Affaldsguide - Aalborg Kommune

skallerupvej.dk

Affaldsguide - Aalborg Kommune

Affaldsguide 1. april 2012 - 31. marts 2013 Se filmen! Klik ind på SKIDT.DK eller scan her:


Værsgo – din affaldsguide! Også i år udsender Aalborg Forsyning, Renovation en affaldsguide med gode råd til, hvordan du håndterer dit affald. I år er det det dog ikke alle husstande, som modtager affaldsguiden. Vi har gennem tiden fået mange tilkendegivelser om den årlige affaldsguide: Nogle borgere gemmer guiden og bruger den flittigt, nogle bruger den kun til at tjekke afhentningsdatoer og åbningstider på genbrugspladsen, mens andre vælger at smide guiden ud, fordi de får de nødvendige oplysninger elektronisk. Vi skal altid overveje, hvordan vi bedst får informationen frem til kommunens borgere, og at vi ikke bruger vores ressourcer på information, som de færreste efterspørger. I Aalborg Kommune har vi et mål om, at kommunens hjemmeside skal være borgernes primære og foretrukne indgang til kommunen. På nuværende tidspunkt har mange også valgt få en sms eller mail, som fortæller, hvornår vi henter deres affald. Fremover er det da også meningen, at oplysningerne, som du kender fra affaldsguiden, vil ligge på www.skidt.dk. Årets affaldsguide er kun udsendt til husstande syd for Limfjorden, mens vi opfordrer husstande nord for fjorden til at søge oplysningerne på vores hjemmeside. På hjemmesiden har vi desuden en brugerundersøgelse, hvor du som borger kan fortælle os, hvilke oplysninger, du ønsker. Se mere på side 5. Du kan finde mange flere oplysninger om affald på www.skidt.dk. 2 Affaldsguide Venlig hilsen Tommy Eggers, rådmand I Forsyningsvirksomhederne har vi fokus på miljøet. Folderen er derfor trykt på genanvendeligt papir fra FSC-certificerede skove. Og tryk og farve er svanemærket.


Nyheder Ændringer på genbrugspladser I 2012 åbner vi en ny genbrugsplads i Gandrup, og vi ombygger genbrugspladserne i Nibe og Hou. Derfor kan du forvente, at der bliver ændringer til de oplysninger om genbrugspladserne, som står her på guidens bagside: De små genbrugspladser nord for fjorden lukkes, når den nye genbrugsplads i Gandrup åbner. Samtidig vil genbrugspladsen i Hou overgå til at være sæsonåben. Vi informerer på hjemmesiden og i de lokale aviser, inden ændringerne træder i kraft. Klare plastsække Bruger du sække, når du afleverer affald på genbrugspladsen eller sætter ud til afhentning? Så husk at bruge klare plastsække. Det er vigtigt, at vi sorterer affaldet rigtigt. Er affaldet først blandet sammen, bliver det ikke sorteret og genbrugt. Derfor skal du bruge klare plastsække, når du afleverer affald på genbrugspladsen. Når personalet på genbrugspladsen kan se, hvad der er i sækkene, kan de give gode råd og sørge for, at affaldet ender i de rigtige containere. På den måde undgår vi, at affald, der kan genbruges, sendes til forbrænding, og vi sikrer, at det farlige affald ikke belaster miljøet. Når du sætter småt brændbart ud til afhentning, skal du også bruge klare plastsække. Skraldemanden skal også her kunne se, hvad der er i sækken – ellers lader han den stå. Det er altså helt slut med at bruge farvede sække. Klare plastsække kan købes i de fleste supermarkeder, byggemarkeder og lignende. Indhold: Nyheder ............................................................. 3 Brugerundersøgelse ............................................. 5 Vinter og sommer ................................................. 6 Godt om Skidt ..................................................... 7 Vejfortegnelse ..................................................... 14 Distriktsoversigt BY .............................................. 24 Distriktsoversigt LAND .......................................... 26 Genbrugspladser – åbningstider .............................. 28 Aalborg Forsyning, Renovation 3


Brug låget Aflever dine brugte batterier på den rigtige måde, så vi kan sørge for, at de ikke belaster miljøet. Du kan lægge dine brugte batterier i en klar plastpose på låget af stativet eller containeren til dagrenovation. Så tager skraldemanden dem med ved næste tømning. Batterier må aldrig komme i dagrenovationen. Du kan også aflevere batterier på genbrugspladsen eller til forhandlere af batterier. Husk, at der er mange ”skjulte” batterier i vores hverdag f.eks. mobiltelefoner, legetøj osv. Ekstraafhentning – via mobil Har du behov for at få afhentet en ekstra sæk med dagrenovation, kan du nu også komme af med den via din mobiltelefon. Send en sms med teksten EKSTRA til 1204 og betal over telefonregningen. I 2012 koster det 45 kr. Når du har sendt sms´en, modtager du en kode på din mobil. Sæt en seddel med koden på sækken og stil sækken ved dit affaldsstativ/ container, så tager vi ekstrasækken med, næste gang vi henter dagrenovation. Har du en smartphone, kan du også hente vores app ”Skidt” til iPhone og android-mobiler. App’en byder på en række services, så du kan holde endnu mere styr på skidtet. Send SKIDT til 1204 eller scan koden her for at hente app’en. 4 Affaldsguide


Brugerundersøgelse om information Fortæl os hvilke oplysninger om affald, du ønsker fremover - så vi har mulighed for at tilpasse dem! Alle, der besvarer hele spørgeskemaet på www.skidt.dk, deltager i lodtrækningen om en cykel. Om undersøgelsen Vi udlodder 5 cykler til en værdi á max. 5.000 kr. Aalborg Kommune har et mål om, at hjemmesiden skal være borgernes primære og foretrukne indgang til kommunen. Vores information om affald vil derfor primært blive digital – med udgangspunkt i vores hjemmeside. Vi overvejer derfor, hvordan brugerne fremover skal kunne hente oplysningerne på vores hjemmeside: www.skidt.dk. Hensigten er, at vi tilpasser hjemmesiden, så der blandt andet vil være oplysninger tilpasset den enkelte bruger, klar til udskrift. Vi vil derfor gerne have brugernes mening om hvilke oplysninger, de har brug for. Gå ind på www.skidt.dk og besvar undersøgelsen – så er du med i lodtrækningen om en cykel! Undersøgelsen løber frem til 1. juni 2012. Når undersøgelsen er afsluttet, udtrækker rådmand Tommy Eggers de 5 vindere. Vinderne kontaktes direkte, og navnene offentliggøres på www.skidt.dk. Aalborg Forsyning, Renovation 5


Vinter Når vinterkulde, sne og is er over os, kan det i perioder være meget vanskeligt at tømme dagrenovation, hente papir/pap og småt brændbart hos enkelte husejere i kommunen. De tunge skraldebiler kan kun komme frem, når vejene er ryddet for sne og is – men selv, når det er gjort, kan stejle strækninger gøre det umuligt for skraldebilen at komme op og ned. For skraldemanden er det også vigtigt, at de sidste meter ind til affaldsstativet er ryddet. Som husejer skal du derfor: • Rydde sne væk og salte for is, så skraldemanden ikke risikerer at falde • Stille affaldet ud forbi snedriver eller alternativt ud til stamvejen, hvor skraldebilen kan køre forbi. Hvis skraldemanden har sprunget din adresse over pga. dårligt vejr, tømmer vi på den næste ordinære tømningsdag. Indtil da kan du samle din dagrenovation i plastsække. Så tager vi det hele med, når vi igen kan komme frem til din adresse. Du skal dog være opmærksom på, at vi kun medtager den mængde affald, som husstanden er tilmeldt med. Husk at du kan holde dig orienteret om den aktuelle situation på www.skidt.dk. Helårsbeboede sommerhuse Helårsbeboede sommerhuse i sommerhusområder betragtes med hensyn til dagrenovation som boliger i landområder, og der hentes dagrenovation hver 14. dag hele året. Der kan enten benyttes en 240 liters container eller to affaldssække hver 14. dag. Dette gælder også enkeltbeliggende sommerhuse i landområder. Husk – på afhentningsdagen skal containeren eller sækkene stå i skel mod vejen. 6 Affaldsguide


Godt om Skidt Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller-ordning Beton og tegl Bilbatterier Se farligt affald. Medicin og lignende kan afleveres på apoteker – dog kun produkter, som apotekerne selv forhandler. Kanylebokse til brugte kanyler udleveres af apoteker. Fyldte kanylebokse kan afleveres på apoteker, genbrugspladsen eller hos Aalborg Forsyning, Renovation. Se eternit. Batterier kan afleveres på genbrugspladsen. De må ikke komme i dagrenovationen. Hos énfamiliehuse kan batterier lægges i en gennemsigtig plastpose på låget af stativet eller containeren til dagrenovation. Så tager skraldemanden dem med ved næste tømning. Små batterier kan også afleveres i batterispande, som findes i mange supermarkeder, fotoforretninger, på servicestationer, skoler, mv. Se forhandlerordning. Batterier kan også afleveres i de gule mini-kuber, som sidder på kuber til flasker og glas. Mobiltelefoner kan også afleveres i de gule mini-kuber. Se farligt affald. Store ting kan mod bestilling hentes af Aalborg Forsyning, Renovation. Afhentning kan ske op til fire gange om året uden beregning. Ordningen omfatter: • Stort brændbart (f.eks. reol, sofa, og andet kasseret indbo) • Stort jern og metal (f.eks. cykler, barnevognsstel mv.) • Stort elektronik (f.eks. vaskemaskine, pc’er, fjernsyn mv.) Den enkelte ting skal være håndterbar for én person, og den må ikke veje mere end 50 kg. Der hentes maksimalt 3 enheder pr. gang. Der hentes ikke affald i sække og kasser, småt brændbart affald, byggeaffald, haveaffald eller farligt affald. Bestilling skal ske hos Aalborg Forsyning, Renovation på www.skidt.dk eller pr. tlf. Bestillinger modtages ikke pr. brev eller fax. Tidspunkt for afhentning oplyses i løbet af et par dage efter bestilling. Ventetiden på at få hentet er normalt én til to uger. Husk at oplyse hvilke ting, der skal hentes. Sæt affaldet ud inden kl. 6 på afhentningsdagen. I byområder sættes det ud til vejen, og på landet skal det stå, så renovationsbilen kan køre hen til det – og der skal være vendeplads. I 2012 udvider Aalborg Forsyning, Renovation som et forsøg bestiller-ordningen i samarbejde med viceværter, så der kan afhentes mere end 3 enheder ved større ejendomme. Se viceværtordning. Bemærk! På grund af håndteringen ved afhentning, bliver tingene sendt videre som affald. Hvis du ønsker, at andre skal have glæde af tingene, kan de i stedet afleveres til en humanitær organisation eller på genbrugspladsen. Beton og tegl skal afleveres på genbrugspladsen, hvor der må afleveres op til 100 kg. Mere end 100 kg kan frit afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal - dog med den begrænsning, at bilen maksimalt har en totalvægt på 3.500 kg. Se farligt affald. Aalborg Forsyning, Renovation 7


Brændbart, småt Brændbart, stort Computere Dagrenovation Dæk Elektronik 8 Godt om Skidt Småt brændbart er alt brændbart affald, der ikke kan genbruges, og som ikke er dagrenovation eller farligt affald. Småt brændbart kan afleveres på genbrugspladsen. Småt brændbart kan i byområder også stilles ud til indsamling: • Affaldet tages kun med, hvis det er bundtet eller emballeret i klare plastsække. • Den enkelte enhed skal være håndterbar for én person og må ikke fylde mere end 1 m x 1 m x 1 m og ikke veje mere end 25 kg. • Affaldet skal sættes ud inden kl. 6 på indsamlingsdagen, så det er synligt fra stamvejen. • Der må max være 3 enheder med haveaffald. Containere til haveaffald skal være af en type, som kan godkendes af Aalborg Forsyning, Renovation. Den skal være 2-hjulet og må max rumme 120 liter, og med indhold max veje 25 kg. I januar tager vi også juletræet med. I landområder er der ikke indsamling af småt brændbart. Hvis der er plads i containeren til dagrenovation, kan det bruges til småt brændbart. Ellers skal affaldet afleveres på genbrugspladsen. Afhentningstidspunkt Find vejnavn i vejfortegnelsen på side 14 og derefter distrikt på side 24. Tilmeld mail- eller sms-service for afhentning af småt brændbart på www.skidt.dk. Stort brændbart skal afleveres på genbrugspladsen eller kan mod bestilling blive hentet af Aalborg Forsyning, Renovation. Se bestiller-ordning. Se elektronik. Dagrenovation er affald fra den daglige husholdning, som kan give anledning til hygiejniske problemer eller kan tiltrække skadedyr. Det kan være madrester, mælkekartoner, pålægspakninger mv., som ikke kan genanvendes eller hjemmekomposteres. Det er vigtigt, at skraldemanden kan komme frem. Sørg for, at der ikke er cykler eller andet i vejen. Der skal være lys, så skraldemanden kan se, hvor han går. Adgangsvejen skal være jævn og kørefast, og den skal være uden trapper og ikke for stejl. Fortov og indkørsel skal ryddes for sne og is. Affaldet kan evt. sættes ud på linje med snedriver eller i skel. I landområder og helårsbeboede sommerhuse skal sækkene/containeren stå, så renovationsbilen kan køre helt hen til den. Desuden skal bilen have plads til at vende. Der kan sættes en ekstra sæk ud med et ”til og fra”kort bundet om toppen. Er kortet udfyldt med navn og adresse, tages sækken med. I 2012 koster det 45 kr. pr. ekstra sæk. En hvilken som helst sæk i normal størrelse (100 liter) kan anvendes. Se også på side 4, hvordan du nemt kan bestille ekstratømningen med din mobil. Til- eller framelding af den kommunale indsamling af dagrenovation samt tilmelding med mere kapacitet skal ske pr. brev eller mail til Aalborg Forsyning, Renovation. Adressen står på bagsiden. Dæk skal genanvendes og kan afleveres på genbrugspladsen. Stort elektronik som f.eks. computere, køleskabe, frysere eller fjernsyn skal afleveres på genbrugspladsen eller kan mod bestilling hentes af Aalborg Forsyning, Renovation. Se bestiller-ordning. Småt elektronik som f.eks. elektriske tandbørster, mp3-afspillere, strømforsyning og mobiltelefoner skal afleveres på genbrugspladsen eller i de hvide mini-kuber, som sidder på de blå kuber til metalaffald.


Mail og sms Erhverv på genbrugspladsen Eternit Farligt affald Fjernsyn Flasker og glas Forhandlerordning Frysere og køleskabe Fugemasse Fyldpladsaffald Få en sms eller mail, når der er tid til at indsamle papir/pap og småt brændbart. Sms udsendes dagen før kl. 16, og mail udsendes 2 dage før afhentning. Servicen er uden beregning. Klik ind på www.skidt.dk og følg vejledningen på forsiden under ”Indsamling af papir og småt brændbart”. Se www.skidt.dk. Eternit kan afleveres på genbrugspladsen, hvor der kan afleveres op til 100 kg (6 plader). Opsynsmanden skal kontaktes, inden eternit afleveres på genbrugspladsen. Bemærk: På genbrugspladserne i Nibe, Vester Hassing, Gandrup, Ulsted og Hals kan der ikke afleveres eternit. Eternit kan også mod betaling afleveres på Reno-Nords kontrollerede losseplads. Se adresse på bagsiden. Farligt affald er f.eks.: • Kemikalier som fortynder, fotovæske, maling, opløsningsmidler, syre, lim, lak, gift, bekæmpelsesmidler, havegødning mv. • Olie, oliefiltre, petroleum, linolie mv. • Akkumulatorer • Batterier, termometre, spraydåser mv. • Medicinrester, pilleglas, salver mv. • Kanyler Farligt affald kan afleveres på genbrugspladsen, eller følgende ordninger kan benyttes: • Genbrugspladser • Forhandlerordning • Kuber til genbrug • Apotekerordning • Viceværtordning • Batterier Smid aldrig farligt affald i skraldespanden, og bland det aldrig med andet affald. Hvis det er flydende, må det hverken hældes på jorden eller i vasken. Bemærk: På genbrugspladserne i Vester Hassing, Gandrup, Ulsted og Hals kan der ikke afleveres farligt affald. Det er de ikke godkendt til. Se elektronik. Flasker, rengjorte emballageglas, glasskår mv. kan afleveres på genbrugspladsen. Hele flasker og rengjorte emballageglas og lignende kan afleveres i kuber til flasker og glas. Glasskår, halvfyldte flasker og marmeladeglas, porcelæn eller keramik må ikke komme i kuberne. Udvalgte butikker er med i forhandlerordningen. Her kan maling, batterier, lysstofrør og sparepærer mv. afleveres. Butikker, som er med i ordningen, er typisk byggemarkeder, farvehandlere og el-forretninger. Se efter mærkat i butiksruderne eller se på www.skidt.dk. Se elektronik. Se farligt affald. Fyldpladsaffald er sanitet, glaserede klinker, krystalglas, keramik og porcelæn mv. Der kan afleveres op til 100 kg fyldpladsaffald på genbrugspladsen. Mere end 100 kg kan frit afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal - dog med den begrænsning, at bilen har en totalvægt på max 3.500 kg. Se adresse på bagsiden. Aalborg Forsyning, Renovation 9


Genbrugsplads Genbrugelige ting Gift Gips Glas Haveaffald Henteordning Hjemmekompostering Hvidevarer Isolering Jern og metal Jord, ren Kanyler Keramik Kemikalier 10 Godt om Skidt På genbrugspladsen kan alt det affald, der normalt forekommer i en privat husholdning, afleveres – dog med undtagelse af dagrenovation og andet fordærveligt affald. Affaldet skal sorteres og afleveres i de rigtige containere. Der må kun bruges klare plastsække til emballering – også selvom sækken tømmes i containeren. Kun biler med en totalvægt på max 3.500 kg evt. med trailer har adgang til genbrugspladsen. Der kan afleveres op til 100 kg beton, tegl, fyldpladsaffald, haveaffald, eternit, elektronikaffald, hvidevarer og ren jord på genbrugspladsen. Større mængder tegl, beton, fyldpladsaffald og haveaffald kan afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Se åbningstider på bagsiden af folderen. Genbrugelige ting kan afleveres på pladserne Over Kæret og Sundsholmen. Ting herfra vil blive sat i stand og solgt gennem GenbrugNord, som ligger ved siden af genbrugspladsen på Sundsholmen. På pladsen i Hou er der en container, der kan benyttes på samme måde. Ting fra containeren i Hou vil blive solgt gennem Loppehjørnet i Gandrup. Det er ikke tilladt at fjerne ting fra genbrugscontainerne. Se farligt affald. Gips, der er renset for isolering, stålskinner, træ og plast/folie m.m., kan afleveres på genbrugspladsen. Der må godt være tapet, glasvæv, hessian eller maling på pladerne samt søm og skruer i gipsen. Se flasker og glas. Haveaffald kan komposteres hjemme eller afleveres på genbrugspladsen. Se kompost. Større mængder kan afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal – dog med den begrænsning, at bilen har en totalvægt på max 3.500 kg. Se adresse på bagsiden. Se brændbart, småt eller bestiller-ordning. Se madaffald. Se elektronik. Blød isolering er bl.a. rockwool og glasuld, som kan afleveres genbrugspladsen. Jern og metal kan afleveres på genbrugspladsen. Stort jern og metal kan mod bestilling hentes af Aalborg Forsyning, Renovation. Se bestiller-ordning. Der kan afleveres max 100 kg ren jord på genbrugspladsen. Ved større mængder gælder reglerne for jordflytning. Læs mere på www.skidt.dk. Kanyler i boks kan afleveres på apoteker, genbrugspladsen eller hos Aalborg Forsyning, Renovation. Se fyldpladsaffald. Se farligt affald.


Kuber til genbrug Køleskabe og frysere Lavenergipærer Lysstofrør Madaffald Mail og sms Maling Medicin Mobilportal Mobiltelefon Murbrokker Møbler Neonrør Olie, oliefiltre Papir og pap På centrale pladser er der opstillet kuber til indsamling af forskellige former for affald til genbrug. Kuberne kan bruges af alle husstande. Røde kuber til papir og pap Kuber til papir og pap kan anvendes til rent og tørt papir og pap – aviser, ugeblade, reklamer mv. Grønne kuber til flasker og glas Kuber til flasker og glas kan anvendes til hele flasker og rengjorte emballageglas og lignende. Altså ingen skår og halvfyldte flasker/marmeladeglas. Knust glas, porcelæn og keramik må ikke komme i kuberne. Det skal i stedet afleveres på genbrugspladsen. Se genbrugsplads. Blå kuber til småt jern og metal Kuber til småt jern og metal kan anvendes til tomme og rengjorte metaldåser, den kasserede stegepande eller vandhane og lignende mindre stykker jern og metal. Gule mini-kuber Batterier og mobiltelefoner kan afleveres i de gule minikuber, som sidder på kuberne til flasker og glas. Hvide mini-kuber Småt elektronik som f.eks. elektrisk tandbørste, strømforsyninger, mobiltelefon, lommeregner eller mp3-afspiller kan komme i de hvide mini-kuber. Se elektronik. Se lysstofrør. Lysstofrør kan afleveres på genbrugspladsen eller via forhandlerordningen. Madaffald skal afleveres som dagrenovation. Det grønne køkkenaffald, f.eks. kartoffelskræller, æbleskrog og lignende kan komposteres sammen med haveaffald på egen grund i egen kompostbeholder. Husk at brød og kød ikke må komme i kompostbeholderen, da det tiltrækker rotter og mus. Find mere vejledning på www.skidt.dk. Få en sms eller en mail, når der er tid til at indsamle papir/pap og småt brændbart. Sms udsendes dagen før kl. 16, og mail udsendes 2 dage før afhentning. Servicen er uden beregning. Klik ind på www.skidt.dk og følg vejledningen på forsiden under ”Indsamling af papir og småt brændbart”. Se farligt affald. Se farligt affald. Du kan tilmelde for Aalborg Forsyning, Renovations mobilportal. Send en sms med teksten SKIDT til 1204. Så modtager du et link til mobilportalen. Det er dog en forudsætning, at mobiltelefonen er sat op til at kunne anvende det mobile internet. Via mobilen får du adgang til sorteringsguiden, åbningstider m.m. Se elektronik. Se beton og tegl. Se brændbart, stort. Se lysstofrør. Se farligt affald. Rent og tørt papir og pap f.eks. aviser, ugeblade, reklamer, brevpapir, kuverter og karton skal genbruges. Papir, der har været brugt til madlavning eller personlig hygiejne, kan ikke genbruges. Det kan papir med sølv og plast heller ikke. Det skal afleveres som almindelig dagrenovation. Aalborg Forsyning, Renovation 11


Planglas og vinduesglas Plast Plastsække, klare til emballering Porcelæn PVC til deponering PVC til genanvendelse Pærer 12 Godt om Skidt Genbrugspladsen Papir og pap kan afleveres på genbrugspladsen. Husk at papir og pap skal afleveres i hver sin container. Kuber til genbrug På centrale pladser i byen er der opstillet kuber til indsamling af bl.a. papir og pap til genbrug. Kuberne kan bruges af alle husstande. Se kuber. Container ved hver énfamiliehus Alle énfamiliehuse kan få udleveret en eller flere 140 liters containere til indsamling af papir. Kontakt Aalborg Forsyning, Renovation. Inden tømning skal containeren til papir og pap stilles helt frem til skel/ fortov ved kørevejen. Den må ikke genere trafikken, og håndtaget på containeren bør vende ud mod kørevejen. Efter tømning er containeren meget let, så derfor bliver den lagt ned på samme sted, som den stod, for at undgå, at containeren blæser omkuld eller ind i biler mv. I byområder bliver containeren tømt hver måned, og den skal sættes ud til skel inden kl. 6 på tømningsdagen. I landområder og helårsbeboede sommerhuse bliver containeren tømt hver anden måned, og den skal sættes ud inden kl. 6 på tømningsdagen, så renovationsbilen kan køre helt hen til den – og der skal være plads til at vende. Se www.skidt.dk. Bemærk, at vi kun afhenter papir og pap i container. Papir og pap stillet ved siden af containeren tager vi ikke med. Afhentningstidspunkt Find vejnavn i vejfortegnelsen på side 14 og derefter distrikt på side 24. Tilmeld mail- eller sms-service for afhentning af papir og pap samt småt brændbart på www. skidt.dk. Planglas og vinduesglas er genanvendeligt affald og kan afleveres på genbrugspladsen. Plastflasker og –dunke, plastfolie, plastmøbler og pvc kan afleveres på genbrugspladsen. På genbrugspladsen skal affald, der emballeres i sække, afleveres i klare plastsække – også selvom sækken tømmes i containeren. Småt brændbart til afhentning skal også emballeres i klare plastsække, så skraldemanden kan se, hvad der er i sækken. Se keramik. PVC til deponering kaldes også blød PVC og er f.eks. badebassiner, gummistøvler, haveslanger, regntøj, vinyl mv. PVC til deponering skal afleveres på genbrugspladsen. PVC til genanvendelse kaldes også hård PVC og er f.eks. • afløbs- og vandrør • drænrør • vinduer og paneler • el-rør • kloakrør • tagrender og nedløbsrør • tagplader PVC til genanvendelse skal afleveres på genbrugspladsen. Almindelige glødepærer og halogenpærer indehol der ikke skadelige stoffer og kan afleveres i dagrenovationen. Lysstofrør og lavenergipærer skal afleveres på genbrugspladsen eller via forhandlerordningen.


Sms og mail Sparepærer Spildolie Spraydåser Storskrald Småt brændbart Stort brændbart Syre Tegl og beton Telefoner Termometre Tjæreprodukter Træbeskyttelse Træ til genanvendelse Træ, imprægneret Tøj Ukrudtsmidler Viceværtordning Vinduesglas og planglas Få en sms eller en mail, når der er tid til at indsamle papir/pap og småt brændbart. Sms udsendes dagen før kl. 16, og mail udsendes 2 dage før afhentning. Servicen er uden beregning. Se www.skidt.dk og følg vejledningen på forsiden under ”Indsamling af papir og småt brændbart”. Se lysstofrør. Se farligt affald. Se farligt affald. Se brændbart, småt. Se brændbart, småt. Se brændbart, stort. Se farligt affald. Se beton og tegl. Se elektronik. Se farligt affald. Se farligt affald. Se farligt affald. Træ, der kan genanvendes, er affald af rene træprodukter, f.eks. • døre • vinduesrammer • krydsfinér • spånplader • køkkenelementer • møbler • nedbrydningstømmer • paller og anden træemballage • rent træ og træ med maling-, lak- eller limrester og med søm, skruer eller møbel- og dørbeslag • træ med folie, melamin eller lignende. Træ til genanvendelse kan afleveres på genbrugspladsen. Træ, der er behandlet med imprægneringsvæske, som f.eks. hegn og legeredskaber. Det kan afleveres på genbrugspladsen. Se genbrugsplads. Kan afleveres på genbrugspladsen. Se farligt affald. Boligforeninger og viceværter i ejendomme af en vis størrelse kan indgå samarbejde med Aalborg Forsyning, Renovation om indsamling af farligt affald og mindre former for elektronikaffald ved etageejendomme. Når en aftale er indgået, kan enkelte affaldstyper afleveres hos viceværten. Spørg viceværten eller på ejendommens boligkontor. I 2012 udvider Aalborg Forsyning, Renovation som et forsøg bestiller-ordningen i samarbejde med viceværter, så der kan afhentes mere end 3 enheder ved større ejendomme. Ved bestilling af afhentning skal viceværten sørge for, at der kun sættes de enheder frem, der er bestilt afhentning for, og at enhederne er sorteret og stillet klar til afhentning. Bestilling kan ske pr. tlf. til Aalborg Forsyning, Renovation. Se planglas og vinduesglas. Aalborg Forsyning, Renovation 13


Vejfortegnelse til indsamling af Find dit vejnavn og se, hvilket distrikt du tilhører. Dit distrikt er angivet med Bemærk ved veje anført med husnumre: • ”(Lige nr.)”: gælder kun lige husnumre • ”(Ulige nr.)”: gælder kun ulige husnumre • Øvrige: gælder både lige og ulige husnumre A 20 6 14 15 46 1 1 13 12 16 49 2 14 12 19 14 12 16 21 82 2 48 48 48 4 48 8 3 4 43 16 4 2 4 11 11 1 2 16 19 18 2 7 7 10 14 23 6 6 3 7 1 21 82 81 6 3 9 21 15 19 11 14 14 14 23 11 12 17 1 19 4 12 6 6 12 7 6 82 4 2 45 46 63 18 19 6 11 14 16 12 14 A Mørchsvej, 9293 A.C. Jacobsens Vej, 9400 A.M. Andersens Gade, 9000 Abelsvej, 9000 Abildbak, 9362 Absalonsgade , 9000 Adelgade, 9000 Adjunktvej, 9000 Afroditevej, 9210 Aftenvej, 9220 Agdrupvej, 9380 Agernvej, 9310 Agertoften, 9200 Agervangen, 9210 Agervej, 9280 Agnetevej, 9000 Agrihøj, 9210 Ahornvej, 9000 Ahornvej, 9240 Ahornvej, 9280 Ahornvej, 9310 Ajstrup Mosevej, 9381 Ajstrup Nørrehede, 9381 Ajstrup Sønderhede, 9381 Ajstrupvej 42-56, 9381 Ajstrupvej 4-32, 9381 Akacievej, 9230 Akelejevej, 9310 Aksel Sandemose Vej, 9381 Akærvej, 9370 Aladdinvej, 9260 Albert Dams Vej, 9382 Alexander Foss Gade, 9000 Alexander Kiellands Vej, 9381 Alfavej, 9000 Alfred Munkholms Vej, 9000 Algade, 9000 Alleen, 9362 Allerupvej, 9220 Almavej, 9280 Alsbjergvej, 9260 Amagergade, 9000 Amalienborgvej, 9400 Amalievej, 9400 Ananasvej, 9000 Anders Borks Vej, 9000 Anders Bødkers Vej, 9240 Anders Mørchs Vej, 9400 Anders Nielsens Vej, 9400 Anders Olesens Vej, 9310 Ane Dams Gade, 9400 Ane Viffertsvej, 9370 Anemonevej, 9240 Anemonevej, 9280 Anemonevej, 9370 Anemonevej, 9400 Anesmindevej, 9310 Anker Engelunds Vej, 9200 Anlægsvej, 9240 Annavej, 9000 Annavej, 9280 Anne Maries Vej, 9000 Anneberghøj, 9000 Annebergvej, 9000 Annettesvej, 9000 Annexvej, 9240 Anthon Bachs Vej, 9000 Antoniusvej, 9000 Apotekervej, 9230 Apotekervænget, 9370 Aprilvej, 9270 Arendrupsvej, 9382 Aresvej, 9210 Arkildsdal, 9400 Arresødalvej, 9400 Artemisvej, 9210 Asgården, 9230 Askepotvej, 9400 Askvej, 9280 Askvej, 9382 Aslundvej 1-21, 9310 Aslundvej 34-57, 9310 Aslundvej 62-126, 9310 Aspedalen 11, 21, 9260 Aspedalen 2, 3, 9260 Astavej, 9280 Astersvej, 9400 Astrid Obels Vej, 9000 Asylvej, 9000 Asåvej, 9220 Athenevej, 9210 80 56 3 3 19 3 12 B 16 1 8 2 23 20 69 21 8 2 15 6 4 15 23 2 5 19 11 51 51 51 5 15 3 5 20 10 50 18 10 7 12 12 13 2 3 6 15 15 9 21 82 4 71 16 23 71 5 11 22 19 13 6 11 19 4 71 22 7 10 82 21 23 72 18 19 4 67 1 16 19 81 80 1 80 81 1 6 3 9 7 9 55 23 23 23 72 19 81 4 2 10 18 11 1 13 Athenevej, 9370 Atletikvej, 9230 Attrupgårdvej, 9310 Attrupvej, 9310 Augustvej, 9270 Aurikelvej, 9310 Auroravej, 9210 B.S. Ingemanns Vej, 9000 Badehusvej, 9000 Badmintonvej, 9230 Bag Hækken, 9310 Bagerstræde, 9240 Baggesdamvej 1, 3, 5, 7, 9293 Baggesdamvej 4, 9-15, 9293 Bakkebo, 9240 Bakkedraget, 9230 Bakkedraget, 9310 Bakkegårdsvej, 9000 Bakkelygade, 9400 Bakkelyvej, 9380 Bakken, 9220 Bakkevej, 9240 Bakkevej, 9310 Bakkevej, 9400 Bakkevænget, 9280 Bakkevænget, 9000 Bakmøllevej 217, 9430 Bakmøllevej 235-241, 9400 Bakmøllevej 273, 275, 9380 Bakmøllevej 285, 9380 Baldersgade, 9000 Baldrianvej, 9310 Banevej, 9400 Banevænget, 9280 Bangsbovej, 9200 Barbaraskvej, 9382 Barken, 9260 Barnekowsvej, 9200 Bautastenen, 9230 Bavnehøj, 9210 Bavnevangen, 9210 Beatesmindevej, 9210 Beddingen, 9000 Begonievej, 9310 Beilerstræde, 9400 Bejsebakkevej, 9000 Bellahøj, 9000 Bellinisvej, 9200 Bellisvej, 9240 Bellisvej, 9280 Bellisvej, 9380 Beltoft Mark, 9240 Beltoften, 9260 Beltoftvej 1, 4, 9240 Beltoftvej 3, 5-10, 9240 Bendtsensvej, 9400 Benediktevej, 9000 Bentzensgade, 9240 Beritvej, 9280 Bernstorffsgade, 9000 Bertel Holts Vej, 9400 Betavej, 9000 Bettyvej, 9280 Bilgårdsvej, 9382 Binderupvej 2-25, 9240 Binderupvej 30, 9240 Birkagervænget, 9230 Birke Alle, 9200 Birke Alle, 9280 Birkealle, 9240 Birkegårdsvej 2, 9200 Birkegårdsvej 1, 3, 7, 9200 Birkekrogen, 9260 Birkekrogen, 9280 Birkestien, 9381 Birkesøvej, 9280 Birkevej, 9370 Birkevej, 9000 Birkevej, 9280 Birkevænget, 9370 Bisnapkrat, 9370 Bisnapkratvej, 9370 Bisnapvej, 9370 Bisonvej, 9370 Bispensgade, 9000 Bjergbygaardvej, 9400 Bjerget, 9310 Bjergfyrvej, 9200 Bjerggade, 9400 Bjerglundvej 1, 9240 Bjerglundvej 25-39, 9240 Bjerglyvej, 9240 Bjergvej, 9240 Bjerregårdsvej 1, 4, 8, 9240 Bjerregårdsvej 7, 10, 14, 9240 Bjørnbakvej, 9260 Bjørnevej, 9370 Bjørnsonparken, 9381 Bjørnøgade, 9000 Bjørumvej, 9200 Bladet, 9260 Blegdalsparken, 9000 Bleggårdsgangen, 9000 Blegkilde Alle, 9000 7 66 3 10 1 15 82 6 2 63 16 3 10 81 7 17 81 8 81 81 49 11 81 13 2 19 2 23 61 7 2 8 23 12 1 2 42 13 14 2 60 72 23 5 5 1 47 9 4 17 1 49 1 2 44 4 48 70 6 6 80 7 2 16 5 16 45 5 23 1 1 43 73 19 10 80 52 52 3 6 23 82 18 22 6 5 50 82 20 13 12 61 17 72 20 10 1 69 11 72 6 23 22 11 10 15 Blishønevej, 9230 Blokengen, 9280 Blommevej, 9310 Blommevænget, 9000 Blomsterkrogen, 9370 Blomstermarken, 9000 Blomstermarken, 9280 Blomsterskrænten, 9400 Blomstervangen, 9362 Blækhatten, 9260 Blæsborgvej, 9220 Bløden, 9310 Blåbærvej, 9000 Blåbærvej, 9370 Blågranvej, 9230 Blåkildevej, 9220 Blålyngvej, 9370 Blåmejsevej, 9230 Blåmejsevej, 9370 Blårævevej, 9370 Bodil Hjortsvej, 9310 Bodilsvej, 9000 Boelengen, 9370 Bogfinkevej, 9000 Bogøgade, 9000 Bolettevej, 9280 Bollen, 9362 Bollerupvej, 9240 Bonderupvej, 9230 Bondropsgade, 9400 Bonnesensgade, 9000 Bopladsen, 9230 Bopladsen, 9240 Borger Alle, 9210 Borgergade, 9000 Borgergade 2, 3-101, 9362 Borgergade 2A, 103, 106, 9362 Borgmester Jørgensens Vej, 9000 Borgmestervænget, 9000 Bornholmsgade, 9000 Borredal, 9260 Borupvej 100, 9240 Borupvej 82-96, 9240 Botvedsvej, 9430 Bouet Møllevej, 9400 Boulevarden, 9000 Bragenholtvej, 9310 Brahmsvej, 9200 Brandborgvej, 9382 Brandevej, 9220 Brandstrupsgade, 9000 Branths Plantagevej, 9381 Bredegade, 9000 Bredgade, 9362 Bredheden, 9370 Bredholtvej 2-58, 9381 Bredholtvej 68-90, 9381 Bredkærvej, 9240 Bregentvedvej, 9400 Bregnevej, 9400 Brendelsig, 9370 Brenning, 9400 Brettevillesgade, 9000 Brinken, 9220 Brixlund, 9400 Broagervej, 9260 Brodam, 9310 Brodersenvænget, 9430 Brogade, 9240 Brogade, 9370 Brohusgade, 9000 Broktvedvej, 9370 Bromarksvej, 9240 Brombærkrattet, 9260 Brombærvej, 9000 Brombærvej, 9370 Brorholtvej 2-71, 9430 Brorholtvej 83, 86, 9400 Brorsonsvej, 9310 Brotorvet, 9400 Brugsvej, 9240 Brunebanke, 9280 Brunstedvej, 9260 Bryggen, 9240 Bryggergade, 9400 Bryggervænget, 9430 Brændskovvej, 9382 Brøndbjerggårdsvej 1-3, 5-13, 9280 Brøndbjerggårdsvej 4, 9280 Brønlundsvej, 9210 Brådalvej 2, 9210 Brådalvej 25-55, 9210 Brådalvej 77-87, 9260 Brårupvej, 9240 Buchwaldshave, 9280 Buderupholmvej, 9200 Budolfi Plads, 9000 Bugdalsvej, 9293 Bundgårdsvej, 9000 Bunkhusvej, 9240 Byageren, 9400 Bydamsvej, 9240 Byfogedens Gård, 9240 Bygaden 1-50, 9000 Bygaden 60-98, 9200 Bygholmen, 9000 Vejfortegnelse til indsamling af papir/pap og småt brændbart


papir/pap og småt brændbart et tal foran dit vejnavn. Klip dit distrikt ud og placer det på opslagstavlen. 3 23 10 10 2 45 15 51 23 10 13 8 81 14 12 3 20 8 19 66 7 82 1 5 16 1 20 1 23 57 3 C 14 1 13 13 12 80 15 15 6 16 13 11 16 19 12 7 5 15 19 16 5 16 16 1 18 64 2 45 13 1 12 6 11 19 1 8 11 11 10 14 1 11 8 D 12 1 19 15 16 9 9 1 61 56 7 61 9 15 2 69 20 8 21 8 17 70 1 16 7 13 43 1 Bygmarken, 9310 Bygmestervej, 9240 Byklemmen, 9200 Bykrogen, 9200 Bymarken 1, 3, 9310 Bymarken 15, 18, 9310 Bynkevej, 9000 Byrholtvej, 9381 Byvejen, 9240 Byvænget, 9200 Bækkedal, 9210 Bævervej, 9230 Bævervej, 9370 Bøge Alle, 9000 Bøgebakken, 9210 Bøgedalen, 9310 Bøgelunden, 9293 Bøgemarksvej, 9230 Bøgeskrænten 3-6, 8, 9280 Bøgeskrænten 7-14, 9280 Bøgevej, 9230 Bøgevej, 9280 Bøgevej, 9370 Bøgevænget, 9430 Børglumvej, 9220 Bådebyggervej, 9000 Bådebyggervej, 9280 Bådehavnsvej, 9000 Bådevej, 9240 Båken, 9240 Bålbakken, 9310 C. V. Jessens Gade, 9000 C. W. Obels Plads, 9000 C.H. Ryders Vej, 9210 C.P. Holbølls Plads, 9210 C.Th. Zahles Vej, 9210 Caprifolvej, 9370 Carit Etlars Gade, 9000 Carl Blochs Vej, 9000 Carl Klitgårdsvej, 9400 Carl Plougs Vej, 9000 Carl Rothes Vej, 9210 Carlo Wognsens Vej, 9000 Carsten Hauchs Vej, 9000 Ceciliavej, 9280 Cedervænget, 9210 Cementvej, 9400 Charles Lindberghs Vej, 9430 Charlottehøj , 9000 Charlottevej, 9280 Chr. Richardts Vej, 9000 Chr. Sørensens Vej, 9400 Chr. Winthers Vej, 9000 Christen Kolds Vej, 9000 Christiansgade , 9000 Christianshøjvej 1-9, 9270 Christianshøjvej 25-27, 9270 Christianshåbsvej 1-8, 9310 Christianshåbsvej 27, 9310 Christiansminde, 9210 Christiansminde, 9370 Christmas Møllers Vej, 9210 Clematisvej, 9400 Clementsvej, 9000 Clementsvej, 9280 Clemmenshave, 9370 Colibrivej, 9230 Columbinevej, 9000 Constancevej, 9000 Corfitzvej, 9000 Cort Adelers Gade, 9000 Cortesgyde, 9000 Cortesvej, 9000 Cypresvej, 9230 D.G. Monrads Vej, 9210 Dag Hammarskjølds Gade, 9000 Dagmarvej, 9280 Dagnyvej, 9000 Dagvej, 9220 Dalby Alle, 9230 Dalbyvej, 9230 Dalgasgade, 9000 Dall Hedevej, 9230 Dall Møllevej 15-46, 9230 Dall Møllevej 2, 3, 9230 Dallvej 60-100, 9230 Dallvej 8-34, 9230 Dalsgårdsvej, 9000 Dalsgårdsvej, 9310 Dalsgaardvej 27-31, 9293 Dalsgaardvej 3-23, 9293 Dalstrøget, 9240 Dalvej, 9240 Damgården, 9230 Damstræde, 9220 Damvej, 9240 Damvej, 9370 Damvejen, 9220 Danagården, 9230 Danalien, 9000 Dankærvej, 9370 Danmarksgade , 9000 20 69 14 12 14 19 19 1 14 5 82 9 11 12 3 9 17 11 7 18 23 6 10 12 14 12 13 13 74 82 67 20 20 67 1 17 4 20 15 19 18 6 56 56 9 7 55 2 14 7 7 6 18 82 2 11 3 23 1 43 8 11 14 9 56 13 4 1 15 65 20 72 23 19 81 81 81 81 81 3 9 12 10 81 E 19 5 15 82 57 11 10 13 16 12 4 49 3 8 20 64 68 20 8 23 Danmarksgade 1-44, 46-58, 9293 Danmarksgade 45, 9293 Dannebrogsgade, 9000 Dannerhøj, 9210 Davids Alle, 9000 Decembervej, 9270 Degnelodden, 9280 Degnelodden, 9370 Degnelodden, 9000 Degnevænget, 9430 Degnsvej, 9280 Dejgårdsvej, 9240 Deltavej, 9000 Demetervej, 9210 Den Røde Gårds Vej, 9310 Depotvej, 9200 Diamantvej, 9260 Dianavej, 9000 Digesvalevej, 9230 Digevangen, 9260 Digevej, 9240 Digmannsvej, 9400 Digtervejen, 9200 Dikevej, 9210 Dinesensvej, 9000 Dionevej, 9210 Diskovej, 9210 Ditlev Bergs Vej, 9000 Djørupvej, 9240 Doggerbanken, 9280 Dokkedalvej 30-46 (lige nr.), 9280 Dokkedalvej 31-47 (ulige nr.), 9280 Dokkedalvej 3-28, 9280 Dokkedalvej 48-95, 9280 Doktorens Gyde, 9000 Doktorparken, 9230 Doktorstien, 9381 Doktorvej, 9280 Doravej, 9000 Doravej, 9280 Dragehøjvej, 9260 Dragsholmvej, 9400 Drastrup Hedevej 2-74, 9200 Drastrup Hedevej 85, 9230 Drastrup Skovvej, 9200 Drejerensvej 1-21, 9230 Drejerensvej 30, 9230 Drejøgade, 9000 Dronning Christines Vej, 9000 Dronningens Tværgade, 9400 Dronningensgade, 9400 Dronninggårdvej, 9400 Drosselvej, 9270 Drosselvej, 9280 Drosselvej, 9310 Druevej, 9000 Drøvten, 9310 Drøvten, 9240 Drøvten 1-4, 9370 Drøvten 9-40, 9370 Duathlonvej, 9230 Duebrødrevej 21-29, 9000 Duebrødrevej 3-15, 9000 Duedal 5, 7, 9200 Duedal 50-102, 9230 Duevej, 9000 Dunbirkevej, 9382 Dybbølgade, 9000 Dybdalsvej, 9220 Dybdalvej, 9280 Dybdalvej 3, 9280 Dybvadgårdsvej, 9240 Dykærvej, 9240 Dyndagervej, 9280 Dyreengen, 9370 Dyrehavevej, 9370 Dyreholmen, 9370 Dyremosen, 9370 Dyrevangen, 9370 Dyrlægevej, 9310 Dyrskuevej, 9200 Dyssebakken, 9210 Dådyrvej, 9200 Dådyrvej, 9370 E. Jørgensens Plads, 9280 E.J. Overbyes Vej, 9430 Eckersbergsvej, 9000 Edderfuglevej, 9280 Edderkopvej, 9000 Edgar Funchs Vej, 9000 Edvard Niemanns Vej, 9000 Edvardsvej, 9000 Efterårsvej, 9220 Egebakken, 9210 Egelundsvej 1-12, 14-16, 18, 9380 Egelundsvej 13, 16B, 20, 9380 Egelykkevej, 9310 Egemarksvej, 9230 Egense Hjørnet, 9280 Egensevej 155, 9270 Egensevej 182-196, 200, 9280 Egensevej 197-203, 9280 Egernvej, 9230 Egernvej, 9240 81 52 42 11 80 5 14 1 12 23 23 72 13 14 15 4 4 51 5 5 52 18 8 21 2 59 59 17 59 17 6 82 14 16 12 3 1 5 2 45 10 81 11 6 53 3 80 20 64 7 7 9 23 81 58 9 14 15 20 15 10 12 7 3 1 82 19 14 23 1 7 65 19 16 10 20 2 6 10 7 5 6 15 23 71 17 18 2 3 49 62 2 1 11 21 9 15 F 13 8 19 81 13 2 2 Egernvej, 9370 Egestedvej, 9430 Egetved, 9362 Egevej, 9000 Egevej, 9370 Egevænget, 9430 Egholm Færgevej, 9000 Egholmsgade, 9000 Einar Packness Vej, 9000 Ejdrupvej 1, 5, 9, 11, 9240 Ejdrupvej 40-55, 9240 Ejdrupvej 6, 8, 12-39, 9240 Elektravej, 9210 Elisabethsvej, 9000 Elisevej, 9000 Elkærvej 1-52, 9381 Elkærvej 55-77, 85, 9381 Elkærvej 78-146, 9381 Ellebæk, 9400 Ellehammersvej 1-110, 114, 9430 Ellehammersvej 112, 115-173, 9430 Ellekrogen, 9260 Ellevej, 9230 Ellevej, 9240 Ellevej, 9310 Ellidshøj Banevej, 9530 Ellidshøjgårdvej 10, 15, 25, 9230 Ellidshøjvej 25-45, 9230 Ellidshøjvej 48A, 93, 9230 Ellidshøjvej 49-90, 94-100, 9230 Ellinggårdvej, 9400 Elme Alle, 9280 Elme Alle, 9000 Elmelunden, 9260 Elmesvinget, 9210 Elmevej, 9310 Elmevej, 9370 Elmevænget, 9430 Elsamvej 1-18, 9310 Elsamvej 37-100, 9310 Elsdyrvej, 9200 Elsdyrvej, 9370 Elsevej, 9000 Elverhøj, 9400 Endelstedvej, 9440 Enebærvej, 9310 Enebærvej, 9370 Enebærvej, 9280 Enemærket, 9260 Enevej, 9230 Engblommevej, 9230 Engbovej 1-42, 9200 Engdraget, 9240 Engdraget, 9370 Engdraget 23, 33, 9200 Engdraget 5-19, 9200 Enggårdsgade, 9000 Enghaven, 9000 Enghavevej, 9280 Enghavevej, 9000 Engholmvej, 9200 Engkildevej, 9210 Engkrogen, 9230 Englodden, 9310 Englodden, 9370 Engparken, 9280 Engtoften, 9280 Engtoftevej, 9000 Engvej, 9240 Engvej, 9370 Engvej, 9400 Engvej 17, 20, 51, 53, 9280 Engvej 3-15, 18, 9280 Enighedsvej, 9000 Ennasvej, 9200 Erantisvej, 9293 Erantisvej, 9310 Erantisvej, 9400 Erasmusvej, 9000 Ericavej, 9230 Erik Ladefogeds Vej, 9400 Eriksholmparken, 9400 Eriksvej, 9000 Erkildstrupvej 11, 14-18, 9240 Erkildstrupvej 1-10, 12, 9240 Esbjergparken, 9220 Eshøjvej, 9260 Eskedalsvej, 9362 Espelunden 2-6, 8, 10, 9310 Espelunden 7, 35-55, 9310 Essendrupvej, 9260 Estlandsgade, 9000 Europa Plads, 9000 Evasvej, 9000 Eventyrbakken, 9240 Eventyrvej, 9230 Exnersvej, 9000 Fabriciusvej, 9210 Fabriksparken, 9230 Falkevej, 9280 Falkevej, 9370 Falkevej, 9000 Falstersgade, 9000 Fanøevej, 9310 Aalborg Forsyning, Renovation 15


2 14 13 49 49 64 10 61 17 61 10 15 2 14 14 19 1 23 80 19 62 17 1 82 1 1 22 1 22 20 23 1 1 3 7 23 15 68 20 1 69 82 40 19 60 60 62 70 11 11 2 82 2 3 8 8 56 20 6 11 10 5 6 6 6 14 48 4 12 16 5 15 6 1 2 15 5 8 1 17 1 72 14 15 19 8 72 1 13 20 3 3 13 82 16 2 11 6 61 16 5 8 2 4 20 11 12 82 9 21 80 19 20 1 12 23 20 67 Fanøgade, 9000 Farverensvej, 9000 Fasanvej, 9000 Faurholtvej, 9310 Faurholtvej, 9320 Femhøjevej, 9280 Ferskenvej, 9000 Ferslev Byvej 10, 41-53, 9230 Ferslev Byvej 13-38, 9230 Ferslevvej, 9230 Filippavej, 9000 Filstedvej, 9000 Finlandsgade, 9000 Finsensvej, 9000 Firkløvervej, 9000 Firkløvervej, 9280 Fiskerstien, 9370 Fiskervej, 9240 Fjeldgårdsvej, 9370 Fjellerad Bygade, 9260 Fjellerad Bygade, 9260 Fjelshøjvej, 9260 Fjordblink, 9370 Fjordblink, 9280 Fjordbyen, 9000 Fjordgade, 9000 Fjordgade, 9240 Fjordgade, 9370 Fjordgården, 9240 Fjordhaven, 9280 Fjordhøj, 9240 Fjordlodden, 9370 Fjordparken, 9370 Fjordskrænten, 9310 Fjordvangen, 9400 Fjordvej, 9240 Fjordvej, 9220 Fjordvej 11, 22-26, 9280 Fjordvej 1-10, 12-18, 9280 Fjordvænget, 9370 Fladen, 9280 Fladengrund, 9280 Fladkærvej, 9370 Flagspættevej, 9270 Flamstedvej 248-271, 9260 Flamstedvej 273-370, 9530 Flamstedvej 41-210, 9260 Flintdalevej, 9240 Flintevej, 9000 Floravej, 9000 Florvang, 9310 Flouvej, 9280 Flydedokken, 9000 Flyet, 9310 Flødal Alle, 9230 Flødalvej 15-16B, 9230 Flødalvej 18-35, 9230 Fogedvej, 9293 Foldageren, 9400 Folehavevej, 9000 Follingsvej, 9200 Foltmannsvej, 9430 Forbindelsesvejen 100, 102, 9400 Forbindelsesvejen 104-146, 9400 Forbindelsesvejen 1-99, 101, 103, 9400 Forchhammersvej, 9000 Forsøgsvej 20-29, 9382 Forsøgsvej 3, 7, 9382 Fortunavej, 9210 Forårsvej, 9220 Frank Rygårds Vej, 9400 Fredensgade, 9000 Fredensvej, 9400 Fredericiagade, 9000 Frederik Jensensvej, 9310 Frederik Obels Vej, 9000 Frederik Raschs Vej, 9400 Frederikshøjvej, 9230 Frederikstorv, 9000 Fredrik Bajers Vej, 9220 Fredriksgade, 9000 Fredsgårdvej, 9240 Frejaparken, 9000 Frejasgade, 9000 Frejavej, 9280 Frejlev Skolevej, 9200 Frejstrupvej, 9240 Friborgvej, 9370 Fridtjof Nansens Vej, 9210 Frostvej, 9280 Frueskovej, 9310 Frugthaven, 9310 Frydendalsvej, 9000 Frydenstrand, 9280 Frøstrupvej, 9220 Fuglestræde, 9310 Fuglevænget, 9000 Fuglsangsvej, 9400 Furdalsvej, 9230 Furrebyvej, 9220 Furvej, 9400 Fussingøvej, 9240 Fyensgade, 9000 Fyrbakkevej, 9380 Fyrrebakken, 9293 Fyrrebakken, 9000 Fyrrehøj, 9210 Fyrrevej, 9280 Fyrtøjet, 9230 Fyrtøjet, 9240 Fyrvej, 9370 Fælledhaven, 9280 Fælledparken, 9280 Fælledvej, 9370 Fælledvej, 9210 Fælledvej, 9240 Fælledvej, 9293 Fællesvej, 9280 22 59 23 2 3 42 11 G 13 1 5 20 17 7 18 63 13 10 3 54 6 5 54 6 14 63 47 50 4 1 53 56 8 3 51 6 11 70 20 4 21 10 20 6 71 14 80 22 49 3 15 13 11 43 7 6 63 18 18 18 2 1 2 20 68 20 68 68 23 19 22 71 13 82 57 8 8 22 13 1 13 9 7 7 3 15 15 12 2 18 15 80 3 20 12 12 80 82 11 1 10 47 47 3 10 18 4 47 2 4 16 22 22 70 14 2 14 Færchs Torv, 9240 Færgestedvej, 9530 Færgevej, 9240 Færøgade, 9000 Følfodvej, 9310 Føltvedvej, 9362 Følvænget, 9000 G.C. Amdrups Vej, 9210 Gabels Torv, 9000 Gadegårdsvej, 9400 Gadekærsvej, 9280 Galopbakken, 9230 Galstersgade, 9400 Gammel Gistrupvej 30-45, 9260 Gammel Gistrupvej 47-81, 9260 Gammel Gugvej, 9000 Gammel Hasserisvej, 9000 Gammel Hedevej, 9310 Gammel Hvorupvej 101-135, 9400 Gammel Hvorupvej 61, 9400 Gammel Høvej 1-32, 9400 Gammel Høvej 52-58, 9400 Gammel Kongevej, 9400 Gammel Kærvej, 9000 Gammel Lundegårde, 9260 Gammel Lyngdrupvej, 9310 Gammel Skolevej 10, 12, 9382 Gammel Skolevej 1-9, 13-22, 9382 Gammel Strandvej, 9000 Gammel Thistedvej, 9430 Gammel Viborgvej 100, 120, 9230 Gammel Viborgvej 1-54, 9230 Gammel Vodskovvej, 9310 Gammel Vråvej, 9382 Gammel Østergade, 9400 Gammel Åvej, 9000 Gammellundvej, 9240 Gartnerhaven, 9280 Gartnerkrogen, 9381 Gartnervangen, 9240 Gartnervej, 9200 Gartnervænget, 9293 Garvergade, 9400 Gelstrupvej, 9240 Gemmavej, 9200 Gemmavej, 9370 Genboløsgade, 9240 Gennem Bakkerne, 9310 Georginevej, 9310 Gerdavej, 9000 Gertrud Rasks Vej, 9210 Geskevej, 9000 Gettrupvej, 9370 Gildsigvej, 9400 Gisselfeldparken, 9400 Gistrup Hedevej, 9260 Gistrup Kirkevej, 9260 Gistrup Skolevej, 9260 Gistrupparken, 9260 Gl Kongevej, 9362 Gl Skansevej, 9370 Gl Smedievej, 9310 Gl. Egensevej 1-38, 40, 9280 Gl. Egensevej 39, 42, 44, 9280 Gl. Høstemarkvej 1-17, 9280 Gl. Høstemarkvej 19, 9280 Gl. Klattrupvej, 9280 Gl. Skolevej, 9240 Gl. Skolevej, 9280 Gl. Stadionvej, 9240 Gl. Tårupvej, 9240 Glentevej, 9000 Glentevej, 9280 Gliben, 9240 Glinkavej, 9200 Glucksvej, 9200 Godenshøj, 9240 Godfred Hansens Vej, 9210 Godsbanen, 9000 Godske Lindenovs Vej, 9210 Godtgemt, 9200 Godthåbsgade, 9400 Godthåbsvej, 9230 Godtlandsvej, 9310 Golfparken (etage), 9000 Gormsvej, 9000 Granbakken, 9210 Grandisvej, 9310 Granen, 9260 Granlien, 9000 Granlien, 9370 Granlunden, 9310 Granly, 9280 Granlyvej, 9210 Grantoften, 9210 Granvej, 9370 Granvej, 9280 Granvej, 9000 Gravensgade, 9000 Gravenstenvej, 9000 Graverhusvej, 9310 Gravsholtvej 25-102, 9310 Gravsholtvej 3-16, 9310 Gregers Nørgårds Vej, 9000 Grenen, 9260 Grindstedvej 1-52, 9310 Grindstedvej 1A, 2D, 54, 9310 Groben, 9310 Grundtvig Sørensens Vej, 9382 Grundtvigsvej, 9000 Grydstedgade, 9240 Grydstedvej 2-42, 9240 Grydstedvej 45-72, 9240 Grænsevej, 9000 Græsvangen, 9362 Græsvænget, 9200 Grævlingevej, 9370 Grøftekanten, 9370 Grøndalsvej, 9200 Grønhøj, 9260 Grønlands Torv, 9210 Grønnegade, 9362 Grønnegade, 9000 Grønnegade, 9240 Grønnegangen, 9000 Grønnevænget, 9200 Grønningen, 9280 Grønningen, 9310 Grønningen, 9370 Grønslet, 9430 Grønspættevej, 9270 Gråkærvej, 9240 Gråpilevej, 9260 Gråstenvej, 9230 Gudrunvej, 9000 Gudum Bygade 1-21, 9280 Gudum Bygade 25, 9280 Gudumholmvej 13-26, 9280 Gudumholmvej 1-5, 9280 Gudumholmvej 29, 9280 Gudumholmvej 7-11 (ulige nr.), 9280 Gudumholmvej 8, 10, 12, 9280 Gudumvej, 9260 Gugvej, 9210 Guldborghaven, 9000 Guldborgvej, 9000 Guldbækvej 18-22, 9230 Guldbækvej 24-59, 9230 Guldhøjsvej, 9280 Guldrankevej, 9293 Guldregnsvej, 9380 Guldstjernevej, 9380 Gulnarevej, 9260 Gulspurvevej, 9230 Gultentorpvej 10-56, 9260 Gultentorpvej 70-125, 9230 Gunderup Bygade, 9260 Gunderupvej 1-32, 9260 Gunderupvej 196-405, 9230 Gunderupvej 36-164, 9260 Gundorfslund, 9000 Gustav Holms Vej, 9210 Gustav Thostrups Vej, 9210 Gyldenlakvej, 9400 Gyldenrisvej, 9380 Gymnasieparken, 9000 Gyvelvej, 9280 Gyvelvej, 9370 Gyvelvej, 9400 Gyvelvej , 9240 Gærdesangervej, 9230 Gøgeurtvej, 9310 Gøgevej, 9370 Gølvej, 9400 Gøttrupvej, 9220 Gårdhusevej, 9381 Gåser Engvej, 9362 H.A. Brorsons Vej, 9000 H.C. Andersens Vej, 9000 H.C. Hansens Vej, 9210 H.J. Rinks Vej, 9210 Hadsund Landevej 440-501, 9260 Hadsund Landevej 534-541, 9260 Hadsund Landevej 569-601, 9260 Hadsundvej, 9000 Hadsundvej 291-405, 9260 Haldagervej, 9440 Halkær Skov, 9240 Halkærvej 10-43, 9240 Halkærvej 148-154, 201-216, 9240 Halkærvej 155-200, 9240 Halkærvej 2, 3, 9240 Halkærvej 45-54, 56, 9240 Halkærvej 55, 57, 60-73, 9240 Halkærvej 74, 86, 87, 89-96, 9240 Halkærvej 80-84, 88, 9240 Halldor Laxness Vej, 9220 Halsmandsbrovej 14, 15, 9240 Halsmandsbrovej 1-8, 9240 Halsvej 141-161, 162-170 (lige nr.), 9310 Halsvej 163, 169, 172-197, 9310 Halsvej 201-281, 9310 Halsvej 2-140, 9310 Halsvej 289, 290, 9310 Halsvej 298-308, 9310 Halvej, 9230 Hammelmosevej, 9382 Hammer Kirkevej, 9381 Hammerhusvej, 9381 Hammervej 101-105, 9310 Hammervej 1-8, 10-14, 9381 Hammervej 8A-B, 15-87, 9381 Hammerværket, 9230 Hanebjælken, 9380 Hanedamsvej 10-30, 9240 Hanedamsvej 50, 9240 Hanevej, 9230 Hans Egedes Vej, 9210 Hans Hedtofts Vej, 9210 Hans Kirks Vej, 9200 Hans Povlsens Vej, 9200 Hans Povlsensvej, 9240 Harald Branths Vej, 9381 Harald Jensens Vej, 9000 Haraldsvej, 9000 Harestien, 9370 Harestien, 9382 Harevej, 9370 Harlekinvej, 9000 Harrildgårdevej, 9240 Harrildhusvej, 9240 Harrildvej, 9240 16 Vejfortegnelse til indsamling af papir/pap og småt brændbart 81 1 56 19 13 2 15 22 1 14 20 3 1 5 19 8 18 7 15 19 65 66 20 20 66 20 19 13 10 10 7 56 20 20 4 4 16 8 61 61 17 17 60 60 14 13 13 6 4 13 82 80 6 21 8 3 81 5 16 48 41 H 16 16 12 13 63 17 62 15 18 53 72 21 72 23 74 74 21 72 23 17 72 23 2 45 2 45 42 42 7 4 49 49 3 4 48 7 5 9 57 9 13 13 9 10 22 4 14 15 81 4 81 11 70 70 70


10 2 14 11 21 18 82 2 14 11 12 11 19 19 12 46 81 1 81 14 9 3 20 1 1 23 10 3 15 5 3 81 82 60 81 46 74 81 81 46 4 81 4 52 67 80 52 67 16 13 15 10 50 13 82 81 80 13 14 13 19 18 5 51 7 56 12 7 17 15 15 14 14 3 10 12 1 1 9 81 14 80 15 17 72 15 10 2 21 60 69 15 12 2 10 1 15 48 1 16 4 67 10 42 2 2 51 51 7 5 14 21 10 9 10 71 22 56 Hartmannsvej, 9200 Haslundparken, 9310 Hassel Alle, 9000 Hasselhøj, 9000 Hasselvej, 9240 Hasselvej, 9260 Hasselvej, 9280 Hasselvej, 9310 Hasserisgade, 9000 Hasserishøj, 9000 Hasserisvej 243-291, 9000 Hasserisvej 97-168, 9000 Hassinghave, 9280 Hassinghøj, 9280 Hatten, 9210 Haurholmvej, 9362 Havbakken, 9370 Havblink 1-23, 42, 9370 Havblink 26, 9370 Havebakken, 9200 Havekrogen, 9200 Havesangervej, 9310 Havevej, 9293 Havnegade, 9370 Havnen, 9370 Havnevej, 9240 Havnøvej, 9200 Havremarken, 9310 Havrevangen, 9000 Havrevænget, 9430 Havstokken, 9310 Havvejen, 9370 Havørnen, 9280 Hedeageren, 9230 Hededalen, 9370 Hedegårdsvej, 9362 Hedegårdvej, 9240 Hedelunden, 9370 Hedelyngvej, 9370 Heden, 9310 Hedensvej, 9382 Hedeparken, 9370 Hedestien, 9382 Hedetoften, 9430 Hedevej, 9280 Hedevej, 9370 Hedevej, 9430 Hegnsvej, 9280 Heibergsvej, 9000 Heilskovsgade, 9000 Heimdalsgade, 9000 Heisesvej, 9200 Hejbækvej, 9382 Hejrevej, 9000 Hejrevej, 9280 Hejrevej, 9370 Helbrechtskær, 9370 Helenavej, 9210 Helgolandsgade, 9000 Heliosvej, 9210 Hellasvej, 9270 Hellebækvej, 9270 Helledivej 1-6, 9380 Helledivej 69, 9380 Hellekisten, 9230 Hellekisten 60-72, 9230 Hellevangen, 9210 Hellevej, 9230 Helsebakken, 9230 Helvigsvej, 9000 Hennedal, 9220 Henning Smiths Vej, 9000 Henrik Gerners Gade, 9000 Henrik Stampes Vej, 9310 Henrikvej, 9000 Heravej, 9210 Heravej, 9370 Herluf Trolles Gade, 9000 Herman Bangs Vej, 9200 Hermelinvej, 9370 Hermesvej, 9200 Hermesvej, 9370 Hermodsgade, 9000 Herningvej, 9220 Herredsvej, 9240 Herskindsgade, 9000 Hesselvej, 9200 Hesseløgade, 9000 Hestebakken, 9240 Hestehaven, 9230 Hestholmvej, 9293 Hildasvej, 9000 Himmelhøj, 9210 Himmerlandsgade, 9000 Hindbærvej, 9000 Hirsehaven, 9370 Hirsevej, 9000 Hjallerupvej, 9382 Hjelmerstald, 9000 Hjerlvej, 9220 Hjertegræsvej, 9310 Hjortevej, 9280 Hjortevej 4-59, 9200 Hjortrimmenvej, 9362 Hjortøgade, 9000 Hjulmagervej, 9000 Hjørring Landevej 10-33, 9400 Hjørring Landevej 53-67, 9380 Hjørringvej 22-67, 9400 Hjørringvej 72-207, 9400 Hobrovej 1-136, 9000 Hobrovej 1-31, 9240 Hobrovej 319-375, 9200 Hobrovej 386-420, 9200 Hobrovej 448-521, 9200 Hobrovej 52, 53, 64, 66, 9240 Hobrovej 54-62, 67, 9240 Hobrovej 568-610, 9230 71 22 7 7 59 59 1 19 9 7 74 59 80 17 44 1 44 44 4 48 17 18 3 3 47 11 3 16 20 40 81 81 44 1 1 44 2 42 43 42 45 70 21 14 8 16 57 7 1 1 10 52 22 70 21 74 15 57 17 4 7 2 6 54 5 6 4 7 82 81 80 10 9 69 72 1 9 57 3 2 13 82 3 23 14 13 11 21 21 6 19 20 11 5 49 49 11 3 21 6 2 46 3 15 18 10 16 54 62 62 62 19 23 I 14 19 7 Hobrovej 68, 70, 99, 103, 9240 Hobrovej 69, 71-97, 9240 Hobrovej 719-739, 9230 Hobrovej 752-802, 9230 Hobrovej 791-890, 9230 Hobrovej 946-995, 9530 Holbergsgade, 9000 Holger Bachs Vej, 9270 Holger Drachmanns Vej, 9200 Holger Trydes Vej, 9400 Holmagervej, 9240 Holmgårdsvej, 9230 Holmsland, 9370 Holstebrovej, 9220 Holtetgårdsvej, 9362 Holtetvej 1, 9362 Holtetvej 13-80, 9362 Holtetvej 91, 99, 9370 Holtevej 2-28, 9381 Holtevej 50, 9381 Hoppevænget, 9230 Hornbækvej, 9270 Horsens Kirkevej, 9310 Horsensvej 1-32A, 9310 Horsensvej 34-84, 9310 Horsevænget, 9000 Horshøjvej, 9310 Hostrups Have, 9000 Hotelsti, 9280 Hou Engvej, 9370 Hou Mose, 9370 Hou Vest, 9370 Houvej 129-149, 209-219, 9370 Houvej 150-210, 9370 Houvej 1-8, 26, 9370 Houvej 225-260, 9362 Houvej 265-322, 9362 Houvej 329-365, 9362 Houvej 34-125, 9370 Houvej 369-378, 9310 Hovgårdsvej, 9310 Hovholmvej, 9240 Hovvej, 9240 Hr. Hennekes Vej, 9000 Hr. Sørens Vej, 9240 Hulvejen, 9220 Humlebivej, 9000 Humlestien, 9230 Hummergyden, 9370 Hummerstræde, 9370 Hundeklemmen, 9000 Husmandsvej, 9430 Huulmøllevej 2-4, 9240 Huulmøllevej 6-20, 9240 Hvalpsundvej 1-3, 9240 Hvalpsundvej 4-40, 9240 Hvedevænget, 9000 Hvepsevej, 9000 Hvidkildevej, 9220 Hvidkløvervej, 9310 Hvidtjørnevej, 9230 Hvolgården, 9310 Hvorup Kirkevej, 9400 Hvorup Kærvej, 9400 Hvorupgårdvej, 9400 Hvorupvej, 9400 Hyacintvej, 9380 Hybenvej, 9230 Hybenvej, 9280 Hybenvej, 9370 Hybenvænget, 9370 Hyldebærvej, 9000 Hyldemorvej, 9230 Hyldevej, 9293 Hylkærvej, 9240 Hyllensgade, 9370 Hyrdindevej, 9230 Hyttefadet, 9240 Hüttel-Sørensens Vej, 9310 Hækken, 9310 Høeg Hagens Vej, 9210 Høgevej, 9280 Høgevej, 9310 Højageren, 9240 Højbovangen, 9200 Højbovej, 9210 Højdevej, 9000 Høje Bislev, 9240 Høje Nibe, 9240 Højens Alle, 9400 Højmarken, 9270 Højmarken, 9293 Højmarksvej, 9000 Højriisparken, 9430 Højrimmenvej 1-25, 9310 Højrimmenvej 30, 32, 9380 Højtoften, 9000 Højvang, 9310 Højvangen, 9240 Højvangsvej, 9400 Hølundvej 1-29, 9362 Hølundvej 17, 20, 27, 30-95, 9362 Hørgårdsvej, 9310 Hørhaven, 9000 Hørsholmvej, 9270 Høstemarkvej, 9200 Høstvej, 9220 Høvejen 37-153, 9400 Håls Brovej, 9260 Håls Bygade, 9260 Hålsvej 10, 20, 45, 9260 Hålsvej 1-7, 11-14, 9260 Håndværkervej, 9240 Ida Maries Vej, 9000 Idasvej, 9280 Idavang, 9230 1 14 13 81 20 74 12 12 22 19 2 7 11 19 5 21 2 7 15 2 1 1 13 J 22 20 69 9 13 10 1 17 11 81 81 9 12 17 4 20 8 14 16 1 6 1 54 10 6 3 81 3 10 4 3 80 10 22 12 1 20 20 10 10 22 12 16 11 10 11 1 1 15 22 1 4 10 70 21 70 21 12 6 19 8 20 14 80 14 80 19 57 1 20 1 80 15 61 58 23 11 82 7 22 6 6 5 15 4 64 K 9 11 45 16 19 Idrætsalle, 9370 Idrætsvej, 9000 Ikarosvej, 9210 Ildervej, 9370 Ildtornvej, 9280 Ilsøvej, 9240 Indkilde Alle, 9210 Indkildevej, 9210 Industrivej, 9240 Industrivej, 9280 Industrivej, 9310 Ingrid Marie Vej, 9230 Ingridsvej, 9000 Ingridsvej, 9280 Irene Holms Vej, 9380 Irisvej, 9240 Irisvej, 9310 Irisvej, 9400 Irmavej, 9000 Islandsgade, 9000 Istedgade, 9000 Ivar Huitfeldts Gade, 9000 Ivigtutvej, 9210 J Petersensvej, 9240 J.F.La Cours Vej 1-4, 9293 J.F.La Cours Vej 5-8, 9293 J.P. Jacobsens Vej, 9200 J.P. Kochs Vej, 9210 Jacob Paludans Vej, 9200 Jacob Severins Vej, 9370 Jadevej, 9260 Jagtvej, 9000 Jagtvej, 9370 Jaguarvej, 9370 Jakob Knudsens Vej, 9200 Jakob Skomager Vej, 9000 James Tobins Alle, 9220 Jasminvej, 9380 Jasminvej, 9293 Jellingvej, 9230 Jennysvej, 9000 Jens Baggesens Vej, 9000 Jens Bangs Gade, 9000 Jens Bangs Vej, 9400 Jens Duusvej, 9370 Jens Glerups Vej, 9400 Jens Kalstrups Vej, 9000 Jens Langes Gade, 9400 Jens Lunds Vej, 9310 Jens Nygårdsvej, 9370 Jens Nørgårds Vej, 9310 Jens Stoffersens Vej, 9000 Jens Thises Vej, 9382 Jens Viges Vej, 9310 Jens Winthers Vej, 9370 Jeppe Åkjærs Vej, 9200 Jeppe Åkjærsvej, 9240 Jeppevej, 9000 Jernbanegade, 9000 Jernbanegade, 9293 Jernbanestien, 9293 Jeronimusvej, 9000 Johan Skjoldborgs Vej, 9200 Johan Skjoldborgsvej, 9240 Johan Strøms Vej, 9210 Johannes Ewalds Vej, 9000 Johannes Hofmeisters Vej, 9000 Johannes V. Jensens Vej, 9200 Johannesmindevej, 9000 Johannevej, 9370 John F. Kennedys Plads, 9000 Johnstrupsvej, 9000 Johs. V Jensensvej, 9240 Jomfru Ane Gade, 9000 Jonas Lies Vej, 9381 Jordbærvej, 9000 Jordemodervej 15-23, 9240 Jordemodervej 1-6, 9240 Jordemodervej 7, 9, 11, 13, 9240 Jordemodervej 8, 10, 12, 14, 9240 Juelsparken, 9210 Julius Posselts Vej, 9400 Julivej, 9270 Junkerens Vej, 9240 Junoparken, 9280 Junovej, 9200 Junovej, 9370 Jupitervej, 9200 Jupitervej, 9370 Justavej, 9280 Jydeholmen, 9240 Jyllandsgade, 9000 Jyllandsgade, 9293 Jyllensgade, 9370 Jyngehusene, 9370 Jyttevej, 9000 Jægersborg Alle, 9230 Jægersprisvej, 9000 Jægerstien, 9240 Jægervænget, 9000 Jærens Rev, 9280 Jættestuen, 9230 Jævnstrømmen, 9240 Jørgen Berthelsens Vej 23-31, 9400 Jørgen Berthelsens Vej 3-13, 9400 Jørgen Horskjærs Vej, 9430 Jørgen Sonnes Vej, 9000 Jørgen Steins Vej, 9380 Jørgensmindevej, 9270 K. Christensens Vej, 9200 K.E. Færgemanns Vej, 9000 Kabelvej, 9310 Kaj Munks Vej, 9000 Kalenderparken, 9270 Aalborg Forsyning, Renovation 17


13 81 8 54 55 2 20 40 6 12 6 11 4 20 19 11 42 17 13 3 13 20 2 14 2 1 19 49 80 1 1 71 57 3 9 3 2 3 22 66 18 20 7 20 2 23 71 15 20 81 47 17 6 17 19 65 20 21 56 16 6 14 1 8 22 20 19 2 23 73 19 10 22 19 15 15 1 6 6 1 49 14 7 19 18 10 64 19 65 59 19 17 5 14 6 4 71 57 57 6 80 12 6 80 14 10 1 1 9 1 14 82 59 70 70 2 3 2 18 Kalkskrænten, 9000 Kallehavevej, 9370 Kalmanparken, 9200 Kammerdal, 9400 Kammerherrevej, 9240 Kanalstien, 9000 Kanalvej, 9280 Kanalvejen, 9370 Kancelligården, 9400 Kandestøbervej, 9000 Kapelvej, 9400 Kappavej, 9000 Kaprifolievej, 9380 Karen Palsgårds Vej, 9280 Karensvej, 9280 Karetmagergyden, 9000 Karl Johan Stræde, 9362 Karlfeldts Alle, 9220 Karnersvej, 9000 Karolinevej, 9310 Kassandravej, 9210 Kastaniegaarden, 9280 Kastanieparken, 9362 Kastanievej, 9000 Kastanievej, 9362 Kastetvej, 9000 Kathrinevej, 9280 Katrineborgvej, 9310 Kattegatvej, 9370 Kattesundet, 9000 Kayerødsgade, 9000 Keldbakgårdsvej, 9240 Keldbækvej, 9240 Kemivej, 9310 Kettrup Alle, 9200 Kidholm, 9310 Kielersvej, 9000 Kikkenborg, 9310 Kildegade, 9240 Kildegårdsvej, 9280 Kildeparken, 9260 Kildeparken, 9280 Kildevej, 9230 Kildevej, 9293 Kildevej, 9310 Kildevej 1-3, 9240 Kildevej 5-7, 9240 Kildevældsvej, 9000 Kildevænget, 9280 Kimbrervej, 9370 Kinderupvej, 9310 Kiplings Alle, 9220 Kirke Alle, 9400 Kirkeageren, 9260 Kirkebakken, 9270 Kirkebakken 12, 9280 Kirkebakken 1-4, 9280 Kirkebjergevej, 9240 Kirkedalen, 9230 Kirkedalsvej, 9000 Kirkegade, 9400 Kirkegårdsgade, 9000 Kirkestien, 9370 Kirkestien, 9230 Kirkestræde, 9240 Kirkestræde, 9293 Kirkevej, 9280 Kirkevej, 9310 Kirkevej 1-19, 9240 Kirkevej 20, 9240 Kirsebærhaven, 9270 Kirsebærvej, 9000 Kirstine Jensens Vej, 9240 Kirstineshave, 9280 Kiselvej, 9220 Kjeldgårdsgade, 9000 Kjeldhaven, 9370 Kjeldsens Alle, 9400 Kjeldsgade, 9400 Kjellerupsgade, 9000 Kjellingbrovej, 9310 Kjærs Mølle Vej, 9000 Kjærulfsgade, 9400 Klarup Kirkevej, 9270 Klarup Skolevej, 9270 Klarupgårdvej, 9200 Klarupvej 106, 125, 9260 Klarupvej 1-94, 9270 Klausholmvej, 9280 Klavsbjergvej, 9530 Klementsparken, 9280 Klimvej, 9220 Klinikvej, 9400 Klintevej, 9000 Klintholmvej, 9400 Klitgårdsvej, 9382 Klitgårdvej, 9240 Klithagen, 9240 Klithusevej, 9240 Klitrosevej, 9400 Klitvej, 9370 Klokkebo, 9210 Klokkelyngen, 9400 Klokkelyngvej, 9370 Klokkervangen, 9000 Klokkestabelen, 9000 Klokkestøbergade, 9000 Klokkestøbergadens Vandgyde, 9000 Klokkevej, 9230 Klosterjordet, 9000 Klostermarken, 9000 Klydevej, 9280 Klæstrupholmvej, 9230 Klæstruplundvej, 9240 Klæstrupvej, 9240 Kløvermarken, 9362 Kløvermarken, 9310 Kløvervangen, 9310 82 1 6 18 53 42 13 6 6 16 1 80 80 4 9 18 80 80 80 80 22 16 13 9 20 69 20 9 14 14 11 11 14 80 4 7 1 20 69 20 80 69 20 80 80 81 43 82 12 10 69 4 47 15 82 82 81 12 19 7 82 15 3 47 3 7 70 48 1 1 74 7 16 43 6 82 81 64 5 71 13 5 10 15 2 16 82 2 10 18 81 13 7 6 2 22 22 80 57 15 10 6 4 15 18 11 12 67 20 20 68 68 20 68 1 5 47 72 Kløvervej, 9280 Kløvervej, 9370 Kløvervej, 9400 Knasten, 9260 Knepholtvej, 9430 Knorhedevej, 9362 Knud Rasmussens Vej, 9210 Knud Skots Gade, 9400 Knud Tofts Vej, 9400 Knuden, 9260 Knudsgade, 9000 Knudshoved, 9370 Knudsvej, 9370 Knut Hamsuns Vej, 9381 Knuth Beckers Vej, 9200 Kobbelhøjvej, 9260 Koldkærgårdsvej, 9370 Koldkærlund, 9370 Koldkærvang, 9370 Koldkærvej, 9370 Koldsmindevej, 9240 Kolkærvej, 9220 Kollegievej, 9000 Kolloparken, 9200 Komdrupvej 1, 2A, 9293 Komdrupvej 2, 4-10, 9293 Komdrupvej 12, 9293 Konduktørvej, 9200 Kong Christians Alle, 9000 Kong Eriks Vej, 9000 Kong Frederiks Vej, 9000 Kong Georgs Vej, 9000 Kong Hans Gade, 9000 Kongelunden, 9370 Kongelysvej, 9380 Kongensgade, 9400 Kongensgade, 9370 Kongensgade 1-42, 45, 9293 Kongensgade 44, 46, 9293 Kongensgade 47-73, 9293 Kongeparken, 9370 Kongerslevvej 1-15, 17, 9293 Kongerslevvej 16, 9293 Kongestien, 9370 Kongevangen, 9370 Kongevejen 1-241, 9370 Kongevejen 251-290, 9370 Kongeørnen, 9280 Kongshøjvej, 9210 Kongstedlundvej, 9200 Kongstedlundvej, 9293 Kongsvænget 1, 3-20, 9310 Kongsvænget 1A, 9310 Konvalvej, 9000 Konvalvej, 9280 Koraldybet, 9280 Koralvej, 9370 Korevej, 9210 Korfits Vej, 9280 Kornbakken, 9400 Kornblomstvej, 9280 Kornblomstvej, 9000 Kornelparken 4, 6, 8-232, 9310 Kornelparken 7, 270, 9310 Kornvænget, 9310 Korsagervej, 9400 Korsbjerghøjvej, 9240 Korsbrovej, 9381 Korsgade, 9000 Korsholm, 9370 Korsrisvej, 9240 Kortegårdsvej, 9400 Kovshøjsvej, 9000 Krabbesbrovej, 9370 Krabbesholmvej, 9400 Kragevej, 9280 Kragevej, 9370 Kragevej, 9270 Krammesvej, 9400 Krastrupvej, 9240 Kridtsløjfen, 9000 Kridtvej, 9400 Kringelhøj, 9200 Kristinevej, 9000 Krogensvej, 9310 Kroghsgaardvej, 9220 Krokusvej, 9280 Krokusvej, 9310 Krondyrvej, 9200 Kronen, 9260 Kronhjortevej, 9370 Kronosvej, 9210 Kronprinsens Alle, 9400 Krusemyntevej, 9400 Krusevej, 9310 Kræmmergade, 9240 Kræmmergården, 9240 Krøjbergsvej, 9370 Krøjen, 9240 Krøyersvej, 9000 Kuhlausvej, 9200 Kummerowsvej, 9400 Kuskgårdsvej, 9381 Kvartsvej, 9220 Kvisten, 9260 Kvædevej, 9000 Kværnen, 9210 Kystvej 103-232, 9280 Kystvej 137-186, 9280 Kystvej 18-54, 9280 Kystvej 5, 7, 10-15, 9280 Kystvej 55-65 (ulige nr.), 9280 Kystvej 58-68 (lige nr.), 9280 Kystvej 67-102, 9280 Kystvejen, 9370 Kystvejen, 9400 Kyvsgårdvej, 9310 Kyømarksvej, 9240 72 50 14 65 19 18 18 12 14 18 80 2 72 23 20 68 20 68 1 14 58 46 22 12 66 66 15 1 73 19 57 16 L 4 19 20 1 12 80 7 81 65 65 12 20 3 10 2 15 68 65 82 11 2 4 16 10 72 3 44 1 44 9 82 7 3 6 48 57 10 21 3 6 3 10 13 6 4 9 8 13 17 15 10 81 45 45 68 1 20 9 7 20 10 9 20 7 81 81 10 82 3 22 7 61 1 1 1 1 22 80 3 22 7 55 1 1 Kyøvej, 9240 Kæragerholmvej, 9382 Kærbyparken, 9000 Kærgårdsvej, 9280 Kærhavebakken, 9270 Kærhavegårdvej, 9270 Kærhaven, 9270 Kærholt, 9210 Kærlundsvej, 9000 Kærløbervej, 9270 Kærmarksvej, 9370 Kærsgård, 9310 Kærsgårdvej 1, 4-12, 9240 Kærsgårdvej 2, 3, 9240 Kærsholmvej 1-26A, 9280 Kærsholmvej 27-49, 9280 Kærsholmvej 50, 55-59, 9280 Kærsholmvej 51, 53, 9280 Kærvang, 9000 Kærvangs Alle, 9000 Kærvedgårdvej, 9200 Kærvej, 9362 Kærvej, 9240 Kærvej, 9210 Kærvej, 9280 Kærvej, 9293 Købkesvej, 9000 Købmagergade, 9370 Køllestrupvej, 9240 Køltoften, 9280 Kågen, 9240 Kålundsvej, 9000 L.P. Jacobsens Vej, 9382 Labyrinten, 9270 Ladefogedvej, 9280 Ladegårdsgade, 9000 Ladegårdsvej, 9210 Lagunen, 9370 Laksevågen, 9400 Lamavej, 9370 Landholmvej, 9280 Landkærsvej, 9280 Landlystvej, 9210 Landmandsgade, 9293 Langbrokrovej, 9310 Lange Müllers Vej, 9200 Langelandsgade 1-32, 9000 Langelandsgade 35-52, 9000 Langelandsvej, 9280 Langelinie, 9280 Langerak, 9280 Langersvej, 9000 Langesgade, 9000 Langesvej, 9382 Langgade, 9000 Langholtvej, 9200 Langmølledalvej, 9240 Langs Banen, 9310 Langtvedvej 113, 9370 Langtvedvej 21, 42-48, 52-58, 9370 Langtvedvej 24, 50, 64-102, 9370 Lannerparken, 9200 Lappedykkervej, 9280 Lars Dyrskøts Vej, 9400 Larsen Stevns Vej, 9310 Larsensvej, 9400 Larsgårds Mark, 9381 Las Dans Vej, 9240 Las Poulsens Vej, 9000 Lathyrusvej, 9240 Latyrusvej, 9310 Laurits Hauges Vej, 9400 Lavendelparken, 9310 Leandervej, 9000 Ledavej, 9210 Ledreborgparken, 9400 Ledvej, 9310 Leharparken, 9200 Lejrevej, 9230 Lektorvej, 9000 Lemvigvej, 9220 Lenevej, 9000 Leonorevej, 9000 Leopardvej, 9370 Lerbækvej 11, 13, 9400 Lerbækvej 35, 45-47, 9310 Lergravene, 9280 Lergravsvej, 9370 Lergravsvej, 9293 Lerkenfeltvej, 9200 Lerumbakken, 9400 Lethsvej, 9293 Letvadvej 55, 98-106, 9200 Letvadvej 7-51, 9200 Leukoniavej, 9280 Levisvej, 9400 Lianevej, 9370 Lien, 9370 Ligustervej, 9000 Liljevej, 9280 Liljevej, 9310 Lille Algade, 9240 Lille Borgergade, 9400 Lille Dallvej, 9230 Lille Dybet, 9370 Lille Fjordgade, 9370 Lille Kongensgade, 9000 Lille Nygade, 9000 Lille Nørregade, 9240 Lille Strandgaard, 9370 Lille Tingbakke, 9310 Lille Tranegade, 9240 Lille Volstrupvej 1-16, 9230 Lille Volstrupvej 35-70, 9230 Lille Østergade, 9370 Lillehedenvej, 9370 Vejfortegnelse til indsamling af papir/pap og småt brændbart


1 11 64 65 19 66 11 1 7 14 80 6 18 10 20 69 80 3 20 1 6 6 14 6 5 6 5 10 6 9 19 15 4 7 64 49 49 8 2 5 81 15 1 72 19 19 66 1 19 22 5 14 20 63 63 63 15 15 10 63 7 69 21 70 73 15 5 4 50 9 82 4 7 15 12 20 9 20 81 71 70 40 46 46 9 81 81 81 18 81 80 23 72 2 1 4 21 21 7 82 2 5 68 18 2 71 71 20 1 5 18 63 6 81 81 10 Lilleholm, 9370 Lilletoften, 9000 Lillevej, 9260 Lillevorde Kær, 9280 Lillevordevej 1-8, 9280 Lillevordevej 9-17, 9280 Lillisvej, 9000 Limfjordsvej, 9370 Limfjordsvej, 9400 Linde Alle, 9000 Lindegrenen, 9370 Lindegården, 9400 Lindekrogen, 9260 Lindenborgvej, 9200 Lindenborgvej 1-28, 34, 36, 9293 Lindenborgvej 28A, 30, 32, 9293 Lindeparken, 9370 Lindevang, 9310 Lindevej, 9293 Lindevej, 9370 Lindholm Brygge, 9400 Lindholm Nærbanevej, 9400 Lindholmssti, 9000 Lindholmsvej 2-74 (lige nr.), 9400 Lindholmsvej 51-129 (ulige nr.), 9400 Lindholmsvej 5-45 (ulige nr.), 9400 Lindholmsvej 76-142 (lige nr.), 9400 Lindskovvej, 9000 Lions Parken, 9400 Lisedalsvej, 9200 Liselejevej, 9270 Liselund, 9000 Lobeliavej, 9380 Lobovej, 9230 Lodsholmvej, 9270 Loftbrovej 20, 27, 50, 9400 Loftbrovej 71, 73, 9310 Lokeshøj, 9230 Lollandsgade, 9000 Lollvej, 9430 Lonevej, 9370 Lottevej, 9000 Louisegade, 9000 Louisendalvej, 9240 Louisendalvej 10, 12, 15A-23, 9280 Louisendalvej 2-3A, 9280 Louisendalvej 5-9B, 11-15, 9280 Lucernehaven, 9370 Lucernevej, 9270 Ludvig Marks Vej, 9240 Lufthavnsvej, 9400 Lunavej, 9200 Lunavej, 9293 Lundby Bygade, 9260 Lundby Kratvej, 9260 Lundby Mosevej, 9260 Lundbyes Passage, 9000 Lundbyesgade, 9000 Lundbækvej, 9200 Lundegårde, 9210 Lunden, 9230 Lundensvej, 9293 Lundevej 1-42, 9240 Lundevej 60-62, 9240 Lundgårdsvej, 9240 Lundsgårdsgade, 9000 Lundøvej, 9400 Luneborgvej 1-125, 9382 Luneborgvej 85, 128-314, 9382 Lunekrogen, 9200 Lupinvej, 9280 Lupinvej, 9380 Luren, 9230 Lydiavej, 9000 Lykkegårdsvej, 9210 Lykkeshøj, 9293 Lykkevej, 9230 Lykkevej, 9293 Lyngageren, 9370 Lyngbjerggårdsvej, 9240 Lyngbjergvej, 9240 Lyngby, 9370 Lyngdrupvej, 9320 Lyngdrupvej, 9310 Lyngholmsvej, 9200 Lyngskellet, 9370 Lyngstien, 9370 Lyngtoftegård, 9370 Lyngtoften, 9260 Lyngtoften, 9370 Lyngvej, 9370 Lyngvej 1, 2, 6, 9240 Lyngvej 4, 8, 9240 Lyøgade, 9000 Lægårdsvej, 9370 Læhegnet, 9380 Lærkekrogen, 9240 Lærkestien, 9240 Lærkevej, 9230 Lærkevej, 9280 Lærkevej, 9310 Lærkevænget, 9430 Læsengvej, 9280 Læstedet, 9270 Læsøgade, 9000 Løgstørvej 1-15, 9240 Løgstørvej 92-135, 9240 Løgtagervej, 9280 Løkkegade, 9000 Løkkevej, 9400 Løndalen 4, 9260 Løndalen 8-26, 9260 Løvenborgparken, 9400 Løvevej, 9370 Løvsangervej, 9370 Løvstikkevej, 9000 M 11 10 13 12 20 4 14 19 15 2 63 14 1 19 4 57 15 3 15 80 2 19 64 16 15 14 20 80 15 15 14 5 21 4 4 6 19 16 43 4 6 23 22 57 2 20 6 73 1 2 14 80 11 15 13 15 7 56 1 81 51 50 5 51 15 3 81 16 10 10 59 59 60 81 4 71 15 69 10 16 6 16 16 2 10 8 67 13 7 68 21 80 8 20 10 22 57 23 73 65 20 8 81 8 81 20 69 57 13 4 17 11 12 20 55 63 80 M.A. Schultz Vej, 9000 Magdelonevej, 9000 Magisterparken, 9000 Magnoliavej, 9000 Magnoliehaven, 9293 Magnus Rix Vej, 9382 Magsvej, 9000 Majvænget, 9270 Malurtvej, 9000 Mandelvej, 9310 Mannadalen, 9260 Maren Hemmings Vej, 9000 Maren Turis Gade, 9000 Margrethevej, 9280 Marie Grubbes Vej, 9380 Mariehønevej, 9000 Mariendalsvej, 9000 Marienlund, 9310 Marievej, 9000 Marksvinget, 9370 Markusgade, 9000 Markvej 11-117, 9280 Markvej 151, 9280 Markvejen, 9220 Marstrandsvej, 9000 Marsvej, 9200 Marsvej, 9293 Marsvej, 9370 Martinsvej, 9000 Martinus Rørbyes Vej, 9000 Max Henius Vej, 9000 Mejerivej, 9430 Mejerivej, 9240 Mejlstedparken, 9380 Mejlstedvej, 9380 Mejsevej, 9400 Melgaards Have, 9280 Melholtvej, 9220 Melholtvej, 9370 Melkærvej, 9381 Mellem Broerne, 9400 Mellem Digerne, 9240 Mellemgade, 9240 Mellemholmvej, 9240 Mellemvang, 9362 Mellemvangen, 9280 Mellemvangen, 9400 Mellemvej, 9240 Mellergårdsvej, 9370 Meretesvej, 9310 Merkurvej, 9200 Merkurvej, 9370 Mester Eriks Vej, 9000 Metavej, 9000 Metisvej, 9210 Michael Anchers Vej, 9000 Midgården 1-5, 7-79, 9230 Midgården 6, 9230 Midtergade, 9370 Mikkelmark, 9370 Milbakvej 20-84, 9381 Milbakvej 85-110, 9381 Millevej, 9430 Mindevej, 9381 Mineralvej, 9220 Minervavej, 9310 Minkvej, 9370 Mirabellevej, 9000 Miskousvej, 9200 Mispelvej, 9000 Mjels Brovej, 9230 Mjels Brovej, 9530 Mjels Bygade, 9230 Mogensig, 9370 Mogensvej, 9380 Molbjergvej, 9240 Moltkesvej, 9000 Monshøjvej, 9293 Montanusvej, 9000 Morelvej, 9000 Morgenfruevej, 9400 Morgenvej, 9220 Morgianevej, 9260 Morsøgade, 9000 Morten Nielsens Vej, 9200 Morten Vinges Vej, 9240 Mosbrovej, 9280 Mosebrinken, 9210 Mosevangen, 9230 Mosevejen, 9280 Mosevænget, 9240 Mosters Vænge, 9370 Mozartsvej, 9200 Mulbjergvej, 9280 Multebærvej, 9000 Munchs Vej, 9240 Munkbækvej, 9240 Munkgårdsvej, 9240 Munkhauge, 9240 Munkholmsvej, 9280 Murerstien, 9280 Musvitvej, 9230 Musvitvej, 9370 Musvågevej, 9230 Musvågevej, 9370 Mygdalsvej 1-8, 10-22, 9293 Mygdalsvej 9, 24-28, 9293 Myggevej, 9000 Mylius Erichsens Vej, 9210 Myntevej, 9380 Myrdalstræde, 9220 Myrensvej, 9000 Myrtebo, 9210 Myrtevej, 9293 Mysagervej, 9240 Mælkehatten, 9260 Mælkevejen, 9370 2 3 47 5 11 41 11 6 3 21 20 3 19 69 3 4 1 21 13 67 5 12 1 11 18 63 80 3 20 67 18 21 20 5 1 81 40 2 5 1 6 45 13 82 80 40 12 4 80 N 20 22 21 9 11 23 45 42 42 46 48 6 3 80 14 20 5 11 14 80 58 56 9 8 56 9 9 55 8 4 8 13 1 69 14 4 7 15 16 2 11 7 42 1 40 13 2 16 80 7 11 1 80 11 14 2 17 2 19 20 68 20 68 14 72 14 58 Møensgade, 9000 Møgelbjergvej, 9310 Møgelmosevej, 9310 Mølbjergvej, 9380 Mølholmsvej, 9000 Mølholtvej, 9370 Mølle Alle, 9000 Mølleageren, 9400 Møllebakken, 9310 Møllebakken, 9240 Møllebakken, 9293 Møllebrinken, 9310 Møllebrovej 1-15, 9280 Møllebrovej 16-35, 9280 Møllebyggervej, 9310 Mølledamsvej, 9382 Møllegade, 9000 Møllegården, 9240 Møllegårdsvej, 9210 Møllegårdvej, 9280 Møllehusvej, 9380 Møllekrogen, 9210 Mølleparken, 9370 Mølleparkvej, 9000 Mølleskoven 3-40, 9260 Mølleskoven 46, 9260 Møllestenen, 9370 Møllestien, 9310 Møllesøvej 4, 6, 9280 Møllesøvej 7-36, 9280 Mølletoften, 9260 Møllevej, 9240 Møllevej, 9293 Møllevej, 9400 Møllevej 1, 9370 Møllevej 13-29, 9370 Møllevej 40, 50, 9370 Møllevænget, 9362 Møllevænget, 9430 Mølleå, 9000 Mølndalsvej, 9400 Mølstedvej, 9310 Mågevej, 9000 Mågevej, 9280 Mågevej, 9370 Måholtvej, 9370 Månebakken, 9210 Månelysvej, 9380 Mårvej, 9370 N.P. Gravesensvej, 9293 Naboløs, 9240 Nattergalen, 9240 Nattergalevej, 9230 Naurvej, 9000 Navet, 9240 Nefovej, 9310 Nejrupvej, 9310 Nejrupvej, 9362 Nejsigvej, 9362 Nejstvej, 9382 Nellikestræde, 9400 Nellikevej, 9310 Neptunvej, 9370 Neptunvej, 9200 Neptunvej, 9293 Nervøsvej, 9430 Neshøj, 9000 Nestorvej, 9200 Nestorvej, 9370 Nibevej 132-142, 9200 Nibevej 144-268, 9200 Nibevej 16-124, 9200 Nibevej 283-341, 343, 345, 9200 Nibevej 342, 357-376, 9200 Nibevej 364-392, 9200 Nibevej 398-465, 9240 Nibevej 470-489, 550-591, 9240 Nibevej 500-545, 9240 Niels Anesens Vej, 9381 Niels Bugges Vej, 9240 Niels Dahls Alle, 9210 Niels Ebbesens Gade, 9000 Niels Eriksensvej, 9293 Niels Juels Gade, 9000 Niels Lyhnes Vej, 9380 Niels Lykkes Gade, 9400 Ninavej, 9000 Nissumvej, 9220 Nordbyvej, 9310 Nordens Huse, 9000 Nordfeldparken, 9400 Nordkær, 9362 Nordmandshage 2-33, 43, 9370 Nordmandshage 35, 41, 9370 Nordmark, 9210 Nordmarken, 9310 Nordmarksvej, 9000 Nordmarksvej, 9370 Nordre Skansevej, 9400 Nordtoft, 9000 Nordtoft, 9370 Nordvestvej, 9370 Nordvestvej 1, 9000 Nordvestvej 2-28, 9000 Nordvænget, 9310 Nordøstvej, 9230 Norgesgade, 9000 Novembervej, 9270 Ny Høstemarkvej 1-22, 9280 Ny Høstemarkvej 23, 25, 9280 Ny Høstemarkvej 24, 26, 9280 Ny Høstemarkvej 30-37, 9280 Ny Kastetvej, 9000 Ny Kærvej, 9240 Ny Kærvej, 9000 Ny Nibevej, 9200 Aalborg Forsyning, Renovation 19


17 14 1 2 6 20 16 81 18 20 1 14 40 6 23 23 73 23 23 73 73 23 23 55 71 57 6 1 20 58 2 8 71 22 44 16 20 9 9 57 58 10 57 57 57 9 64 81 19 64 64 19 73 52 2 50 16 1 22 1 23 44 1 40 19 41 80 21 74 2 1 61 17 17 17 60 60 63 2 O 11 14 17 15 8 8 80 19 57 12 14 6 1 11 14 19 11 45 17 62 17 62 17 11 80 14 80 11 1 66 80 13 16 10 20 Ny Skolevej, 9230 Nybovej, 9000 Nybrogade, 9000 Nygade, 9362 Nygade, 9400 Nygårds Have, 9280 Nygårdsparken, 9260 Nygaardsstrand, 9370 Nygårdsvej, 9260 Nygårdsvej, 9280 Nyhavnsgade, 9000 Nylandsvej, 9000 Nymark, 9370 Nymarksvej, 9400 Nymøllevej 1-11, 9240 Nymøllevej 123-149 (ulige nr.), 9240 Nymøllevej 124, 126, 9240 Nymøllevej 128-140 (lige nr.), 9240 Nymøllevej 13-44, 46, 9240 Nymøllevej 151-167, 9240 Nymøllevej 45, 51, 57-70, 9240 Nymøllevej 50, 52-56, 9240 Nymøllevej 96-122, 9240 Nyrup Mark 10-35, 9240 Nyrup Mark 40, 42, 9240 Nyrupvej, 9240 Nysøparken, 9400 Nytorv, 9000 Nyvej, 9293 Nældevej, 9000 Nøddevej, 9310 Nøddevænget, 9230 Nøragervej, 9240 Nørbæksgade, 9240 Nørengen, 9362 Nørgårdsvej, 9260 Nørgaardsvej, 9280 Nørholm Bygade, 9240 Nørholm Villavej 1-30, 9240 Nørholm Villavej 41-45, 9240 Nørholmsvej 107-236, 9000 Nørholmsvej 15-104, 9000 Nørholmsvej 238-300, 9000 Nørholmsvej 305-313, 9000 Nørholmsvej 343-590, 9240 Nørholmsvej 380, 382, 9240 Nørkæret, 9270 Nørkærsvej, 9370 Nørkærsvej 1-3, 9280 Nørkærsvej 22A-34, 9280 Nørkærsvej 5-15 (ulige nr.), 9280 Nørkærsvej 6-22 (lige nr.), 9280 Nørkærvej, 9240 Nørlangvej, 9430 Nørlund, 9362 Nørre Halne Engvej, 9382 Nørre Tranders Vej, 9000 Nørregade, 9000 Nørregade, 9240 Nørregade, 9370 Nørregårdsvej, 9240 Nørrehave 22-28, 9370 Nørrehave 3-15, 9370 Nørrehedevej, 9370 Nørremarksvej, 9270 Nørreskovvej, 9370 Nørrestrand, 9370 Nørrevadvej 1-3, 9240 Nørrevadvej 4, 5, 9240 Nørrevang, 9362 Nørtoftvej, 9370 Nøvling Kirkevej, 9260 Nøvling Skolevej, 9260 Nøvlingparken, 9260 Nøvlingvej 110-179, 9260 Nøvlingvej 195-226, 9260 Nøvlingvej 250-280, 9230 Nøvlingvej 85-101, 9260 Nåleøjet, 9310 Obels Have, 9000 Oberst Myhres Vej, 9000 Oddesundvej, 9220 Odinsgade, 9000 Offenbachsvej, 9200 Offerlunden, 9230 Oksevej, 9370 Oktobervej, 9270 Oldenborrevej, 9000 Oldfuxvej, 9000 Ole Kjærs Vej, 9000 Ole Lukøje Vej, 9400 Olfert Fischers Gade, 9000 Olivenvej, 9000 Oluf Borchs Vej, 9000 Olymposvej, 9270 Omegavej, 9000 Omfartsvejen, 9310 Opalvej, 9260 Oppelstrup Bygade, 9260 Oppelstrupvej 105-115, 9260 Oppelstrupvej 12, 25-95, 9260 Oppelstrupvej 2-11, 13, 15, 9260 Oramavej, 9000 Orionvej, 9370 Orionvej, 9200 Osbornsvej, 9370 Otiumvej, 9000 Otto Ruds Gade, 9000 Over Bakken, 9280 Over Bækken, 9370 Overblikket, 9000 Overvejen, 9220 Oxholmvej, 9200 P 15 13 3 16 9 14 23 5 81 81 16 12 81 3 20 2 12 63 23 15 21 1 3 1 6 6 10 1 1 12 8 15 17 12 13 16 13 3 15 67 19 23 82 7 7 82 1 16 2 53 3 74 12 7 22 57 49 80 14 7 80 11 13 72 3 13 4 63 62 7 17 17 1 11 82 80 57 15 1 80 9 13 63 2 20 19 14 5 2 1 2 81 40 17 61 12 4 13 1 7 74 1 22 14 51 23 20 1 14 20 21 7 1 81 7 19 6 P.A. Estrups Vej, 9000 P.O. Walløes Vej, 9210 P.V. Jensen Klints Vej, 9310 Pakhusvej, 9260 Paletten, 9200 Pallasvej, 9200 Pallestien, 9240 Pallisdam, 9430 Palsgårdsmark, 9370 Palsgårdsvej, 9370 Paludan Müllers Vej, 9000 Pandoravej, 9210 Pantervej, 9370 Paradisvej, 9310 Parallelvej, 9280 Parallelvej, 9362 Parallelvej, 9210 Parasolhatten, 9260 Parcelvej, 9240 Parkvej, 9000 Parkvej, 9240 Pastor Nielsens Vej , 9370 Peder Andersens Vej, 9310 Peder Barkes Gade, 9000 Peder Larsens Vej, 9400 Peder P. Hedegårds Vej, 9400 Peder Pårs Vej, 9000 Peder Skrams Gade, 9000 Pederstræde, 9000 Per Degns Vej, 9000 Per Skyttes Vej, 9240 Perikumvej, 9000 Perlevej, 9260 Pernillevej, 9000 Peter Bruuns Vej, 9210 Peter Fabers Vej, 9000 Peter Freuchens Vej, 9210 Peter Jensens Vej, 9310 Petersborgvej, 9000 Petershøjvej, 9280 Petravej, 9280 Pilehaven, 9240 Pilekrogen, 9280 Pilekrogen, 9230 Pilevang, 9400 Pilevej, 9280 Pilevej, 9370 Pilevej, 9000 Pilevænget, 9362 Pindbrovej, 9430 Pindskæret, 9310 Pindstrupvej, 9240 Pinjehøj, 9210 Pinsevej, 9230 Pinstrup Høj, 9240 Pirken, 9240 Pitsvej, 9310 Planetvej, 9370 Planetvej, 9200 Plantagevej, 9230 Plantagevej, 9370 Platanvej, 9000 Plateauet, 9000 Pletdalgårdevej, 9240 Plovhusene, 9310 Plutonvej, 9210 Pogevej, 9382 Pollendalen, 9260 Polshøjvej, 9260 Pomonavej, 9230 Pontoppidanstræde, 9220 Ponymarken, 9230 Poppelvej, 9370 Poppelvej, 9000 Porsevej, 9280 Porsevej, 9370 Porshedevej, 9240 Porsvej, 9000 Porthusgade, 9000 Portlandsvej, 9370 Portørvej, 9200 Poseidonvej, 9210 Postgårdsvej, 9260 Poststien, 9362 Postvej, 9280 Postvej, 9270 Poul Buås Vej, 9000 Poul Kærs Vej, 9400 Poul Larsens Vej, 9000 Poul Paghs Gade, 9000 Poul Smeds Vej, 9362 Poulsensvej, 9370 Poulsminde, 9370 Poulstrupvej 135, 9230 Poulstrupvej 20-127, 9230 Poulstrupvej 3-13, 9210 Primulavej, 9380 Prins Paris Alle, 9210 Prinsensgade, 9000 Prinsessegade, 9400 Priorbodervej, 9240 Priorgade, 9000 Priorgade, 9240 Provstejorden, 9000 Præstegårds Mark, 9381 Præstegårdsvej, 9240 Præstegårdsvej, 9293 Præstehaven, 9370 Præstemarken, 9000 Præstevangen, 9280 Præstevangen, 9240 Præstevænge, 9400 Præstevænget, 9370 Pumavej, 9370 Pumpestræde, 9230 Pynten, 9280 Pæonvej, 9400 10 1 7 R 46 14 19 64 20 1 7 21 81 3 11 17 45 1 17 20 69 66 13 67 20 11 10 81 16 58 58 9 56 82 15 20 17 63 12 7 17 15 13 45 43 3 8 5 17 18 19 23 59 15 81 13 5 16 70 1 23 6 20 2 18 64 64 18 6 9 11 1 7 21 3 4 21 82 6 1 40 20 8 15 44 17 3 1 15 5 8 21 3 52 8 13 56 10 1 14 1 13 82 80 18 17 11 45 17 60 64 5 4 72 81 81 6 Pærevangen, 9000 På Sporet, 9000 Påskevej, 9230 Rabensvej, 9362 Rafns Alle, 9000 Randbyvej 1-32, 34, 9280 Randbyvej 33-38, 9280 Ranksvej, 9293 Rantzausgade, 9000 Ranunkelvej, 9230 Ranunkelvej, 9240 Rasmus Jensensvej, 9370 Ravndalen, 9310 Ravnhøj, 9000 Ravnkildevej, 9220 Ravnskovvej, 9310 Reberbansgade, 9000 Rebildparken, 9220 Refsnæsvej 1, 2-8 (lige nr.), 9293 Refsnæsvej 3, 5, 9, 10-30, 9293 Regelvej, 9293 Regnar Juels Vej, 9210 Remisevej 15, 17, 9280 Remisevej 1-9, 19-28, 9280 Renal Baches Vej, 9000 Rensdyrvej, 9200 Rensdyrvej, 9370 Resenvej, 9220 Restrup Engvej, 9000 Restrup Kærvej 45-90, 9240 Restrup Kærvej 6-38, 9240 Restrup Skovvej, 9240 Revlevej, 9280 Revlingbakken, 9000 Ribesvej, 9280 Ribevej, 9220 Ridderhatten, 9260 Ridefogedvej, 9000 Ridemandsmøllevej, 9230 Ridevænget, 9230 Riishøjsvej 1-110, 9000 Riishøjsvej 115, 120, 9000 Rimmerne, 9310 Rimmervej, 9370 Ringdrosselvej, 9310 Ringduevej, 9230 Ringholmsvej, 9400 Ringkøbingvej, 9220 Risbjergvej, 9260 Risdal, 9260 Risgårdsparken, 9240 Rismarken, 9530 Ritavej, 9000 Ritavej, 9370 Roald Amundsens Vej, 9210 Robert Svendsens Vej, 9430 Roden, 9260 Rodstrupvej, 9240 Roldgade, 9000 Rolighedsvej, 9240 Rolighedsvej, 9400 Rolighedsvej, 9293 Rolighedsvej, 9310 Romdrup Bakke, 9270 Romdrupholmsvej, 9270 Romdrupvej 126-159, 9270 Romdrupvej 2-125, 9270 Rosenfeldtparken, 9400 Rosengården, 9200 Rosenlunden, 9000 Rosenlundsgade, 9000 Rosenlundsvej, 9230 Rosenparken, 9240 Rosenskrænten, 9310 Rosenvej, 9380 Rosenvej, 9240 Rosenvænget, 9280 Rosenvænget, 9400 Rosenvænget 2-12, 9370 Rosenvænget 30, 9370 Rosevej, 9293 Rossinisvej, 9200 Rostrupsvej, 9000 Rottrupvej, 9370 Rubinvej, 9260 Rud. Petersens Vej, 9310 Rughaven, 9370 Rughaven, 9000 Rugmarken, 9430 Rugskellet, 9240 Rugvangen, 9240 Rugvangen, 9310 Rullebanen, 9430 Runddyssen, 9230 Rundvejen, 9000 Runesvinget 25, 115-117, 9230 Rungsvej, 9200 Ryes Passage, 9000 Ryesgade, 9000 Rylegyde , 9370 Rylevej, 9000 Rylevej, 9280 Rylevej, 9370 Rypevej, 9270 Rytterbakken, 9230 Ryttervænget, 9000 Rærupvej, 9310 Rævedalsvej 3, 9230 Rævedalsvej 6-100, 9230 Rødageren, 9280 Rødbrovej, 9400 Rødbøgevej, 9382 Rødemøllevej, 9240 Rødgranvej, 9370 Rødgræsvej, 9370 Rødhættevej, 9400 Vejfortegnelse til indsamling af papir/pap og småt brændbart


81 5 6 81 5 12 6 3 6 14 2 16 16 3 6 18 10 82 2 64 1 44 2 19 42 16 12 12 81 11 19 19 56 59 S 16 16 57 2 22 2 6 20 58 10 71 54 8 6 1 1 1 1 7 11 14 80 80 64 72 14 14 14 23 8 13 71 74 17 64 2 12 7 19 8 3 15 17 20 69 12 3 4 81 73 23 16 48 4 14 2 7 7 82 82 8 9 71 21 70 21 82 6 3 55 53 10 58 49 82 54 14 69 42 42 1 8 Rødkløvervej, 9370 Rødkløvervej, 9430 Rødkælkevej, 9400 Rødkælkvej, 9370 Rødslet, 9430 Rødtjørnevej, 9210 Røgildsvej, 9400 Røllikevej, 9310 Rømers Have, 9400 Rømersvej, 9000 Rømøgade, 9000 Rønbjergkrogen, 9220 Rønbjergvej, 9220 Rønhøj, 9310 Rønne Alle, 9400 Rønnekrogen, 9260 Rønnevej, 9000 Rønnevej, 9280 Rønnevej, 9310 Rørdalsvej, 9220 Rørholtvej 2, 9370 Rørholtvej 8-80, 9370 Rørsangervej, 9310 Rørvigsvej, 9270 Råbhuivej, 9362 Råbjergvej, 9220 Rådhusparken, 9000 Rådsherrevej, 9000 Rådyrvej, 9370 Råensvej, 9000 Rågelejevej, 9270 Rågevej, 9280 Råhøj, 9240 Råkildevej, 9230 Sagavej, 9260 Sahlvej, 9220 Saltboden, 9240 Saltholmsgade, 9000 Saltsydervænget, 9240 Samsøgade, 9000 Sandagervej, 9400 Sandgravsvej, 9280 Sandtuevej 10, 30, 9200 Sandtuevej 3-85 (ulige nr.), 9200 Sandvej, 9240 Sandvej, 9400 Sangdrosselvej, 9230 Sanglærkevej, 9400 Sankelmarksgade, 9000 Sankt Hans Gade, 9000 Sankt Jørgens Gade, 9000 Sankt Mortens Gade, 9000 Sankt Peders Gade, 9400 Sannasvej, 9000 Saturnvej, 9200 Saturnvej, 9370 Savannen, 9370 Savannevej, 9270 Savhøjvej, 9240 Saxogade, 9000 Scheelsmindevej, 9200 Schleppegrellsgade, 9000 Schmidtsvej, 9240 Schubertsvej, 9200 Scoresbysundvej, 9210 Sebbersundvej 1, 9240 Sebbersundvej 2-19, 9240 Seiferts Alle, 9260 Sejlflodvej, 9270 Sejrøgade, 9000 Selenevej, 9210 Selsøparken, 9400 Septembervej, 9270 Sifhøj, 9230 Sigensvej, 9310 Signalvej, 9000 Sigrid Undsets Vej, 9220 Sigsgaardvej 1-18, 24, 9293 Sigsgaardvej 21-43, 9293 Sigten, 9210 Sigurd Ersteds Vej, 9310 Sigurd Hoels Vej, 9381 Sikavej, 9370 Simestedgårdvej 10-21, 9240 Simestedgårdvej 1-9, 9240 Sindalvej, 9220 Sindholtvej 25-55, 9381 Sindholtvej 3-10, 9381 Siriusvej, 9200 Sjællandsgade, 9000 Sjællandsgården, 9230 Sjællandsvej, 9230 Skadevej, 9280 Skagensgrund, 9280 Skakvejen, 9240 Skalborg Banevej, 9200 Skalhuse, 9240 Skalhøje, 9240 Skalledamsgårdvej, 9240 Skalvej, 9240 Skansegårdsvej, 9280 Skansevej, 9400 Skarrisvej, 9310 Skavnshøj, 9240 Skeelslund Skovvej, 9440 Skelagervej, 9000 Skelbækvej, 9000 Skeldalsvej, 9310 Skelhuse, 9280 Skelvej, 9400 Skibstedsvej, 9000 Skibstedvej 1-10, 9293 Skindbjergvej 17-28, 9310 Skindbjergvej 3, 10, 9362 Skipper Clements Gade, 9000 Skipper Clements Vej 1, 9230 56 3 23 1 16 2 42 42 18 11 2 15 12 68 1 19 21 19 1 5 2 19 63 22 11 20 22 9 21 11 14 21 20 81 10 60 82 23 4 74 15 2 46 81 20 3 12 50 11 67 40 1 80 40 3 4 81 81 3 64 81 3 11 6 68 80 41 3 11 21 19 2 5 2 6 16 61 22 23 1 61 20 43 14 14 8 54 18 1 20 5 81 9 63 10 81 46 2 50 6 16 3 20 3 19 5 8 3 4 7 20 11 20 9 6 18 81 18 Skipper Clements Vej 25-83, 9230 Skippersmindevej, 9310 Skipperstræde, 9240 Skippervej, 9370 Skiverenvej, 9220 Skivervej 1-5, 9362 Skivervej 17-84, 9362 Skivervej 87-118, 9310 Skodsborgvej, 9270 Skolebakken, 9000 Skolegade, 9362 Skolegade, 9000 Skolemestervej, 9000 Skolestien, 9280 Skolestien, 9370 Skolestien, 9270 Skolevej, 9240 Skolevej, 9280 Skolevej, 9370 Skolevej, 9400 Skolevænget, 9362 Skomagerbakken 3-34, 9260 Skomagerbakken 45-82, 9260 Skomagergade, 9240 Skomagergyden, 9000 Skomagerstien, 9280 Skomagertorvet, 9240 Skorstensfejervej, 9230 Skovbakken, 9240 Skovbakkevej, 9000 Skovbrynet, 9000 Skovbrynet, 9240 Skovbrynet, 9293 Skovbrynet, 9370 Skovbærvej, 9000 Skovdalsvej, 9230 Skovduevej, 9280 Skovfogedvej, 9240 Skovgræsvej, 9310 Skovgårds Vej, 9240 Skovgårdsvej, 9000 Skovhusvej 1, 9310 Skovhusvej 6-55, 9310 Skovkanten, 9370 Skovkrogen, 9293 Skovlund, 9310 Skovlykke, 9210 Skovmarkvej, 9382 Skovparken, 9000 Skovridervej, 9280 Skovsgårdsvej 21-141, 9370 Skovsgårdsvej 4-7, 9370 Skovsgårdsvej 54, 9370 Skovshoved, 9370 Skovskadevej, 9310 Skovskellet, 9310 Skovsneppevej, 9370 Skovstien, 9370 Skovstjernevej, 9310 Skovstrupvej, 9260 Skovsvinget, 9370 Skovsyrevej, 9310 Skovtoften, 9000 Skovvej, 9400 Skovvej, 9280 Skovvej, 9370 Skroldvej, 9362 Skrædderstræde, 9310 Skrædergyden, 9000 Skrænten, 9240 Skrænten, 9280 Skrænten, 9310 Skrænten, 9400 Skrågade, 9310 Skrågade, 9400 Skråningen, 9220 Skråvej, 9230 Skråvej, 9240 Skt Nicolaisvej, 9240 Skudehavnsvej, 9000 Skudshalevej, 9230 Skuen, 9280 Skurvemosen, 9370 Skydebanevej, 9000 Skytten, 9000 Skøjtevej, 9230 Slagtoften, 9400 Sletten, 9270 Slotsgade, 9000 Slotsvej, 9280 Slugten, 9380 Slyngelen, 9370 Sløjfen, 9200 Slørhatten, 9260 Slåenvej, 9000 Slåenvej, 9370 Smalby, 9310 Smallegade, 9310 Smalskiftevej, 9382 Smedegade, 9400 Smedegårdsvej, 9220 Smedepladsen, 9310 Smedestien, 9280 Smedevej, 9310 Smedevænget, 9280 Smedien, 9400 Smetanasvej, 9200 Smørblomstvej, 9310 Småengevej, 9381 Snebærvej, 9230 Snebærvej, 9280 Snedkergyden, 9000 Snedkerstien, 9280 Snedronningens Vej, 9230 Snehvidevej, 9400 Snekkerstenvej, 9270 Sneppevej, 9370 Sneppevej, 9270 15 81 5 70 74 18 11 10 15 1 13 13 22 12 8 11 10 22 12 12 17 14 1 22 22 7 21 4 7 82 82 13 19 13 1 20 3 1 6 16 81 15 1 11 19 18 80 19 14 74 6 14 18 18 14 11 7 23 73 17 2 81 6 23 22 22 23 73 23 73 22 1 55 20 65 5 3 18 20 48 9 19 2 6 73 73 23 73 23 14 1 15 20 4 21 20 16 1 8 1 3 50 14 60 23 22 4 48 16 6 17 14 18 49 40 4 4 11 Snerlevej, 9000 Snerlevej, 9370 Sneumvej, 9430 Snorupgårdsvej, 9240 Snorupvej, 9240 Sofieholm, 9270 Sofiehøj, 9000 Sofiendalsvej, 9200 Sofievej, 9000 Sogneparken, 9370 Sohngårdsholmsvej 100-111, 9210 Sohngårdsholmsvej 1-55, 9000 Solbakken, 9240 Solbakken, 9210 Solbakkevej, 9230 Solbyen, 9000 Solbærvej, 9000 Solhøj, 9240 Solhøjsvej 1-56, 9210 Solhøjsvej 56A-90, 9210 Solitudevej, 9230 Solkrogen, 9000 Solparken, 9370 Solpletten, 9240 Solsiden, 9240 Solsiden, 9400 Solsikkevej, 9240 Solsikkevej, 9380 Solskrænten, 9230 Solsortevej, 9280 Solsortevej, 9280 Solsortvej, 9000 Solvang, 9280 Solvangen, 9210 Solvangsvej, 9000 Solvej, 9293 Solvænge, 9310 Solvænget, 9370 Soløjevej, 9400 Sommervej, 9220 Sommervej, 9370 Sonjavej, 9000 Sophie Hedvigsvej, 9370 Sorthøj, 9000 Sortspættevej, 9270 Spartavej, 9270 Spartavej, 9370 Spergelvej, 9270 Spicavej, 9200 Spidsbyvej, 9240 Spiesgade, 9400 Spinderensvej, 9000 Spiren, 9260 Splinten, 9260 Spolen, 9000 Sportsvej, 9000 Sportvænget, 9230 Springbakgårdsvej 1-4, 9240 Springbakgårdsvej 8-12, 9240 Springbakken, 9230 Springvandspladsen, 9310 Spurvevej, 9370 Spurvevej, 9400 Spættevej, 9240 St. Algade, 9240 St. Tranegade, 9240 St.Ajstrupvej 1-11, 13, 15, 9240 St.Ajstrupvej 12, 14, 16-28, 9240 St.Ajstrupvej 30-36, 38-55, 57-59, 9240 St.Ajstrupvej 37, 56, 60-72, 9240 Stadionhaven, 9240 Stadionvej, 9370 Stadionvej, 9240 Stadionvej 1-25, 27, 9280 Stadionvej 26, 28-34, 9280 Stakladen, 9380 Staldmie, 9310 Stammen, 9260 Stampen, 9280 Staprisvej, 9381 Stationsmestervej, 9200 Stationsvej, 9280 Stationsvej, 9362 Stationsvej, 9400 Staunhedevej, 9240 Staunvej 1, 3-12, 17, 19, 21, 9240 Staunvej 2, 16, 18, 20, 22-63, 9240 Staunvej 65-73, 9240 Staunvej 74-99, 9240 Steen Billes Gade, 9000 Steen Blichers Gade, 9000 Steenstrupsvej, 9000 Steffensvej, 9280 Stegenborgparken, 9381 Steinsvej, 9240 Stejlgabet, 9280 Stenbjergvej, 9220 Stendahlsvej, 9370 Stendyssen, 9230 Stengade, 9000 Stenhøjvej, 9310 Stenisengevej, 9382 Stenosvej, 9000 Stenstuevej, 9230 Stentevej, 9240 Stenvej, 9240 Stidsholtvej 3, 9381 Stidsholtvej 30-40A, 9382 Stien, 9220 Stigsborgvej, 9400 Stillekrogen, 9230 Stjernevej, 9200 Stoholm, 9270 Stokbrohedevej, 9310 Stokbrovej, 9370 Stokbrovej, 9381 Stokrosevej, 9380 Stolpedalsparken, 9000 Aalborg Forsyning, Renovation 21


11 3 49 2 19 5 16 81 64 22 1 6 81 22 82 81 18 80 1 1 1 40 80 8 47 4 6 16 2 20 22 11 5 18 3 8 6 2 18 82 81 19 59 17 59 1 4 51 49 4 51 51 51 4 4 6 7 5 61 5 12 2 6 11 3 9 81 9 69 6 11 80 1 7 7 56 8 56 8 8 56 56 2 64 80 9 1 22 80 5 22 13 6 20 3 1 47 47 63 10 80 54 1 6 49 49 48 4 15 1 1 45 14 81 16 17 63 13 22 Stolpedalsvej, 9000 Store Tingbakke, 9310 Storemosevej, 9310 Stormgade, 9000 Storvordevej, 9270 Strand Alle, 9400 Strandbyvej, 9220 Strandengen, 9370 Stranderholmsvej, 9270 Strandgade, 9240 Strandgade, 9370 Strandgade, 9400 Strandgården, 9370 Strandgården, 9240 Strandskadevej, 9280 Strandskadevej, 9370 Strandskadevej, 9270 Strandstien, 9370 Strandvejen, 9000 Strandvejen 146-161, 9370 Strandvejen 2-12, 9370 Strandvejen 74, 169-206, 9370 Strandvænget, 9370 Straussvej, 9200 Stribenvej, 9310 Strindbergparken, 9381 Strubjerg, 9400 Struervej, 9220 Strynøgade, 9000 Strømmen, 9280 Strøms Vænge, 9240 Strøybergsvej, 9000 Stråtaget, 9380 Stubben, 9260 Stubmarken, 9310 Stubmøllevej, 9230 Studievej, 9400 Stuhrs Brygge, 9000 Stærevej, 9270 Stærevej, 9280 Stærevej, 9370 Stærhøj, 9260 Støvring Hedevej, 9530 Støvringvej 1-4, 9530 Støvringvej 30-70, 9530 Suensonsgade, 9000 Sulsted Engvej 2-18, 9381 Sulsted Engvej 25, 27, 9381 Sulsted Kirkevej, 9381 Sulsted Kærvej, 9381 Sulsted Landevej 10-39, 9380 Sulsted Landevej 128-158, 9381 Sulsted Landevej 45-64, 96, 110, 9381 Sulsted Landevej 67-90, 97, 125, 9381 Sulstedparken, 9381 Sundby Brygge, 9400 Sundsholmen, 9400 Sundvej, 9400 Svalebakkevej, 9230 Svalegangen, 9380 Svalegårdsvej, 9000 Svalevej, 9310 Svalevej, 9400 Svanehøj, 9000 Svanelundsvej, 9310 Svanereden, 9230 Svanevej, 9370 Svanevej, 9230 Svanholmsmindevej, 9293 Svanholmvej, 9400 Svend Engelunds Vej, 9000 Svend Møllersvej, 9370 Svendsgade, 9000 Svenstrup Bane Alle, 9230 Svenstrup Banevej 3, 4, 9230 Svenstrup Banevej 7-41, 9230 Svenstrup Skolevej, 9230 Svenstrupholm, 9230 Svenstruphøj, 9230 Svenstrupvej 2-11, 9200 Svenstrupvej 35, 39, 40, 9200 Svenstrupvej 45, 50, 9230 Sverigesgade, 9000 Svinetruget, 9270 Svingelen, 9370 Svinget, 9200 Svinget, 9370 Sydemestergade, 9240 Sydvestvej, 9370 Sydvestvej, 9400 Sygehusvej, 9240 Synergivej, 9000 Syrenbakken, 9400 Syrenvej, 9293 Syrenvej, 9310 Syrenvej, 9370 Sæbyvej, 9310 Sæbyvej, 9320 Sæderupvej, 9260 Sælsager, 9200 Søgårdsvej, 9370 Søgårdsvej, 9400 Søhesten, 9370 Søholmvej, 9400 Søhusevej, 9310 Søhusevej, 9380 Sølgårdvej, 9381 Sølvpoppelvej, 9382 Sølystvej, 9220 Sølystvej, 9370 Sømærket, 9370 Sømærkevej, 9310 Sønder Alle, 9000 Sønder Havsig, 9370 Sønder Tranders Bygade, 9260 Sønder Tranders Parken, 9260 Sønder Tranders Vej 110-147, 9260 Sønder Tranders Vej 1-28, 39-54, 9210 17 63 13 63 22 1 55 1 22 1 81 19 54 8 55 64 44 5 19 23 1 41 41 1 41 11 2 4 15 65 20 7 11 22 68 20 1 5 54 1 T 15 5 5 49 2 19 22 1 44 23 67 2 20 2 54 2 42 6 8 49 8 13 82 81 4 13 13 13 13 53 5 9 22 1 16 9 80 8 9 66 20 12 15 6 11 11 13 6 10 20 9 3 1 19 66 81 17 5 3 6 18 12 7 1 5 3 3 49 49 9 8 81 82 11 6 4 Sønder Tranders Vej 150-184, 9260 Sønder Tranders Vej 36, 38, 60, 9210 Sønder Tranders Vej 67-71, 9210 Sønder Tranders Vej 75-100, 9210 Sønderbakken, 9240 Sønderbro, 9000 Sønderbyvej, 9240 Søndergade, 9000 Søndergade, 9240 Søndergade 2-26, 9370 Søndergade 27-119, 9370 Søndergård, 9280 Søndergårdsvej, 9400 Sønderholm Hedevej 2, 9240 Sønderholm Hedevej 9-71, 9240 Sønderkæret, 9270 Sønderlundsvej, 9370 Søndermarken, 9430 Søndermarken, 9280 Sønderport, 9240 Sønderskovvej 1-44, 9370 Sønderskovvej 161-163, 167-169, 9362 Sønderskovvej 171-263, 9362 Sønderskovvej 266-276, 9362 Sønderskovvej 43-158, 166, 170, 9370 Søndertoft, 9000 Søndervang, 9362 Søndervang, 9382 Søndervangsvej, 9000 Søndre Bygade 26, 9280 Søndre Bygade 4-24, 9280 Søndre Kongevej, 9400 Søndre Skovvej, 9000 Søndre Strandgade, 9240 Søren Juuls Vej 10, 9280 Søren Juuls Vej 1-8, 9280 Søsportsvej, 9000 Søvangen, 9400 Søvej, 9400 Søvænget, 9370 Tagensvej, 9000 Tagskægget, 9380 Taksvej, 9430 Tandal, 9380 Tankedraget, 9000 Tavervej, 9270 Teglageren, 9240 Teglgårdsvej 1-11, 9370 Teglgårdsvej 14-56, 9370 Teglvej, 9240 Teglvej, 9280 Teglvænget, 9000 Teglvænget, 9280 Teglværks Alle, 9000 Teglværksvej, 9400 Teglværksvej 1-48, 9362 Teglværksvej 51, 53, 9362 Teisensvej, 9400 Telemannsvænget, 9200 Tengedal, 9380 Tennisvej, 9230 Ternevej, 9000 Ternevej, 9280 Ternevej, 9370 Terosevej, 9380 Th. Sauers Vej, 9000 Th. Staunings Vej, 9210 Th.V. Gardes Vej, 9210 Thetersvej, 9210 Thisted Landevej, 9430 Thistedvej, 9400 Thit Jensens Vej, 9200 Thit Jensens Vej, 9240 Thomas Boss Gade, 9000 Thomas Kingos Vej, 9000 Thomas Olesen Løkkens Vej, 9200 Thomas Winthers Vej, 9370 Thomsens Alle, 9230 Thorndahlsvej, 9200 Thorsbrovej 10A, 12-19, 9280 Thorsbrovej 1-10A, 11, 9280 Thorsens Alle, 9000 Thorsgade, 9000 Thorvald Jensens Vej, 9400 Thorvaldsensvej, 9000 Thulebakken, 9000 Thulevej, 9210 Thuresensvej, 9400 Thyboevej, 9000 Thyge Hvass Vej, 9293 Thøger Larsens Vej, 9200 Tidselbakken, 9310 Tiendeladen, 9000 Tiendemarken 14A, 16, 18, 9280 Tiendemarken 2-14, 15, 17, 9280 Tigervej, 9370 Tinbergens Alle, 9260 Tines Vej, 9380 Tinghaven, 9310 Tinghusgade, 9400 Tinghøjvej, 9260 Tinglykke, 9210 Tingstedet, 9230 Tingvej, 9370 Tingvej 1-19, 9380 Tingvej 129-147, 149, 151, 9310 Tingvej 148, 160, 9310 Tingvej 22-65, 9380 Tingvej 91-112, 9310 Tinsoldaten, 9230 Tjelevej, 9240 Tjørnevej, 9370 Tjørnevej, 9280 Tjørnevej, 9000 Tjørnevænget, 9400 Toftegårdsparken, 9381 23 4 19 4 7 1 10 22 20 2 6 19 19 65 19 1 1 1 16 21 9 12 18 14 17 19 63 80 81 80 80 80 80 6 17 17 8 15 52 66 6 1 22 1 6 55 55 55 9 7 16 15 7 81 2 82 3 81 16 17 19 80 61 69 8 13 4 7 55 8 1 62 19 72 54 12 1 1 3 17 2 3 4 46 18 1 8 23 14 8 50 48 48 4 50 4 80 81 10 22 11 82 8 2 71 U 3 3 47 6 19 81 2 5 17 15 5 Toftegårdsvej, 9240 Toftegårdsvej, 9381 Toftehaven, 9280 Toftelodden, 9381 Toftemarksvej, 9230 Toften, 9370 Toften, 9000 Toften, 9240 Toften, 9280 Toftevej, 9310 Toftevej, 9400 Tofthøjparken, 9280 Tofthøjvej, 9280 Toftkærvej, 9280 Tokevej, 9260 Toldbodgade, 9000 Toldbodvej, 9370 Toldstrupsgade, 9000 Tolnevej, 9220 Tommelise, 9240 Tommelisevej, 9230 Tophøj, 9210 Toppen, 9260 Tordenskjoldsgade, 9000 Torderupvej 52-62, 9260 Torderupvej 6, 9260 Torderupvej 6-44, 9260 Torndalstrand, 9370 Torndalsvej, 9370 Torndrupsalle, 9370 Torndrupskovvej, 9370 Torndrupstrand, 9370 Torndruptværvej, 9370 Tornerosevej, 9400 Tornhøjparken, 9220 Tornhøjvej, 9220 Tornsangervej, 9230 Tornstedsgade, 9000 Torpet Kærvej, 9430 Torsvej, 9280 Torvegade, 9400 Torvegade, 9370 Torvet, 9240 Torvet, 9370 Torvet, 9400 Tostrup Brovej, 9240 Tostrupvej 100-110, 9230 Tostrupvej 120-230, 9240 Tostrupvej 240-246, 9240 Tostrupvej 5A-78, 9230 Tove Ditlevsens Vej, 9000 Tovesvej, 9000 Tranebærvej, 9230 Tranebærvej, 9370 Tranekær, 9310 Tranevej, 9280 Tranevej, 9310 Tranevej, 9370 Tranumparken, 9220 Traverbakken, 9230 Trekanten, 9270 Trekanten, 9370 Treskelshøj, 9260 Treskelvej, 9293 Triatlonvej, 9230 Tritonvej, 9210 Troldelunden, 9381 Troldhasselvej, 9230 Troldkirkevej, 9240 Troldkærvej, 9240 Trækbanen, 9000 Trælbjergvej 40-77, 9260 Trælbjergvej 7-9, 9260 Trælborgvadvej, 9240 Trænvej, 9400 Tuevej, 9210 Tujaparken, 9370 Tujavej, 9370 Tulipanvej, 9310 Turkisvej, 9260 Turøgade, 9000 Tusborgvej, 9310 Tvedens Alle, 9381 Tvedenvej, 9310 Tværgade, 9270 Tværgade, 9370 Tværvej, 9230 Tværvej, 9240 Tyge Brahes Vej, 9000 Tylervej, 9240 Tylstrup Hedevej, 9382 Tylstrup Landevej, 9382 Tylstrup Nørrehede, 9382 Tylstrupparken, 9382 Tylstrupvej 1, 4, 85, 9382 Tylstrupvej 8-80, 9382 Tyrensvej, 9370 Tyttebærvej, 9370 Tyttebærvej, 9000 Tyvedalsgade, 9240 Tømrergyden, 9000 Tøtmosen, 9280 Tårnfalkevej, 9230 Tårnvej, 9310 Tårupvej, 9240 Udsigten, 9310 Uggerhalnevej 5-43, 9310 Uggerhalnevej 55-80, 9310 Uglebakken, 9400 Uglevej, 9280 Uglevej, 9370 Uglevænget, 9310 Uldalsvej, 9400 Ulfborgvej, 9220 Ullavej, 9000 Ulrik Birchs Vej, 9430 Vejfortegnelse til indsamling af papir/pap og småt brændbart


13 44 1 1 40 43 4 4 81 21 13 10 6 13 13 1 8 6 V 52 52 5 52 81 13 15 1 20 14 21 4 82 3 23 23 80 47 19 2 11 5 51 20 6 2 5 1 3 16 2 18 9 1 16 7 14 4 12 16 14 15 16 15 53 16 9 17 1 4 2 14 20 80 5 9 16 80 14 49 49 4 20 11 5 53 42 2 5 23 72 65 73 11 1 6 49 22 20 6 1 43 4 50 4 20 69 45 14 1 19 40 11 19 7 2 68 81 Ulshøjsvej, 9210 Ulsted Kærvej, 9370 Ulstedparken, 9370 Ulstedvej 1-12, 9370 Ulstedvej 31-54, 9370 Ulstedvej 55-100, 9370 Ultvedparken, 9382 Ultvedvej, 9382 Ulvevej, 9370 Umanakvej, 9240 Umanakvej, 9210 Under Lien, 9000 Under Lindene, 9400 Uranosvej, 9210 Urbakken, 9210 Urbansgade, 9000 Urfuglevej, 9230 Uttrupvej, 9400 Vadskærvej, 9400 Vadskærvej, 9430 Vadum Kirkevej 1-15, 9430 Vadum Kirkevej 18-105, 9430 Vagtelvej, 9370 Vagtelvej, 9000 Valdemar Poulsens Vej, 9000 Valdemarsgade, 9000 Valdemarsgade, 9293 Valmuemarken, 9000 Valmuevangen, 9240 Valmuevej, 9380 Valmuevej, 9280 Valnøddevej, 9310 Valstedgårdvej, 9240 Valstedvej, 9240 Vandet Vest, 9370 Vandstedvej, 9310 Vandværksvej, 9280 Vandværksvej, 9362 Vandværksvej, 9000 Vang Mark 2-48, 9380 Vang Mark 60-81, 9380 Vangen, 9280 Vangen, 9400 Vangs Alle, 9000 Ved Banen, 9400 Ved Bækken, 9370 Ved Bøgen, 9310 Ved Dammen, 9220 Ved Jernbanen, 9310 Ved Kroen, 9260 Ved Lågen, 9240 Ved Stranden, 9000 Ved Trekanten, 9220 Ved Vester Mølle, 9230 Ved Viadukten, 9000 Vedbendvej, 9380 Vedbæk, 9210 Vedstedvej, 9220 Vegavej, 9200 Vejgård Bymidte, 9000 Vejgård Kirkevej, 9000 Vejgård Møllevej, 9000 Vejlen, 9430 Vejrholm, 9220 Vejrmøllen, 9230 Vembvej, 9220 Vendelbogade, 9000 Vendelparken, 9381 Vendsysselsgade, 9000 Venusvej, 9200 Venusvej, 9293 Venusvej, 9370 Venøvej, 9400 Verdisvej, 9200 Vermundsvej, 9000 Vestavej, 9370 Vestavej, 9200 Vestbjerg Kærvej, 9380 Vestbjerg Skovvej, 9380 Vestbjerggårdvej, 9380 Vester Fjordvej, 9280 Vester Fælledvej, 9000 Vester Halne Vej 1-56, 9430 Vester Halne Vej 62-114, 9430 Vester Hedensvej 15-35, 9362 Vester Hedensvej 2-13, 9362 Vester Strandvej, 9400 Vester Søvej 1, 6-14, 9240 Vester Søvej 2, 9240 Vester Vase, 9280 Vester Viderupkær, 9240 Vester Vænge Alle, 9000 Vesterbro , 9000 Vesterbrogade, 9400 Vesterbæk, 9310 Vestergade, 9240 Vestergade, 9280 Vestergade, 9400 Vestergade 1-56, 59-88, 9370 Vestergade 57, 9370 Vestergårdsgade 1, 2, 9382 Vestergårdsgade 15-17, 9382 Vestergårdsvej, 9381 Vestergaardsvej, 9293 Vesterkærvej, 9293 Vesterladenvej, 9310 Vesterled, 9000 Vesterled, 9370 Vestermarken, 9280 Vestermarken, 9370 Vestermarksvej, 9000 Vestermarksvej, 9280 Vestermøllevej, 9230 Vesterparken, 9362 Vesterskov, 9280 Vesterstrand, 9370 6 2 22 45 8 1 80 1 11 14 1 1 80 3 47 5 80 80 13 82 2 23 73 73 20 65 20 10 82 6 7 67 50 21 17 16 20 5 12 6 1 19 14 21 18 20 1 21 82 6 49 5 10 2 12 12 12 12 61 12 61 12 8 13 9 3 3 3 47 54 54 5 55 22 17 59 17 59 59 60 7 55 13 1 11 51 22 14 14 53 73 19 62 63 19 19 19 64 63 19 63 19 73 23 73 59 W 8 8 16 20 10 22 11 3 1 17 Vestervang, 9400 Vestervang, 9362 Vestervangen, 9240 Vestervangsvej, 9310 Vestervej 1-38, 9240 Vesterå, 9000 Vestmarksvej, 9370 Vestpieren, 9370 Vestre Alle, 9000 Vestre Fjordvej, 9000 Vestre Havnepromenade, 9000 Vestre Kanalgade, 9000 Vestvej, 9370 Vestvej 2-64, 9310 Vestvej 49, 55, 61, 71-95, 9310 Viaduktvej, 9400 Vibelunden, 9370 Vibevangen, 9370 Vibevej, 9000 Vibevej, 9280 Vibevej, 9310 Viderupgårdsvej 1, 2, 4, 6, 9240 Viderupgårdsvej 3, 10-21, 9240 Viderupkærvej, 9240 Vigen 1-37, 9280 Vigen 38, 40, 49, 9280 Vigen 39, 41-45, 9280 Viggo Barfoeds Vej, 9200 Vikingbanke, 9280 Vikingevej, 9400 Viktoriagade, 9400 Vildmosevej, 9293 Vildmosevej, 9382 Villavej, 9240 Vilsundvej, 9220 Vinderupvej, 9220 Vindevej, 9293 Vindfløjen, 9380 Vingen, 9210 Vingevej, 9400 Vingårdsgade, 9000 Vingaardsvej, 9280 Vinkel Alle, 9000 Vinkelvej, 9240 Vinkelvej, 9260 Vinkelvej, 9293 Vinkelvej, 9370 Violvej, 9240 Violvej, 9280 Violvej, 9400 Viren, 9310 Virkelyst, 9400 Visborggårdvej, 9200 Visionsvej, 9000 Vissebakkegård, 9210 Vissebo, 9210 Vissehøj, 9210 Vissevej 21, 23, 25-39, 41-59, 9210 Vissevej 175, 180, 9260 Vissevej 2-20, 22, 24, 9210 Vissevej 40, 65, 85, 142, 9210 Vissevej 95-145, 9210 Vistivej, 9240 Vitus Berings Vej, 9210 Vivaldisvej, 9200 Vodskov Byvej, 9310 Vodskov Kirkevej, 9310 Vodskovvej 10-86, 9310 Vodskovvej 97-187, 9310 Voerbjerg Kærvej, 9400 Voerbjergvej 100-118, 9400 Voerbjergvej 2-24, 9400 Vokslevvej, 9240 Voldborggade, 9240 Volsted Bygade, 9530 Volsted Skolevej 31-110, 9530 Volsted Skolevej 4-13, 9530 Volstedvej 141, 9230 Volstedvej 170, 9530 Volstedvej 40-100, 9230 Volstrupvej 1-34, 9230 Volstrupvej 35-41, 9230 Vonsyldsgade, 9000 Vor Frue Stræde, 9000 Vossvej, 9000 Vrå Mark, 9382 Værgeløsgade, 9240 Væverens Sidevej, 9000 Væverensvej, 9000 Vævergårdvej, 9430 Vår Skovvej, 9240 Vaarst Banevej, 9260 Vaarst Engvej, 9260 Vaarst Kærvej, 9260 Vaarst Skolevej, 9260 Vaarst Smedevej, 9260 Vaarstvej 101-122, 9260 Vaarstvej 10-96, 9260 Vaarstvej 130-160, 178, 180, 9260 Vaarstvej 171, 179, 181-247, 9260 Vaarstvej 260-295, 9260 Vaarstvej 297-339, 9260 Vårvej 16, 18, 20, 9240 Vårvej 2-15, 17, 21, 23, 9240 Vårvej 24-51, 9240 Våsevej, 9230 Wagnersvej, 9200 Webersvej, 9200 Wesselsvej, 9220 Westend, 9293 Weysesvej, 9200 Wibroes Vej, 9240 Wibroesvej, 9000 Wild Westvej, 9310 Willemoesgade, 9000 Willy Brandts Vej 24, 9220 80 Z 81 18 7 7 Æ 7 5 10 7 59 59 2 Ø 72 17 18 8 81 74 73 15 49 49 46 52 46 46 3 3 7 15 64 64 65 20 3 15 2 6 49 20 1 7 1 70 20 2 42 59 23 66 21 21 1 19 6 8 1 57 80 2 21 16 9 1 2 15 5 2 1 Å 9 12 1 65 20 1 1 6 71 41 20 1 41 1 41 42 2 42 20 68 40 68 57 69 16 14 1 5 Winthers Alle, 9370 Zebravej, 9370 Zentavej, 9260 Zieglersvej, 9400 Zincksvej 4-23, 24-61, 9230 Æblehaven, 9230 Æblerosevej, 9430 Æblevangen, 9000 Ærenprisvej, 9230 Ærtebjergvej, 9530 Ærtebjergvej, 9230 Ærøgade, 9000 Øksedalvej, 9240 Ølandvej, 9220 Ørnehøjvej, 9260 Ørnevej, 9230 Ørnevej, 9370 Ørnhøjvej, 9240 Ørsnæsvej, 9240 Ørstedsvej, 9000 Ørum Mosevej, 9320 Ørum Mosevej, 9310 Øster Aslund, 9310 Øster Halne Hedevej, 9430 Øster Hassing Vej 11-139, 9310 Øster Hassing Vej 140-178, 9362 Øster Hassing Vej 2, 4, 6, 9310 Øster Hassing Vej 5, 9310 Øster Strandvej, 9400 Øster Sundby Vej, 9000 Øster Uttrup Vej, 9000 Øster Uttrup Vej, 9200 Øster Vase 11-48, 9280 Øster Vase 2-10, 9280 Østerbakken, 9310 Østerbro 110, 112, 9000 Østerbro 1-109, 9000 Østerbrogade, 9400 Østerbæk, 9310 Østergade, 9280 Østergade, 9370 Østergade, 9400 Østergravensgade, 9000 Østergårdevej, 9240 Østergårdsvej, 9293 Østerhavensvej 1-13, 9362 Østerhavensvej 30, 9362 Østerkæret, 9230 Østerkærvej, 9240 Østerkærvej, 9293 Østerlandsvej, 9240 Østerled, 9240 Østerled, 9370 Østermarken, 9280 Østermarksvej, 9400 Østermøllevej, 9230 Østerpark, 9370 Østersbanken, 9240 Østerstrand, 9370 Østervang, 9362 Østervangen, 9240 Østervangsvej, 9000 Østervænget, 9200 Østerågade, 9000 Østre Alle (lige nr.), 9000 Østre Alle (ulige nr.), 9000 Østre Fælledvej, 9400 Østre Havnegade, 9000 Østre Kanalgade, 9000 Åbrinken, 9200 Ådalsvej, 9210 Ågade, 9000 Aagade 2-6, 9280 Aagade 8-118, 9280 Ågades Passage, 9000 Ågårdsvej, 9370 Åkandevej, 9400 Aalborgvej, 9240 Aalborgvej 133-176, 178, 9370 Aalborgvej 1-62, 9280 Aalborgvej 1-62, 9370 Aalborgvej 177, 182-205, 9362 Aalborgvej 214-237, 9362 Aalborgvej 242-256, 9362 Aalborgvej 260, 280, 9362 Aalborgvej 300-372, 9362 Aalborgvej 369-395, 9362 Aalborgvej 63-69 (ulige nr.), 9280 Aalborgvej 64, 68, 9280 Aalborgvej 67-132, 9370 Aalborgvej 71-95, 9280 Ålerusen, 9240 Ålykkevej, 9293 Årestrupsvej, 9000 Åvangen, 9000 Åvej, 9370 Åvej, 9400 Aalborg Forsyning, Renovation 23


Distriktsoversigt / BY Klip den mærkat ud, der svarer til dit distrikt og placér dato oversigten på opslagstavlen, eller der hvor du normalt placerer vigtige datoer og aftaler. DISTRIKT 1 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Mandag 23. april 2012 Mandag 21. maj 2012 Mandag 18. juni 2012 Mandag 16. juli 2012 Mandag 13. august 2012 Mandag 10. september 2012 Mandag 8. oktober 2012 Mandag 5. november 2012 Mandag 3. december 2012 Mandag 7. januar 2013 Mandag 4. februar 2013 Mandag 4. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 4 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Torsdag 19. april 2012 Torsdag 24. maj 2012 Torsdag 21. juni 2012 Torsdag 19. juli 2012 Torsdag 16. august 2012 Torsdag 13. september 2012 Torsdag 11. oktober 2012 Torsdag 8. november 2012 Torsdag 6. december 2012 Torsdag 10. januar 2013 Torsdag 7. februar 2013 Torsdag 7. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 7 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Tirsdag 24. april 2012 Tirsdag 29. maj 2012 Tirsdag 26. juni 2012 Tirsdag 24. juli 2012 Tirsdag 21. august 2012 Tirsdag 18. september 2012 Tirsdag 16. oktober 2012 Tirsdag 13. november 2012 Tirsdag 11. december 2012 Tirsdag 15. januar 2013 Tirsdag 12. februar 2013 Tirsdag 12. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 10 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Fredag 27. april 2012 Fredag 1. juni 2012 Fredag 29. juni 2012 Fredag 27. juli 2012 Fredag 24. august 2012 Fredag 21. september 2012 Fredag 19. oktober 2012 Fredag 16. november 2012 Fredag 14. december 2012 Fredag 18. januar 2013 Fredag 15. februar 2013 Fredag 15. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk 24 Distriktsoversigt / BY DISTRIKT 2 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Tirsdag 17. april 2012 Tirsdag 22. maj 2012 Tirsdag 19. juni 2012 Tirsdag 17. juli 2012 Tirsdag 14. august 2012 Tirsdag 11. september 2012 Tirsdag 9. oktober 2012 Tirsdag 6. november 2012 Tirsdag 4. december 2012 Tirsdag 8. januar 2013 Tirsdag 5. februar 2013 Tirsdag 5. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 5 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Fredag 20. april 2012 Fredag 25. maj 2012 Fredag 22. juni 2012 Fredag 20. juli 2012 Fredag 17. august 2012 Fredag 14. september 2012 Fredag 12. oktober 2012 Fredag 9. november 2012 Fredag 7. december 2012 Fredag 11. januar 2013 Fredag 8. februar 2013 Fredag 8. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 8 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Onsdag 25. april 2012 Onsdag 30. maj 2012 Onsdag 27. juni 2012 Onsdag 25. juli 2012 Onsdag 22. august 2012 Onsdag 19. september 2012 Onsdag 17. oktober 2012 Onsdag 14. november 2012 Onsdag 12. december 2012 Onsdag 16. januar 2013 Onsdag 13. februar 2013 Onsdag 13. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 11 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Mandag 7. maj 2012 Mandag 4. juni 2012 Mandag 2. juli 2012 Mandag 30. juli 2012 Mandag 27. august 2012 Mandag 24. september 2012 Mandag 22. oktober 2012 Mandag 19. november 2012 Mandag 17. december 2012 Mandag 21. januar 2013 Mandag 18. februar 2013 Mandag 18. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 3 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Onsdag 18. april 2012 Onsdag 23. maj 2012 Onsdag 20. juni 2012 Onsdag 18. juli 2012 Onsdag 15. august 2012 Onsdag 12. september 2012 Onsdag 10. oktober 2012 Onsdag 7. november 2012 Onsdag 5. december 2012 Onsdag 9. januar 2013 Onsdag 6. februar 2013 Onsdag 6. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 6 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Mandag 30. april 2012 Onsdag 16. maj 2012 Mandag 25. juni 2012 Mandag 23. juli 2012 Mandag 20. august 2012 Mandag 17. september 2012 Mandag 15. oktober 2012 Mandag 12. november 2012 Mandag 10. december 2012 Mandag 14. januar 2013 Mandag 11. februar 2013 Mandag 11. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 9 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Torsdag 26. april 2012 Torsdag 31. maj 2012 Torsdag 28. juni 2012 Torsdag 26. juli 2012 Torsdag 23. august 2012 Torsdag 20. september 2012 Torsdag 18. oktober 2012 Torsdag 15. november 2012 Torsdag 13. december 2012 Torsdag 17. januar 2013 Torsdag 14. februar 2013 Torsdag 14. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 12 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Tirsdag 1. maj 2012 Tirsdag 5. juni 2012 Tirsdag 3. juli 2012 Tirsdag 31. juli 2012 Tirsdag 28. august 2012 Tirsdag 25. september 2012 Tirsdag 23. oktober 2012 Tirsdag 20. november 2012 Tirsdag 18. december 2012 Tirsdag 22. januar 2013 Tirsdag 19. februar 2013 Tirsdag 19. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk


DISTRIKT 13 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Onsdag 2. maj 2012 Onsdag 6. juni 2012 Onsdag 4. juli 2012 Onsdag 1. august 2012 Onsdag 29. august 2012 Onsdag 26. september 2012 Onsdag 24. oktober 2012 Onsdag 21. november 2012 Onsdag 19. december 2012 Onsdag 23. januar 2013 Onsdag 20. februar 2013 Onsdag 20. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 16 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Mandag 16. april 2012 Mandag 14. maj 2012 Mandag 11. juni 2012 Mandag 9. juli 2012 Mandag 6. august 2012 Mandag 3. september 2012 Mandag 1. oktober 2012 Mandag 29. oktober 2012 Mandag 26. november 2012 Mandag 24. december 2012 Mandag 28. januar 2013 Mandag 25. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 19 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Torsdag 12. april 2012 Torsdag 10. maj 2012 Torsdag 14. juni 2012 Torsdag 12. juli 2012 Torsdag 9. august 2012 Torsdag 6. september 2012 Torsdag 4. oktober 2012 Torsdag 1. november 2012 Torsdag 29. november 2012 Torsdag 3. januar 2013 Torsdag 31. januar 2013 Torsdag 28. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 22 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Torsdag 12. april 2012 Torsdag 10. maj 2012 Torsdag 7. juni 2012 Torsdag 5. juli 2012 Torsdag 9. august 2012 Torsdag 6. september 2012 Torsdag 11. oktober 2012 Torsdag 8. november 2012 Torsdag 13. december 2012 Torsdag 10. januar 2013 Torsdag 14. februar 2013 Torsdag 14. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 14 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Torsdag 3. maj 2012 Torsdag 7. juni 2012 Torsdag 5. juli 2012 Torsdag 2. august 2012 Torsdag 30. august 2012 Torsdag 27. september 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Torsdag 22. november 2012 Torsdag 20. december 2012 Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 21. februar 2013 Torsdag 21. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 17 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Tirsdag 10. april 2012 Tirsdag 8. maj 2012 Tirsdag 12. juni 2012 Tirsdag 10. juli 2012 Tirsdag 7. august 2012 Tirsdag 4. september 2012 Tirsdag 2. oktober 2012 Tirsdag 30. oktober 2012 Tirsdag 27. november 2012 Torsdag 27. december 2012 Tirsdag 29. januar 2013 Tirsdag 26. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 20 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Fredag 13. april 2012 Fredag 11. maj 2012 Fredag 15. juni 2012 Fredag 13. juli 2012 Fredag 10. august 2012 Fredag 7. september 2012 Fredag 5. oktober 2012 Fredag 2. november 2012 Fredag 30. november 2012 Fredag 4. januar 2013 Fredag 1. februar 2013 Fredag 1. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 23 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Fredag 13. april 2012 Fredag 11. maj 2012 Fredag 8. juni 2012 Fredag 6. juli 2012 Fredag 10. august 2012 Fredag 7. september 2012 Fredag 12. oktober 2012 Fredag 9. november 2012 Fredag 14. december 2012 Fredag 11. januar 2013 Fredag 15. februar 2013 Fredag 15. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 15 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Fredag 11. maj 2012 Fredag 8. juni 2012 Fredag 6. juli 2012 Fredag 3. august 2012 Fredag 31. august 2012 Fredag 28. september 2012 Fredag 26. oktober 2012 Fredag 23. november 2012 Fredag 21. december 2012 Fredag 25. januar 2013 Fredag 22. februar 2013 Fredag 22. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 18 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Onsdag 11. april 2012 Onsdag 9. maj 2012 Onsdag 13. juni 2012 Onsdag 11. juli 2012 Onsdag 8. august 2012 Onsdag 5. september 2012 Onsdag 3. oktober 2012 Onsdag 31. oktober 2012 Onsdag 28. november 2012 Onsdag 2. januar 2013 Onsdag 30. januar 2013 Onsdag 27. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 21 Vi indsamler papir, pap og småt brændbart: Onsdag 11. april 2012 Onsdag 9. maj 2012 Onsdag 6. juni 2012 Onsdag 4. juli 2012 Onsdag 8. august 2012 Onsdag 5. september 2012 Onsdag 10. oktober 2012 Onsdag 7. november 2012 Onsdag 12. december 2012 Onsdag 9. januar 2013 Onsdag 13. februar 2013 Onsdag 13. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk Aalborg Forsyning, Renovation 25


Distriktsoversigt / LAND Klip den mærkat ud, der svarer til dit distrikt og placér datooversigten på opslagstavlen, eller der hvor du normalt placerer vigtige datoer og aftaler. DISTRIKT 40 Vi indsamler papir og pap: Mandag 21. maj 2012 Mandag 16. juli 2012 Mandag 10. september 2012 Mandag 5. november 2012 Mandag 7. januar 2013 Mandag 4. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 43 Vi indsamler papir og pap: Torsdag 24. maj 2012 Torsdag 19. juli 2012 Torsdag 13. september 2012 Torsdag 8. november 2012 Torsdag 10. januar 2013 Torsdag 7. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 46 Vi indsamler papir og pap: Tirsdag 29. maj 2012 Tirsdag 24. juli 2012 Tirsdag 18. september 2012 Tirsdag 13. november 2012 Tirsdag 15. januar 2013 Tirsdag 12. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 49 Vi indsamler papir og pap: Fredag 1. juni 2012 Fredag 27. juli 2012 Fredag 21. september 2012 Fredag 16. november 2012 Fredag 18. januar 2013 Fredag 15. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 52 Vi indsamler papir og pap: Onsdag 6. juni 2012 Onsdag 1. august 2012 Onsdag 26. september 2012 Onsdag 21. november 2012 Onsdag 23. januar 2013 Onsdag 20. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 55 Vi indsamler papir og pap: Mandag 16. april 2012 Mandag 11. juni 2012 Mandag 6. august 2012 Mandag 1. oktober 2012 Mandag 26. november 2012 Mandag 28. januar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk 26 Distriktsoversigt / LAND DISTRIKT 41 Vi indsamler papir og pap: Tirsdag 22. maj 2012 Tirsdag 17. juli 2012 Tirsdag 11. september 2012 Tirsdag 6. november 2012 Tirsdag 8. januar 2013 Tirsdag 5. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 44 Vi indsamler papir og pap: Fredag 25. maj 2012 Fredag 20. juli 2012 Fredag 14. september 2012 Fredag 9. november 2012 Fredag 11. januar 2013 Fredag 8. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 47 Vi indsamler papir og pap: Onsdag 30. maj 2012 Onsdag 25. juli 2012 Onsdag 19. september 2012 Onsdag 14. november 2012 Onsdag 16. januar 2013 Onsdag 13. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 50 Vi indsamler papir og pap: Mandag 4. juni 2012 Mandag 30. juli 2012 Mandag 24. september 2012 Mandag 19. november 2012 Mandag 21. januar 2013 Mandag 18. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 53 Vi indsamler papir og pap: Torsdag 7. juni 2012 Torsdag 2. august 2012 Torsdag 27. september 2012 Torsdag 22. november 2012 Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 21. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 56 Vi indsamler papir og pap: Tirsdag 17. april 2012 Tirsdag 12. juni 2012 Tirsdag 7. august 2012 Tirsdag 2. oktober 2012 Tirsdag 27. november 2012 Tirsdag 29. januar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 42 Vi indsamler papir og pap: Onsdag 23. maj 2012 Onsdag 18. juli 2012 Onsdag 12. september 2012 Onsdag 7. november 2012 Onsdag 9. januar 2013 Onsdag 6. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 45 Vi indsamler papir og pap: Mandag 14. maj 2012 Mandag 23. juli 2012 Mandag 17. september 2012 Mandag 12. november 2012 Mandag 14. januar 2013 Mandag 11. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 48 Vi indsamler papir og pap: Torsdag 31. maj 2012 Torsdag 26. juli 2012 Torsdag 20. september 2012 Torsdag 15. november 2012 Torsdag 17. januar 2013 Torsdag 14. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 51 Vi indsamler papir og pap: Tirsdag 5. juni 2012 Tirsdag 31. juli 2012 Tirsdag 25. september 2012 Tirsdag 20. november 2012 Tirsdag 22. januar 2013 Tirsdag 19. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 54 Vi indsamler papir og pap: Fredag 8. juni 2012 Fredag 3. august 2012 Fredag 28. september 2012 Fredag 23. november 2012 Fredag 25. januar 2013 Fredag 22. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 57 Vi indsamler papir og pap: Onsdag 18. april 2012 Onsdag 13. juni 2012 Onsdag 8. august 2012 Onsdag 3. oktober 2012 Onsdag 28. november 2012 Onsdag 30. januar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk


DISTRIKT 58 Vi indsamler papir og pap: Torsdag 19. april 2012 Torsdag 21. juni 2012 Torsdag 16. august 2012 Torsdag 11. oktober 2012 Torsdag 6. december 2012 Torsdag 7. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 61 Vi indsamler papir og pap: Tirsdag 24. april 2012 Tirsdag 19. juni 2012 Tirsdag 14. august 2012 Tirsdag 9. oktober 2012 Tirsdag 4. december 2012 Tirsdag 5. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 64 Vi indsamler papir og pap: Fredag 27. april 2012 Fredag 22. juni 2012 Fredag 17. august 2012 Fredag 12. oktober 2012 Fredag 7. december 2012 Fredag 8. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 67 Vi indsamler papir og pap: Onsdag 2. maj 2012 Onsdag 27. juni 2012 Onsdag 22. august 2012 Onsdag 17. oktober 2012 Onsdag 12. december 2012 Onsdag 13. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 70 Vi indsamler papir og pap: Mandag 7. maj 2012 Mandag 9. juli 2012 Mandag 10. september 2012 Mandag 12. november 2012 Mandag 14. januar 2013 Mandag 18. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 73 Vi indsamler papir og pap: Torsdag 10. maj 2012 Torsdag 12. juli 2012 Torsdag 13. september 2012 Torsdag 15. november 2012 Torsdag 17. januar 2013 Torsdag 21. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 80 Vi indsamler papir og pap fra helårsbeboelse: Mandag 7. maj 2012 Mandag 2. juli 2012 Mandag 27. august 2012 Mandag 22. oktober 2012 Mandag 17. december 2012 Mandag 18. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 59 Vi indsamler papir og pap: Fredag 20. april 2012 Fredag 22. juni 2012 Fredag 17. august 2012 Fredag 12. oktober 2012 Fredag 7. december 2012 Fredag 8. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 62 Vi indsamler papir og pap: Onsdag 25. april 2012 Onsdag 20. juni 2012 Onsdag 15. august 2012 Onsdag 10. oktober 2012 Onsdag 5. december 2012 Onsdag 6. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 65 Vi indsamler papir og pap: Mandag 30. april 2012 Mandag 25. juni 2012 Mandag 20. august 2012 Mandag 15. oktober 2012 Mandag 10. december 2012 Mandag 11. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 68 Vi indsamler papir og pap: Torsdag 3. maj 2012 Torsdag 28. juni 2012 Torsdag 23. august 2012 Torsdag 18. oktober 2012 Torsdag 13. december 2012 Torsdag 14. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 71 Vi indsamler papir og pap: Tirsdag 8. maj 2012 Tirsdag 10. juli 2012 Tirsdag 11. september 2012 Tirsdag 13. november 2012 Tirsdag 15. januar 2013 Tirsdag 19. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 74 Vi indsamler papir og pap: Fredag 11. maj 2012 Fredag 13. juli 2012 Fredag 14. september 2012 Fredag 16. november 2012 Fredag 18. januar 2013 Fredag 22. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 81 Vi indsamler papir og pap fra helårsbeboelse: Tirsdag 8. maj 2012 Tirsdag 3. juli 2012 Tirsdag 28. august 2012 Tirsdag 23. oktober 2012 Tirsdag 18. december 2012 Tirsdag 19. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 60 Vi indsamler papir og pap: Mandag 23. april 2012 Mandag 18. juni 2012 Mandag 13. august 2012 Mandag 8. oktober 2012 Mandag 3. december 2012 Mandag 4. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 63 Vi indsamler papir og pap: Torsdag 26. april 2012 Torsdag 21. juni 2012 Torsdag 16. august 2012 Torsdag 11. oktober 2012 Torsdag 6. december 2012 Torsdag 7. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 66 Vi indsamler papir og pap: Tirsdag 1. maj 2012 Tirsdag 26. juni 2012 Tirsdag 21. august 2012 Tirsdag 16. oktober 2012 Tirsdag 11. december 2012 Tirsdag 12. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 69 Vi indsamler papir og pap: Fredag 11. maj 2012 Fredag 29. juni 2012 Fredag 24. august 2012 Fredag 19. oktober 2012 Fredag 14. december 2012 Fredag 15. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 72 Vi indsamler papir og pap: Onsdag 9. maj 2012 Onsdag 11. juli 2012 Onsdag 12. september 2012 Onsdag 14. november 2012 Onsdag 16. januar 2013 Onsdag 20. marts 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk DISTRIKT 82 Vi indsamler papir og pap fra helårsbeboelse: Onsdag 9. maj 2012 Onsdag 4. juli 2012 Onsdag 29. august 2012 Onsdag 24. oktober 2012 Onsdag 19. december 2012 Onsdag 20. februar 2013 Få en sms eller mail før vi kommer - tilmeld dig på: www.skidt.dk Aalborg Forsyning, Renovation 27


Genbrugspladser – åbningstider Genbrugspladsen Sundsholmen Sundsholmen 20 · Telefon 99 31 29 38 Mandag-fredag kl. 12-20 | Weekend samt helligdage kl. 10-20 Genbrugspladsen Over Kæret Over Kæret · Telefon 99 31 49 67 Mandag-fredag kl. 12-20 ·| Weekend samt helligdage kl. 10-20 Genbrugspladsen Nibe Aalborgvej 55 · Telefon 41 30 80 00 Mandag-fredag kl. 12-18 | Weekend samt helligdage kl. 10-18 Genbrugspladsen Storvorde Engvej 26 · Telefon 98 31 02 50 Mandag-fredag kl. 12-18 | Weekend samt helligdage kl. 10-18 Genbrugspladsen Hou Skovsgårdsvej 145 · Telefon 98 25 36 71 Mandag-fredag kl. 12-18 | Weekend samt helligdage kl. 10-18 Genbrugspladsen Vester Hassing Elsamvej 13 Vinter 1/11 - 31/3: Lørdage i lige uger kl. 9-13 Sommer 1/4 - 31/10: Mandag kl. 15-19 | Lørdag kl. 9-13 Genbrugspladsen Ulsted Langtvedvej Vinter 1/11 - 31/3: Lørdage i lige uger kl. 14-16 Sommer 1/4 - 31/10: Tirsdag kl. 15-19 | Lørdag kl. 14-16 Genbrugspladsen Gandrup Teglværksvej 31 Vinter 1/11 - 31/3: Lørdage i ulige uger kl. 13-16 Sommer 1/4 - 31/10: Onsdag kl. 15-19 | Lørdag kl. 13-16 Genbrugspladsen Hals Ulstedvej 15 Vinter 1/11 - 31/3: Lørdage i ulige uger kl. 9-12 Sommer 1/4 - 31/10: Torsdag kl. 15-19 | Lørdag 9-12 GENERELT FOR ALLE PLADSER: Juleaftens- & Nytårsaftensdag: kl. 10-14 1. og 2. juledag samt Nytårsdag: Lukket 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) og dagen efter Kr. Himmelfartsdag betragtes som helligdage. Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Rørdalsvej 111, 9220 Aalborg Øst, Telefon 99 31 49 88 Mandag-torsdag kl. 7-15.30 Fredag kl. 7-14.30 | Lørdag kl. 8-12 Reno-Nords kontrollerede losseplads Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov Telefon 98 29 23 30 Mandag - fredag kl. 7-16 Renovest I/S kontrollerede losseplads Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør Telefon 98 68 32 00 Mandag-torsdag kl. 7-16 | Fredag kl. 7-15 Aalborg Forsyning, Renovation · Over Bækken 2 · 9000 Aalborg Telefon 99 31 49 55 · renovation@aalborg.dk · www.skidt.dk www.PrinfoAalborg.dk · 98 18 98 99

More magazines by this user
Similar magazines