KUnST SKAL FOrSTYrrE - UGlen - Aalborg Universitet

uglen.aau.dk

KUnST SKAL FOrSTYrrE - UGlen - Aalborg Universitet

UDDAnnELSE 20 Uglen

SU-rEFOrM

Får KonseKvenser For AAU

sU-reformen skal få de studerende

hurtigere igennem deres studier. det

medfører bl.a., at universiteterne skal

ændre praksis på en række områder.

studiechefen synes, der er strammet

for meget, og studentersamfundet mener,

reformen stresser de svage studerende.

AF Anne bollerslev, AAU KommUniKAtion

regeringens ønske om at bruge sU’en til at

regulere den tid, de studerende bruger på

at tage en uddannelse, omfatter ikke bare

sU-reglerne. den indebærer også en ændring

af Universitetsloven, da universiteterne

bliver pålagt nogle ekstra

opgaver for at få de studerende

hurtigere igennem.

så selvom AAU er rollemodellen

i denne sammenhæng

med gennemførselstider tæt

på de fem år, som en kandidatuddannelse

er normeret

til, så får reformen alligevel

administrative konsekvenser

for universitetet. Fremover

skal de studerende automatisk

meldes til eksamen, og

ved slutningen af hvert semester

skal de også automatisk tilmeldes hele

det følgende semester.

den studerende kan ikke framelde sig

eksamen, men det er dog muligt at søge om

dispensation fra at gå op. studiechef Preben

sørensen synes, at det endelige lovforslag

er strammet for meget i forhold til dét

forslag, universitetet fik i høring tidligere på

året.

- stramningen går ud på, at alle studerende

skal tilmeldes en hurtig omprøve,

hvis de udebliver fra eller dumper til den

første prøve.

milAN vestergAArd, studentersamfundet

det bliver altså dyrt at udeblive eller

dumpe, for så vil man allerede efter ét

semester have brugt to ud af de tre eksamensforsøg.

dertil kommer, at det nu præciseres,

at man ved hver semesterstart skal

tilmeldes hele det nye semester, så dét,

man er bagud, må man altså klare oveni.

giver mere ArBejde

studiechefen forudser, at det vil medføre en

betydelig ekstra arbejdsopgave for vejledere

og det studieadministrative personale,

fordi ordningen vil få mange flere til at søge

dispensation, ligesom en del formentlig vil

søge orlov for at få vejret igen.

det værste er, at den udelukkende

fokuserer på gennemførelse og ikke på

uddannelseskvalitet og faglighed. det

kan man godt undre sig over, for det

vigtige er vel, at vi er dygtige og ikke,

om vi er færdige på 5 eller 5½ år.

Milan Vestergaard, studerende

- meningen er selvfølgelig, at alle skal

følge deres hold semester for semester.

men vores erfaring siger os, at så enkel

er verden ikke. studerende ombestemmer

sig undervejs og bliver forsinket af mange

grunde. og så bliver det rigtig besværligt

for de studerende.

Politisk ordfører i studentersamfundet,

milan vestergaard, er også skeptisk overfor

den automatiske eksamenstilmelding:

- det er et helt forkert værktøj. det presser

dem, der i forvejen har sværest ved det.

de kan ikke længere fravælge en eksamen,

og så dumper de måske i stedet. så har de

brugt et eksamensforsøg, og det kan stresse

endnu mere. samtidig er den automatiske

tilmelding et skridt væk fra ideen om

den selvstændige studerende med ansvar

for egen læring og planlægning

af sin uddannelse.

seks år

til FlertAllet

milan vestergaard er i det hele taget

meget lidt imponeret af reformen,

som ifølge ham kun står til 00:

- det værste er, at den udelukkende

fokuserer på gennemførelse og ikke

på uddannelseskvalitet og faglighed. det

kan man godt undre sig over, for det vigtige

er vel, at vi er dygtige og ikke, om vi er

færdige på 5 eller 5½ år. det går ud over

rigtig mange mennesker, for reformen rammer

dem på deres levebrød. jeg kan godt

forstå, at regeringen er interesseret i at få

os hurtigt igennem, men man skulle hellere

sætte ind med bedre studievejledning på og

før uddannelsen, så flere vælger rigtigt fra

starten.

der har været stor diskussion om afskaffelsen

af ”fjumreåret”, men reformen

bibeholder det ekstra sU-år for studerende,

der går i gang med en uddannelse indenfor

to år, efter de har afsluttet deres adgangsgivende

eksamen. og det gør

langt de fleste af AAU’s stude-

rende. i 2012 havde kun knap

18 pct. af de 4.224 optagne

ventet mere end to år. Andelen

har været nogenlunde konstant

de seneste fem år.

Preben sørensen er tilfreds

med denne del af reformen,

mens milan vestergaard tror, at

det kan få de sene studiestartere,

som er usikre på, om en

akademisk uddannelse er noget

for dem, til helt at fravælge

universitetet.

de forskellige initiativer i sU-reformen

træder i kraft i løbet af perioden 2014 til

2016.

læs mere på ministeriets hjemmeside:

kortlink.dk/ckks

FAktA

sU-modtAgere på AAU

i takt med at AAU har fået flere studerende,

er andelen af sU-modtagere

selvfølgelig også steget. tal fra sU-styrelsen

viser, at der i 2007 var 10.633

AAU-studerende, der fik sU, og det var

i 2011 steget til 13.545. beløbet til stipendier

til AAU-studerende er i denne

periode steget med 70 pct. fra knap

445 mio. kr. til 638 mio. kr. i alt blev der

i 2011 givet stipendier for 5,7 mia. kr. til

studerende på de danske universiteter.

More magazines by this user
Similar magazines