U N D E R E N S O R T S O L - Vadehavsprojektet.dk

vadehavsprojektet.dk

U N D E R E N S O R T S O L - Vadehavsprojektet.dk

UndeR en soRt sol

Udstilling i RUndetaaRn

København, 23. marts – 13. maj 2012


under en sort sol

under en sort sol


under en Sort Sol

udgivet af destination Sydvestjylland

tekster: lone Schloo erhardsen

design og tryk: rosendahls

ISBn: 87-87036-75-4

Sort Sol under rundetaarnS tag

Sort sol: enorme flydende skyer af stæreflokke danner

flygtige kontraster til det sydvestjyske landskabs strenge

horisontlinje.

Mellem disse yderpunkter finder lokale kunstnere og

kunsthåndværkere deres inspiration og viser, hvad de kan.

det flade land tegner klare træk, det karske vejr garver sindet

og himlens vælde gør ydmyg og stærk.

udstillingens deltagere vil selv pege på strid modvind og

masser af lys, koncentreret individualisme og basal sanselighed

som fælles udgangspunkt bag deres forskellige

kunstneriske udtryk.

og forskellige er de, naturligvis. Kunstnerne repræsenterer

i ”under en sort sol” en landsdel, der ofte forbindes med

kvaliteter i naturen. Billedligt talt spirer nogle af kunstvær-

kerne muntert og robust fra den saftige jords ultragrønne

fedme. andre opstår vedholdende fra bølgernes evige ån-

dedræt eller komplekst som den tang, der knaser tørt un-

der fødder, slubrer smidigt mellem tæerne eller aftegner

streger når det sidder fast på krop og sand.

Kunsten trænger med kølig tyngde som havgus over de

skiftende formsprog, bugter sig elegant på å-manér eller

buldrer krævende med stormflodsstyrke. og der er udtryk,

som med næsten krystallinsk renhed løfter sig mod de

sydvestjyske vældige himle og den skarpe luft.

Man kan langtfra se det sydvestjyske hos alle udstillingens

kunstnere; men med lars Bollerslevs billeder står man utilsløret

overfor en samtidskunstners udgave af hjemstavnsmaleri.

else Pia Martinsen erz folder marsken liv ud for os andre.

Fuglelivets mylder former arabesker og med tindrende farver

hyldes denne energi.

under en sort sol

5


6

WWW.SydVeStKunSt.dK

Margit enggaard Poulsen bruger sin egen og billedets natur.

Hun fortaber sig i nuet og åbner sig for materialets og

motivernes krav.

det spontane og farverne er også niels Kongsbaks særkende.

Hans kreative proces starter med at sanse farver og

lys, alt andet føjer sig i den eksperimenterende helhed.

Med Jørgen Printz Steinicke får penselstrøgene karakter af

fortælling i den kunstneriske søgen efter noget andet og

mere.

endnu mere fortættet forsøger adam gabriel at ramme eksistentielle

og psykiske sandheder i mennesket som sådan.

det essentielle hos Jørn Houborg er malerisk maleri og absurd

lune – tilsat transformerede loppefund fra småborgerlige

afkroge.

I Hanne Knudsdatters grafik mødes det sarte med det grove,

og universelle former vokser frem i stregens bevægelser.

og Pernille Bejer lader flader og streger danse og synge på

kontraster og overgange i organisk spind og abstrakt væv

hen over papiret.

Billedhuggeren lis andersen fremstiller abstrakte skulpturer i

sten, værdige og pirrende med overfladernes nuanceringer.

Med udgangspunkt i rum og materialers fylde opererer ole

Videbæk med skulpturer og installationer, der skaber ny og

gammel betydning.

lars Waldemar nøjes ikke med sine store abstrakte undersøgelser

af naturens forbløffende strukturer – han formulerer

sig også billedligt.

Keramikerne har hver især en unik tone i deres fællessprog.

Sten Børsting har høstet international anerkendelse

for sit kreative og håndværksmæssige arbejde med glasurernes

sanselige sider og med forhistoriens keramik.

typisk for Bibi Hansen er en organisk opfattelse af former

og motiver, der rummer både vækstens spirende styrke og

sarthed.

en kontrast til Kirsten Winther Johannsens skåle og fade,

hvis enkle former dekoreres individuelt med fladedækkende

mønstre, der er både komplekse og stramme.

og så dem, der arbejder på tværs af de klassiske kunstarter:

grafiker Kate Skjernings fascination af kvindeliv fører til

store hæklede skulpturer og installationer med mælkebøttefrø

og co.

tekstilkunstner anette Bendixen kombinerer kunsthåndværk

med at skabe billeder når hun frihånds-stopper et

”maleri”.

og arkitekt Cecilie Bendixen indkredser i sine installationer

det transparente rum, det kontinuerlige eller foranderlige

rum og det porøse rum.

rundetaarns vidtstrakte udstillingssal bliver et landskab af

forskelligheder.

Heldigvis.

under en sort sol

7


8

WWW.SydVeStKunSt.dK

naturen er magisk og kan besnære med be-

synderlige, koglede vækster og væsner. det

ved Waldemar, der har et særligt blik for mi-

kroorganismer, vandets mysterier, men også

respekterer intensitetens og legens natur.

Hans kunstneriske udspring er skulpturer i kalk,

store renfærdige dyrkelser af de mindste livsformers

ofte bizarre udseende langt fra alt, vi

er fortrolige med.

Kalkens matte overflade skaber ingen glansfulde

spændinger, men kræver en sikker skulpturel

fornemmelse parret med en stærk sans

for grafiske virkemidler. disse hvide sobre arbejder

nyder smålivets fremtrædelsesformer.

Men andre materialer virker med andre tricks;

og Waldemar har fulgt en levende og legende

larS WaldeMar

natur ud i egne opfindelser. Med udgangspunkt

i skrald og fundne materialer er der

opstået nedfaldsfrugter og løvfald, der stadig

afspejler naturens begreber, men i en fri fortolkning.

I forlængelse af disse undersøgelser af, hvad

form og materiale kan skabe sammen, møder

man i rundetaarn nogle særprægede kræ

med farvestrålende lemmer. Muntert – eller

uhyggeligt? – rækker mikadopinde ud fra en

boblet krop, stikker sig ind i beskuerens personlige

rum.

På væggene tumler amorf og organisk grafik

sig, man tror sig blandt de levende overraskelser

igen. Men de tæller såmænd eksperimenter

med kulturproduktet elastik.

under en sort sol

9


10 www.sydvestkunst.dk

KIrSten WIntHer JoHannSen

Med ord som orden, rytme og helhed er denne kera-

mik præsenteret meget præcist. Winther Johannsens

register af fade, krukker, vaser og andre former handler

først og fremmest om mønstre. der er en uendelig

rigdom, der i regelmæssig rapport snor sig taktfast

omkring karrenes altid enkle kroppe. deres linjers elegance

spænder over både modernistiske og meget

gamle inspirationer.

Mønstrene opstår ved at opdage flere sider i naturen.

Ved musikkens gentagelser. Ved det systematiske,

der ikke kun findes i naturens krinkelkroge, men også

i alverdens kulturer. Hun henter impulser fra en stor

etnografisk og kulturhistorisk viden og nysgerrighed.

og mønstrene håndteres strategisk med matematisk

organisering.

Først tegnes hjælpelinjer op med blyant, der forsvinder

i brændingen. Bagefter males med blåt eller sort.

resultatet er på samme tid stramt, krævende og billedligt.

og trods det at øjet ordløst forstår den gåde,

som mønstret danner på krukkens buede form, rører

hånden på sig. den og hjernen er usikker på, om

mønstret mon ikke alligevel er tredimensionelt, som

et fletværk eller en øgles pyramidale skæl.

det organiske ordner sig sammen med det kontrollerede;

der opstår en helhed, når mønstre afklares fra

den brede åbning mod den smalle bund og sådan peger

på en kompleks rytme.

under en sort Sort Sol sol

11


nIelS KongSBaK

Farverne fanger. Penslerne suser, der fabuleres og

digtes i abstrakte overdrev, der i sidste ende handler

om associationsrige farvestemninger. Kongsbak

lader sig nok inspirere af noget set eller oplevet,

men han lader sig bestemt ikke diktere af det. den

næsten narkotiske tilstand af ”kunst” kommer gennem

kolorit. Farverne sparker ham videre til næste

impuls.

når man skaber billeder på den måde, skal man

have det godt med tilfældighederne og kunne

erkende det umuliges muligheder. erfaringen har

vist Kongsbak, at modet til at turde kaste sig ud

i noget ukendt giver gode resultater. de frugtbare

fejltrin er fysiske beviser på, at intuitionen virkelig

er noget, man skal lytte til.

Kongsbak mener, at billedet gerne må give glæden

fra sig. Han er i mange forskellige materialer

på sporet af livsglæden – mere klassisk i akryl på

lærred, papirarbejder hvor collager og gamle fotografier

kan snige sig ind som udgangspunktet, og

grafik.

Men også keramik og glas bliver det til. Især glasmaleri

er oplagt i denne sammenhæng, da det naturligt

forbinder farve med lys, og det er meningsløst

at ville skille de to synsindtryk fra hinanden.

Farve er lys. glasmaleri giver lyset farve, eller lader

farven lyse. Med glasmalerierne leger Kongsbak

med muligheden for at forme farvens lys.

12 www.sydvestkunst.dk

under en sort sol 13


Man fanges måske af grafikkens nøjsomhed,

men – ! trykkenes mål er

ganske intime og de kræver en direkte

dialog mellem kunst og publikum

– hvilket jo ret beset ikke er

beskedent. det er motiverne heller

ikke; de er baseret på indtryk fra

Hanne KnudSdatter

håndens egen sansning sætter øjne-

nes og sindets oplevelser lidt til side

til fordel for billeder i deres helt egen

ret. alle værker har den ydmyghed,

der opstår ved ikke at kunne lade

være med at arbejde med materialet

og med det billedmæssige udtryk.

Hanne Knudsdatter startede sent

og er selvlært som grafiker. Hun har

i dag sin gang i værksteder både

i løgumkloster, odense og Paris.

Hendes eget ord for, hvad der griber

nordvestskotland og fra Vadehavet

omkring løgumkloster. der er det

genkendelige med landskaber, trækfugle

og andet liv i de vidtstrakte

landområder. og herfra løber motivverdenen

over i det abstrakte:

Værker, hvor streger, bevægelser og

hende ved grafikken, er ’ulden’: den

levende streg, der opstår, når hun af

og til ridser direkte i trykpladen og

altså springer forarbejdet over.

den linje vibrerer og tilfører motivet

en stoflighed, der som fløjl løber

langs billedets overflade og fjerner

det fra en blot og bart registrerende

streg. Koldnålen får selskab af andre

teknikker også, der afprøves og undersøges

i værkstederne.

14 www.sydvestkunst.dk

under en sort sol 15


BIBI HanSen

Bibi Hansen forfølger sin keramiske fag-

lighed med stor entusiasme. der er nys-

gerrighed og kærlighed bag hendes pro-

dukter. Hendes specialer er porcelæn og

stentøj, og der kommer både unika og serielle

brugsting ud af det.

gennem hele karrieren har naturen været

den store inspiration – nogle gange ganske

direkte synligt med dyr og planter som

det utilslørede udgangspunkt.

naturalistiske sommerfugle flimrer fastfrosne

på den hvide porcelæn. Store organiske

knolde afslører sig som blomsterløg

med lån af farverne fra andre dele af de

nære omgivelser: klitterne. andre gange er

naturen mere skjult tilstede; små organiske

ornamenter kryber elegant op fra kruk-

kens kant, eller klart malede penselstrøg

afslører den levende hånds dynamik henover

den sikre form.

og når farverne fra den danske sydvestkyst

direkte uden for Bibi Hansens stalddør

toner igennem, fornemmer man musikaliteten.

den japanske kulturs kreativitet

med øjeblikkets store intensitet inspirerer

Bibi Hansen.

de keramiske formers rene og dog

spændte linjer trækker på det japanske,

lige som forskellige glasurer gør det. det

solide er koblet med det spæde og spinkle.

og først og fremmest er keramikken

her et sprog, der tales fra hændernes intuition

og en energisk kraftkilde.

16 www.sydvestkunst.dk

under en sort sol 17


18

WWW.SydVeStKunSt.dK

Streger, flader, stoflighed på stoffets egen

præmisser; som sin egen verden åbner sig

universer af bevægelser og rytmer. linjer

forskubber sig i stakato og i bred puls henover

billedernes flade. Punkter vender og

drejer sig, mødes med hinanden og fjerner

sig, blidt, voldsomt.

disse billeder er hudløse uden at udlevere.

Man får et lille øjeblik forærende

som øjenvidne til en dans mellem stoffets

tyngde og tegningens liv. Billedets liv er

sansning, ikke virkelighedsafspejling. abstrakt

sort-hvid med lidt farve.

Som uddannet arkitekt er Pernille Bejer

med egne ord bare aldrig holdt op med at

tegne. det er eftertanken og tilfældet, som

PernIlle BeJer

hendes hånd indkredser. Værkerne bærer

ingen titler, for de skal kunne klare sig selv

uden den fortælling, en titel kan rumme.

Hvad beskueren får ud af de enkelte billeder,

er vedkommendes egen sag.

tilfældet bragte hende på et grafikkursus,

og tilfældet er den vigtige ingrediens, hun

siden har ladet arbejde sammen med det

indgående kendskab til grafikkens processer.

Fordybelsen i stoffet afslører en stærk

glæde ved at lade momentet og sin nysgerrighed

bestemme starten af processen.

Bejer kender ikke slutresultatet, når hun

starter et billede. Men er så fortrolig med

trykningens forskellige faser, at hun kan

trække stoffet i billedet frem.

under en sort sol

19


20 www.sydvestkunst.dk

adaM gaBrIel

Fra skrift og tale er vi fortrolige med at

tænke øjne som sjælens port. Fra film

ved vi, at øjne, der ser, taler rigtig meget.

adam gabriels malerier minder

os om sandheden i disse iagttagelser.

Hvem er det, der stirrer tilbage på os

fra hans lærreder? de navnløse personer,

hvis blik uundgåeligt fanger vores,

siger meget på deres tyste måde. Selve

billedsproget er ikke stille. det er ekspressionistisk

og afspejler de uendelige

grader af menneskelig tilstedeværelse,

som et portræt kan rumme.

Men det er ikke egentlige portrætter.

Ved at udtrykke det menneskelige ansigt

almengyldigt snarere end individuelt,

stiller han spørgsmål til, hvad livet er

for en størrelse. Midt i de farvegrumme,

glødende eller sansetonede penselstrøg,

inden i de kraftfulde streger og

blide linjer, ligger noget universelt, der

handler om os alle. ansigternes styrke

og svagheder viser sig som eksistentielle.

de overlejrede og overlappende stemninger

og følelser kommer ikke direkte

og simpelt i udbrud, her er ingen åbenbar

latter, sorg, vrede. det er kompleksiteten

og de mange nuancer, der får beskueren

til at tænke over, hvor man selv

er i sit liv? gabriels kunst afføder noget

indadvendt, der som et spejl gør det

muligt at vende sig ud mod verdenen

og andre mennesker.

under en sort Sort Sol sol

21


Her var murersvenden, der søgte arkitek-

turens vældige gåder besvaret. løsningen

lå ikke i uddannelser, men i det kunstne-

riske arbejde med tegninger og ideer, der

snart blev til håndfaste genstande. erfaringerne

med og diskussionerne omkring

rum og arkitektur sidder stadig i ham som

”mur” og ”mand”.

den første afgrænser, fængsler eller beskytter,

den anden er mennesket. Som

selvstændigt motiv eller som målestok

ofte indføjet i mindre værker. de store

værker er non-figurative. Beskueren selv

føjer den menneskelige dimension til.

Sansningen af stedet er vigtig for at Videbæk

kan skabe; oplevelsen af et rums

muligheder og af givne materialer er vigtig.

ole VIdeBæK

det kan være forhåndenværende, fundne,

lokale – menneskeskabte eller naturlige –

materialer. eller ler, et fundament i hans

kunstneriske univers. I leret er et rustikt og

levende udtryk.

Han brænder selv i primitive ovne, der

medfører stor uforudsigelighed; han kan

kun styre resultatet lidt. Men modsat en

konventionel brændeovn kan han her regne

med, at rødlersfigurer og –relieffer er

meget mere spændende end industriens

kedelige røde urtepotter.

Med installationerne kan Videbæk indkredse

stedets ånd. ofte rammer han

noget dybt smukt eller sandt om stedet,

hvad de lokale godt anede, men ikke kunne

få ord på.

22 www.sydvestkunst.dk

under en sort Sort Sol sol 23


elSe PIa MartInSen erz

en kæmpeflok stære dukkede op lige

over diget ved Skærbæk, da kunstneren

for nogle år siden cyklede sig tilbage til et

nyt liv. Fuglene lokkede hende nordover

og hver dag i en måneds tid vendte hun

tilbage for at være håndgribeligt tæt på

friheden. Fuglearterne afløste hinanden;

Martinsen erz holdt fast i de arabesker og

mønstre, som hun kunne se i de mange

levende, flaksende, snadrende kroppe.

Stedets ro og lys lånte hun af til sine billeder,

der nok er realistiske – men har blik

for de abstrakte billedkvaliteter som en

bærende dimension.

Fuglenes skønhed, og billedernes næsten

kalligrafiske rytme og klare farvesprog

henter også inspiration i indsigt over livet.

Marskens væld af fugleliv gav anledning

til refleksioner over menneskets måde at

gebærde sig på. Paralleller i kulturmøder,

venskaber, nysgerrighed. livsglæde, daglig

iagttagelse og værdig respekt for tilværelsen,

som den former sig for store og små,

er rygrad i denne kunst.

Hendes malerier og grafik afslører klart et

tæt forhold til den sydvestjyske adresse.

Martinsen erz er afgjort inspireret af det

flade land og de omgivelser, hun befinder

sig i.

Billedernes tindrende slagkraftige farvebrug

afspejler en nuanceret ærefrygt for

naturen – og lysten til i eget billedsprog at

hylde denne livskraftige natur.

24 www.sydvestkunst.dk

under en sort sol 25


tekstilkunstneren har arbejdet alsidigt som

væver siden sin uddannelse som sådan.

Men det er i bruddet med den klassiske

væv og dens stringente lodret-vandret-systematik,

kunsten er opstået. anette Bendixen

drømte om at sy frit i luften!

Muligheden lå i en kombination af væveriets

store format og en teknik, der starter

med at væve tråden på kryds og tværs

over fladen. Hen ad vejen væves de mange

tråde ind og ud af hinanden og hun

ender med, næsten, at brodere: Hun syr

stoppebilleder. de er kæmpestore og firkantede,

luftige flader, og meget langt fra

de stoppede strømper i forne tider.

Billederne kan afspejle kunstens klassiske

guldrammer, den islamiske verdens lys og

anette BendIxen

mønstre, eller simpelthen blot lysten til at

give sig farverne i vold.

Strukturen bliver et oplagt tema, tråden

slynger sig ind og ud i tætte eller åbne

partier. den enkelte tråd kan pointeres

med flere af samme slags, med andre på

skrå og sned og tværs, med samme eller

med andre farver. På denne måde lægger

anette Bendixens teknik op til udtryksfulde

helheder.

Som penselstrøg aftegner hver tråd en

bevægelse og henviser til kunstnerens

ekspressivitet. Men teknikken bærer også

det meditative i sig. Stopningens kadence

mødes med spontanitet, kraft og fin farvefornemmelse.

26 www.sydvestkunst.dk

under en sort sol 27


28 www.sydvestkunst.dk

Jørn HouBorg

det absurde kan sagtens fortælle hi-

storier, som man gerne vil være pub-

likum til. Ikke at man nødvendigvis

kan forstå sammenhængen, måske

kan man kun smile i intuitiv genkendelse.

Både i kunst og i livet kan der være

brug for et ordentlig skvæt humor og

står man så ikke alligevel mildt hovedrystende

overfor dem, der åbner

for den knaldgule latter eller et skummelt

fnys af ironi? Jørn Houborgs

kunst tilbyder en svævende tilstand

af abstrakte maleriske kvaliteter og

sære muntre indfald.

de knaldede babysko i pink porcelæn

og de overvægtige kvinder, der røves

af væsener fra andre planeter – jo, de

trives. Maleriet gør også; stoflighed

og farvelag arbejder med det knald-

hårde register lige som med det fortonede.

Her er popkunsten i postmoderne

sammensurium; frit lejde til gamle

tegneseriehelte fra før heltene fik

strømpebukser på. Jørn Houborg siger

i et kampråb for kitsch:

”de fleste vil gerne have en god

smag. Man kalder det kulturel kapacitet.

det kan enhver opnå. det er

bare at følge med strømmen. ægte

dårlig Smag, det er en helt anden

sag. der er folk der er født med dårlig

smag. det er de få udvalgte. og

der er dem der er opvokset i et miljø

med dårlig smag. de er osse heldige.

Vi andre der er opfostret med god

smag må kæmpe en lang og udmattende

kamp for at få en ægte dårlig

Smag…”

under en sort Sort Sol sol

29


MargIt enggaard PoulSen

løven brøler. eller rettere: farverne gør.

de hvisker, knurrer, sitrer, brumler, laver

vældige armbevægelser og er store i sla-

get. enggaard Poulsen er kolorist; det

er farven, der først og fremmest skaber

hendes landskaber. Med dem maner hun

lyde og stemninger frem, det spæde bliver

kraftfuldt og naturens magiske helhed låner

rum til løver, torsoer og andet af betydning

og udseende.

I hendes billedunivers står løven som

livsnyder fuld af drifter – det, der fører

hende durk ud i den vældige udtrykskraft.

Kuplen repræsenterer inspirationen. Kuppelformen,

lånt fra kirkerne i den italienske

by lucca, afspejler den ånd, der kan forenes

i billedets koloristiske spændvidde.

Hun kan sit håndværk, men holder sig ikke

fast på det. I stedet søger hun at bore sig

ind til noget bagved landskabet.

det er maleprocessen, der føder billedet,

ikke hendes følelser eller tanker. de

glødende og dybe farver reflekterer blot

hendes udgangspunkt: oplevelser ude i

naturen på Fanø eller i Italien. Her er Fanø,

baggrund for og klangbund til landskaber

af natur- eller bymæssig karakter.

Motiverne opstår lige som farverne som

noget ægte, der ikke blot skildrer noget

oplevet. Hun søger alvoren, det rå og det

der bider, og i den proces overraskes hun

selv over de fænomener, der vokser frem.

30 www.sydvestkunst.dk

under en sort sol 31


Kate SKJernIng

Sarte, fnuglette blomsterfrø hører sammen

med grove hæklede træer. Store tegninger

med et organisk væld af gentagelser i yndefulde

sammenstød mellem kompositionens dele

er også en del af Skjernings register. Hun arbejder

ud fra sine tegninger med installationer

af stor mystisk skønhed.

en brutal bunker fra 2. Verdenskrig bliver i hendes

hænder til den perfekte ramme for – og

del af – æstetiske, sanselige og konstruktive

værker, der kredser om det maskuline og det

feminine.

Modsætningerne konfronteres, og Skjerning

afslører med sine værker, hvordan de evige

møder ikke begrænses til fastforankrede

kønsroller. tværtimod pulserer den indbyrdes

afhængighed og den poetiske vekselvirkning

mellem det mandlige og det kvindelige.

Hendes virke er præget af den særlige blanding

af intuition og refleksion, på baggrund af

hvilket hun skaber billeder, skulpturer og installationer

med åben magi.

Skjernings kunst opfordrer til fornyet fortolkning

af ’Mand’ og ’Kvinde’ og lægger med

sin sanselighed samtidig op til ordløs erkendelse.

Materialerne kan være velkendte nok,

men de er uvante og ofte meget fysiske at

opleve i hendes kunstneriske produktion. Her

er udadvendt kraft i det rustikke og stædige

håndarbejde, og også en skrøbelig forgængelighed

i de fundne materialer som mælkebøtte-frøstande.

32 www.sydvestkunst.dk

under en sort sol 33


larS BollerSleV

den serielle fordybelse i et enkelt motiv kan virke

manisk, men som tilfældet med Markmandshuset

kan det åbne sig eksistentielt. Vadehavets natur

er stabilitet og omskiftelighed i et og samme åndedrag;

det er de højeste og mest knitrende solskinshimle

overfor den grå og fade himmelkappe

helt uden indre spændinger.

I Bollerslevs usluttelige arbejde med at indfange

noget væsentligt og akut med penslen fremstår

det ene billede af markmandshuset efter det andet.

en strøm af gentagelser, der aldrig er en kopi,

men et svar på årstider, vejrlig, sind og døgnets

sprøde iagttagelser.

Huset er blevet en ikon for hjemstavnen i tønder-

marsken. Bollerslev er en lokal, markmandshuset

ved Ballum er lige i nærheden og indfanges på vejen

fra Hjerpsted, i cykel hen over digets kant, som

fjernt mørkningsvæsen i den flade marsk.

Man har sagt om malerierne, at de er båret af eller

ligefrem malet ud af den klæg, som fed og mørk

er undergrunden her på egnen. Malerierne tager

form som små 7-minutters skitser ude på stedet.

Siden toner de frem i værkstedet, gravet op med

spartel og i skiftevise pastose og laserende lag

trukket ud af registreringen og hen over lærredet.

Her er mørke himle, med lidt lys i kimingen.

det lufter derude og natten, vinteren, regnen skutter

sig. Sådan er det jo her i marsken.

34 www.sydvestkunst.dk

under en sort sol 35


36 www.sydvestkunst.dk

Sten BørStIng

det maskuline og det feminine ska-

ber spænding hvor de mødes. Så-

mænd også i keramikken, der hos

Børsting får et på samme tid forfinet

og, med hans egne ord, ”frygtelig

groft” udtryk. Hans stentøj tager afsæt

i praktiske brugsgenstande –

men er i mindst lige så høj grad præget

af de kunstneriske undersøgelser.

Kontrasten mellem vaser, kummer og

krukker – store i grundformens linjer,

præcist gennemarbejdede og ofte

med afsæt i et indgående kendskab

til fortidens historiske opbevaringsmåder

– og de små tæskeæsker er

markant.

tæskeæskerne, som Børsting er opfinder

af, samler trådene. I dem fornemmes

det kraftfulde arbejde med

materialet og man ser de smukke,

nuancespillende overflader. navnet

tæskeæske henviser til den fysiske

dimension ved arbejdet med leret.

og med raku-brændingens indbyggede

tilfældighed og samspil mellem

det glødende varme stentøj og de

brændbare materialer som strå og

høvlspåner, der pakkes omkring objektet,

opnås de krakelerede og glitrende

glasurer.

det grove ligger i arbejdet med selve

overfladens tekstur. enhver elegant

form opnår yderligere spænding, ja

frugtbar uro, ved knopper, strit og andet

uregerligt mønster, der strækker

sig ud i rummet fra stentøjets form.

Indbydende til berøring, og med alle

nakkehårene rejst. Åben, sårbar i sin

porøsitet.

under en sort Sort Sol sol

37


38 WWW.SydVeStKunSt.dK

Skal form og funktion gå op i en meningsfuld helhed,

er æstetikken afgørende. dette, det skønne og sansemæssige,

kan unddrage sig logisk viden og er dog væsentlig

del af alt.

arkitektur og design er et grænseland: Her beregnes

meget, men det er også nødvendigt at undersøge fysisk

og æstetisk. resultatet bliver hos Bendixen installationer,

der påpeger vores kroppes oplevelse af omgivelserne.

Bendixen er arkitekt Maa, og hun laver telte for at indfange

rummet et øjeblik. Hun bruger lette tekstiler,

som klippes, syes, flettes, foldes osv. dertil kommer

den faglige ekspertise om rum – og om tekstiler, for

hun arbejder i et nyt grænsefelt: lydabsorption.

CeCIlIe BendIxen

Installationerne anvender ”den stive og transparente

polyester, den tunge og homogene uld og den slatne

og trævlede bomuld”. Først har hun afledt en række

retningslinjer af sine undersøgelser. Så formgives tre

forskellige slags rum: det transparente, det kontinuerlige

eller foranderlige og det porøse rum.

Målet er at nå frem til kvaliteter og bærende principper

for en udvidet brug af disse tekstiler, fordi deres lyddæmpende

evner er omsat i æstetiske form.

Menneskets omgivelser er som vores liv: det skal give

mening! Kunstens tilsyneladende meningsløse eksperimenter

skaber den sammenhæng mellem ting, der

giver mening.

under en sort sol

39


40 www.sydvestkunst.dk

Jørgen PrIntz SteInICKe

en måde at være i pagt med sig selv og verden

på, er ved både at have varige holdepunkter

og ved at anerkende nye impulser. Sammen

kan det forankre sig som det materiale, malerierne

opstår ud fra. Steinicke havde mønstre og

væsener i sine farver. Mennesker, der mødtes

med engle eller dyr. afrikanske masker blandede

sig naturligt med figurer fra Mellemamerika

og indtryk fra Italien. altid Italien, igen og igen,

med kirkers kupler og gamle mestres kompositioner

ekspressive fortolkninger.

og til Steinickes egen forbløffelse kræver naturen

nu også sin ret. to år i træk cyklede han fra

Holsted til rom, fordi han var nødt til at opleve

landskaberne i langsomt tempo – ikke gennem

bilruder. På cyklen hjalp kameraet at fastholde

de mange indtryk.

og nu, flere år efter, er aflejringen nået til en

modning, Steinicke er blevet landskabsmaler:

det er de indre landskaber, der genspejler de

ydre bjergmassiver og bakkeskråninger, de frodige

vækster og karrige stræk.

oplevelsen af grønne egne og gule kornmarker

er smeltet ind i en sammen-sansning, hvor syn

og sind mødes. tidligere var det rent den menneskelige

verden, Steinickes figurer kredsede

om. nu er de væk, midt i naturens fred.

Malerierne stræber efter at være lige her og

nu, sådan som man er det på en cykelrejse.

under en sort Sort Sol sol

41


42 www.sydvestkunst.dk

lIS anderSen

For nogle kunstnere lykkes det næsten

over al rimelighed at forene de spændinger,

der omskriver og definerer den

menneskelige tilværelse, i deres kunstværker.

Sådan fremstår lis andersens

skulpturer rammende i deres anelser

og præcist i formen, stille og tyste i sagens

natur, og alligevel fyldte til bristepunktet

med mulighedernes billeder.

Billedhuggeren udtrykker en evighedens

kvalitet, symmetrisk og gennemarbejdede

som værkerne er. Monumentale

i kompositionen uanset

faktisk størrelse. ofte er mængden af

materialer og virkemidler nedtonet.

Få træk lægger sig til hinanden, ru og

glatte overflader, vandrette principper

der markerer lodrette tyngder, naturens

materialer som granit og diabas

overfor de organiske grene og de

menneskeskabte glas og gummi.

der hviler en sikker og i sig selv hvilende

kvindelighed over andersens

værker – eller oplever man det sådan,

fordi man ved, der står en kvinde

bag værkerne? Hendes skulpturer kan

være menneskeligt store eller knytnævesmå,

og gerne med en minimalistisk

strenghed over sig. det kan afsløre en

inspiration fra især oldtidens ægypten,

men også andre kulturer fjernt i tid og

sted.

det feminine formulerer sig diskret

som en kompliceret imødekommenhed,

en styrke og standhaftighed, der

knytter sig sammen med mætte og

blanke overfladers elegance.

under en sort Sort Sol sol

43


under en Sort Sol

deltagende KunStnere:

Lis Andersen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 42

Billedhugger, uddannet på Kunsthåndværkerskolen

i Kolding, Keramisk Institut og akademiet,

begge i Carrara, Italien

Mellemdammen 22

6760 Ribe

Tlf: 2299 6839

lis-skulptur@hotmail.com

www.lis-skulptur.dk

Pernille Bejer ................................18

grafiker, uddannet som arkitekt ved

arkitektskolen Århus

Byvej 2, Ballum

6261 Bredebro

Tlf: 7471 6066

pernille-bejer@hotmail.com

www.pernillebejer.dk

Anette Bendixen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 26

Kunsthåndværker og tekstilkunstner, uddannet

på Kunsthåndværkerskolen i Kolding

Maltvej 7 A, Askov

6600 Vejen

Tlf: 7536 5282 / 2466 7172

anettebendixen@hotmail.com

www.anettebendixen.dk

Cecilie Bendixen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 38

arkitekt Maa fra Kunstakademiets arkitektskole

og ph.d. studerende på Kunstakademiets

designskole

Maltvej 7 B, Askov

6600 Vejen

Tlf: 2074 0766

cbe@kadk.dk

Lars Bollerslev .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 34

Maler, autodidakt

Østerfenner 7, Øster Vedsted

6760 Ribe

Tlf: 7542 4622 / 5045 6246

labo@stofanet.dk

www.larsbollerslev.dk

Sten Børsting ................................36

Keramiker, autodidakt

Gravsgade 34

6760 Ribe

Tlf: 7542 3864

stenborsting@stenborsting.dk

www.stenborsting.dk

Else Pia Martinsen Erz. .....................24

Maler og grafiker, uddannet indenfor tekstilbeklædning

og computerdesign

Galerie Erz & Atelier

Ribevej 13

6780 Skærbæk

Tlf: 3052 5299

elsepia@galerie-erz.dk

www.galerie-erz.dk

Adam Gabriel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20

Maler, uddannet på Kunstakademiet i rom

Ribe Landevej 58 D, st.

6270 Tønder

Tlf: 2849 4314

adam@adamgabriel.dk

www.adamgabriel.dk

Bibi Hansen. .................................16

Keramiker, Kunsthåndværkerskolen i Kolding

Vittarpvej 50

6855 Outrup

Tlf: 7525 1415

bibiperhansen@dbmail.dk

Jørn Houborg .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 28

Maler, autodidakt

Palludansvej 24

6800 Varde

Tlf: 7521 0105

akrobat@mail.dk

Hanne Knudsdatter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 14

grafiker, autodidakt

Tønder Landevej 19

6240 Løgumkloster

Tlf: 7474 4311 / 2177 0267

knudsdatter@mail.dk

www.knudsdatter.dk

Niels Kongsbak ..............................12

Maler, autodidakt

Jyllandsgade 44, 6700 Esbjerg

Tlf: 2986 2430

nk@niels-kongsbak.dk

www.niels-kongsbak.dk

Margit Enggaard Poulsen .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30

Maler, uddannet på Fynske Kunstakademi

Hovedgaden 84

6720 Fanø

Tlf: 2684 3028

gallerienggaard@fanonet.dk

www.galleri-enggaard.dk

Kate Skjerning .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 32

Billed- og installationskunstner, uddannet på

Kunsthåndværkerskolen i Kolding

Dalgårdsvej 34

6840 Oksbøl

Tlf: 7527 2758

mail@kateskjerning.dk

www.kateskjerning.dk

Jørgen Printz Steinicke .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .40

Maler, autodidakt. Cand. mag. historie/kunsthistorie

Fredensgade 46

6670 Holsted

Tlf: 5095 2157

joergen@steinicke.dk

www.steinicke.dk

Ole Videbæk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 22

Billedhugger og installationskunstner, uddannet

murer og arkitekt

Mellemdammen 22

6760 Ribe

Tlf: 2076 7435

olevid@olevid.dk

www.olevid.dk

Lars Waldemar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8

Billedhugger og grafiker, autodidakt

Kirkevangen 6, Bryndum

6715 Esbjerg N

Tlf: 7516 7252 / 4025 5228

waldemar@esenet.dk / lw@varde.dk

www.larswaldemar.dk

Kirsten Winther Johannsen .. .. .. .. .. .. .. . 10

Keramiker, autodidakt

Frederiksberg 9

Henne St.by, 6854 Henne

Tlf: 7525 5144

kirsten@henne-keramik.dk

www.henne-keramik.dk

44 www.sydvestkunst.dk

under en sort sol 45


HVeM StÅr Bag oS?

under en sort sol er en del af et udviklingsprojekt, der har til

formål at udvikle oplevelsesøkonomi og helårsturisme i desti-

nation Sydvestjylland. Projektet støttes af den europæiske fond

for regional udvikling og Vækstforum i region Syddanmark.

Bag destination Sydvestjylland står Sydvestjysk udviklingsfo-

rum, samt turistorganisationerne i esbjerg, Fanø, Varde, Vejen

og tønder kommuner.

46 www.sydvestkunst.dk


notater

under en sort sol 47

More magazines by this user
Similar magazines