Læs nyhedsbrevet [.pdf 11 mb] - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Læs nyhedsbrevet [.pdf 11 mb] - Cykelviden

Nye publikationer

Effektkatalog – Viden til bedre trafiksikkerhed

Kan jeg medvirke til at redde liv i trafikken?

Svaret er ja, og det er nu blevet nemmere.

Trafitec har for Vejdirektoratet udarbejdet et

effektkatalog med 62 tiltag, som

kommuner, Vejdirektoratet og Transportministeriet

kan gennemføre. Kataloget

giver svar på, hvordan tiltaget virker på

trafiksikkerheden og hvornår det kan betale

sig at gennemføre. Og hvor mange

trafikdræbte og -kvæstede tiltaget kan

forebygge på landsplan.

Trafitec har med baggrund i effektkataloget

udarbejdet et regneark, der viser for hver

enkelt af de 98 danske kommuner, hvad 27

vejtekniske, 5 kampagnemæssige og 2

organisatoriske tiltag potentielt kan give af

sikkerhedsforbedringer på kommuneveje.

Kun lønsomme tiltag er vist. Og man kan

erfare i hvilke kryds og på hvilke vejstrækninger,

det kan betale sig at etablere

de vejtekniske tiltag – og hvad man kan

forvente at få ud af det, rent sikkerhedsmæssigt.

Hent hele publikationen på:

www.cykelviden.dk.

Ny Cykelstihandlingsplan for Ålborg

Kommune

Aalborg Kommune har vedtaget en

Cykelstihandingsplan for 2009 med særligt

fokus på gode og sikre muligheder for at

transportere sig på cykel. De nuværende

cyklister skal fortsat se cyklen som

et godt transportmiddel, og der skal

tiltrækkes nye cyklister Investeringerne i

cykeltrafik skal give gode rammer for

borgerne i byerne såvel som i landdistrikterne.

Investeringerne skal desuden

ses som en investering i borgernes

sundhed.

Cykelstihandlingsplanen rækker frem mod

år 2020 og danner grundlag for

planlægningen på cykelområdet de

kommende 4 år.

Få inspiration på

den nationale

cykelkonference

2009 i Århus

På årets cykelkonference i oktober i Århus sætter Vejdirektoratet cyklens rolle i en grøn

transportpolitik på dagsordenen. Den 28-29. oktober afholder Vejdirektoratet cykelkonference

i DGI-huset i Århus. Konferencen arrangeres i samarbejde med Dansk Cyklist

Forbund, Århus Kommune og Vej-EU.

Cykelkonferencen er et led i Transportministeriets cykelstrategi og sætter i år fokus på

cyklens rolle i en grøn transportpolitik. Konferencen vil bygge videre på den viden, der blev

præsenteret på cykelkonferencen i Odense i 2008, samt give idéer og en lang række eksempler

på initiativer og projekter, der kan fremme cykling.

God mulighed for at udveksle erfaringer

Cykelkonference varer to dage og vil omfatte en række indlæg fordelt på sessioner og

workshops. Konferencen, der også tilbyder en cykeltur rundt i Århus for at blive inspireret af

kommunens arbejde på cykelområdet, giver god mulighed for at udveksle erfaringer mellem

myndigheder, organisationer, virksomheder og rådgivere.

Der vil bl.a. være indlæg inden for følgende temaer på konferencen:

Cykelparkering

Samspil

mellem cykler og offentlig transport

Cykelpuljen

2010

Cyklen

i byplanlægningen

Vejregler

for cyklister

ITS-løsninger

for cyklister

Sikkerhed

Cykelhjelm

og kommunernes rolle

Børn

og unge - skolevejsanalyser

Cykling

på arbejdspladsen

Rekreativ

cykling.

Holland, som er en af verdens førende cykelnationer, kommer med deres viden. Der vil også

være mange gode eksempler fra de danske kommuner. Cyklen som fremtidens transportform

vil blive perspektiveret af en fremtidsforsker.

Praktiske oplysninger

Tilmelding kan ske via VEJ-EU’s hjemmeside. Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 23. september

2009. Se det foreløbige program på hjemmesiden. Endeligt program vil foreligge

ca. 1. september 2009.

Mulighed for udstilling

Der vil være mulighed for at stille mindre udstillinger op, standere med brochurer, plancher

mv. Har du interesse i at komme med en udstilling eller lignende skal du kontakte Mette

Dam Mikkelsen, mdm@vd.dk.

5

More magazines by this user
Similar magazines