KUnST SKAL FOrSTYrrE - UGlen - Aalborg Universitet

uglen.aau.dk

KUnST SKAL FOrSTYrrE - UGlen - Aalborg Universitet

Udgiver

AAlborg Universitet

AAU KommUniKAtion

FredriK bAjers vej 5, PostboKs 159,

9100 AAlborg

redAktioN

Anne bollerslev (ansvh.),

teleFon 9940 3924 / 2477 6787

Abo@Adm.AAU.dK

meddelelser og AdresseæNdriNg

ForedrAg, gæsteForelæsninger,

åbne seminArer m.m. KAn oPtAges Under

meddelelser. KontAKt:

PiA Pedersen

teleFon 9940 9489

PPe@Adm.AAU.dK

Foto

line HorndAl, stine PrintZlAU vester,

Anne bollerslev m.Fl.

oplAg

7.000

lAyoUt, sAts og tryk

novAgrAF A/s

redAktioNeN AFslUttet

7. jUni 2013

Alt vedrøreNde ANNoNCer

dg mediA As

teleFon 7027 1155

ePost@dgmediA.dK

www.dgmediA.dK

eFtertryk

eFtertryK tillAdt med KildeAngivelse.

Arkiv

se dette og tidligere nUmre AF Uglen

På www.Uglen.AAU.dK

deAdliNe/Udgivelse 2013

nr. 5 · 5. AUgUst/29. AUgUst

nr. 6 · 16. sePtember/10. oKtober

nr. 7 · 4. november/ 28. november

miljø

denne tryKsAg er Fremstillet

med den mindst mUlige miljøbelAstning.

tryKKeriet er miljøcertiFiceret eFter

miljøledelsesstAndArden iso 14001.

issn 1397-291X

UnderskUd kendt for sent

3

rektors perspektiv

4

væsentLig medbestemmeLse?

6

ny rektor tiL AAU

7

engeLsk er et ”mUst”

10-11

Lys, LUft og pLAds

tiL stUderende

12-13

gymnAsierne

får egen indgAng

14

større fokUs på

ph.d.-stUderende

15-17

sU-reform får

konsekvenser for AAU

20

stUderende skrev

robothistorie

23

AAU ror mod UCN, se bagsiden.

InDHOLD

Forside

sirenen er én af de fem camping-

kvinder, som HUm-dekan lone

dirckinck-Holmfeld har hentet til

pladsen foran Kroghstræde 3. Her er

hun fotograferet med kunstneren

benthe norheim ved indvielsen af

kunstinstallationen.

læs mere side 24-26.

AAU nU som oLieprodUcent

28

nyt om nAvne

34-36

AAU-cph

37-38

AAU-esbJerg

39-41

Hellig ild

- det har altid optaget mig at få

den nye viden omsat i organisationen.

når folk kommer tilbage

fra kurser, optændt af den hellige

ild, er der nødt til at være nogle

ledere, som støtter op om og giver

plads til udvikling.

læs AAU-profil side 32-34.

GOD SOMMEr!

More magazines by this user
Similar magazines