KUnST SKAL FOrSTYrrE - UGlen - Aalborg Universitet

uglen.aau.dk

KUnST SKAL FOrSTYrrE - UGlen - Aalborg Universitet

AAU-cpH 38 Uglen

nYT cEnTEr FOr

strAtiFiKAtionsForsKning

mandag den 27. maj 2013 åbnedes center

for stratifikationsforskning, en samlende

enhed for forskningen i social stratifikation

og ulighed i danmark med et seminar i København.

centeret går på tværs af danske

miljøer for forskning i samfundets stratifikationsprocesser

og spænder over emner

som social stratifikation, social og økonomisk

mobilitet, intergenerationelle relationer,

social og kulturel reproduktion, eliters

strategier, social ulighed i uddannelse og

sociale differentieringsprocesser.

centerets formål er at facilitere netværksdannelse

på tværs af institutioner og

at danne ramme for specifikke tematiske

fokuspunkter, konkrete forskningsprojekter,

ph.d.-kurser og formidling af viden til

aktører udenfor forskningsverdenen. centeret

omfatter både teoretiske, metodiske

og empiriske tilgange til studiet af social

stratifikation og lægger op til anvendelsen

og integrationen af både kvalitative og kvantitative

metoder.

sydHAvnen syder

AAU var stærkt repræsenteret, da enghave

bydelsråd havde inviteret til cykelrundtur

på sydhavnstippen den 2. maj. en lang række

af de lokale aktører, der er involveret i

tippen syder-partnerskabet, var mødt op

for at diskutere mulighederne

i området, der ligger

blot fem minutter

fra campus.

AAU-forskerne

er særligt

interesserede

i at

se på de

BistAde i sydhavnen.

rUNdvisNiNg på sydhavnen

åbningen af centeret sker i et samarbejde

mellem AAU’s institut for statskundskab,

institut for sociologi og socialt Arbejde

samt sociologisk institut på Københavns

Universitet.

FAktA

soCiAl strAtiFikAtioN

med social stratifikation forstås her

enhver form for lagdeling af individer

eller aktører i sociale positioner,

hvor disse positioner er karakteriseret

ved at have ulige adgang til eller

mængde af ressourcer – det være

sig økonomiske, sociale, kulturelle

ressourcer eller andre former for

ressourcer eller kompetencer. Positionerne

er endvidere karakteriseret

ved at have forskellige livsformer

og livsudtryk i forhold til kulturelle

og politiske præferencer, normer og

værdier.

muligheder, området tilbyder i form af maddannelse

og læring om fødevarer indenfor

emner som økologisk skolefrugt, skolehaver,

bybier, taghaver, smagsværksteder,

madlavning og urban farming/gardening.

og eftersom området er en tidligere tippeplads

for byggematerialer, blev de miljømæssige

aspekter ligeledes diskuteret.

sammen med geoinformatikerne vil fødevareforskerne

nu gå i gang med en mere præcis

kortlægning af områdets ”foodscapes”,

og ideen er at bruge dét, området tilbyder,

som læringsarena for fødevarestuderende

på både master- og ph.d.-niveau. bydelsrådet

og forskerne har aftalt at forsætte

”campus’n community”-samarbejdet

om fødevare- og milljørelaterede

og sundhedsfremmende aktiviteter

med lokalområdet.

intelligente

AppS o g

FøDEvArEvALG

der var stor interesse for at se nærmere

på nogle af de nye intelligente applikationer,

der kan anvendes i studiet

af adfærd, indtag og spild i såkaldte

”udespisningssituationer”, da Aalborg

Universitet København i samarbejde

med udviklingsprojekterne Foodserv-

insPire og Foodtura havde inviteret til

åbent hus i det nye Foodscape lab på

campus sydhavn. På mødet blev der

bl.a. vist ny teknik til at følge forbrugeres

adfærd i supermarkeder og ved

free flow-buffeter. en studerende fra

integrerede Fødevarestudier fortalte

desuden om de muligheder Foodscape

lab giver de studerende, så de

fysisk kan eksperimentere i forbindelse

med deres projekter gennem deres

2-årige studie.

FAktA

FoodsCApe lAB

• Foodscape lab (Fsl) er tilknyttet

kandidatuddannelsen

integrated Foodstudies (iFs)

Aalborg Universitet i København.

laboratoriet har

adresse på Frederikskaj 10A.

• laboratorieingeniør sanne

sansolios står for den daglige

drift af Fsl, og hun assisterer

de studerende i deres eksperimenter

i laboratoriet i forbindelse

med deres iFs-uddannelse.

• laboratoriet er primært tilknyttet

iFs, men samarbejde

med interne og eksterne partnere

er også muligt.

• læs mere på www.ifs.aau.dk

sådAN kAN eN intelligent buffet se ud.

More magazines by this user
Similar magazines