KUnST SKAL FOrSTYrrE - UGlen - Aalborg Universitet

uglen.aau.dk

KUnST SKAL FOrSTYrrE - UGlen - Aalborg Universitet

AAU-nYT 14 Uglen

GYMnASIErnE

Får egen indgAng

det skal være lettere for gymnasierne

at få overblik over, hvilke tilbud AAU

har til elever, lærere og rektorer. derfor

er der etableret et særligt gymnasie-

sekretariat, som kan fungere som døren

ind til universitetet. sekretariatet har

nu lavet et samlet overblik over AAU’s

gymnasietilbud.

AF Anne bollerslev, AAU KommUniKAtion

- der er mange initiativer og aktiviteter

rundt omkring på universitetet, og for folk

udefra kan det godt være lidt af en labyrint

at finde frem til det rigtige tilbud. det

er tanken, at jeg skal hjælpe dem videre i

vores system, og jo flere informationer, jeg

får om de decentrale tilbud på universitetet,

jo bedre er mine muligheder for at vise dem

det rigtige sted hen, siger specialkonsulent i

studieforvaltningen, lise Holmgaard, der er

koordinator for gymnasiesekretariatet.

i den seneste tid har hun, i samarbejde

med bl.a. fakulteternes informationsmedarbejdere

forsøgt at lave et samlet overblik

over de formaliserede kontakter, AAU har

haft til gymnasiesektoren i 2012. i første

omgang har kortlægningen omfattet de

nordjyske gymnasier.

- oversigten viser, at vi samarbejder rigtig

meget med de nordjyske gymnasier. Af

praktiske årsager er det især Aalborg-gymnasierne,

men vi har også rigtig mange

initiativer med gymnasierne i Hjørring og

Frederikshavn, fortæller lise Holmgaard,

der håber, at de tal og informationer, som

sekretariatet tilvejebringer, kan bruges til

at arbejde strategisk med gymnasierne og

FAktA

sAmArBejde med gymNAsier

til gensidig inspiration på tværs af universitetet.

Prorektor inger Askehave lægger også

vægt på, at det drejer sig om at skabe synlighed

og synergi både i forhold til ungdomsuddannelserne

og i forhold til AAU’s

egne uddannelsesmiljøer.

- gymnasiesekretariatet - og kontakten

til gymnasierne i det hele taget - er utrolig

vigtig for AAU. det er jo trods alt dér, fødekæden

til vores uddannelser ligger. men jeg

ser ligeså meget vores relationsopbyggende

initiativer som et oplysningsprojekt, der skal

være med til at sikre, at gymnasieeleverne

får truffet det rigtige valg i forhold til videregående

uddannelse. lidt efter devisen: ”Kom

og oplev AAU – og afgør derefter, om AAU er

det rette valg for dig”, siger inger Askehave.

lise Holmgaards arbejde i sekretariatet

består først og fremmest i at registrere diverse

data om AAU’s samarbejde med gymnasierne,

skabe overblik udadtil og informere

indadtil. Hun kan også være med til at spotte

eventuelle mønstre og huller og se, hvor der

er mulighed for at koordinere aktiviteter bedre

på tværs af fx uddannelser og campusser,

så ressourcerne udnyttes optimalt.

lise HolmgAArd er koordinator i gymnasiesekretariatet,

og hun vil gerne høre fra uddannelser eller

miljøer, der arbejder sammen med de gymnasiale

uddannelser.

AAU’s gymnasiesekretariat har lavet et samlet overblik over universitetets samarbejde

med gymnasierne i 2012. Her er det bl.a. muligt at se:

Antal elever og afgangselever på hvert af de 23 nordjyske gymnasier (stx, hhx, htx og hf)

Antal ansøgere til og optagne på AAU fra hvert gymnasium

AAU-medlemmer af gymnasiernes bestyrelser

AAU-aktiviteter på hvert enkelt gymnasium

tilbud om undervisning, konkurrencer og rekruttering til elever (fx studiepraktik, AAU on

demand, videnskabsquiz, nordjyllands naturtalent, Universitarium)

tilbud om efteruddannelse til gymnasielærere (fx gymnasielærerFlex)

tilbud til rektorer (bl.a. det gymnasiale Kontaktråd)

Projekter i samarbejde med region nordjylland (fx Ung-til-ung og Uddannelse og udkant)

vil du vide mere? Kontakt lise Holmgaard på gymnasiesekretariatet@aau.dk eller tlf.:

9940 9448

HvAD

FOrvEnTEr

ALUMnErnE?

AF HAnne gjesing lAUrsen,

KArrierecentret

AlUmNeArrANgemeNt på Københavns

rådhus.

Bestyrelsen for alumneforeningen

kandidatnet har taget initiativ til

en rundspørge blandt foreningens

medlemmer for at blive skarpere

på, hvad medlemmerne ønsker og

forventer sig af deres medlemskab.

Alle medlemmer af alumneforeningen

har fået tilsendt spørgeskemaet pr.

mail. Alle 10. semesters studerende

på AAU har fået tilsendt et lignende

spørgeskema, de skal dog også tilkendegive,

hvad der kan få dem til at

melde sig ind i alumneforeningen, og

hvad de ønsker at bruge foreningen til.

i spørgeskemaundersøgelsen skal

respondenterne bl.a. svare på, hvilke

typer af arrangementer de ønsker – fx

faglige, sociale, netværksskabende, og

hvor de ønsker, arrangementerne skal

foregå. Hidtil har alumneforeningens

arrangementer primært været afholdt

i Aalborg og København, der er campusbyer

med en tilpas medlemsskare

(planlagte arrangementer i esbjerg er

desværre blevet aflyst pga. manglende

tilslutning).

i juni måned afholder alumneforeningen

for første gang et arrangement

i Aarhus, da mange af AAU’s

alumner er bosat i Aarhus og omegn,

og de har efterspurgt et arrangement

der. Alumneforeningen håber, at rigtig

mange besvarer spørgeskemaundersøgelsen,

således at arrangementer

og tilbud i højere grad kan tilpasses

medlemmernes ønsker.

More magazines by this user
Similar magazines