Referat fra mødet i august 2012 - Rammeaftaler Nord

rammeaftalernord.dk

Referat fra mødet i august 2012 - Rammeaftaler Nord

Dagsorden til netværksmøde for: ”Psykisk handicappede voksne”.

Dato: Tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00

Sted: Vesthimmerlands Kommune, Administrationsbygningen i Løgstør, Torvegade 15,

9670 Løgstør.

Dagsorden:

1) Velkommen til Vesthimmerland V. Anne Mette Mortensen

2) Godkendelse af dagsorden

3) Godkendelse af referat fra seneste møde.

4) Oplæg ved Jytte Birk – leder på bofællesskabsområdet.

5) Orientering/status fra de enkelte kommuner.

6) Besøg på bofælleskabet – Svalegangen kl. 11.15

7) Besøg på bofælleskabet – Købmagergade kl. 12.00

8) Frokost kl. 12.45

9) Evt/egenbetalinger.


Referat af møde i fagligt netværk: ”Psykisk handicappede voksne”

Dato: Tirsdag den 28. august 2012

Sted: Vesthimmerlands Kommune, Administrationsbygningen Løgstør, Torvegade 15

9670 Løgstør.

Deltagere: Ole Andersen, Thisted, Åse Sørensen, Morsø, Else Binderup, Mariagerfjord,

Susanne Jørgensen, Brønderslev, Alice Gade, Aalborg, Klaus Wehner, Hjørring, Irene

Sommerlund, Jammerbugt, Anne Mette Mortensen, Vesthimmerland.

Afbud fra: Maryann Støttrup Olesen, Aalborg, Didde Christoffersen, Region Nordjylland,

Arne Vistisen, Aalborg.

Referat:

Ad.1.

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune. Udlevering af ny dagsorden.

Ad.2.

Dagsorden godkendt, med undtagelse af, at punktet egenbetalinger under evt. blev flyttet

til drøftelse efter oplæget ved Jytte Birk.

Ad.3.

Referat fra mødet i Støvring, Stubhuset, blev godkendt.

I referatet fremgår det, at magtanvendelses drøftelsen ikke er færdig. Didde har adspurgt

om ønsket for, at der kunne arrangeres undervisning/faglig drøftelse – hvilket gruppen er

enige i, er en god ide. Det forslås at Susanne Bonde, som nu er ansat i Hjørring

Kommune, kunne forestå denne undervisning, og at denne så kunne ligge sammen med

besøg arrangeret af Klaus i Hjørring. Dette er dog ikke endeligt besluttet.

Ad.4.

Vi bevæger os i samme retning.

Jytte Birk er leder for 5 bofællesskaber med ca. 42 borgere. Der er 21 medarbejdere, 1

faglig leder og 1. pædagogisk administrativ medarbejder.

Jytte oplyser om værdigrundlaget for arbejdet i de 5 bofællesskaber, samt drøftelsen af

anerkendelse og værdsættelse. Jytte fortæller at de 5 bofællesskaber har gennemgået en

2 årig udvikling gennem Harbohus – som man har indgået kontrakt med om forløb og

indsats.


Ad.9.

Egenbetalinger, hvad kan man og hvad må man?

Som udgangspunkt bliver der opkrævet betaling for husleje, kost, vask, rengøring (og

bofælleskabsbus)

Ole har kendskab til en sag, hvor problematikken vedr. betaling ved forbrug af bus, blev

opgjort gennem kilometer takst. Han oplyser at dette ikke er lovligt, da man betegner dette

som taxi lignende kørsel. Ole oplyser at der i stedet skal udregnes en gennemsnitlig pris

for bussens udgifter, og derefter skal der opkræves den enkelte borger denne pris kaldet

kontingent.

Det oplyses at i Brønderslev Kommune, betaler man via. kilometertakst, og det er når

borgeren selv vil på tur, eks. hyggetur mv. Bostedet betaler kilometertaksten hvis borgeren

skal køres til tandlæge eller læge.

Drøftelsen overgik til hjemmeservice, hvor meget rengøring man har i bofællesskaberne,

og om der bestilles hjælp/rengøring fra hjemmeservice.

Der er enighed om, at ydelserne ses udfra Kommunernes generelle serviceniveau, og

ønsker borgeren at få eks. gjort mere rent, kan de selv bestille dette.

Drøftelse af ydelser som ikke kan leveres af kommunen – Susanne fra Brønderslev havde

lovgivning med på området – Susanne kan du tilføje problematikken ind her? –

Ligeledes drøftes kostforarbejdning, at denne stadig forekommer nogle steder.

Ad.5

Orientering fra Aalborg – Alice, der fortæller at Aalborg Kommune og

Københavnskommune er udvalgt til at afprøve metodeudvikling i forhold til

særforanstaltninger. Der er givet satspuljemidler til projektet der har en varighed af ca. 2 år

– afsluttes i december 2014. Mål for projektet er bla. at afdække metoder til at give bedre

og billigere tilbud til de borgere der har behov for særlige foranstaltninger, men samtidig

også belyse tidsperspektivet i foranstaltningerne.

Målgruppen for projektet er borgere i enkeltmandsprojekter hvor adfærdsdelen fylder mest.

Titel på projektet: Udvikling af metoder og effektmålingsværktøjer.

Ad.6

Besøg og rundvisning på opgangsbofællesskabet Svalegangen.

Ad.7.

Besøg og rundvisning på bofællesskabet Købmagergade.


Ad.9.

Der er forslag til drøftelse af Værgemål, en drøftelse hvor der gerne måtte være juridisk

bistand.

Næste møde afholdes i Thisted Kommune, den 9. November 2012 kl. 9.00.

Der er dog behov for muligvis at ændre denne dato da der på forhånd er en del afbud. Ole

Andersen drøfter dette yderligere med Didde.

More magazines by this user
Similar magazines