellem

jobcenter og virksomhed

mød abdul, 39 år

– flygtning fra afghanistan

Her er hjælp til at finde

egnede virksomheder

det daglige samarbejde

jobcenter skive:

Vi HAr VUndet

VirksoMHedernes tillid

jobcenter Århus:

Mentorerne er nØGlen til sUcces

mød Hanne, 30 år – kæmper med depression

og psykiske problemer

52

56

57 mød rasmus, 22 år – sociale problemer

58

fokus på de unge

jobcenter Aabenraa:

MesterlÆren GenindFØrt

de unge profiterer særligt af virksomhedscentrene

62 mød Helena, 25 år – sygemeldt i 1 år

63 Hvad er en udslusningssucces?

64 jobcentrene i Virksomhedscenterforsøget

65 rammer

67 Publikationer fra forsøget

10 16 24 30 40 46 52 58

Udslusning

jobcenter kalundborg:

PÅ Vej Mod et liV soM Alle Andres

Info om Virksomhedscenterforsøget

More magazines by this user
Similar magazines