27.07.2013 Views

Affaldsguide - Aalborg Kommune

Affaldsguide - Aalborg Kommune

Affaldsguide - Aalborg Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Affaldsguide

1. april 2012 - 31. marts 2013

Se filmen!

Klik ind på

SKIDT.DK

eller scan her:


Værsgo –

din affaldsguide!

Også i år udsender Aalborg Forsyning, Renovation en affaldsguide

med gode råd til, hvordan du håndterer dit affald. I år er

det det dog ikke alle husstande, som modtager affaldsguiden.

Vi har gennem tiden fået mange tilkendegivelser om den årlige

affaldsguide: Nogle borgere gemmer guiden og bruger

den flittigt, nogle bruger den kun til at tjekke afhentningsdatoer

og åbningstider på genbrugspladsen, mens andre

vælger at smide guiden ud, fordi de får de nødvendige oplysninger

elektronisk.

Vi skal altid overveje, hvordan vi bedst får informationen

frem til kommunens borgere, og at vi ikke bruger vores ressourcer

på information, som de færreste efterspørger.

I Aalborg Kommune har vi et mål om, at kommunens hjemmeside

skal være borgernes primære og foretrukne indgang

til kommunen. På nuværende tidspunkt har mange også valgt

få en sms eller mail, som fortæller, hvornår vi henter deres

affald. Fremover er det da også meningen, at oplysningerne,

som du kender fra affaldsguiden, vil ligge på www.skidt.dk.

Årets affaldsguide er kun udsendt til husstande syd for Limfjorden,

mens vi opfordrer husstande nord for fjorden til at

søge oplysningerne på vores hjemmeside.

På hjemmesiden har vi desuden en brugerundersøgelse, hvor

du som borger kan fortælle os, hvilke oplysninger, du ønsker.

Se mere på side 5.

Du kan finde mange flere oplysninger

om affald på www.skidt.dk.

2 Affaldsguide

Venlig hilsen

Tommy Eggers, rådmand

I Forsyningsvirksomhederne har vi fokus

på miljøet. Folderen er derfor trykt på

genanvendeligt papir fra FSC-certificerede

skove. Og tryk og farve er svanemærket.


Nyheder

Ændringer på genbrugspladser

I 2012 åbner vi en ny genbrugsplads i Gandrup, og vi ombygger

genbrugspladserne i Nibe og Hou.

Derfor kan du forvente, at der bliver ændringer til de oplysninger

om genbrugspladserne, som står her på guidens bagside:

De små genbrugspladser nord for fjorden lukkes, når

den nye genbrugsplads i Gandrup åbner. Samtidig vil genbrugspladsen

i Hou overgå til at være sæsonåben.

Vi informerer på hjemmesiden og i de lokale aviser, inden

ændringerne træder i kraft.

Klare plastsække

Bruger du sække, når du afleverer affald på genbrugspladsen

eller sætter ud til afhentning? Så husk at bruge klare

plastsække.

Det er vigtigt, at vi sorterer affaldet rigtigt. Er affaldet først

blandet sammen, bliver det ikke sorteret og genbrugt. Derfor

skal du bruge klare plastsække, når du afleverer affald på

genbrugspladsen. Når personalet på genbrugspladsen kan se,

hvad der er i sækkene, kan de give gode råd og sørge for, at affaldet

ender i de rigtige containere. På den måde undgår vi, at

affald, der kan genbruges, sendes til forbrænding, og vi sikrer,

at det farlige affald ikke belaster miljøet.

Når du sætter småt brændbart ud til afhentning, skal du også

bruge klare plastsække. Skraldemanden skal også her kunne

se, hvad der er i sækken – ellers lader han den stå. Det er altså

helt slut med at bruge farvede sække.

Klare plastsække kan købes i de fleste supermarkeder, byggemarkeder

og lignende.

Indhold:

Nyheder ............................................................. 3

Brugerundersøgelse ............................................. 5

Vinter og sommer ................................................. 6

Godt om Skidt ..................................................... 7

Vejfortegnelse ..................................................... 14

Distriktsoversigt BY .............................................. 24

Distriktsoversigt LAND .......................................... 26

Genbrugspladser – åbningstider .............................. 28

Aalborg Forsyning, Renovation 3


Brug låget

Aflever dine brugte batterier på den rigtige måde, så vi kan

sørge for, at de ikke belaster miljøet.

Du kan lægge dine brugte batterier i en klar plastpose på låget

af stativet eller containeren til dagrenovation. Så tager skraldemanden

dem med ved næste tømning. Batterier må aldrig

komme i dagrenovationen.

Du kan også aflevere batterier på genbrugspladsen eller til

forhandlere af batterier.

Husk, at der er mange ”skjulte” batterier i vores hverdag f.eks.

mobiltelefoner, legetøj osv.

Ekstraafhentning – via mobil

Har du behov for at få afhentet en ekstra sæk med dagrenovation,

kan du nu også komme af med den via din mobiltelefon.

Send en sms med teksten EKSTRA til 1204 og betal over

telefonregningen. I 2012 koster det 45 kr. Når du har sendt

sms´en, modtager du en kode på din mobil. Sæt en seddel

med koden på sækken og stil sækken ved dit affaldsstativ/

container, så tager vi ekstrasækken med, næste gang vi henter

dagrenovation.

Har du en smartphone, kan du også hente vores app ”Skidt”

til iPhone og android-mobiler. App’en byder på en række services,

så du kan holde endnu mere styr på skidtet. Send SKIDT

til 1204 eller scan koden her for at hente app’en.

4 Affaldsguide


Brugerundersøgelse

om information

Fortæl os hvilke oplysninger om affald, du ønsker fremover -

så vi har mulighed for at tilpasse dem!

Alle, der besvarer hele spørgeskemaet

på www.skidt.dk, deltager i

lodtrækningen om en cykel.

Om undersøgelsen

Vi udlodder

5 cykler til en

værdi á max.

5.000 kr.

Aalborg Kommune har et mål om, at hjemmesiden skal være

borgernes primære og foretrukne indgang til kommunen.

Vores information om affald vil derfor primært blive digital –

med udgangspunkt i vores hjemmeside. Vi overvejer derfor,

hvordan brugerne fremover skal kunne hente oplysningerne

på vores hjemmeside: www.skidt.dk.

Hensigten er, at vi tilpasser hjemmesiden, så der blandt andet

vil være oplysninger tilpasset den enkelte bruger, klar

til udskrift. Vi vil derfor gerne have brugernes mening om

hvilke oplysninger, de har brug for.

Gå ind på www.skidt.dk og besvar undersøgelsen – så er du

med i lodtrækningen om en cykel!

Undersøgelsen løber frem til 1. juni 2012.

Når undersøgelsen er afsluttet, udtrækker rådmand Tommy

Eggers de 5 vindere. Vinderne kontaktes direkte, og navnene

offentliggøres på www.skidt.dk.

Aalborg Forsyning, Renovation 5


Vinter

Når vinterkulde, sne og is er over os, kan det i perioder være

meget vanskeligt at tømme dagrenovation, hente papir/pap

og småt brændbart hos enkelte husejere i kommunen. De

tunge skraldebiler kan kun komme frem, når vejene er ryddet

for sne og is – men selv, når det er gjort, kan stejle strækninger

gøre det umuligt for skraldebilen at komme op og ned. For

skraldemanden er det også vigtigt, at de sidste meter ind til

affaldsstativet er ryddet. Som husejer skal du derfor:

• Rydde sne væk og salte for is, så skraldemanden ikke risikerer

at falde

• Stille affaldet ud forbi snedriver eller alternativt ud til stamvejen,

hvor skraldebilen kan køre forbi.

Hvis skraldemanden har sprunget din adresse over pga. dårligt

vejr, tømmer vi på den næste ordinære tømningsdag. Indtil da

kan du samle din dagrenovation i plastsække. Så tager vi det

hele med, når vi igen kan komme frem til din adresse. Du skal

dog være opmærksom på, at vi kun medtager den mængde affald,

som husstanden er tilmeldt med. Husk at du kan holde dig

orienteret om den aktuelle situation på www.skidt.dk.

Helårsbeboede

sommerhuse

Helårsbeboede sommerhuse i sommerhusområder betragtes

med hensyn til dagrenovation som boliger i landområder,

og der hentes dagrenovation hver 14. dag hele året. Der kan

enten benyttes en 240 liters container eller to affaldssække

hver 14. dag. Dette gælder også enkeltbeliggende sommerhuse

i landområder.

Husk – på afhentningsdagen skal containeren eller sækkene

stå i skel mod vejen.

6 Affaldsguide


Godt om Skidt

Akkumulatorer

Apotekerordning

Asbestholdigt affald

Batterier

Bekæmpelsesmidler

Bestiller-ordning

Beton og tegl

Bilbatterier

Se farligt affald.

Medicin og lignende kan afleveres på apoteker –

dog kun produkter, som apotekerne selv forhandler.

Kanylebokse til brugte kanyler udleveres af apoteker.

Fyldte kanylebokse kan afleveres på apoteker,

genbrugspladsen eller hos Aalborg Forsyning,

Renovation.

Se eternit.

Batterier kan afleveres på genbrugspladsen. De må

ikke komme i dagrenovationen.

Hos énfamiliehuse kan batterier lægges i en gennemsigtig

plastpose på låget af stativet eller containeren

til dagrenovation. Så tager skraldemanden

dem med ved næste tømning.

Små batterier kan også afleveres i batterispande,

som findes i mange supermarkeder, fotoforretninger,

på servicestationer, skoler, mv. Se forhandlerordning.

Batterier kan også afleveres i de gule mini-kuber,

som sidder på kuber til flasker og glas. Mobiltelefoner

kan også afleveres i de gule mini-kuber.

Se farligt affald.

Store ting kan mod bestilling hentes af Aalborg

Forsyning, Renovation. Afhentning kan ske op til

fire gange om året uden beregning.

Ordningen omfatter:

• Stort brændbart (f.eks. reol, sofa, og andet

kasseret indbo)

• Stort jern og metal (f.eks. cykler, barnevognsstel

mv.)

• Stort elektronik (f.eks. vaskemaskine, pc’er,

fjernsyn mv.)

Den enkelte ting skal være håndterbar for én person,

og den må ikke veje mere end 50 kg. Der hentes

maksimalt 3 enheder pr. gang. Der hentes ikke affald

i sække og kasser, småt brændbart affald, byggeaffald,

haveaffald eller farligt affald.

Bestilling skal ske hos Aalborg Forsyning, Renovation

på www.skidt.dk eller pr. tlf. Bestillinger modtages

ikke pr. brev eller fax. Tidspunkt for afhentning

oplyses i løbet af et par dage efter bestilling. Ventetiden

på at få hentet er normalt én til to uger. Husk

at oplyse hvilke ting, der skal hentes.

Sæt affaldet ud inden kl. 6 på afhentningsdagen. I

byområder sættes det ud til vejen, og på landet skal

det stå, så renovationsbilen kan køre hen til det – og

der skal være vendeplads.

I 2012 udvider Aalborg Forsyning, Renovation som

et forsøg bestiller-ordningen i samarbejde med

viceværter, så der kan afhentes mere end 3 enheder

ved større ejendomme. Se viceværtordning.

Bemærk! På grund af håndteringen ved afhentning,

bliver tingene sendt videre som affald. Hvis du

ønsker, at andre skal have glæde af tingene, kan de i

stedet afleveres til en humanitær organisation eller

på genbrugspladsen.

Beton og tegl skal afleveres på genbrugspladsen,

hvor der må afleveres op til 100 kg.

Mere end 100 kg kan frit afleveres på Affalds- og

Genbrugscenter Rørdal - dog med den begrænsning,

at bilen maksimalt har en totalvægt på 3.500 kg.

Se farligt affald.

Aalborg Forsyning, Renovation 7


Brændbart, småt

Brændbart, stort

Computere

Dagrenovation

Dæk

Elektronik

8 Godt om Skidt

Småt brændbart er alt brændbart affald, der ikke

kan genbruges, og som ikke er dagrenovation eller

farligt affald.

Småt brændbart kan afleveres på genbrugspladsen.

Småt brændbart kan i byområder også stilles ud til

indsamling:

• Affaldet tages kun med, hvis det er bundtet eller

emballeret i klare plastsække.

• Den enkelte enhed skal være håndterbar for én

person og må ikke fylde mere end 1 m x 1 m x 1 m

og ikke veje mere end 25 kg.

• Affaldet skal sættes ud inden kl. 6 på indsamlingsdagen,

så det er synligt fra stamvejen.

• Der må max være 3 enheder med haveaffald.

Containere til haveaffald skal være af en type, som

kan godkendes af Aalborg Forsyning, Renovation.

Den skal være 2-hjulet og må max rumme 120 liter,

og med indhold max veje 25 kg. I januar tager vi

også juletræet med.

I landområder er der ikke indsamling af småt brændbart.

Hvis der er plads i containeren til dagrenovation,

kan det bruges til småt brændbart. Ellers skal

affaldet afleveres på genbrugspladsen.

Afhentningstidspunkt

Find vejnavn i vejfortegnelsen på

side 14 og derefter distrikt på side

24. Tilmeld mail- eller sms-service

for afhentning af småt brændbart

på www.skidt.dk.

Stort brændbart skal afleveres på genbrugspladsen

eller kan mod bestilling blive hentet af Aalborg

Forsyning, Renovation. Se bestiller-ordning.

Se elektronik.

Dagrenovation er affald fra den daglige husholdning,

som kan give anledning til hygiejniske problemer

eller kan tiltrække skadedyr. Det kan være madrester,

mælkekartoner, pålægspakninger mv., som

ikke kan genanvendes eller hjemmekomposteres.

Det er vigtigt, at skraldemanden kan komme frem.

Sørg for, at der ikke er cykler eller andet i vejen. Der

skal være lys, så skraldemanden kan se, hvor han

går. Adgangsvejen skal være jævn og kørefast, og

den skal være uden trapper og ikke for stejl.

Fortov og indkørsel skal ryddes for sne og is. Affaldet

kan evt. sættes ud på linje med snedriver eller i skel.

I landområder og helårsbeboede sommerhuse skal

sækkene/containeren stå, så renovationsbilen kan

køre helt hen til den. Desuden skal bilen have plads

til at vende.

Der kan sættes en ekstra sæk ud med et ”til og fra”kort

bundet om toppen. Er kortet udfyldt med navn

og adresse, tages sækken med. I 2012 koster det 45

kr. pr. ekstra sæk. En hvilken som helst sæk i normal

størrelse (100 liter) kan anvendes. Se også på side 4,

hvordan du nemt kan bestille ekstratømningen med

din mobil.

Til- eller framelding af den kommunale indsamling

af dagrenovation samt tilmelding med mere kapacitet

skal ske pr. brev eller mail til Aalborg Forsyning,

Renovation. Adressen står på bagsiden.

Dæk skal genanvendes og kan afleveres på genbrugspladsen.

Stort elektronik som f.eks. computere, køleskabe,

frysere eller fjernsyn skal afleveres på genbrugspladsen

eller kan mod bestilling hentes af Aalborg

Forsyning, Renovation. Se bestiller-ordning.

Småt elektronik som f.eks. elektriske tandbørster,

mp3-afspillere, strømforsyning og mobiltelefoner

skal afleveres på genbrugspladsen eller i de hvide

mini-kuber, som sidder på de blå kuber til metalaffald.


Mail og sms

Erhverv på

genbrugspladsen

Eternit

Farligt affald

Fjernsyn

Flasker og glas

Forhandlerordning

Frysere og

køleskabe

Fugemasse

Fyldpladsaffald

Få en sms eller mail, når der er tid til at indsamle

papir/pap og småt brændbart. Sms udsendes dagen

før kl. 16, og mail udsendes 2 dage før afhentning.

Servicen er uden beregning.

Klik ind på www.skidt.dk og følg vejledningen på forsiden

under ”Indsamling af papir og småt brændbart”.

Se www.skidt.dk.

Eternit kan afleveres på genbrugspladsen, hvor der

kan afleveres op til 100 kg (6 plader). Opsynsmanden

skal kontaktes, inden eternit afleveres på genbrugspladsen.

Bemærk: På genbrugspladserne i Nibe, Vester Hassing,

Gandrup, Ulsted og Hals kan der ikke afleveres

eternit.

Eternit kan også mod betaling afleveres på Reno-Nords

kontrollerede losseplads. Se adresse på bagsiden.

Farligt affald er f.eks.:

• Kemikalier som fortynder, fotovæske, maling,

opløsningsmidler, syre, lim, lak, gift, bekæmpelsesmidler,

havegødning mv.

• Olie, oliefiltre, petroleum, linolie mv.

• Akkumulatorer

• Batterier, termometre, spraydåser mv.

• Medicinrester, pilleglas, salver mv.

• Kanyler

Farligt affald kan afleveres på genbrugspladsen,

eller følgende ordninger kan benyttes:

• Genbrugspladser

• Forhandlerordning

• Kuber til genbrug

• Apotekerordning

• Viceværtordning

• Batterier

Smid aldrig farligt affald i skraldespanden, og bland

det aldrig med andet affald. Hvis det er flydende, må

det hverken hældes på jorden eller i vasken.

Bemærk: På genbrugspladserne i Vester Hassing,

Gandrup, Ulsted og Hals kan der ikke afleveres

farligt affald. Det er de ikke godkendt til.

Se elektronik.

Flasker, rengjorte emballageglas, glasskår mv. kan

afleveres på genbrugspladsen.

Hele flasker og rengjorte emballageglas og lignende

kan afleveres i kuber til flasker og glas. Glasskår,

halvfyldte flasker og marmeladeglas, porcelæn eller

keramik må ikke komme i kuberne.

Udvalgte butikker er med i forhandlerordningen.

Her kan maling, batterier, lysstofrør og sparepærer

mv. afleveres. Butikker, som er med i ordningen, er

typisk byggemarkeder, farvehandlere og el-forretninger.

Se efter mærkat i butiksruderne eller se på

www.skidt.dk.

Se elektronik.

Se farligt affald.

Fyldpladsaffald er sanitet, glaserede klinker, krystalglas,

keramik og porcelæn mv. Der kan afleveres op

til 100 kg fyldpladsaffald på genbrugspladsen.

Mere end 100 kg kan frit afleveres på Affalds- og

Genbrugscenter Rørdal - dog med den begrænsning,

at bilen har en totalvægt på max 3.500 kg.

Se adresse på bagsiden.

Aalborg Forsyning, Renovation 9


Genbrugsplads

Genbrugelige ting

Gift

Gips

Glas

Haveaffald

Henteordning

Hjemmekompostering

Hvidevarer

Isolering

Jern og metal

Jord, ren

Kanyler

Keramik

Kemikalier

10 Godt om Skidt

På genbrugspladsen kan alt det affald, der normalt

forekommer i en privat husholdning, afleveres – dog

med undtagelse af dagrenovation og andet fordærveligt

affald. Affaldet skal sorteres og afleveres

i de rigtige containere. Der må kun bruges klare

plastsække til emballering – også selvom sækken

tømmes i containeren.

Kun biler med en totalvægt på max 3.500 kg evt.

med trailer har adgang til genbrugspladsen.

Der kan afleveres op til 100 kg beton, tegl, fyldpladsaffald,

haveaffald, eternit, elektronikaffald,

hvidevarer og ren jord på genbrugspladsen.

Større mængder tegl, beton, fyldpladsaffald og haveaffald

kan afleveres på Affalds- og Genbrugscenter

Rørdal. Se åbningstider på bagsiden af folderen.

Genbrugelige ting kan afleveres på pladserne Over

Kæret og Sundsholmen. Ting herfra vil blive sat i

stand og solgt gennem GenbrugNord, som ligger

ved siden af genbrugspladsen på Sundsholmen.

På pladsen i Hou er der en container, der kan benyttes

på samme måde. Ting fra containeren i Hou vil

blive solgt gennem Loppehjørnet i Gandrup.

Det er ikke tilladt at fjerne ting fra genbrugscontainerne.

Se farligt affald.

Gips, der er renset for isolering, stålskinner, træ og

plast/folie m.m., kan afleveres på genbrugspladsen.

Der må godt være tapet, glasvæv, hessian eller maling

på pladerne samt søm og skruer i gipsen.

Se flasker og glas.

Haveaffald kan komposteres hjemme eller afleveres

på genbrugspladsen. Se kompost.

Større mængder kan afleveres på Affalds- og Genbrugscenter

Rørdal – dog med den begrænsning, at

bilen har en totalvægt på max 3.500 kg. Se adresse

på bagsiden.

Se brændbart, småt eller bestiller-ordning.

Se madaffald.

Se elektronik.

Blød isolering er bl.a. rockwool og glasuld, som kan

afleveres genbrugspladsen.

Jern og metal kan afleveres på genbrugspladsen.

Stort jern og metal kan mod bestilling hentes af

Aalborg Forsyning, Renovation. Se bestiller-ordning.

Der kan afleveres max 100 kg ren jord på genbrugspladsen.

Ved større mængder gælder reglerne for

jordflytning. Læs mere på www.skidt.dk.

Kanyler i boks kan afleveres på apoteker, genbrugspladsen

eller hos Aalborg Forsyning, Renovation.

Se fyldpladsaffald.

Se farligt affald.


Kuber til genbrug

Køleskabe og

frysere

Lavenergipærer

Lysstofrør

Madaffald

Mail og sms

Maling

Medicin

Mobilportal

Mobiltelefon

Murbrokker

Møbler

Neonrør

Olie, oliefiltre

Papir og pap

På centrale pladser er der opstillet kuber til indsamling

af forskellige former for affald til genbrug.

Kuberne kan bruges af alle husstande.

Røde kuber til papir og pap

Kuber til papir og pap kan anvendes til rent og tørt

papir og pap – aviser, ugeblade, reklamer mv.

Grønne kuber til flasker og glas

Kuber til flasker og glas kan anvendes til hele flasker

og rengjorte emballageglas og lignende. Altså ingen

skår og halvfyldte flasker/marmeladeglas. Knust glas,

porcelæn og keramik må ikke komme i kuberne. Det

skal i stedet afleveres på genbrugspladsen.

Se genbrugsplads.

Blå kuber til småt jern og metal

Kuber til småt jern og metal kan anvendes til tomme

og rengjorte metaldåser, den kasserede stegepande

eller vandhane og lignende mindre stykker jern og

metal.

Gule mini-kuber

Batterier og mobiltelefoner kan afleveres i de gule

minikuber, som sidder på kuberne til flasker og glas.

Hvide mini-kuber

Småt elektronik som f.eks. elektrisk tandbørste,

strømforsyninger, mobiltelefon, lommeregner eller

mp3-afspiller kan komme i de hvide mini-kuber.

Se elektronik.

Se lysstofrør.

Lysstofrør kan afleveres på genbrugspladsen eller

via forhandlerordningen.

Madaffald skal afleveres som dagrenovation. Det

grønne køkkenaffald, f.eks. kartoffelskræller, æbleskrog

og lignende kan komposteres sammen med

haveaffald på egen grund i egen kompostbeholder.

Husk at brød og kød ikke må komme i kompostbeholderen,

da det tiltrækker rotter og mus.

Find mere vejledning på www.skidt.dk.

Få en sms eller en mail, når der er tid til at indsamle

papir/pap og småt brændbart. Sms udsendes dagen

før kl. 16, og mail udsendes 2 dage før afhentning.

Servicen er uden beregning.

Klik ind på www.skidt.dk og følg vejledningen

på forsiden under ”Indsamling af papir og småt

brændbart”.

Se farligt affald.

Se farligt affald.

Du kan tilmelde for Aalborg Forsyning, Renovations

mobilportal. Send en sms med teksten SKIDT til 1204.

Så modtager du et link til mobilportalen. Det er dog

en forudsætning, at mobiltelefonen er sat op til at

kunne anvende det mobile internet. Via mobilen får

du adgang til sorteringsguiden, åbningstider m.m.

Se elektronik.

Se beton og tegl.

Se brændbart, stort.

Se lysstofrør.

Se farligt affald.

Rent og tørt papir og pap f.eks. aviser, ugeblade,

reklamer, brevpapir, kuverter og karton skal genbruges.

Papir, der har været brugt til madlavning eller personlig

hygiejne, kan ikke genbruges. Det kan papir

med sølv og plast heller ikke. Det skal afleveres som

almindelig dagrenovation.

Aalborg Forsyning, Renovation 11


Planglas og

vinduesglas

Plast

Plastsække, klare

til emballering

Porcelæn

PVC til deponering

PVC til

genanvendelse

Pærer

12 Godt om Skidt

Genbrugspladsen

Papir og pap kan afleveres på genbrugspladsen.

Husk at papir og pap skal afleveres i hver sin container.

Kuber til genbrug

På centrale pladser i byen er der opstillet kuber til

indsamling af bl.a. papir og pap til genbrug. Kuberne

kan bruges af alle husstande. Se kuber.

Container ved hver énfamiliehus

Alle énfamiliehuse kan få udleveret en eller flere

140 liters containere til indsamling af papir. Kontakt

Aalborg Forsyning, Renovation. Inden tømning skal

containeren til papir og pap stilles helt frem til skel/

fortov ved kørevejen. Den må ikke genere trafikken,

og håndtaget på containeren bør vende ud mod kørevejen.

Efter tømning er containeren meget let, så

derfor bliver den lagt ned på samme sted, som den

stod, for at undgå, at containeren blæser omkuld

eller ind i biler mv.

I byområder bliver containeren tømt hver måned,

og den skal sættes ud til skel inden kl. 6 på tømningsdagen.

I landområder og helårsbeboede sommerhuse

bliver containeren tømt hver anden måned, og den

skal sættes ud inden kl. 6 på tømningsdagen, så

renovationsbilen kan køre helt hen til den – og der

skal være plads til at vende. Se www.skidt.dk.

Bemærk, at vi kun afhenter papir og pap i container.

Papir og pap stillet ved siden af containeren tager

vi ikke med.

Afhentningstidspunkt

Find vejnavn i vejfortegnelsen på

side 14 og derefter distrikt på side

24. Tilmeld mail- eller sms-service

for afhentning af papir og pap

samt småt brændbart på www.

skidt.dk.

Planglas og vinduesglas er genanvendeligt affald og

kan afleveres på genbrugspladsen.

Plastflasker og –dunke, plastfolie, plastmøbler og

pvc kan afleveres på genbrugspladsen.

På genbrugspladsen skal affald, der emballeres i

sække, afleveres i klare plastsække – også selvom

sækken tømmes i containeren. Småt brændbart til

afhentning skal også emballeres i klare plastsække,

så skraldemanden kan se, hvad der er i sækken.

Se keramik.

PVC til deponering kaldes også blød PVC og er f.eks.

badebassiner, gummistøvler, haveslanger, regntøj,

vinyl mv. PVC til deponering skal afleveres på genbrugspladsen.

PVC til genanvendelse kaldes også hård PVC og er f.eks.

• afløbs- og vandrør

• drænrør

• vinduer og paneler

• el-rør

• kloakrør

• tagrender og nedløbsrør

• tagplader

PVC til genanvendelse skal afleveres på genbrugspladsen.

Almindelige glødepærer og halogenpærer indehol der

ikke skadelige stoffer og kan afleveres i dagrenovationen.

Lysstofrør og lavenergipærer skal afleveres på

genbrugspladsen eller via forhandlerordningen.


Sms og mail

Sparepærer

Spildolie

Spraydåser

Storskrald

Småt brændbart

Stort brændbart

Syre

Tegl og beton

Telefoner

Termometre

Tjæreprodukter

Træbeskyttelse

Træ til

genanvendelse

Træ, imprægneret

Tøj

Ukrudtsmidler

Viceværtordning

Vinduesglas og

planglas

Få en sms eller en mail, når der er tid til at indsamle

papir/pap og småt brændbart. Sms udsendes dagen

før kl. 16, og mail udsendes 2 dage før afhentning.

Servicen er uden beregning.

Se www.skidt.dk og følg vejledningen på forsiden

under ”Indsamling af papir og småt brændbart”.

Se lysstofrør.

Se farligt affald.

Se farligt affald.

Se brændbart, småt.

Se brændbart, småt.

Se brændbart, stort.

Se farligt affald.

Se beton og tegl.

Se elektronik.

Se farligt affald.

Se farligt affald.

Se farligt affald.

Træ, der kan genanvendes, er affald af rene træprodukter,

f.eks.

• døre

• vinduesrammer

• krydsfinér

• spånplader

• køkkenelementer

• møbler

• nedbrydningstømmer

• paller og anden træemballage

• rent træ og træ med maling-, lak- eller limrester

og med søm, skruer eller møbel- og dørbeslag

• træ med folie, melamin eller lignende.

Træ til genanvendelse kan afleveres på genbrugspladsen.

Træ, der er behandlet med imprægneringsvæske,

som f.eks. hegn og legeredskaber. Det kan afleveres

på genbrugspladsen. Se genbrugsplads.

Kan afleveres på genbrugspladsen.

Se farligt affald.

Boligforeninger og viceværter i ejendomme af en

vis størrelse kan indgå samarbejde med Aalborg

Forsyning, Renovation om indsamling af farligt

affald og mindre former for elektronikaffald ved

etageejendomme.

Når en aftale er indgået, kan enkelte affaldstyper

afleveres hos viceværten. Spørg viceværten eller på

ejendommens boligkontor.

I 2012 udvider Aalborg Forsyning, Renovation som

et forsøg bestiller-ordningen i samarbejde med

viceværter, så der kan afhentes mere end 3 enheder

ved større ejendomme.

Ved bestilling af afhentning skal viceværten sørge

for, at der kun sættes de enheder frem, der er

bestilt afhentning for, og at enhederne er sorteret

og stillet klar til afhentning. Bestilling kan ske pr. tlf.

til Aalborg Forsyning, Renovation.

Se planglas og vinduesglas.

Aalborg Forsyning, Renovation 13


Vejfortegnelse til indsamling af

Find dit vejnavn og se, hvilket distrikt du tilhører. Dit distrikt er angivet med

Bemærk ved veje anført

med husnumre:

• ”(Lige nr.)”: gælder

kun lige husnumre

• ”(Ulige nr.)”: gælder

kun ulige husnumre

• Øvrige: gælder både

lige og ulige husnumre

A

20

6

14

15

46

1

1

13

12

16

49

2

14

12

19

14

12

16

21

82

2

48

48

48

4

48

8

3

4

43

16

4

2

4

11

11

1

2

16

19

18

2

7

7

10

14

23

6

6

3

7

1

21

82

81

6

3

9

21

15

19

11

14

14

14

23

11

12

17

1

19

4

12

6

6

12

7

6

82

4

2

45

46

63

18

19

6

11

14

16

12

14

A Mørchsvej, 9293

A.C. Jacobsens Vej, 9400

A.M. Andersens Gade, 9000

Abelsvej, 9000

Abildbak, 9362

Absalonsgade , 9000

Adelgade, 9000

Adjunktvej, 9000

Afroditevej, 9210

Aftenvej, 9220

Agdrupvej, 9380

Agernvej, 9310

Agertoften, 9200

Agervangen, 9210

Agervej, 9280

Agnetevej, 9000

Agrihøj, 9210

Ahornvej, 9000

Ahornvej, 9240

Ahornvej, 9280

Ahornvej, 9310

Ajstrup Mosevej, 9381

Ajstrup Nørrehede, 9381

Ajstrup Sønderhede, 9381

Ajstrupvej 42-56, 9381

Ajstrupvej 4-32, 9381

Akacievej, 9230

Akelejevej, 9310

Aksel Sandemose Vej, 9381

Akærvej, 9370

Aladdinvej, 9260

Albert Dams Vej, 9382

Alexander Foss Gade, 9000

Alexander Kiellands Vej, 9381

Alfavej, 9000

Alfred Munkholms Vej, 9000

Algade, 9000

Alleen, 9362

Allerupvej, 9220

Almavej, 9280

Alsbjergvej, 9260

Amagergade, 9000

Amalienborgvej, 9400

Amalievej, 9400

Ananasvej, 9000

Anders Borks Vej, 9000

Anders Bødkers Vej, 9240

Anders Mørchs Vej, 9400

Anders Nielsens Vej, 9400

Anders Olesens Vej, 9310

Ane Dams Gade, 9400

Ane Viffertsvej, 9370

Anemonevej, 9240

Anemonevej, 9280

Anemonevej, 9370

Anemonevej, 9400

Anesmindevej, 9310

Anker Engelunds Vej, 9200

Anlægsvej, 9240

Annavej, 9000

Annavej, 9280

Anne Maries Vej, 9000

Anneberghøj, 9000

Annebergvej, 9000

Annettesvej, 9000

Annexvej, 9240

Anthon Bachs Vej, 9000

Antoniusvej, 9000

Apotekervej, 9230

Apotekervænget, 9370

Aprilvej, 9270

Arendrupsvej, 9382

Aresvej, 9210

Arkildsdal, 9400

Arresødalvej, 9400

Artemisvej, 9210

Asgården, 9230

Askepotvej, 9400

Askvej, 9280

Askvej, 9382

Aslundvej 1-21, 9310

Aslundvej 34-57, 9310

Aslundvej 62-126, 9310

Aspedalen 11, 21, 9260

Aspedalen 2, 3, 9260

Astavej, 9280

Astersvej, 9400

Astrid Obels Vej, 9000

Asylvej, 9000

Asåvej, 9220

Athenevej, 9210

80

56

3

3

19

3

12

B

16

1

8

2

23

20

69

21

8

2

15

6

4

15

23

2

5

19

11

51

51

51

5

15

3

5

20

10

50

18

10

7

12

12

13

2

3

6

15

15

9

21

82

4

71

16

23

71

5

11

22

19

13

6

11

19

4

71

22

7

10

82

21

23

72

18

19

4

67

1

16

19

81

80

1

80

81

1

6

3

9

7

9

55

23

23

23

72

19

81

4

2

10

18

11

1

13

Athenevej, 9370

Atletikvej, 9230

Attrupgårdvej, 9310

Attrupvej, 9310

Augustvej, 9270

Aurikelvej, 9310

Auroravej, 9210

B.S. Ingemanns Vej, 9000

Badehusvej, 9000

Badmintonvej, 9230

Bag Hækken, 9310

Bagerstræde, 9240

Baggesdamvej 1, 3, 5, 7, 9293

Baggesdamvej 4, 9-15, 9293

Bakkebo, 9240

Bakkedraget, 9230

Bakkedraget, 9310

Bakkegårdsvej, 9000

Bakkelygade, 9400

Bakkelyvej, 9380

Bakken, 9220

Bakkevej, 9240

Bakkevej, 9310

Bakkevej, 9400

Bakkevænget, 9280

Bakkevænget, 9000

Bakmøllevej 217, 9430

Bakmøllevej 235-241, 9400

Bakmøllevej 273, 275, 9380

Bakmøllevej 285, 9380

Baldersgade, 9000

Baldrianvej, 9310

Banevej, 9400

Banevænget, 9280

Bangsbovej, 9200

Barbaraskvej, 9382

Barken, 9260

Barnekowsvej, 9200

Bautastenen, 9230

Bavnehøj, 9210

Bavnevangen, 9210

Beatesmindevej, 9210

Beddingen, 9000

Begonievej, 9310

Beilerstræde, 9400

Bejsebakkevej, 9000

Bellahøj, 9000

Bellinisvej, 9200

Bellisvej, 9240

Bellisvej, 9280

Bellisvej, 9380

Beltoft Mark, 9240

Beltoften, 9260

Beltoftvej 1, 4, 9240

Beltoftvej 3, 5-10, 9240

Bendtsensvej, 9400

Benediktevej, 9000

Bentzensgade, 9240

Beritvej, 9280

Bernstorffsgade, 9000

Bertel Holts Vej, 9400

Betavej, 9000

Bettyvej, 9280

Bilgårdsvej, 9382

Binderupvej 2-25, 9240

Binderupvej 30, 9240

Birkagervænget, 9230

Birke Alle, 9200

Birke Alle, 9280

Birkealle, 9240

Birkegårdsvej 2, 9200

Birkegårdsvej 1, 3, 7, 9200

Birkekrogen, 9260

Birkekrogen, 9280

Birkestien, 9381

Birkesøvej, 9280

Birkevej, 9370

Birkevej, 9000

Birkevej, 9280

Birkevænget, 9370

Bisnapkrat, 9370

Bisnapkratvej, 9370

Bisnapvej, 9370

Bisonvej, 9370

Bispensgade, 9000

Bjergbygaardvej, 9400

Bjerget, 9310

Bjergfyrvej, 9200

Bjerggade, 9400

Bjerglundvej 1, 9240

Bjerglundvej 25-39, 9240

Bjerglyvej, 9240

Bjergvej, 9240

Bjerregårdsvej 1, 4, 8, 9240

Bjerregårdsvej 7, 10, 14, 9240

Bjørnbakvej, 9260

Bjørnevej, 9370

Bjørnsonparken, 9381

Bjørnøgade, 9000

Bjørumvej, 9200

Bladet, 9260

Blegdalsparken, 9000

Bleggårdsgangen, 9000

Blegkilde Alle, 9000

7

66

3

10

1

15

82

6

2

63

16

3

10

81

7

17

81

8

81

81

49

11

81

13

2

19

2

23

61

7

2

8

23

12

1

2

42

13

14

2

60

72

23

5

5

1

47

9

4

17

1

49

1

2

44

4

48

70

6

6

80

7

2

16

5

16

45

5

23

1

1

43

73

19

10

80

52

52

3

6

23

82

18

22

6

5

50

82

20

13

12

61

17

72

20

10

1

69

11

72

6

23

22

11

10

15

Blishønevej, 9230

Blokengen, 9280

Blommevej, 9310

Blommevænget, 9000

Blomsterkrogen, 9370

Blomstermarken, 9000

Blomstermarken, 9280

Blomsterskrænten, 9400

Blomstervangen, 9362

Blækhatten, 9260

Blæsborgvej, 9220

Bløden, 9310

Blåbærvej, 9000

Blåbærvej, 9370

Blågranvej, 9230

Blåkildevej, 9220

Blålyngvej, 9370

Blåmejsevej, 9230

Blåmejsevej, 9370

Blårævevej, 9370

Bodil Hjortsvej, 9310

Bodilsvej, 9000

Boelengen, 9370

Bogfinkevej, 9000

Bogøgade, 9000

Bolettevej, 9280

Bollen, 9362

Bollerupvej, 9240

Bonderupvej, 9230

Bondropsgade, 9400

Bonnesensgade, 9000

Bopladsen, 9230

Bopladsen, 9240

Borger Alle, 9210

Borgergade, 9000

Borgergade 2, 3-101, 9362

Borgergade 2A, 103, 106, 9362

Borgmester Jørgensens Vej, 9000

Borgmestervænget, 9000

Bornholmsgade, 9000

Borredal, 9260

Borupvej 100, 9240

Borupvej 82-96, 9240

Botvedsvej, 9430

Bouet Møllevej, 9400

Boulevarden, 9000

Bragenholtvej, 9310

Brahmsvej, 9200

Brandborgvej, 9382

Brandevej, 9220

Brandstrupsgade, 9000

Branths Plantagevej, 9381

Bredegade, 9000

Bredgade, 9362

Bredheden, 9370

Bredholtvej 2-58, 9381

Bredholtvej 68-90, 9381

Bredkærvej, 9240

Bregentvedvej, 9400

Bregnevej, 9400

Brendelsig, 9370

Brenning, 9400

Brettevillesgade, 9000

Brinken, 9220

Brixlund, 9400

Broagervej, 9260

Brodam, 9310

Brodersenvænget, 9430

Brogade, 9240

Brogade, 9370

Brohusgade, 9000

Broktvedvej, 9370

Bromarksvej, 9240

Brombærkrattet, 9260

Brombærvej, 9000

Brombærvej, 9370

Brorholtvej 2-71, 9430

Brorholtvej 83, 86, 9400

Brorsonsvej, 9310

Brotorvet, 9400

Brugsvej, 9240

Brunebanke, 9280

Brunstedvej, 9260

Bryggen, 9240

Bryggergade, 9400

Bryggervænget, 9430

Brændskovvej, 9382

Brøndbjerggårdsvej 1-3, 5-13, 9280

Brøndbjerggårdsvej 4, 9280

Brønlundsvej, 9210

Brådalvej 2, 9210

Brådalvej 25-55, 9210

Brådalvej 77-87, 9260

Brårupvej, 9240

Buchwaldshave, 9280

Buderupholmvej, 9200

Budolfi Plads, 9000

Bugdalsvej, 9293

Bundgårdsvej, 9000

Bunkhusvej, 9240

Byageren, 9400

Bydamsvej, 9240

Byfogedens Gård, 9240

Bygaden 1-50, 9000

Bygaden 60-98, 9200

Bygholmen, 9000

Vejfortegnelse til indsamling af papir/pap og småt brændbart


papir/pap og småt brændbart

et tal foran dit vejnavn. Klip dit distrikt ud og placer det på opslagstavlen.

3

23

10

10

2

45

15

51

23

10

13

8

81

14

12

3

20

8

19

66

7

82

1

5

16

1

20

1

23

57

3

C

14

1

13

13

12

80

15

15

6

16

13

11

16

19

12

7

5

15

19

16

5

16

16

1

18

64

2

45

13

1

12

6

11

19

1

8

11

11

10

14

1

11

8

D

12

1

19

15

16

9

9

1

61

56

7

61

9

15

2

69

20

8

21

8

17

70

1

16

7

13

43

1

Bygmarken, 9310

Bygmestervej, 9240

Byklemmen, 9200

Bykrogen, 9200

Bymarken 1, 3, 9310

Bymarken 15, 18, 9310

Bynkevej, 9000

Byrholtvej, 9381

Byvejen, 9240

Byvænget, 9200

Bækkedal, 9210

Bævervej, 9230

Bævervej, 9370

Bøge Alle, 9000

Bøgebakken, 9210

Bøgedalen, 9310

Bøgelunden, 9293

Bøgemarksvej, 9230

Bøgeskrænten 3-6, 8, 9280

Bøgeskrænten 7-14, 9280

Bøgevej, 9230

Bøgevej, 9280

Bøgevej, 9370

Bøgevænget, 9430

Børglumvej, 9220

Bådebyggervej, 9000

Bådebyggervej, 9280

Bådehavnsvej, 9000

Bådevej, 9240

Båken, 9240

Bålbakken, 9310

C. V. Jessens Gade, 9000

C. W. Obels Plads, 9000

C.H. Ryders Vej, 9210

C.P. Holbølls Plads, 9210

C.Th. Zahles Vej, 9210

Caprifolvej, 9370

Carit Etlars Gade, 9000

Carl Blochs Vej, 9000

Carl Klitgårdsvej, 9400

Carl Plougs Vej, 9000

Carl Rothes Vej, 9210

Carlo Wognsens Vej, 9000

Carsten Hauchs Vej, 9000

Ceciliavej, 9280

Cedervænget, 9210

Cementvej, 9400

Charles Lindberghs Vej, 9430

Charlottehøj , 9000

Charlottevej, 9280

Chr. Richardts Vej, 9000

Chr. Sørensens Vej, 9400

Chr. Winthers Vej, 9000

Christen Kolds Vej, 9000

Christiansgade , 9000

Christianshøjvej 1-9, 9270

Christianshøjvej 25-27, 9270

Christianshåbsvej 1-8, 9310

Christianshåbsvej 27, 9310

Christiansminde, 9210

Christiansminde, 9370

Christmas Møllers Vej, 9210

Clematisvej, 9400

Clementsvej, 9000

Clementsvej, 9280

Clemmenshave, 9370

Colibrivej, 9230

Columbinevej, 9000

Constancevej, 9000

Corfitzvej, 9000

Cort Adelers Gade, 9000

Cortesgyde, 9000

Cortesvej, 9000

Cypresvej, 9230

D.G. Monrads Vej, 9210

Dag Hammarskjølds Gade, 9000

Dagmarvej, 9280

Dagnyvej, 9000

Dagvej, 9220

Dalby Alle, 9230

Dalbyvej, 9230

Dalgasgade, 9000

Dall Hedevej, 9230

Dall Møllevej 15-46, 9230

Dall Møllevej 2, 3, 9230

Dallvej 60-100, 9230

Dallvej 8-34, 9230

Dalsgårdsvej, 9000

Dalsgårdsvej, 9310

Dalsgaardvej 27-31, 9293

Dalsgaardvej 3-23, 9293

Dalstrøget, 9240

Dalvej, 9240

Damgården, 9230

Damstræde, 9220

Damvej, 9240

Damvej, 9370

Damvejen, 9220

Danagården, 9230

Danalien, 9000

Dankærvej, 9370

Danmarksgade , 9000

20

69

14

12

14

19

19

1

14

5

82

9

11

12

3

9

17

11

7

18

23

6

10

12

14

12

13

13

74

82

67

20

20

67

1

17

4

20

15

19

18

6

56

56

9

7

55

2

14

7

7

6

18

82

2

11

3

23

1

43

8

11

14

9

56

13

4

1

15

65

20

72

23

19

81

81

81

81

81

3

9

12

10

81

E

19

5

15

82

57

11

10

13

16

12

4

49

3

8

20

64

68

20

8

23

Danmarksgade 1-44, 46-58, 9293

Danmarksgade 45, 9293

Dannebrogsgade, 9000

Dannerhøj, 9210

Davids Alle, 9000

Decembervej, 9270

Degnelodden, 9280

Degnelodden, 9370

Degnelodden, 9000

Degnevænget, 9430

Degnsvej, 9280

Dejgårdsvej, 9240

Deltavej, 9000

Demetervej, 9210

Den Røde Gårds Vej, 9310

Depotvej, 9200

Diamantvej, 9260

Dianavej, 9000

Digesvalevej, 9230

Digevangen, 9260

Digevej, 9240

Digmannsvej, 9400

Digtervejen, 9200

Dikevej, 9210

Dinesensvej, 9000

Dionevej, 9210

Diskovej, 9210

Ditlev Bergs Vej, 9000

Djørupvej, 9240

Doggerbanken, 9280

Dokkedalvej 30-46 (lige nr.), 9280

Dokkedalvej 31-47 (ulige nr.), 9280

Dokkedalvej 3-28, 9280

Dokkedalvej 48-95, 9280

Doktorens Gyde, 9000

Doktorparken, 9230

Doktorstien, 9381

Doktorvej, 9280

Doravej, 9000

Doravej, 9280

Dragehøjvej, 9260

Dragsholmvej, 9400

Drastrup Hedevej 2-74, 9200

Drastrup Hedevej 85, 9230

Drastrup Skovvej, 9200

Drejerensvej 1-21, 9230

Drejerensvej 30, 9230

Drejøgade, 9000

Dronning Christines Vej, 9000

Dronningens Tværgade, 9400

Dronningensgade, 9400

Dronninggårdvej, 9400

Drosselvej, 9270

Drosselvej, 9280

Drosselvej, 9310

Druevej, 9000

Drøvten, 9310

Drøvten, 9240

Drøvten 1-4, 9370

Drøvten 9-40, 9370

Duathlonvej, 9230

Duebrødrevej 21-29, 9000

Duebrødrevej 3-15, 9000

Duedal 5, 7, 9200

Duedal 50-102, 9230

Duevej, 9000

Dunbirkevej, 9382

Dybbølgade, 9000

Dybdalsvej, 9220

Dybdalvej, 9280

Dybdalvej 3, 9280

Dybvadgårdsvej, 9240

Dykærvej, 9240

Dyndagervej, 9280

Dyreengen, 9370

Dyrehavevej, 9370

Dyreholmen, 9370

Dyremosen, 9370

Dyrevangen, 9370

Dyrlægevej, 9310

Dyrskuevej, 9200

Dyssebakken, 9210

Dådyrvej, 9200

Dådyrvej, 9370

E. Jørgensens Plads, 9280

E.J. Overbyes Vej, 9430

Eckersbergsvej, 9000

Edderfuglevej, 9280

Edderkopvej, 9000

Edgar Funchs Vej, 9000

Edvard Niemanns Vej, 9000

Edvardsvej, 9000

Efterårsvej, 9220

Egebakken, 9210

Egelundsvej 1-12, 14-16, 18, 9380

Egelundsvej 13, 16B, 20, 9380

Egelykkevej, 9310

Egemarksvej, 9230

Egense Hjørnet, 9280

Egensevej 155, 9270

Egensevej 182-196, 200, 9280

Egensevej 197-203, 9280

Egernvej, 9230

Egernvej, 9240

81

52

42

11

80

5

14

1

12

23

23

72

13

14

15

4

4

51

5

5

52

18

8

21

2

59

59

17

59

17

6

82

14

16

12

3

1

5

2

45

10

81

11

6

53

3

80

20

64

7

7

9

23

81

58

9

14

15

20

15

10

12

7

3

1

82

19

14

23

1

7

65

19

16

10

20

2

6

10

7

5

6

15

23

71

17

18

2

3

49

62

2

1

11

21

9

15

F

13

8

19

81

13

2

2

Egernvej, 9370

Egestedvej, 9430

Egetved, 9362

Egevej, 9000

Egevej, 9370

Egevænget, 9430

Egholm Færgevej, 9000

Egholmsgade, 9000

Einar Packness Vej, 9000

Ejdrupvej 1, 5, 9, 11, 9240

Ejdrupvej 40-55, 9240

Ejdrupvej 6, 8, 12-39, 9240

Elektravej, 9210

Elisabethsvej, 9000

Elisevej, 9000

Elkærvej 1-52, 9381

Elkærvej 55-77, 85, 9381

Elkærvej 78-146, 9381

Ellebæk, 9400

Ellehammersvej 1-110, 114, 9430

Ellehammersvej 112, 115-173, 9430

Ellekrogen, 9260

Ellevej, 9230

Ellevej, 9240

Ellevej, 9310

Ellidshøj Banevej, 9530

Ellidshøjgårdvej 10, 15, 25, 9230

Ellidshøjvej 25-45, 9230

Ellidshøjvej 48A, 93, 9230

Ellidshøjvej 49-90, 94-100, 9230

Ellinggårdvej, 9400

Elme Alle, 9280

Elme Alle, 9000

Elmelunden, 9260

Elmesvinget, 9210

Elmevej, 9310

Elmevej, 9370

Elmevænget, 9430

Elsamvej 1-18, 9310

Elsamvej 37-100, 9310

Elsdyrvej, 9200

Elsdyrvej, 9370

Elsevej, 9000

Elverhøj, 9400

Endelstedvej, 9440

Enebærvej, 9310

Enebærvej, 9370

Enebærvej, 9280

Enemærket, 9260

Enevej, 9230

Engblommevej, 9230

Engbovej 1-42, 9200

Engdraget, 9240

Engdraget, 9370

Engdraget 23, 33, 9200

Engdraget 5-19, 9200

Enggårdsgade, 9000

Enghaven, 9000

Enghavevej, 9280

Enghavevej, 9000

Engholmvej, 9200

Engkildevej, 9210

Engkrogen, 9230

Englodden, 9310

Englodden, 9370

Engparken, 9280

Engtoften, 9280

Engtoftevej, 9000

Engvej, 9240

Engvej, 9370

Engvej, 9400

Engvej 17, 20, 51, 53, 9280

Engvej 3-15, 18, 9280

Enighedsvej, 9000

Ennasvej, 9200

Erantisvej, 9293

Erantisvej, 9310

Erantisvej, 9400

Erasmusvej, 9000

Ericavej, 9230

Erik Ladefogeds Vej, 9400

Eriksholmparken, 9400

Eriksvej, 9000

Erkildstrupvej 11, 14-18, 9240

Erkildstrupvej 1-10, 12, 9240

Esbjergparken, 9220

Eshøjvej, 9260

Eskedalsvej, 9362

Espelunden 2-6, 8, 10, 9310

Espelunden 7, 35-55, 9310

Essendrupvej, 9260

Estlandsgade, 9000

Europa Plads, 9000

Evasvej, 9000

Eventyrbakken, 9240

Eventyrvej, 9230

Exnersvej, 9000

Fabriciusvej, 9210

Fabriksparken, 9230

Falkevej, 9280

Falkevej, 9370

Falkevej, 9000

Falstersgade, 9000

Fanøevej, 9310

Aalborg Forsyning, Renovation 15


2

14

13

49

49

64

10

61

17

61

10

15

2

14

14

19

1

23

80

19

62

17

1

82

1

1

22

1

22

20

23

1

1

3

7

23

15

68

20

1

69

82

40

19

60

60

62

70

11

11

2

82

2

3

8

8

56

20

6

11

10

5

6

6

6

14

48

4

12

16

5

15

6

1

2

15

5

8

1

17

1

72

14

15

19

8

72

1

13

20

3

3

13

82

16

2

11

6

61

16

5

8

2

4

20

11

12

82

9

21

80

19

20

1

12

23

20

67

Fanøgade, 9000

Farverensvej, 9000

Fasanvej, 9000

Faurholtvej, 9310

Faurholtvej, 9320

Femhøjevej, 9280

Ferskenvej, 9000

Ferslev Byvej 10, 41-53, 9230

Ferslev Byvej 13-38, 9230

Ferslevvej, 9230

Filippavej, 9000

Filstedvej, 9000

Finlandsgade, 9000

Finsensvej, 9000

Firkløvervej, 9000

Firkløvervej, 9280

Fiskerstien, 9370

Fiskervej, 9240

Fjeldgårdsvej, 9370

Fjellerad Bygade, 9260

Fjellerad Bygade, 9260

Fjelshøjvej, 9260

Fjordblink, 9370

Fjordblink, 9280

Fjordbyen, 9000

Fjordgade, 9000

Fjordgade, 9240

Fjordgade, 9370

Fjordgården, 9240

Fjordhaven, 9280

Fjordhøj, 9240

Fjordlodden, 9370

Fjordparken, 9370

Fjordskrænten, 9310

Fjordvangen, 9400

Fjordvej, 9240

Fjordvej, 9220

Fjordvej 11, 22-26, 9280

Fjordvej 1-10, 12-18, 9280

Fjordvænget, 9370

Fladen, 9280

Fladengrund, 9280

Fladkærvej, 9370

Flagspættevej, 9270

Flamstedvej 248-271, 9260

Flamstedvej 273-370, 9530

Flamstedvej 41-210, 9260

Flintdalevej, 9240

Flintevej, 9000

Floravej, 9000

Florvang, 9310

Flouvej, 9280

Flydedokken, 9000

Flyet, 9310

Flødal Alle, 9230

Flødalvej 15-16B, 9230

Flødalvej 18-35, 9230

Fogedvej, 9293

Foldageren, 9400

Folehavevej, 9000

Follingsvej, 9200

Foltmannsvej, 9430

Forbindelsesvejen 100, 102, 9400

Forbindelsesvejen 104-146, 9400

Forbindelsesvejen 1-99, 101, 103, 9400

Forchhammersvej, 9000

Forsøgsvej 20-29, 9382

Forsøgsvej 3, 7, 9382

Fortunavej, 9210

Forårsvej, 9220

Frank Rygårds Vej, 9400

Fredensgade, 9000

Fredensvej, 9400

Fredericiagade, 9000

Frederik Jensensvej, 9310

Frederik Obels Vej, 9000

Frederik Raschs Vej, 9400

Frederikshøjvej, 9230

Frederikstorv, 9000

Fredrik Bajers Vej, 9220

Fredriksgade, 9000

Fredsgårdvej, 9240

Frejaparken, 9000

Frejasgade, 9000

Frejavej, 9280

Frejlev Skolevej, 9200

Frejstrupvej, 9240

Friborgvej, 9370

Fridtjof Nansens Vej, 9210

Frostvej, 9280

Frueskovej, 9310

Frugthaven, 9310

Frydendalsvej, 9000

Frydenstrand, 9280

Frøstrupvej, 9220

Fuglestræde, 9310

Fuglevænget, 9000

Fuglsangsvej, 9400

Furdalsvej, 9230

Furrebyvej, 9220

Furvej, 9400

Fussingøvej, 9240

Fyensgade, 9000

Fyrbakkevej, 9380

Fyrrebakken, 9293

Fyrrebakken, 9000

Fyrrehøj, 9210

Fyrrevej, 9280

Fyrtøjet, 9230

Fyrtøjet, 9240

Fyrvej, 9370

Fælledhaven, 9280

Fælledparken, 9280

Fælledvej, 9370

Fælledvej, 9210

Fælledvej, 9240

Fælledvej, 9293

Fællesvej, 9280

22

59

23

2

3

42

11

G

13

1

5

20

17

7

18

63

13

10

3

54

6

5

54

6

14

63

47

50

4

1

53

56

8

3

51

6

11

70

20

4

21

10

20

6

71

14

80

22

49

3

15

13

11

43

7

6

63

18

18

18

2

1

2

20

68

20

68

68

23

19

22

71

13

82

57

8

8

22

13

1

13

9

7

7

3

15

15

12

2

18

15

80

3

20

12

12

80

82

11

1

10

47

47

3

10

18

4

47

2

4

16

22

22

70

14

2

14

Færchs Torv, 9240

Færgestedvej, 9530

Færgevej, 9240

Færøgade, 9000

Følfodvej, 9310

Føltvedvej, 9362

Følvænget, 9000

G.C. Amdrups Vej, 9210

Gabels Torv, 9000

Gadegårdsvej, 9400

Gadekærsvej, 9280

Galopbakken, 9230

Galstersgade, 9400

Gammel Gistrupvej 30-45, 9260

Gammel Gistrupvej 47-81, 9260

Gammel Gugvej, 9000

Gammel Hasserisvej, 9000

Gammel Hedevej, 9310

Gammel Hvorupvej 101-135, 9400

Gammel Hvorupvej 61, 9400

Gammel Høvej 1-32, 9400

Gammel Høvej 52-58, 9400

Gammel Kongevej, 9400

Gammel Kærvej, 9000

Gammel Lundegårde, 9260

Gammel Lyngdrupvej, 9310

Gammel Skolevej 10, 12, 9382

Gammel Skolevej 1-9, 13-22, 9382

Gammel Strandvej, 9000

Gammel Thistedvej, 9430

Gammel Viborgvej 100, 120, 9230

Gammel Viborgvej 1-54, 9230

Gammel Vodskovvej, 9310

Gammel Vråvej, 9382

Gammel Østergade, 9400

Gammel Åvej, 9000

Gammellundvej, 9240

Gartnerhaven, 9280

Gartnerkrogen, 9381

Gartnervangen, 9240

Gartnervej, 9200

Gartnervænget, 9293

Garvergade, 9400

Gelstrupvej, 9240

Gemmavej, 9200

Gemmavej, 9370

Genboløsgade, 9240

Gennem Bakkerne, 9310

Georginevej, 9310

Gerdavej, 9000

Gertrud Rasks Vej, 9210

Geskevej, 9000

Gettrupvej, 9370

Gildsigvej, 9400

Gisselfeldparken, 9400

Gistrup Hedevej, 9260

Gistrup Kirkevej, 9260

Gistrup Skolevej, 9260

Gistrupparken, 9260

Gl Kongevej, 9362

Gl Skansevej, 9370

Gl Smedievej, 9310

Gl. Egensevej 1-38, 40, 9280

Gl. Egensevej 39, 42, 44, 9280

Gl. Høstemarkvej 1-17, 9280

Gl. Høstemarkvej 19, 9280

Gl. Klattrupvej, 9280

Gl. Skolevej, 9240

Gl. Skolevej, 9280

Gl. Stadionvej, 9240

Gl. Tårupvej, 9240

Glentevej, 9000

Glentevej, 9280

Gliben, 9240

Glinkavej, 9200

Glucksvej, 9200

Godenshøj, 9240

Godfred Hansens Vej, 9210

Godsbanen, 9000

Godske Lindenovs Vej, 9210

Godtgemt, 9200

Godthåbsgade, 9400

Godthåbsvej, 9230

Godtlandsvej, 9310

Golfparken (etage), 9000

Gormsvej, 9000

Granbakken, 9210

Grandisvej, 9310

Granen, 9260

Granlien, 9000

Granlien, 9370

Granlunden, 9310

Granly, 9280

Granlyvej, 9210

Grantoften, 9210

Granvej, 9370

Granvej, 9280

Granvej, 9000

Gravensgade, 9000

Gravenstenvej, 9000

Graverhusvej, 9310

Gravsholtvej 25-102, 9310

Gravsholtvej 3-16, 9310

Gregers Nørgårds Vej, 9000

Grenen, 9260

Grindstedvej 1-52, 9310

Grindstedvej 1A, 2D, 54, 9310

Groben, 9310

Grundtvig Sørensens Vej, 9382

Grundtvigsvej, 9000

Grydstedgade, 9240

Grydstedvej 2-42, 9240

Grydstedvej 45-72, 9240

Grænsevej, 9000

Græsvangen, 9362

Græsvænget, 9200

Grævlingevej, 9370

Grøftekanten, 9370

Grøndalsvej, 9200

Grønhøj, 9260

Grønlands Torv, 9210

Grønnegade, 9362

Grønnegade, 9000

Grønnegade, 9240

Grønnegangen, 9000

Grønnevænget, 9200

Grønningen, 9280

Grønningen, 9310

Grønningen, 9370

Grønslet, 9430

Grønspættevej, 9270

Gråkærvej, 9240

Gråpilevej, 9260

Gråstenvej, 9230

Gudrunvej, 9000

Gudum Bygade 1-21, 9280

Gudum Bygade 25, 9280

Gudumholmvej 13-26, 9280

Gudumholmvej 1-5, 9280

Gudumholmvej 29, 9280

Gudumholmvej 7-11 (ulige nr.), 9280

Gudumholmvej 8, 10, 12, 9280

Gudumvej, 9260

Gugvej, 9210

Guldborghaven, 9000

Guldborgvej, 9000

Guldbækvej 18-22, 9230

Guldbækvej 24-59, 9230

Guldhøjsvej, 9280

Guldrankevej, 9293

Guldregnsvej, 9380

Guldstjernevej, 9380

Gulnarevej, 9260

Gulspurvevej, 9230

Gultentorpvej 10-56, 9260

Gultentorpvej 70-125, 9230

Gunderup Bygade, 9260

Gunderupvej 1-32, 9260

Gunderupvej 196-405, 9230

Gunderupvej 36-164, 9260

Gundorfslund, 9000

Gustav Holms Vej, 9210

Gustav Thostrups Vej, 9210

Gyldenlakvej, 9400

Gyldenrisvej, 9380

Gymnasieparken, 9000

Gyvelvej, 9280

Gyvelvej, 9370

Gyvelvej, 9400

Gyvelvej , 9240

Gærdesangervej, 9230

Gøgeurtvej, 9310

Gøgevej, 9370

Gølvej, 9400

Gøttrupvej, 9220

Gårdhusevej, 9381

Gåser Engvej, 9362

H.A. Brorsons Vej, 9000

H.C. Andersens Vej, 9000

H.C. Hansens Vej, 9210

H.J. Rinks Vej, 9210

Hadsund Landevej 440-501, 9260

Hadsund Landevej 534-541, 9260

Hadsund Landevej 569-601, 9260

Hadsundvej, 9000

Hadsundvej 291-405, 9260

Haldagervej, 9440

Halkær Skov, 9240

Halkærvej 10-43, 9240

Halkærvej 148-154, 201-216, 9240

Halkærvej 155-200, 9240

Halkærvej 2, 3, 9240

Halkærvej 45-54, 56, 9240

Halkærvej 55, 57, 60-73, 9240

Halkærvej 74, 86, 87, 89-96, 9240

Halkærvej 80-84, 88, 9240

Halldor Laxness Vej, 9220

Halsmandsbrovej 14, 15, 9240

Halsmandsbrovej 1-8, 9240

Halsvej 141-161, 162-170 (lige nr.), 9310

Halsvej 163, 169, 172-197, 9310

Halsvej 201-281, 9310

Halsvej 2-140, 9310

Halsvej 289, 290, 9310

Halsvej 298-308, 9310

Halvej, 9230

Hammelmosevej, 9382

Hammer Kirkevej, 9381

Hammerhusvej, 9381

Hammervej 101-105, 9310

Hammervej 1-8, 10-14, 9381

Hammervej 8A-B, 15-87, 9381

Hammerværket, 9230

Hanebjælken, 9380

Hanedamsvej 10-30, 9240

Hanedamsvej 50, 9240

Hanevej, 9230

Hans Egedes Vej, 9210

Hans Hedtofts Vej, 9210

Hans Kirks Vej, 9200

Hans Povlsens Vej, 9200

Hans Povlsensvej, 9240

Harald Branths Vej, 9381

Harald Jensens Vej, 9000

Haraldsvej, 9000

Harestien, 9370

Harestien, 9382

Harevej, 9370

Harlekinvej, 9000

Harrildgårdevej, 9240

Harrildhusvej, 9240

Harrildvej, 9240

16 Vejfortegnelse til indsamling af papir/pap og småt brændbart

81

1

56

19

13

2

15

22

1

14

20

3

1

5

19

8

18

7

15

19

65

66

20

20

66

20

19

13

10

10

7

56

20

20

4

4

16

8

61

61

17

17

60

60

14

13

13

6

4

13

82

80

6

21

8

3

81

5

16

48

41

H

16

16

12

13

63

17

62

15

18

53

72

21

72

23

74

74

21

72

23

17

72

23

2

45

2

45

42

42

7

4

49

49

3

4

48

7

5

9

57

9

13

13

9

10

22

4

14

15

81

4

81

11

70

70

70


10

2

14

11

21

18

82

2

14

11

12

11

19

19

12

46

81

1

81

14

9

3

20

1

1

23

10

3

15

5

3

81

82

60

81

46

74

81

81

46

4

81

4

52

67

80

52

67

16

13

15

10

50

13

82

81

80

13

14

13

19

18

5

51

7

56

12

7

17

15

15

14

14

3

10

12

1

1

9

81

14

80

15

17

72

15

10

2

21

60

69

15

12

2

10

1

15

48

1

16

4

67

10

42

2

2

51

51

7

5

14

21

10

9

10

71

22

56

Hartmannsvej, 9200

Haslundparken, 9310

Hassel Alle, 9000

Hasselhøj, 9000

Hasselvej, 9240

Hasselvej, 9260

Hasselvej, 9280

Hasselvej, 9310

Hasserisgade, 9000

Hasserishøj, 9000

Hasserisvej 243-291, 9000

Hasserisvej 97-168, 9000

Hassinghave, 9280

Hassinghøj, 9280

Hatten, 9210

Haurholmvej, 9362

Havbakken, 9370

Havblink 1-23, 42, 9370

Havblink 26, 9370

Havebakken, 9200

Havekrogen, 9200

Havesangervej, 9310

Havevej, 9293

Havnegade, 9370

Havnen, 9370

Havnevej, 9240

Havnøvej, 9200

Havremarken, 9310

Havrevangen, 9000

Havrevænget, 9430

Havstokken, 9310

Havvejen, 9370

Havørnen, 9280

Hedeageren, 9230

Hededalen, 9370

Hedegårdsvej, 9362

Hedegårdvej, 9240

Hedelunden, 9370

Hedelyngvej, 9370

Heden, 9310

Hedensvej, 9382

Hedeparken, 9370

Hedestien, 9382

Hedetoften, 9430

Hedevej, 9280

Hedevej, 9370

Hedevej, 9430

Hegnsvej, 9280

Heibergsvej, 9000

Heilskovsgade, 9000

Heimdalsgade, 9000

Heisesvej, 9200

Hejbækvej, 9382

Hejrevej, 9000

Hejrevej, 9280

Hejrevej, 9370

Helbrechtskær, 9370

Helenavej, 9210

Helgolandsgade, 9000

Heliosvej, 9210

Hellasvej, 9270

Hellebækvej, 9270

Helledivej 1-6, 9380

Helledivej 69, 9380

Hellekisten, 9230

Hellekisten 60-72, 9230

Hellevangen, 9210

Hellevej, 9230

Helsebakken, 9230

Helvigsvej, 9000

Hennedal, 9220

Henning Smiths Vej, 9000

Henrik Gerners Gade, 9000

Henrik Stampes Vej, 9310

Henrikvej, 9000

Heravej, 9210

Heravej, 9370

Herluf Trolles Gade, 9000

Herman Bangs Vej, 9200

Hermelinvej, 9370

Hermesvej, 9200

Hermesvej, 9370

Hermodsgade, 9000

Herningvej, 9220

Herredsvej, 9240

Herskindsgade, 9000

Hesselvej, 9200

Hesseløgade, 9000

Hestebakken, 9240

Hestehaven, 9230

Hestholmvej, 9293

Hildasvej, 9000

Himmelhøj, 9210

Himmerlandsgade, 9000

Hindbærvej, 9000

Hirsehaven, 9370

Hirsevej, 9000

Hjallerupvej, 9382

Hjelmerstald, 9000

Hjerlvej, 9220

Hjertegræsvej, 9310

Hjortevej, 9280

Hjortevej 4-59, 9200

Hjortrimmenvej, 9362

Hjortøgade, 9000

Hjulmagervej, 9000

Hjørring Landevej 10-33, 9400

Hjørring Landevej 53-67, 9380

Hjørringvej 22-67, 9400

Hjørringvej 72-207, 9400

Hobrovej 1-136, 9000

Hobrovej 1-31, 9240

Hobrovej 319-375, 9200

Hobrovej 386-420, 9200

Hobrovej 448-521, 9200

Hobrovej 52, 53, 64, 66, 9240

Hobrovej 54-62, 67, 9240

Hobrovej 568-610, 9230

71

22

7

7

59

59

1

19

9

7

74

59

80

17

44

1

44

44

4

48

17

18

3

3

47

11

3

16

20

40

81

81

44

1

1

44

2

42

43

42

45

70

21

14

8

16

57

7

1

1

10

52

22

70

21

74

15

57

17

4

7

2

6

54

5

6

4

7

82

81

80

10

9

69

72

1

9

57

3

2

13

82

3

23

14

13

11

21

21

6

19

20

11

5

49

49

11

3

21

6

2

46

3

15

18

10

16

54

62

62

62

19

23

I

14

19

7

Hobrovej 68, 70, 99, 103, 9240

Hobrovej 69, 71-97, 9240

Hobrovej 719-739, 9230

Hobrovej 752-802, 9230

Hobrovej 791-890, 9230

Hobrovej 946-995, 9530

Holbergsgade, 9000

Holger Bachs Vej, 9270

Holger Drachmanns Vej, 9200

Holger Trydes Vej, 9400

Holmagervej, 9240

Holmgårdsvej, 9230

Holmsland, 9370

Holstebrovej, 9220

Holtetgårdsvej, 9362

Holtetvej 1, 9362

Holtetvej 13-80, 9362

Holtetvej 91, 99, 9370

Holtevej 2-28, 9381

Holtevej 50, 9381

Hoppevænget, 9230

Hornbækvej, 9270

Horsens Kirkevej, 9310

Horsensvej 1-32A, 9310

Horsensvej 34-84, 9310

Horsevænget, 9000

Horshøjvej, 9310

Hostrups Have, 9000

Hotelsti, 9280

Hou Engvej, 9370

Hou Mose, 9370

Hou Vest, 9370

Houvej 129-149, 209-219, 9370

Houvej 150-210, 9370

Houvej 1-8, 26, 9370

Houvej 225-260, 9362

Houvej 265-322, 9362

Houvej 329-365, 9362

Houvej 34-125, 9370

Houvej 369-378, 9310

Hovgårdsvej, 9310

Hovholmvej, 9240

Hovvej, 9240

Hr. Hennekes Vej, 9000

Hr. Sørens Vej, 9240

Hulvejen, 9220

Humlebivej, 9000

Humlestien, 9230

Hummergyden, 9370

Hummerstræde, 9370

Hundeklemmen, 9000

Husmandsvej, 9430

Huulmøllevej 2-4, 9240

Huulmøllevej 6-20, 9240

Hvalpsundvej 1-3, 9240

Hvalpsundvej 4-40, 9240

Hvedevænget, 9000

Hvepsevej, 9000

Hvidkildevej, 9220

Hvidkløvervej, 9310

Hvidtjørnevej, 9230

Hvolgården, 9310

Hvorup Kirkevej, 9400

Hvorup Kærvej, 9400

Hvorupgårdvej, 9400

Hvorupvej, 9400

Hyacintvej, 9380

Hybenvej, 9230

Hybenvej, 9280

Hybenvej, 9370

Hybenvænget, 9370

Hyldebærvej, 9000

Hyldemorvej, 9230

Hyldevej, 9293

Hylkærvej, 9240

Hyllensgade, 9370

Hyrdindevej, 9230

Hyttefadet, 9240

Hüttel-Sørensens Vej, 9310

Hækken, 9310

Høeg Hagens Vej, 9210

Høgevej, 9280

Høgevej, 9310

Højageren, 9240

Højbovangen, 9200

Højbovej, 9210

Højdevej, 9000

Høje Bislev, 9240

Høje Nibe, 9240

Højens Alle, 9400

Højmarken, 9270

Højmarken, 9293

Højmarksvej, 9000

Højriisparken, 9430

Højrimmenvej 1-25, 9310

Højrimmenvej 30, 32, 9380

Højtoften, 9000

Højvang, 9310

Højvangen, 9240

Højvangsvej, 9400

Hølundvej 1-29, 9362

Hølundvej 17, 20, 27, 30-95, 9362

Hørgårdsvej, 9310

Hørhaven, 9000

Hørsholmvej, 9270

Høstemarkvej, 9200

Høstvej, 9220

Høvejen 37-153, 9400

Håls Brovej, 9260

Håls Bygade, 9260

Hålsvej 10, 20, 45, 9260

Hålsvej 1-7, 11-14, 9260

Håndværkervej, 9240

Ida Maries Vej, 9000

Idasvej, 9280

Idavang, 9230

1

14

13

81

20

74

12

12

22

19

2

7

11

19

5

21

2

7

15

2

1

1

13

J

22

20

69

9

13

10

1

17

11

81

81

9

12

17

4

20

8

14

16

1

6

1

54

10

6

3

81

3

10

4

3

80

10

22

12

1

20

20

10

10

22

12

16

11

10

11

1

1

15

22

1

4

10

70

21

70

21

12

6

19

8

20

14

80

14

80

19

57

1

20

1

80

15

61

58

23

11

82

7

22

6

6

5

15

4

64

K

9

11

45

16

19

Idrætsalle, 9370

Idrætsvej, 9000

Ikarosvej, 9210

Ildervej, 9370

Ildtornvej, 9280

Ilsøvej, 9240

Indkilde Alle, 9210

Indkildevej, 9210

Industrivej, 9240

Industrivej, 9280

Industrivej, 9310

Ingrid Marie Vej, 9230

Ingridsvej, 9000

Ingridsvej, 9280

Irene Holms Vej, 9380

Irisvej, 9240

Irisvej, 9310

Irisvej, 9400

Irmavej, 9000

Islandsgade, 9000

Istedgade, 9000

Ivar Huitfeldts Gade, 9000

Ivigtutvej, 9210

J Petersensvej, 9240

J.F.La Cours Vej 1-4, 9293

J.F.La Cours Vej 5-8, 9293

J.P. Jacobsens Vej, 9200

J.P. Kochs Vej, 9210

Jacob Paludans Vej, 9200

Jacob Severins Vej, 9370

Jadevej, 9260

Jagtvej, 9000

Jagtvej, 9370

Jaguarvej, 9370

Jakob Knudsens Vej, 9200

Jakob Skomager Vej, 9000

James Tobins Alle, 9220

Jasminvej, 9380

Jasminvej, 9293

Jellingvej, 9230

Jennysvej, 9000

Jens Baggesens Vej, 9000

Jens Bangs Gade, 9000

Jens Bangs Vej, 9400

Jens Duusvej, 9370

Jens Glerups Vej, 9400

Jens Kalstrups Vej, 9000

Jens Langes Gade, 9400

Jens Lunds Vej, 9310

Jens Nygårdsvej, 9370

Jens Nørgårds Vej, 9310

Jens Stoffersens Vej, 9000

Jens Thises Vej, 9382

Jens Viges Vej, 9310

Jens Winthers Vej, 9370

Jeppe Åkjærs Vej, 9200

Jeppe Åkjærsvej, 9240

Jeppevej, 9000

Jernbanegade, 9000

Jernbanegade, 9293

Jernbanestien, 9293

Jeronimusvej, 9000

Johan Skjoldborgs Vej, 9200

Johan Skjoldborgsvej, 9240

Johan Strøms Vej, 9210

Johannes Ewalds Vej, 9000

Johannes Hofmeisters Vej, 9000

Johannes V. Jensens Vej, 9200

Johannesmindevej, 9000

Johannevej, 9370

John F. Kennedys Plads, 9000

Johnstrupsvej, 9000

Johs. V Jensensvej, 9240

Jomfru Ane Gade, 9000

Jonas Lies Vej, 9381

Jordbærvej, 9000

Jordemodervej 15-23, 9240

Jordemodervej 1-6, 9240

Jordemodervej 7, 9, 11, 13, 9240

Jordemodervej 8, 10, 12, 14, 9240

Juelsparken, 9210

Julius Posselts Vej, 9400

Julivej, 9270

Junkerens Vej, 9240

Junoparken, 9280

Junovej, 9200

Junovej, 9370

Jupitervej, 9200

Jupitervej, 9370

Justavej, 9280

Jydeholmen, 9240

Jyllandsgade, 9000

Jyllandsgade, 9293

Jyllensgade, 9370

Jyngehusene, 9370

Jyttevej, 9000

Jægersborg Alle, 9230

Jægersprisvej, 9000

Jægerstien, 9240

Jægervænget, 9000

Jærens Rev, 9280

Jættestuen, 9230

Jævnstrømmen, 9240

Jørgen Berthelsens Vej 23-31, 9400

Jørgen Berthelsens Vej 3-13, 9400

Jørgen Horskjærs Vej, 9430

Jørgen Sonnes Vej, 9000

Jørgen Steins Vej, 9380

Jørgensmindevej, 9270

K. Christensens Vej, 9200

K.E. Færgemanns Vej, 9000

Kabelvej, 9310

Kaj Munks Vej, 9000

Kalenderparken, 9270

Aalborg Forsyning, Renovation 17


13

81

8

54

55

2

20

40

6

12

6

11

4

20

19

11

42

17

13

3

13

20

2

14

2

1

19

49

80

1

1

71

57

3

9

3

2

3

22

66

18

20

7

20

2

23

71

15

20

81

47

17

6

17

19

65

20

21

56

16

6

14

1

8

22

20

19

2

23

73

19

10

22

19

15

15

1

6

6

1

49

14

7

19

18

10

64

19

65

59

19

17

5

14

6

4

71

57

57

6

80

12

6

80

14

10

1

1

9

1

14

82

59

70

70

2

3

2

18

Kalkskrænten, 9000

Kallehavevej, 9370

Kalmanparken, 9200

Kammerdal, 9400

Kammerherrevej, 9240

Kanalstien, 9000

Kanalvej, 9280

Kanalvejen, 9370

Kancelligården, 9400

Kandestøbervej, 9000

Kapelvej, 9400

Kappavej, 9000

Kaprifolievej, 9380

Karen Palsgårds Vej, 9280

Karensvej, 9280

Karetmagergyden, 9000

Karl Johan Stræde, 9362

Karlfeldts Alle, 9220

Karnersvej, 9000

Karolinevej, 9310

Kassandravej, 9210

Kastaniegaarden, 9280

Kastanieparken, 9362

Kastanievej, 9000

Kastanievej, 9362

Kastetvej, 9000

Kathrinevej, 9280

Katrineborgvej, 9310

Kattegatvej, 9370

Kattesundet, 9000

Kayerødsgade, 9000

Keldbakgårdsvej, 9240

Keldbækvej, 9240

Kemivej, 9310

Kettrup Alle, 9200

Kidholm, 9310

Kielersvej, 9000

Kikkenborg, 9310

Kildegade, 9240

Kildegårdsvej, 9280

Kildeparken, 9260

Kildeparken, 9280

Kildevej, 9230

Kildevej, 9293

Kildevej, 9310

Kildevej 1-3, 9240

Kildevej 5-7, 9240

Kildevældsvej, 9000

Kildevænget, 9280

Kimbrervej, 9370

Kinderupvej, 9310

Kiplings Alle, 9220

Kirke Alle, 9400

Kirkeageren, 9260

Kirkebakken, 9270

Kirkebakken 12, 9280

Kirkebakken 1-4, 9280

Kirkebjergevej, 9240

Kirkedalen, 9230

Kirkedalsvej, 9000

Kirkegade, 9400

Kirkegårdsgade, 9000

Kirkestien, 9370

Kirkestien, 9230

Kirkestræde, 9240

Kirkestræde, 9293

Kirkevej, 9280

Kirkevej, 9310

Kirkevej 1-19, 9240

Kirkevej 20, 9240

Kirsebærhaven, 9270

Kirsebærvej, 9000

Kirstine Jensens Vej, 9240

Kirstineshave, 9280

Kiselvej, 9220

Kjeldgårdsgade, 9000

Kjeldhaven, 9370

Kjeldsens Alle, 9400

Kjeldsgade, 9400

Kjellerupsgade, 9000

Kjellingbrovej, 9310

Kjærs Mølle Vej, 9000

Kjærulfsgade, 9400

Klarup Kirkevej, 9270

Klarup Skolevej, 9270

Klarupgårdvej, 9200

Klarupvej 106, 125, 9260

Klarupvej 1-94, 9270

Klausholmvej, 9280

Klavsbjergvej, 9530

Klementsparken, 9280

Klimvej, 9220

Klinikvej, 9400

Klintevej, 9000

Klintholmvej, 9400

Klitgårdsvej, 9382

Klitgårdvej, 9240

Klithagen, 9240

Klithusevej, 9240

Klitrosevej, 9400

Klitvej, 9370

Klokkebo, 9210

Klokkelyngen, 9400

Klokkelyngvej, 9370

Klokkervangen, 9000

Klokkestabelen, 9000

Klokkestøbergade, 9000

Klokkestøbergadens Vandgyde, 9000

Klokkevej, 9230

Klosterjordet, 9000

Klostermarken, 9000

Klydevej, 9280

Klæstrupholmvej, 9230

Klæstruplundvej, 9240

Klæstrupvej, 9240

Kløvermarken, 9362

Kløvermarken, 9310

Kløvervangen, 9310

82

1

6

18

53

42

13

6

6

16

1

80

80

4

9

18

80

80

80

80

22

16

13

9

20

69

20

9

14

14

11

11

14

80

4

7

1

20

69

20

80

69

20

80

80

81

43

82

12

10

69

4

47

15

82

82

81

12

19

7

82

15

3

47

3

7

70

48

1

1

74

7

16

43

6

82

81

64

5

71

13

5

10

15

2

16

82

2

10

18

81

13

7

6

2

22

22

80

57

15

10

6

4

15

18

11

12

67

20

20

68

68

20

68

1

5

47

72

Kløvervej, 9280

Kløvervej, 9370

Kløvervej, 9400

Knasten, 9260

Knepholtvej, 9430

Knorhedevej, 9362

Knud Rasmussens Vej, 9210

Knud Skots Gade, 9400

Knud Tofts Vej, 9400

Knuden, 9260

Knudsgade, 9000

Knudshoved, 9370

Knudsvej, 9370

Knut Hamsuns Vej, 9381

Knuth Beckers Vej, 9200

Kobbelhøjvej, 9260

Koldkærgårdsvej, 9370

Koldkærlund, 9370

Koldkærvang, 9370

Koldkærvej, 9370

Koldsmindevej, 9240

Kolkærvej, 9220

Kollegievej, 9000

Kolloparken, 9200

Komdrupvej 1, 2A, 9293

Komdrupvej 2, 4-10, 9293

Komdrupvej 12, 9293

Konduktørvej, 9200

Kong Christians Alle, 9000

Kong Eriks Vej, 9000

Kong Frederiks Vej, 9000

Kong Georgs Vej, 9000

Kong Hans Gade, 9000

Kongelunden, 9370

Kongelysvej, 9380

Kongensgade, 9400

Kongensgade, 9370

Kongensgade 1-42, 45, 9293

Kongensgade 44, 46, 9293

Kongensgade 47-73, 9293

Kongeparken, 9370

Kongerslevvej 1-15, 17, 9293

Kongerslevvej 16, 9293

Kongestien, 9370

Kongevangen, 9370

Kongevejen 1-241, 9370

Kongevejen 251-290, 9370

Kongeørnen, 9280

Kongshøjvej, 9210

Kongstedlundvej, 9200

Kongstedlundvej, 9293

Kongsvænget 1, 3-20, 9310

Kongsvænget 1A, 9310

Konvalvej, 9000

Konvalvej, 9280

Koraldybet, 9280

Koralvej, 9370

Korevej, 9210

Korfits Vej, 9280

Kornbakken, 9400

Kornblomstvej, 9280

Kornblomstvej, 9000

Kornelparken 4, 6, 8-232, 9310

Kornelparken 7, 270, 9310

Kornvænget, 9310

Korsagervej, 9400

Korsbjerghøjvej, 9240

Korsbrovej, 9381

Korsgade, 9000

Korsholm, 9370

Korsrisvej, 9240

Kortegårdsvej, 9400

Kovshøjsvej, 9000

Krabbesbrovej, 9370

Krabbesholmvej, 9400

Kragevej, 9280

Kragevej, 9370

Kragevej, 9270

Krammesvej, 9400

Krastrupvej, 9240

Kridtsløjfen, 9000

Kridtvej, 9400

Kringelhøj, 9200

Kristinevej, 9000

Krogensvej, 9310

Kroghsgaardvej, 9220

Krokusvej, 9280

Krokusvej, 9310

Krondyrvej, 9200

Kronen, 9260

Kronhjortevej, 9370

Kronosvej, 9210

Kronprinsens Alle, 9400

Krusemyntevej, 9400

Krusevej, 9310

Kræmmergade, 9240

Kræmmergården, 9240

Krøjbergsvej, 9370

Krøjen, 9240

Krøyersvej, 9000

Kuhlausvej, 9200

Kummerowsvej, 9400

Kuskgårdsvej, 9381

Kvartsvej, 9220

Kvisten, 9260

Kvædevej, 9000

Kværnen, 9210

Kystvej 103-232, 9280

Kystvej 137-186, 9280

Kystvej 18-54, 9280

Kystvej 5, 7, 10-15, 9280

Kystvej 55-65 (ulige nr.), 9280

Kystvej 58-68 (lige nr.), 9280

Kystvej 67-102, 9280

Kystvejen, 9370

Kystvejen, 9400

Kyvsgårdvej, 9310

Kyømarksvej, 9240

72

50

14

65

19

18

18

12

14

18

80

2

72

23

20

68

20

68

1

14

58

46

22

12

66

66

15

1

73

19

57

16

L

4

19

20

1

12

80

7

81

65

65

12

20

3

10

2

15

68

65

82

11

2

4

16

10

72

3

44

1

44

9

82

7

3

6

48

57

10

21

3

6

3

10

13

6

4

9

8

13

17

15

10

81

45

45

68

1

20

9

7

20

10

9

20

7

81

81

10

82

3

22

7

61

1

1

1

1

22

80

3

22

7

55

1

1

Kyøvej, 9240

Kæragerholmvej, 9382

Kærbyparken, 9000

Kærgårdsvej, 9280

Kærhavebakken, 9270

Kærhavegårdvej, 9270

Kærhaven, 9270

Kærholt, 9210

Kærlundsvej, 9000

Kærløbervej, 9270

Kærmarksvej, 9370

Kærsgård, 9310

Kærsgårdvej 1, 4-12, 9240

Kærsgårdvej 2, 3, 9240

Kærsholmvej 1-26A, 9280

Kærsholmvej 27-49, 9280

Kærsholmvej 50, 55-59, 9280

Kærsholmvej 51, 53, 9280

Kærvang, 9000

Kærvangs Alle, 9000

Kærvedgårdvej, 9200

Kærvej, 9362

Kærvej, 9240

Kærvej, 9210

Kærvej, 9280

Kærvej, 9293

Købkesvej, 9000

Købmagergade, 9370

Køllestrupvej, 9240

Køltoften, 9280

Kågen, 9240

Kålundsvej, 9000

L.P. Jacobsens Vej, 9382

Labyrinten, 9270

Ladefogedvej, 9280

Ladegårdsgade, 9000

Ladegårdsvej, 9210

Lagunen, 9370

Laksevågen, 9400

Lamavej, 9370

Landholmvej, 9280

Landkærsvej, 9280

Landlystvej, 9210

Landmandsgade, 9293

Langbrokrovej, 9310

Lange Müllers Vej, 9200

Langelandsgade 1-32, 9000

Langelandsgade 35-52, 9000

Langelandsvej, 9280

Langelinie, 9280

Langerak, 9280

Langersvej, 9000

Langesgade, 9000

Langesvej, 9382

Langgade, 9000

Langholtvej, 9200

Langmølledalvej, 9240

Langs Banen, 9310

Langtvedvej 113, 9370

Langtvedvej 21, 42-48, 52-58, 9370

Langtvedvej 24, 50, 64-102, 9370

Lannerparken, 9200

Lappedykkervej, 9280

Lars Dyrskøts Vej, 9400

Larsen Stevns Vej, 9310

Larsensvej, 9400

Larsgårds Mark, 9381

Las Dans Vej, 9240

Las Poulsens Vej, 9000

Lathyrusvej, 9240

Latyrusvej, 9310

Laurits Hauges Vej, 9400

Lavendelparken, 9310

Leandervej, 9000

Ledavej, 9210

Ledreborgparken, 9400

Ledvej, 9310

Leharparken, 9200

Lejrevej, 9230

Lektorvej, 9000

Lemvigvej, 9220

Lenevej, 9000

Leonorevej, 9000

Leopardvej, 9370

Lerbækvej 11, 13, 9400

Lerbækvej 35, 45-47, 9310

Lergravene, 9280

Lergravsvej, 9370

Lergravsvej, 9293

Lerkenfeltvej, 9200

Lerumbakken, 9400

Lethsvej, 9293

Letvadvej 55, 98-106, 9200

Letvadvej 7-51, 9200

Leukoniavej, 9280

Levisvej, 9400

Lianevej, 9370

Lien, 9370

Ligustervej, 9000

Liljevej, 9280

Liljevej, 9310

Lille Algade, 9240

Lille Borgergade, 9400

Lille Dallvej, 9230

Lille Dybet, 9370

Lille Fjordgade, 9370

Lille Kongensgade, 9000

Lille Nygade, 9000

Lille Nørregade, 9240

Lille Strandgaard, 9370

Lille Tingbakke, 9310

Lille Tranegade, 9240

Lille Volstrupvej 1-16, 9230

Lille Volstrupvej 35-70, 9230

Lille Østergade, 9370

Lillehedenvej, 9370

Vejfortegnelse til indsamling af papir/pap og småt brændbart


1

11

64

65

19

66

11

1

7

14

80

6

18

10

20

69

80

3

20

1

6

6

14

6

5

6

5

10

6

9

19

15

4

7

64

49

49

8

2

5

81

15

1

72

19

19

66

1

19

22

5

14

20

63

63

63

15

15

10

63

7

69

21

70

73

15

5

4

50

9

82

4

7

15

12

20

9

20

81

71

70

40

46

46

9

81

81

81

18

81

80

23

72

2

1

4

21

21

7

82

2

5

68

18

2

71

71

20

1

5

18

63

6

81

81

10

Lilleholm, 9370

Lilletoften, 9000

Lillevej, 9260

Lillevorde Kær, 9280

Lillevordevej 1-8, 9280

Lillevordevej 9-17, 9280

Lillisvej, 9000

Limfjordsvej, 9370

Limfjordsvej, 9400

Linde Alle, 9000

Lindegrenen, 9370

Lindegården, 9400

Lindekrogen, 9260

Lindenborgvej, 9200

Lindenborgvej 1-28, 34, 36, 9293

Lindenborgvej 28A, 30, 32, 9293

Lindeparken, 9370

Lindevang, 9310

Lindevej, 9293

Lindevej, 9370

Lindholm Brygge, 9400

Lindholm Nærbanevej, 9400

Lindholmssti, 9000

Lindholmsvej 2-74 (lige nr.), 9400

Lindholmsvej 51-129 (ulige nr.), 9400

Lindholmsvej 5-45 (ulige nr.), 9400

Lindholmsvej 76-142 (lige nr.), 9400

Lindskovvej, 9000

Lions Parken, 9400

Lisedalsvej, 9200

Liselejevej, 9270

Liselund, 9000

Lobeliavej, 9380

Lobovej, 9230

Lodsholmvej, 9270

Loftbrovej 20, 27, 50, 9400

Loftbrovej 71, 73, 9310

Lokeshøj, 9230

Lollandsgade, 9000

Lollvej, 9430

Lonevej, 9370

Lottevej, 9000

Louisegade, 9000

Louisendalvej, 9240

Louisendalvej 10, 12, 15A-23, 9280

Louisendalvej 2-3A, 9280

Louisendalvej 5-9B, 11-15, 9280

Lucernehaven, 9370

Lucernevej, 9270

Ludvig Marks Vej, 9240

Lufthavnsvej, 9400

Lunavej, 9200

Lunavej, 9293

Lundby Bygade, 9260

Lundby Kratvej, 9260

Lundby Mosevej, 9260

Lundbyes Passage, 9000

Lundbyesgade, 9000

Lundbækvej, 9200

Lundegårde, 9210

Lunden, 9230

Lundensvej, 9293

Lundevej 1-42, 9240

Lundevej 60-62, 9240

Lundgårdsvej, 9240

Lundsgårdsgade, 9000

Lundøvej, 9400

Luneborgvej 1-125, 9382

Luneborgvej 85, 128-314, 9382

Lunekrogen, 9200

Lupinvej, 9280

Lupinvej, 9380

Luren, 9230

Lydiavej, 9000

Lykkegårdsvej, 9210

Lykkeshøj, 9293

Lykkevej, 9230

Lykkevej, 9293

Lyngageren, 9370

Lyngbjerggårdsvej, 9240

Lyngbjergvej, 9240

Lyngby, 9370

Lyngdrupvej, 9320

Lyngdrupvej, 9310

Lyngholmsvej, 9200

Lyngskellet, 9370

Lyngstien, 9370

Lyngtoftegård, 9370

Lyngtoften, 9260

Lyngtoften, 9370

Lyngvej, 9370

Lyngvej 1, 2, 6, 9240

Lyngvej 4, 8, 9240

Lyøgade, 9000

Lægårdsvej, 9370

Læhegnet, 9380

Lærkekrogen, 9240

Lærkestien, 9240

Lærkevej, 9230

Lærkevej, 9280

Lærkevej, 9310

Lærkevænget, 9430

Læsengvej, 9280

Læstedet, 9270

Læsøgade, 9000

Løgstørvej 1-15, 9240

Løgstørvej 92-135, 9240

Løgtagervej, 9280

Løkkegade, 9000

Løkkevej, 9400

Løndalen 4, 9260

Løndalen 8-26, 9260

Løvenborgparken, 9400

Løvevej, 9370

Løvsangervej, 9370

Løvstikkevej, 9000

M

11

10

13

12

20

4

14

19

15

2

63

14

1

19

4

57

15

3

15

80

2

19

64

16

15

14

20

80

15

15

14

5

21

4

4

6

19

16

43

4

6

23

22

57

2

20

6

73

1

2

14

80

11

15

13

15

7

56

1

81

51

50

5

51

15

3

81

16

10

10

59

59

60

81

4

71

15

69

10

16

6

16

16

2

10

8

67

13

7

68

21

80

8

20

10

22

57

23

73

65

20

8

81

8

81

20

69

57

13

4

17

11

12

20

55

63

80

M.A. Schultz Vej, 9000

Magdelonevej, 9000

Magisterparken, 9000

Magnoliavej, 9000

Magnoliehaven, 9293

Magnus Rix Vej, 9382

Magsvej, 9000

Majvænget, 9270

Malurtvej, 9000

Mandelvej, 9310

Mannadalen, 9260

Maren Hemmings Vej, 9000

Maren Turis Gade, 9000

Margrethevej, 9280

Marie Grubbes Vej, 9380

Mariehønevej, 9000

Mariendalsvej, 9000

Marienlund, 9310

Marievej, 9000

Marksvinget, 9370

Markusgade, 9000

Markvej 11-117, 9280

Markvej 151, 9280

Markvejen, 9220

Marstrandsvej, 9000

Marsvej, 9200

Marsvej, 9293

Marsvej, 9370

Martinsvej, 9000

Martinus Rørbyes Vej, 9000

Max Henius Vej, 9000

Mejerivej, 9430

Mejerivej, 9240

Mejlstedparken, 9380

Mejlstedvej, 9380

Mejsevej, 9400

Melgaards Have, 9280

Melholtvej, 9220

Melholtvej, 9370

Melkærvej, 9381

Mellem Broerne, 9400

Mellem Digerne, 9240

Mellemgade, 9240

Mellemholmvej, 9240

Mellemvang, 9362

Mellemvangen, 9280

Mellemvangen, 9400

Mellemvej, 9240

Mellergårdsvej, 9370

Meretesvej, 9310

Merkurvej, 9200

Merkurvej, 9370

Mester Eriks Vej, 9000

Metavej, 9000

Metisvej, 9210

Michael Anchers Vej, 9000

Midgården 1-5, 7-79, 9230

Midgården 6, 9230

Midtergade, 9370

Mikkelmark, 9370

Milbakvej 20-84, 9381

Milbakvej 85-110, 9381

Millevej, 9430

Mindevej, 9381

Mineralvej, 9220

Minervavej, 9310

Minkvej, 9370

Mirabellevej, 9000

Miskousvej, 9200

Mispelvej, 9000

Mjels Brovej, 9230

Mjels Brovej, 9530

Mjels Bygade, 9230

Mogensig, 9370

Mogensvej, 9380

Molbjergvej, 9240

Moltkesvej, 9000

Monshøjvej, 9293

Montanusvej, 9000

Morelvej, 9000

Morgenfruevej, 9400

Morgenvej, 9220

Morgianevej, 9260

Morsøgade, 9000

Morten Nielsens Vej, 9200

Morten Vinges Vej, 9240

Mosbrovej, 9280

Mosebrinken, 9210

Mosevangen, 9230

Mosevejen, 9280

Mosevænget, 9240

Mosters Vænge, 9370

Mozartsvej, 9200

Mulbjergvej, 9280

Multebærvej, 9000

Munchs Vej, 9240

Munkbækvej, 9240

Munkgårdsvej, 9240

Munkhauge, 9240

Munkholmsvej, 9280

Murerstien, 9280

Musvitvej, 9230

Musvitvej, 9370

Musvågevej, 9230

Musvågevej, 9370

Mygdalsvej 1-8, 10-22, 9293

Mygdalsvej 9, 24-28, 9293

Myggevej, 9000

Mylius Erichsens Vej, 9210

Myntevej, 9380

Myrdalstræde, 9220

Myrensvej, 9000

Myrtebo, 9210

Myrtevej, 9293

Mysagervej, 9240

Mælkehatten, 9260

Mælkevejen, 9370

2

3

47

5

11

41

11

6

3

21

20

3

19

69

3

4

1

21

13

67

5

12

1

11

18

63

80

3

20

67

18

21

20

5

1

81

40

2

5

1

6

45

13

82

80

40

12

4

80

N

20

22

21

9

11

23

45

42

42

46

48

6

3

80

14

20

5

11

14

80

58

56

9

8

56

9

9

55

8

4

8

13

1

69

14

4

7

15

16

2

11

7

42

1

40

13

2

16

80

7

11

1

80

11

14

2

17

2

19

20

68

20

68

14

72

14

58

Møensgade, 9000

Møgelbjergvej, 9310

Møgelmosevej, 9310

Mølbjergvej, 9380

Mølholmsvej, 9000

Mølholtvej, 9370

Mølle Alle, 9000

Mølleageren, 9400

Møllebakken, 9310

Møllebakken, 9240

Møllebakken, 9293

Møllebrinken, 9310

Møllebrovej 1-15, 9280

Møllebrovej 16-35, 9280

Møllebyggervej, 9310

Mølledamsvej, 9382

Møllegade, 9000

Møllegården, 9240

Møllegårdsvej, 9210

Møllegårdvej, 9280

Møllehusvej, 9380

Møllekrogen, 9210

Mølleparken, 9370

Mølleparkvej, 9000

Mølleskoven 3-40, 9260

Mølleskoven 46, 9260

Møllestenen, 9370

Møllestien, 9310

Møllesøvej 4, 6, 9280

Møllesøvej 7-36, 9280

Mølletoften, 9260

Møllevej, 9240

Møllevej, 9293

Møllevej, 9400

Møllevej 1, 9370

Møllevej 13-29, 9370

Møllevej 40, 50, 9370

Møllevænget, 9362

Møllevænget, 9430

Mølleå, 9000

Mølndalsvej, 9400

Mølstedvej, 9310

Mågevej, 9000

Mågevej, 9280

Mågevej, 9370

Måholtvej, 9370

Månebakken, 9210

Månelysvej, 9380

Mårvej, 9370

N.P. Gravesensvej, 9293

Naboløs, 9240

Nattergalen, 9240

Nattergalevej, 9230

Naurvej, 9000

Navet, 9240

Nefovej, 9310

Nejrupvej, 9310

Nejrupvej, 9362

Nejsigvej, 9362

Nejstvej, 9382

Nellikestræde, 9400

Nellikevej, 9310

Neptunvej, 9370

Neptunvej, 9200

Neptunvej, 9293

Nervøsvej, 9430

Neshøj, 9000

Nestorvej, 9200

Nestorvej, 9370

Nibevej 132-142, 9200

Nibevej 144-268, 9200

Nibevej 16-124, 9200

Nibevej 283-341, 343, 345, 9200

Nibevej 342, 357-376, 9200

Nibevej 364-392, 9200

Nibevej 398-465, 9240

Nibevej 470-489, 550-591, 9240

Nibevej 500-545, 9240

Niels Anesens Vej, 9381

Niels Bugges Vej, 9240

Niels Dahls Alle, 9210

Niels Ebbesens Gade, 9000

Niels Eriksensvej, 9293

Niels Juels Gade, 9000

Niels Lyhnes Vej, 9380

Niels Lykkes Gade, 9400

Ninavej, 9000

Nissumvej, 9220

Nordbyvej, 9310

Nordens Huse, 9000

Nordfeldparken, 9400

Nordkær, 9362

Nordmandshage 2-33, 43, 9370

Nordmandshage 35, 41, 9370

Nordmark, 9210

Nordmarken, 9310

Nordmarksvej, 9000

Nordmarksvej, 9370

Nordre Skansevej, 9400

Nordtoft, 9000

Nordtoft, 9370

Nordvestvej, 9370

Nordvestvej 1, 9000

Nordvestvej 2-28, 9000

Nordvænget, 9310

Nordøstvej, 9230

Norgesgade, 9000

Novembervej, 9270

Ny Høstemarkvej 1-22, 9280

Ny Høstemarkvej 23, 25, 9280

Ny Høstemarkvej 24, 26, 9280

Ny Høstemarkvej 30-37, 9280

Ny Kastetvej, 9000

Ny Kærvej, 9240

Ny Kærvej, 9000

Ny Nibevej, 9200

Aalborg Forsyning, Renovation 19


17

14

1

2

6

20

16

81

18

20

1

14

40

6

23

23

73

23

23

73

73

23

23

55

71

57

6

1

20

58

2

8

71

22

44

16

20

9

9

57

58

10

57

57

57

9

64

81

19

64

64

19

73

52

2

50

16

1

22

1

23

44

1

40

19

41

80

21

74

2

1

61

17

17

17

60

60

63

2

O

11

14

17

15

8

8

80

19

57

12

14

6

1

11

14

19

11

45

17

62

17

62

17

11

80

14

80

11

1

66

80

13

16

10

20

Ny Skolevej, 9230

Nybovej, 9000

Nybrogade, 9000

Nygade, 9362

Nygade, 9400

Nygårds Have, 9280

Nygårdsparken, 9260

Nygaardsstrand, 9370

Nygårdsvej, 9260

Nygårdsvej, 9280

Nyhavnsgade, 9000

Nylandsvej, 9000

Nymark, 9370

Nymarksvej, 9400

Nymøllevej 1-11, 9240

Nymøllevej 123-149 (ulige nr.), 9240

Nymøllevej 124, 126, 9240

Nymøllevej 128-140 (lige nr.), 9240

Nymøllevej 13-44, 46, 9240

Nymøllevej 151-167, 9240

Nymøllevej 45, 51, 57-70, 9240

Nymøllevej 50, 52-56, 9240

Nymøllevej 96-122, 9240

Nyrup Mark 10-35, 9240

Nyrup Mark 40, 42, 9240

Nyrupvej, 9240

Nysøparken, 9400

Nytorv, 9000

Nyvej, 9293

Nældevej, 9000

Nøddevej, 9310

Nøddevænget, 9230

Nøragervej, 9240

Nørbæksgade, 9240

Nørengen, 9362

Nørgårdsvej, 9260

Nørgaardsvej, 9280

Nørholm Bygade, 9240

Nørholm Villavej 1-30, 9240

Nørholm Villavej 41-45, 9240

Nørholmsvej 107-236, 9000

Nørholmsvej 15-104, 9000

Nørholmsvej 238-300, 9000

Nørholmsvej 305-313, 9000

Nørholmsvej 343-590, 9240

Nørholmsvej 380, 382, 9240

Nørkæret, 9270

Nørkærsvej, 9370

Nørkærsvej 1-3, 9280

Nørkærsvej 22A-34, 9280

Nørkærsvej 5-15 (ulige nr.), 9280

Nørkærsvej 6-22 (lige nr.), 9280

Nørkærvej, 9240

Nørlangvej, 9430

Nørlund, 9362

Nørre Halne Engvej, 9382

Nørre Tranders Vej, 9000

Nørregade, 9000

Nørregade, 9240

Nørregade, 9370

Nørregårdsvej, 9240

Nørrehave 22-28, 9370

Nørrehave 3-15, 9370

Nørrehedevej, 9370

Nørremarksvej, 9270

Nørreskovvej, 9370

Nørrestrand, 9370

Nørrevadvej 1-3, 9240

Nørrevadvej 4, 5, 9240

Nørrevang, 9362

Nørtoftvej, 9370

Nøvling Kirkevej, 9260

Nøvling Skolevej, 9260

Nøvlingparken, 9260

Nøvlingvej 110-179, 9260

Nøvlingvej 195-226, 9260

Nøvlingvej 250-280, 9230

Nøvlingvej 85-101, 9260

Nåleøjet, 9310

Obels Have, 9000

Oberst Myhres Vej, 9000

Oddesundvej, 9220

Odinsgade, 9000

Offenbachsvej, 9200

Offerlunden, 9230

Oksevej, 9370

Oktobervej, 9270

Oldenborrevej, 9000

Oldfuxvej, 9000

Ole Kjærs Vej, 9000

Ole Lukøje Vej, 9400

Olfert Fischers Gade, 9000

Olivenvej, 9000

Oluf Borchs Vej, 9000

Olymposvej, 9270

Omegavej, 9000

Omfartsvejen, 9310

Opalvej, 9260

Oppelstrup Bygade, 9260

Oppelstrupvej 105-115, 9260

Oppelstrupvej 12, 25-95, 9260

Oppelstrupvej 2-11, 13, 15, 9260

Oramavej, 9000

Orionvej, 9370

Orionvej, 9200

Osbornsvej, 9370

Otiumvej, 9000

Otto Ruds Gade, 9000

Over Bakken, 9280

Over Bækken, 9370

Overblikket, 9000

Overvejen, 9220

Oxholmvej, 9200

P

15

13

3

16

9

14

23

5

81

81

16

12

81

3

20

2

12

63

23

15

21

1

3

1

6

6

10

1

1

12

8

15

17

12

13

16

13

3

15

67

19

23

82

7

7

82

1

16

2

53

3

74

12

7

22

57

49

80

14

7

80

11

13

72

3

13

4

63

62

7

17

17

1

11

82

80

57

15

1

80

9

13

63

2

20

19

14

5

2

1

2

81

40

17

61

12

4

13

1

7

74

1

22

14

51

23

20

1

14

20

21

7

1

81

7

19

6

P.A. Estrups Vej, 9000

P.O. Walløes Vej, 9210

P.V. Jensen Klints Vej, 9310

Pakhusvej, 9260

Paletten, 9200

Pallasvej, 9200

Pallestien, 9240

Pallisdam, 9430

Palsgårdsmark, 9370

Palsgårdsvej, 9370

Paludan Müllers Vej, 9000

Pandoravej, 9210

Pantervej, 9370

Paradisvej, 9310

Parallelvej, 9280

Parallelvej, 9362

Parallelvej, 9210

Parasolhatten, 9260

Parcelvej, 9240

Parkvej, 9000

Parkvej, 9240

Pastor Nielsens Vej , 9370

Peder Andersens Vej, 9310

Peder Barkes Gade, 9000

Peder Larsens Vej, 9400

Peder P. Hedegårds Vej, 9400

Peder Pårs Vej, 9000

Peder Skrams Gade, 9000

Pederstræde, 9000

Per Degns Vej, 9000

Per Skyttes Vej, 9240

Perikumvej, 9000

Perlevej, 9260

Pernillevej, 9000

Peter Bruuns Vej, 9210

Peter Fabers Vej, 9000

Peter Freuchens Vej, 9210

Peter Jensens Vej, 9310

Petersborgvej, 9000

Petershøjvej, 9280

Petravej, 9280

Pilehaven, 9240

Pilekrogen, 9280

Pilekrogen, 9230

Pilevang, 9400

Pilevej, 9280

Pilevej, 9370

Pilevej, 9000

Pilevænget, 9362

Pindbrovej, 9430

Pindskæret, 9310

Pindstrupvej, 9240

Pinjehøj, 9210

Pinsevej, 9230

Pinstrup Høj, 9240

Pirken, 9240

Pitsvej, 9310

Planetvej, 9370

Planetvej, 9200

Plantagevej, 9230

Plantagevej, 9370

Platanvej, 9000

Plateauet, 9000

Pletdalgårdevej, 9240

Plovhusene, 9310

Plutonvej, 9210

Pogevej, 9382

Pollendalen, 9260

Polshøjvej, 9260

Pomonavej, 9230

Pontoppidanstræde, 9220

Ponymarken, 9230

Poppelvej, 9370

Poppelvej, 9000

Porsevej, 9280

Porsevej, 9370

Porshedevej, 9240

Porsvej, 9000

Porthusgade, 9000

Portlandsvej, 9370

Portørvej, 9200

Poseidonvej, 9210

Postgårdsvej, 9260

Poststien, 9362

Postvej, 9280

Postvej, 9270

Poul Buås Vej, 9000

Poul Kærs Vej, 9400

Poul Larsens Vej, 9000

Poul Paghs Gade, 9000

Poul Smeds Vej, 9362

Poulsensvej, 9370

Poulsminde, 9370

Poulstrupvej 135, 9230

Poulstrupvej 20-127, 9230

Poulstrupvej 3-13, 9210

Primulavej, 9380

Prins Paris Alle, 9210

Prinsensgade, 9000

Prinsessegade, 9400

Priorbodervej, 9240

Priorgade, 9000

Priorgade, 9240

Provstejorden, 9000

Præstegårds Mark, 9381

Præstegårdsvej, 9240

Præstegårdsvej, 9293

Præstehaven, 9370

Præstemarken, 9000

Præstevangen, 9280

Præstevangen, 9240

Præstevænge, 9400

Præstevænget, 9370

Pumavej, 9370

Pumpestræde, 9230

Pynten, 9280

Pæonvej, 9400

10

1

7

R

46

14

19

64

20

1

7

21

81

3

11

17

45

1

17

20

69

66

13

67

20

11

10

81

16

58

58

9

56

82

15

20

17

63

12

7

17

15

13

45

43

3

8

5

17

18

19

23

59

15

81

13

5

16

70

1

23

6

20

2

18

64

64

18

6

9

11

1

7

21

3

4

21

82

6

1

40

20

8

15

44

17

3

1

15

5

8

21

3

52

8

13

56

10

1

14

1

13

82

80

18

17

11

45

17

60

64

5

4

72

81

81

6

Pærevangen, 9000

På Sporet, 9000

Påskevej, 9230

Rabensvej, 9362

Rafns Alle, 9000

Randbyvej 1-32, 34, 9280

Randbyvej 33-38, 9280

Ranksvej, 9293

Rantzausgade, 9000

Ranunkelvej, 9230

Ranunkelvej, 9240

Rasmus Jensensvej, 9370

Ravndalen, 9310

Ravnhøj, 9000

Ravnkildevej, 9220

Ravnskovvej, 9310

Reberbansgade, 9000

Rebildparken, 9220

Refsnæsvej 1, 2-8 (lige nr.), 9293

Refsnæsvej 3, 5, 9, 10-30, 9293

Regelvej, 9293

Regnar Juels Vej, 9210

Remisevej 15, 17, 9280

Remisevej 1-9, 19-28, 9280

Renal Baches Vej, 9000

Rensdyrvej, 9200

Rensdyrvej, 9370

Resenvej, 9220

Restrup Engvej, 9000

Restrup Kærvej 45-90, 9240

Restrup Kærvej 6-38, 9240

Restrup Skovvej, 9240

Revlevej, 9280

Revlingbakken, 9000

Ribesvej, 9280

Ribevej, 9220

Ridderhatten, 9260

Ridefogedvej, 9000

Ridemandsmøllevej, 9230

Ridevænget, 9230

Riishøjsvej 1-110, 9000

Riishøjsvej 115, 120, 9000

Rimmerne, 9310

Rimmervej, 9370

Ringdrosselvej, 9310

Ringduevej, 9230

Ringholmsvej, 9400

Ringkøbingvej, 9220

Risbjergvej, 9260

Risdal, 9260

Risgårdsparken, 9240

Rismarken, 9530

Ritavej, 9000

Ritavej, 9370

Roald Amundsens Vej, 9210

Robert Svendsens Vej, 9430

Roden, 9260

Rodstrupvej, 9240

Roldgade, 9000

Rolighedsvej, 9240

Rolighedsvej, 9400

Rolighedsvej, 9293

Rolighedsvej, 9310

Romdrup Bakke, 9270

Romdrupholmsvej, 9270

Romdrupvej 126-159, 9270

Romdrupvej 2-125, 9270

Rosenfeldtparken, 9400

Rosengården, 9200

Rosenlunden, 9000

Rosenlundsgade, 9000

Rosenlundsvej, 9230

Rosenparken, 9240

Rosenskrænten, 9310

Rosenvej, 9380

Rosenvej, 9240

Rosenvænget, 9280

Rosenvænget, 9400

Rosenvænget 2-12, 9370

Rosenvænget 30, 9370

Rosevej, 9293

Rossinisvej, 9200

Rostrupsvej, 9000

Rottrupvej, 9370

Rubinvej, 9260

Rud. Petersens Vej, 9310

Rughaven, 9370

Rughaven, 9000

Rugmarken, 9430

Rugskellet, 9240

Rugvangen, 9240

Rugvangen, 9310

Rullebanen, 9430

Runddyssen, 9230

Rundvejen, 9000

Runesvinget 25, 115-117, 9230

Rungsvej, 9200

Ryes Passage, 9000

Ryesgade, 9000

Rylegyde , 9370

Rylevej, 9000

Rylevej, 9280

Rylevej, 9370

Rypevej, 9270

Rytterbakken, 9230

Ryttervænget, 9000

Rærupvej, 9310

Rævedalsvej 3, 9230

Rævedalsvej 6-100, 9230

Rødageren, 9280

Rødbrovej, 9400

Rødbøgevej, 9382

Rødemøllevej, 9240

Rødgranvej, 9370

Rødgræsvej, 9370

Rødhættevej, 9400

Vejfortegnelse til indsamling af papir/pap og småt brændbart


81

5

6

81

5

12

6

3

6

14

2

16

16

3

6

18

10

82

2

64

1

44

2

19

42

16

12

12

81

11

19

19

56

59

S

16

16

57

2

22

2

6

20

58

10

71

54

8

6

1

1

1

1

7

11

14

80

80

64

72

14

14

14

23

8

13

71

74

17

64

2

12

7

19

8

3

15

17

20

69

12

3

4

81

73

23

16

48

4

14

2

7

7

82

82

8

9

71

21

70

21

82

6

3

55

53

10

58

49

82

54

14

69

42

42

1

8

Rødkløvervej, 9370

Rødkløvervej, 9430

Rødkælkevej, 9400

Rødkælkvej, 9370

Rødslet, 9430

Rødtjørnevej, 9210

Røgildsvej, 9400

Røllikevej, 9310

Rømers Have, 9400

Rømersvej, 9000

Rømøgade, 9000

Rønbjergkrogen, 9220

Rønbjergvej, 9220

Rønhøj, 9310

Rønne Alle, 9400

Rønnekrogen, 9260

Rønnevej, 9000

Rønnevej, 9280

Rønnevej, 9310

Rørdalsvej, 9220

Rørholtvej 2, 9370

Rørholtvej 8-80, 9370

Rørsangervej, 9310

Rørvigsvej, 9270

Råbhuivej, 9362

Råbjergvej, 9220

Rådhusparken, 9000

Rådsherrevej, 9000

Rådyrvej, 9370

Råensvej, 9000

Rågelejevej, 9270

Rågevej, 9280

Råhøj, 9240

Råkildevej, 9230

Sagavej, 9260

Sahlvej, 9220

Saltboden, 9240

Saltholmsgade, 9000

Saltsydervænget, 9240

Samsøgade, 9000

Sandagervej, 9400

Sandgravsvej, 9280

Sandtuevej 10, 30, 9200

Sandtuevej 3-85 (ulige nr.), 9200

Sandvej, 9240

Sandvej, 9400

Sangdrosselvej, 9230

Sanglærkevej, 9400

Sankelmarksgade, 9000

Sankt Hans Gade, 9000

Sankt Jørgens Gade, 9000

Sankt Mortens Gade, 9000

Sankt Peders Gade, 9400

Sannasvej, 9000

Saturnvej, 9200

Saturnvej, 9370

Savannen, 9370

Savannevej, 9270

Savhøjvej, 9240

Saxogade, 9000

Scheelsmindevej, 9200

Schleppegrellsgade, 9000

Schmidtsvej, 9240

Schubertsvej, 9200

Scoresbysundvej, 9210

Sebbersundvej 1, 9240

Sebbersundvej 2-19, 9240

Seiferts Alle, 9260

Sejlflodvej, 9270

Sejrøgade, 9000

Selenevej, 9210

Selsøparken, 9400

Septembervej, 9270

Sifhøj, 9230

Sigensvej, 9310

Signalvej, 9000

Sigrid Undsets Vej, 9220

Sigsgaardvej 1-18, 24, 9293

Sigsgaardvej 21-43, 9293

Sigten, 9210

Sigurd Ersteds Vej, 9310

Sigurd Hoels Vej, 9381

Sikavej, 9370

Simestedgårdvej 10-21, 9240

Simestedgårdvej 1-9, 9240

Sindalvej, 9220

Sindholtvej 25-55, 9381

Sindholtvej 3-10, 9381

Siriusvej, 9200

Sjællandsgade, 9000

Sjællandsgården, 9230

Sjællandsvej, 9230

Skadevej, 9280

Skagensgrund, 9280

Skakvejen, 9240

Skalborg Banevej, 9200

Skalhuse, 9240

Skalhøje, 9240

Skalledamsgårdvej, 9240

Skalvej, 9240

Skansegårdsvej, 9280

Skansevej, 9400

Skarrisvej, 9310

Skavnshøj, 9240

Skeelslund Skovvej, 9440

Skelagervej, 9000

Skelbækvej, 9000

Skeldalsvej, 9310

Skelhuse, 9280

Skelvej, 9400

Skibstedsvej, 9000

Skibstedvej 1-10, 9293

Skindbjergvej 17-28, 9310

Skindbjergvej 3, 10, 9362

Skipper Clements Gade, 9000

Skipper Clements Vej 1, 9230

56

3

23

1

16

2

42

42

18

11

2

15

12

68

1

19

21

19

1

5

2

19

63

22

11

20

22

9

21

11

14

21

20

81

10

60

82

23

4

74

15

2

46

81

20

3

12

50

11

67

40

1

80

40

3

4

81

81

3

64

81

3

11

6

68

80

41

3

11

21

19

2

5

2

6

16

61

22

23

1

61

20

43

14

14

8

54

18

1

20

5

81

9

63

10

81

46

2

50

6

16

3

20

3

19

5

8

3

4

7

20

11

20

9

6

18

81

18

Skipper Clements Vej 25-83, 9230

Skippersmindevej, 9310

Skipperstræde, 9240

Skippervej, 9370

Skiverenvej, 9220

Skivervej 1-5, 9362

Skivervej 17-84, 9362

Skivervej 87-118, 9310

Skodsborgvej, 9270

Skolebakken, 9000

Skolegade, 9362

Skolegade, 9000

Skolemestervej, 9000

Skolestien, 9280

Skolestien, 9370

Skolestien, 9270

Skolevej, 9240

Skolevej, 9280

Skolevej, 9370

Skolevej, 9400

Skolevænget, 9362

Skomagerbakken 3-34, 9260

Skomagerbakken 45-82, 9260

Skomagergade, 9240

Skomagergyden, 9000

Skomagerstien, 9280

Skomagertorvet, 9240

Skorstensfejervej, 9230

Skovbakken, 9240

Skovbakkevej, 9000

Skovbrynet, 9000

Skovbrynet, 9240

Skovbrynet, 9293

Skovbrynet, 9370

Skovbærvej, 9000

Skovdalsvej, 9230

Skovduevej, 9280

Skovfogedvej, 9240

Skovgræsvej, 9310

Skovgårds Vej, 9240

Skovgårdsvej, 9000

Skovhusvej 1, 9310

Skovhusvej 6-55, 9310

Skovkanten, 9370

Skovkrogen, 9293

Skovlund, 9310

Skovlykke, 9210

Skovmarkvej, 9382

Skovparken, 9000

Skovridervej, 9280

Skovsgårdsvej 21-141, 9370

Skovsgårdsvej 4-7, 9370

Skovsgårdsvej 54, 9370

Skovshoved, 9370

Skovskadevej, 9310

Skovskellet, 9310

Skovsneppevej, 9370

Skovstien, 9370

Skovstjernevej, 9310

Skovstrupvej, 9260

Skovsvinget, 9370

Skovsyrevej, 9310

Skovtoften, 9000

Skovvej, 9400

Skovvej, 9280

Skovvej, 9370

Skroldvej, 9362

Skrædderstræde, 9310

Skrædergyden, 9000

Skrænten, 9240

Skrænten, 9280

Skrænten, 9310

Skrænten, 9400

Skrågade, 9310

Skrågade, 9400

Skråningen, 9220

Skråvej, 9230

Skråvej, 9240

Skt Nicolaisvej, 9240

Skudehavnsvej, 9000

Skudshalevej, 9230

Skuen, 9280

Skurvemosen, 9370

Skydebanevej, 9000

Skytten, 9000

Skøjtevej, 9230

Slagtoften, 9400

Sletten, 9270

Slotsgade, 9000

Slotsvej, 9280

Slugten, 9380

Slyngelen, 9370

Sløjfen, 9200

Slørhatten, 9260

Slåenvej, 9000

Slåenvej, 9370

Smalby, 9310

Smallegade, 9310

Smalskiftevej, 9382

Smedegade, 9400

Smedegårdsvej, 9220

Smedepladsen, 9310

Smedestien, 9280

Smedevej, 9310

Smedevænget, 9280

Smedien, 9400

Smetanasvej, 9200

Smørblomstvej, 9310

Småengevej, 9381

Snebærvej, 9230

Snebærvej, 9280

Snedkergyden, 9000

Snedkerstien, 9280

Snedronningens Vej, 9230

Snehvidevej, 9400

Snekkerstenvej, 9270

Sneppevej, 9370

Sneppevej, 9270

15

81

5

70

74

18

11

10

15

1

13

13

22

12

8

11

10

22

12

12

17

14

1

22

22

7

21

4

7

82

82

13

19

13

1

20

3

1

6

16

81

15

1

11

19

18

80

19

14

74

6

14

18

18

14

11

7

23

73

17

2

81

6

23

22

22

23

73

23

73

22

1

55

20

65

5

3

18

20

48

9

19

2

6

73

73

23

73

23

14

1

15

20

4

21

20

16

1

8

1

3

50

14

60

23

22

4

48

16

6

17

14

18

49

40

4

4

11

Snerlevej, 9000

Snerlevej, 9370

Sneumvej, 9430

Snorupgårdsvej, 9240

Snorupvej, 9240

Sofieholm, 9270

Sofiehøj, 9000

Sofiendalsvej, 9200

Sofievej, 9000

Sogneparken, 9370

Sohngårdsholmsvej 100-111, 9210

Sohngårdsholmsvej 1-55, 9000

Solbakken, 9240

Solbakken, 9210

Solbakkevej, 9230

Solbyen, 9000

Solbærvej, 9000

Solhøj, 9240

Solhøjsvej 1-56, 9210

Solhøjsvej 56A-90, 9210

Solitudevej, 9230

Solkrogen, 9000

Solparken, 9370

Solpletten, 9240

Solsiden, 9240

Solsiden, 9400

Solsikkevej, 9240

Solsikkevej, 9380

Solskrænten, 9230

Solsortevej, 9280

Solsortevej, 9280

Solsortvej, 9000

Solvang, 9280

Solvangen, 9210

Solvangsvej, 9000

Solvej, 9293

Solvænge, 9310

Solvænget, 9370

Soløjevej, 9400

Sommervej, 9220

Sommervej, 9370

Sonjavej, 9000

Sophie Hedvigsvej, 9370

Sorthøj, 9000

Sortspættevej, 9270

Spartavej, 9270

Spartavej, 9370

Spergelvej, 9270

Spicavej, 9200

Spidsbyvej, 9240

Spiesgade, 9400

Spinderensvej, 9000

Spiren, 9260

Splinten, 9260

Spolen, 9000

Sportsvej, 9000

Sportvænget, 9230

Springbakgårdsvej 1-4, 9240

Springbakgårdsvej 8-12, 9240

Springbakken, 9230

Springvandspladsen, 9310

Spurvevej, 9370

Spurvevej, 9400

Spættevej, 9240

St. Algade, 9240

St. Tranegade, 9240

St.Ajstrupvej 1-11, 13, 15, 9240

St.Ajstrupvej 12, 14, 16-28, 9240

St.Ajstrupvej 30-36, 38-55, 57-59, 9240

St.Ajstrupvej 37, 56, 60-72, 9240

Stadionhaven, 9240

Stadionvej, 9370

Stadionvej, 9240

Stadionvej 1-25, 27, 9280

Stadionvej 26, 28-34, 9280

Stakladen, 9380

Staldmie, 9310

Stammen, 9260

Stampen, 9280

Staprisvej, 9381

Stationsmestervej, 9200

Stationsvej, 9280

Stationsvej, 9362

Stationsvej, 9400

Staunhedevej, 9240

Staunvej 1, 3-12, 17, 19, 21, 9240

Staunvej 2, 16, 18, 20, 22-63, 9240

Staunvej 65-73, 9240

Staunvej 74-99, 9240

Steen Billes Gade, 9000

Steen Blichers Gade, 9000

Steenstrupsvej, 9000

Steffensvej, 9280

Stegenborgparken, 9381

Steinsvej, 9240

Stejlgabet, 9280

Stenbjergvej, 9220

Stendahlsvej, 9370

Stendyssen, 9230

Stengade, 9000

Stenhøjvej, 9310

Stenisengevej, 9382

Stenosvej, 9000

Stenstuevej, 9230

Stentevej, 9240

Stenvej, 9240

Stidsholtvej 3, 9381

Stidsholtvej 30-40A, 9382

Stien, 9220

Stigsborgvej, 9400

Stillekrogen, 9230

Stjernevej, 9200

Stoholm, 9270

Stokbrohedevej, 9310

Stokbrovej, 9370

Stokbrovej, 9381

Stokrosevej, 9380

Stolpedalsparken, 9000

Aalborg Forsyning, Renovation 21


11

3

49

2

19

5

16

81

64

22

1

6

81

22

82

81

18

80

1

1

1

40

80

8

47

4

6

16

2

20

22

11

5

18

3

8

6

2

18

82

81

19

59

17

59

1

4

51

49

4

51

51

51

4

4

6

7

5

61

5

12

2

6

11

3

9

81

9

69

6

11

80

1

7

7

56

8

56

8

8

56

56

2

64

80

9

1

22

80

5

22

13

6

20

3

1

47

47

63

10

80

54

1

6

49

49

48

4

15

1

1

45

14

81

16

17

63

13

22

Stolpedalsvej, 9000

Store Tingbakke, 9310

Storemosevej, 9310

Stormgade, 9000

Storvordevej, 9270

Strand Alle, 9400

Strandbyvej, 9220

Strandengen, 9370

Stranderholmsvej, 9270

Strandgade, 9240

Strandgade, 9370

Strandgade, 9400

Strandgården, 9370

Strandgården, 9240

Strandskadevej, 9280

Strandskadevej, 9370

Strandskadevej, 9270

Strandstien, 9370

Strandvejen, 9000

Strandvejen 146-161, 9370

Strandvejen 2-12, 9370

Strandvejen 74, 169-206, 9370

Strandvænget, 9370

Straussvej, 9200

Stribenvej, 9310

Strindbergparken, 9381

Strubjerg, 9400

Struervej, 9220

Strynøgade, 9000

Strømmen, 9280

Strøms Vænge, 9240

Strøybergsvej, 9000

Stråtaget, 9380

Stubben, 9260

Stubmarken, 9310

Stubmøllevej, 9230

Studievej, 9400

Stuhrs Brygge, 9000

Stærevej, 9270

Stærevej, 9280

Stærevej, 9370

Stærhøj, 9260

Støvring Hedevej, 9530

Støvringvej 1-4, 9530

Støvringvej 30-70, 9530

Suensonsgade, 9000

Sulsted Engvej 2-18, 9381

Sulsted Engvej 25, 27, 9381

Sulsted Kirkevej, 9381

Sulsted Kærvej, 9381

Sulsted Landevej 10-39, 9380

Sulsted Landevej 128-158, 9381

Sulsted Landevej 45-64, 96, 110, 9381

Sulsted Landevej 67-90, 97, 125, 9381

Sulstedparken, 9381

Sundby Brygge, 9400

Sundsholmen, 9400

Sundvej, 9400

Svalebakkevej, 9230

Svalegangen, 9380

Svalegårdsvej, 9000

Svalevej, 9310

Svalevej, 9400

Svanehøj, 9000

Svanelundsvej, 9310

Svanereden, 9230

Svanevej, 9370

Svanevej, 9230

Svanholmsmindevej, 9293

Svanholmvej, 9400

Svend Engelunds Vej, 9000

Svend Møllersvej, 9370

Svendsgade, 9000

Svenstrup Bane Alle, 9230

Svenstrup Banevej 3, 4, 9230

Svenstrup Banevej 7-41, 9230

Svenstrup Skolevej, 9230

Svenstrupholm, 9230

Svenstruphøj, 9230

Svenstrupvej 2-11, 9200

Svenstrupvej 35, 39, 40, 9200

Svenstrupvej 45, 50, 9230

Sverigesgade, 9000

Svinetruget, 9270

Svingelen, 9370

Svinget, 9200

Svinget, 9370

Sydemestergade, 9240

Sydvestvej, 9370

Sydvestvej, 9400

Sygehusvej, 9240

Synergivej, 9000

Syrenbakken, 9400

Syrenvej, 9293

Syrenvej, 9310

Syrenvej, 9370

Sæbyvej, 9310

Sæbyvej, 9320

Sæderupvej, 9260

Sælsager, 9200

Søgårdsvej, 9370

Søgårdsvej, 9400

Søhesten, 9370

Søholmvej, 9400

Søhusevej, 9310

Søhusevej, 9380

Sølgårdvej, 9381

Sølvpoppelvej, 9382

Sølystvej, 9220

Sølystvej, 9370

Sømærket, 9370

Sømærkevej, 9310

Sønder Alle, 9000

Sønder Havsig, 9370

Sønder Tranders Bygade, 9260

Sønder Tranders Parken, 9260

Sønder Tranders Vej 110-147, 9260

Sønder Tranders Vej 1-28, 39-54, 9210

17

63

13

63

22

1

55

1

22

1

81

19

54

8

55

64

44

5

19

23

1

41

41

1

41

11

2

4

15

65

20

7

11

22

68

20

1

5

54

1

T

15

5

5

49

2

19

22

1

44

23

67

2

20

2

54

2

42

6

8

49

8

13

82

81

4

13

13

13

13

53

5

9

22

1

16

9

80

8

9

66

20

12

15

6

11

11

13

6

10

20

9

3

1

19

66

81

17

5

3

6

18

12

7

1

5

3

3

49

49

9

8

81

82

11

6

4

Sønder Tranders Vej 150-184, 9260

Sønder Tranders Vej 36, 38, 60, 9210

Sønder Tranders Vej 67-71, 9210

Sønder Tranders Vej 75-100, 9210

Sønderbakken, 9240

Sønderbro, 9000

Sønderbyvej, 9240

Søndergade, 9000

Søndergade, 9240

Søndergade 2-26, 9370

Søndergade 27-119, 9370

Søndergård, 9280

Søndergårdsvej, 9400

Sønderholm Hedevej 2, 9240

Sønderholm Hedevej 9-71, 9240

Sønderkæret, 9270

Sønderlundsvej, 9370

Søndermarken, 9430

Søndermarken, 9280

Sønderport, 9240

Sønderskovvej 1-44, 9370

Sønderskovvej 161-163, 167-169, 9362

Sønderskovvej 171-263, 9362

Sønderskovvej 266-276, 9362

Sønderskovvej 43-158, 166, 170, 9370

Søndertoft, 9000

Søndervang, 9362

Søndervang, 9382

Søndervangsvej, 9000

Søndre Bygade 26, 9280

Søndre Bygade 4-24, 9280

Søndre Kongevej, 9400

Søndre Skovvej, 9000

Søndre Strandgade, 9240

Søren Juuls Vej 10, 9280

Søren Juuls Vej 1-8, 9280

Søsportsvej, 9000

Søvangen, 9400

Søvej, 9400

Søvænget, 9370

Tagensvej, 9000

Tagskægget, 9380

Taksvej, 9430

Tandal, 9380

Tankedraget, 9000

Tavervej, 9270

Teglageren, 9240

Teglgårdsvej 1-11, 9370

Teglgårdsvej 14-56, 9370

Teglvej, 9240

Teglvej, 9280

Teglvænget, 9000

Teglvænget, 9280

Teglværks Alle, 9000

Teglværksvej, 9400

Teglværksvej 1-48, 9362

Teglværksvej 51, 53, 9362

Teisensvej, 9400

Telemannsvænget, 9200

Tengedal, 9380

Tennisvej, 9230

Ternevej, 9000

Ternevej, 9280

Ternevej, 9370

Terosevej, 9380

Th. Sauers Vej, 9000

Th. Staunings Vej, 9210

Th.V. Gardes Vej, 9210

Thetersvej, 9210

Thisted Landevej, 9430

Thistedvej, 9400

Thit Jensens Vej, 9200

Thit Jensens Vej, 9240

Thomas Boss Gade, 9000

Thomas Kingos Vej, 9000

Thomas Olesen Løkkens Vej, 9200

Thomas Winthers Vej, 9370

Thomsens Alle, 9230

Thorndahlsvej, 9200

Thorsbrovej 10A, 12-19, 9280

Thorsbrovej 1-10A, 11, 9280

Thorsens Alle, 9000

Thorsgade, 9000

Thorvald Jensens Vej, 9400

Thorvaldsensvej, 9000

Thulebakken, 9000

Thulevej, 9210

Thuresensvej, 9400

Thyboevej, 9000

Thyge Hvass Vej, 9293

Thøger Larsens Vej, 9200

Tidselbakken, 9310

Tiendeladen, 9000

Tiendemarken 14A, 16, 18, 9280

Tiendemarken 2-14, 15, 17, 9280

Tigervej, 9370

Tinbergens Alle, 9260

Tines Vej, 9380

Tinghaven, 9310

Tinghusgade, 9400

Tinghøjvej, 9260

Tinglykke, 9210

Tingstedet, 9230

Tingvej, 9370

Tingvej 1-19, 9380

Tingvej 129-147, 149, 151, 9310

Tingvej 148, 160, 9310

Tingvej 22-65, 9380

Tingvej 91-112, 9310

Tinsoldaten, 9230

Tjelevej, 9240

Tjørnevej, 9370

Tjørnevej, 9280

Tjørnevej, 9000

Tjørnevænget, 9400

Toftegårdsparken, 9381

23

4

19

4

7

1

10

22

20

2

6

19

19

65

19

1

1

1

16

21

9

12

18

14

17

19

63

80

81

80

80

80

80

6

17

17

8

15

52

66

6

1

22

1

6

55

55

55

9

7

16

15

7

81

2

82

3

81

16

17

19

80

61

69

8

13

4

7

55

8

1

62

19

72

54

12

1

1

3

17

2

3

4

46

18

1

8

23

14

8

50

48

48

4

50

4

80

81

10

22

11

82

8

2

71

U

3

3

47

6

19

81

2

5

17

15

5

Toftegårdsvej, 9240

Toftegårdsvej, 9381

Toftehaven, 9280

Toftelodden, 9381

Toftemarksvej, 9230

Toften, 9370

Toften, 9000

Toften, 9240

Toften, 9280

Toftevej, 9310

Toftevej, 9400

Tofthøjparken, 9280

Tofthøjvej, 9280

Toftkærvej, 9280

Tokevej, 9260

Toldbodgade, 9000

Toldbodvej, 9370

Toldstrupsgade, 9000

Tolnevej, 9220

Tommelise, 9240

Tommelisevej, 9230

Tophøj, 9210

Toppen, 9260

Tordenskjoldsgade, 9000

Torderupvej 52-62, 9260

Torderupvej 6, 9260

Torderupvej 6-44, 9260

Torndalstrand, 9370

Torndalsvej, 9370

Torndrupsalle, 9370

Torndrupskovvej, 9370

Torndrupstrand, 9370

Torndruptværvej, 9370

Tornerosevej, 9400

Tornhøjparken, 9220

Tornhøjvej, 9220

Tornsangervej, 9230

Tornstedsgade, 9000

Torpet Kærvej, 9430

Torsvej, 9280

Torvegade, 9400

Torvegade, 9370

Torvet, 9240

Torvet, 9370

Torvet, 9400

Tostrup Brovej, 9240

Tostrupvej 100-110, 9230

Tostrupvej 120-230, 9240

Tostrupvej 240-246, 9240

Tostrupvej 5A-78, 9230

Tove Ditlevsens Vej, 9000

Tovesvej, 9000

Tranebærvej, 9230

Tranebærvej, 9370

Tranekær, 9310

Tranevej, 9280

Tranevej, 9310

Tranevej, 9370

Tranumparken, 9220

Traverbakken, 9230

Trekanten, 9270

Trekanten, 9370

Treskelshøj, 9260

Treskelvej, 9293

Triatlonvej, 9230

Tritonvej, 9210

Troldelunden, 9381

Troldhasselvej, 9230

Troldkirkevej, 9240

Troldkærvej, 9240

Trækbanen, 9000

Trælbjergvej 40-77, 9260

Trælbjergvej 7-9, 9260

Trælborgvadvej, 9240

Trænvej, 9400

Tuevej, 9210

Tujaparken, 9370

Tujavej, 9370

Tulipanvej, 9310

Turkisvej, 9260

Turøgade, 9000

Tusborgvej, 9310

Tvedens Alle, 9381

Tvedenvej, 9310

Tværgade, 9270

Tværgade, 9370

Tværvej, 9230

Tværvej, 9240

Tyge Brahes Vej, 9000

Tylervej, 9240

Tylstrup Hedevej, 9382

Tylstrup Landevej, 9382

Tylstrup Nørrehede, 9382

Tylstrupparken, 9382

Tylstrupvej 1, 4, 85, 9382

Tylstrupvej 8-80, 9382

Tyrensvej, 9370

Tyttebærvej, 9370

Tyttebærvej, 9000

Tyvedalsgade, 9240

Tømrergyden, 9000

Tøtmosen, 9280

Tårnfalkevej, 9230

Tårnvej, 9310

Tårupvej, 9240

Udsigten, 9310

Uggerhalnevej 5-43, 9310

Uggerhalnevej 55-80, 9310

Uglebakken, 9400

Uglevej, 9280

Uglevej, 9370

Uglevænget, 9310

Uldalsvej, 9400

Ulfborgvej, 9220

Ullavej, 9000

Ulrik Birchs Vej, 9430

Vejfortegnelse til indsamling af papir/pap og småt brændbart


13

44

1

1

40

43

4

4

81

21

13

10

6

13

13

1

8

6

V

52

52

5

52

81

13

15

1

20

14

21

4

82

3

23

23

80

47

19

2

11

5

51

20

6

2

5

1

3

16

2

18

9

1

16

7

14

4

12

16

14

15

16

15

53

16

9

17

1

4

2

14

20

80

5

9

16

80

14

49

49

4

20

11

5

53

42

2

5

23

72

65

73

11

1

6

49

22

20

6

1

43

4

50

4

20

69

45

14

1

19

40

11

19

7

2

68

81

Ulshøjsvej, 9210

Ulsted Kærvej, 9370

Ulstedparken, 9370

Ulstedvej 1-12, 9370

Ulstedvej 31-54, 9370

Ulstedvej 55-100, 9370

Ultvedparken, 9382

Ultvedvej, 9382

Ulvevej, 9370

Umanakvej, 9240

Umanakvej, 9210

Under Lien, 9000

Under Lindene, 9400

Uranosvej, 9210

Urbakken, 9210

Urbansgade, 9000

Urfuglevej, 9230

Uttrupvej, 9400

Vadskærvej, 9400

Vadskærvej, 9430

Vadum Kirkevej 1-15, 9430

Vadum Kirkevej 18-105, 9430

Vagtelvej, 9370

Vagtelvej, 9000

Valdemar Poulsens Vej, 9000

Valdemarsgade, 9000

Valdemarsgade, 9293

Valmuemarken, 9000

Valmuevangen, 9240

Valmuevej, 9380

Valmuevej, 9280

Valnøddevej, 9310

Valstedgårdvej, 9240

Valstedvej, 9240

Vandet Vest, 9370

Vandstedvej, 9310

Vandværksvej, 9280

Vandværksvej, 9362

Vandværksvej, 9000

Vang Mark 2-48, 9380

Vang Mark 60-81, 9380

Vangen, 9280

Vangen, 9400

Vangs Alle, 9000

Ved Banen, 9400

Ved Bækken, 9370

Ved Bøgen, 9310

Ved Dammen, 9220

Ved Jernbanen, 9310

Ved Kroen, 9260

Ved Lågen, 9240

Ved Stranden, 9000

Ved Trekanten, 9220

Ved Vester Mølle, 9230

Ved Viadukten, 9000

Vedbendvej, 9380

Vedbæk, 9210

Vedstedvej, 9220

Vegavej, 9200

Vejgård Bymidte, 9000

Vejgård Kirkevej, 9000

Vejgård Møllevej, 9000

Vejlen, 9430

Vejrholm, 9220

Vejrmøllen, 9230

Vembvej, 9220

Vendelbogade, 9000

Vendelparken, 9381

Vendsysselsgade, 9000

Venusvej, 9200

Venusvej, 9293

Venusvej, 9370

Venøvej, 9400

Verdisvej, 9200

Vermundsvej, 9000

Vestavej, 9370

Vestavej, 9200

Vestbjerg Kærvej, 9380

Vestbjerg Skovvej, 9380

Vestbjerggårdvej, 9380

Vester Fjordvej, 9280

Vester Fælledvej, 9000

Vester Halne Vej 1-56, 9430

Vester Halne Vej 62-114, 9430

Vester Hedensvej 15-35, 9362

Vester Hedensvej 2-13, 9362

Vester Strandvej, 9400

Vester Søvej 1, 6-14, 9240

Vester Søvej 2, 9240

Vester Vase, 9280

Vester Viderupkær, 9240

Vester Vænge Alle, 9000

Vesterbro , 9000

Vesterbrogade, 9400

Vesterbæk, 9310

Vestergade, 9240

Vestergade, 9280

Vestergade, 9400

Vestergade 1-56, 59-88, 9370

Vestergade 57, 9370

Vestergårdsgade 1, 2, 9382

Vestergårdsgade 15-17, 9382

Vestergårdsvej, 9381

Vestergaardsvej, 9293

Vesterkærvej, 9293

Vesterladenvej, 9310

Vesterled, 9000

Vesterled, 9370

Vestermarken, 9280

Vestermarken, 9370

Vestermarksvej, 9000

Vestermarksvej, 9280

Vestermøllevej, 9230

Vesterparken, 9362

Vesterskov, 9280

Vesterstrand, 9370

6

2

22

45

8

1

80

1

11

14

1

1

80

3

47

5

80

80

13

82

2

23

73

73

20

65

20

10

82

6

7

67

50

21

17

16

20

5

12

6

1

19

14

21

18

20

1

21

82

6

49

5

10

2

12

12

12

12

61

12

61

12

8

13

9

3

3

3

47

54

54

5

55

22

17

59

17

59

59

60

7

55

13

1

11

51

22

14

14

53

73

19

62

63

19

19

19

64

63

19

63

19

73

23

73

59

W

8

8

16

20

10

22

11

3

1

17

Vestervang, 9400

Vestervang, 9362

Vestervangen, 9240

Vestervangsvej, 9310

Vestervej 1-38, 9240

Vesterå, 9000

Vestmarksvej, 9370

Vestpieren, 9370

Vestre Alle, 9000

Vestre Fjordvej, 9000

Vestre Havnepromenade, 9000

Vestre Kanalgade, 9000

Vestvej, 9370

Vestvej 2-64, 9310

Vestvej 49, 55, 61, 71-95, 9310

Viaduktvej, 9400

Vibelunden, 9370

Vibevangen, 9370

Vibevej, 9000

Vibevej, 9280

Vibevej, 9310

Viderupgårdsvej 1, 2, 4, 6, 9240

Viderupgårdsvej 3, 10-21, 9240

Viderupkærvej, 9240

Vigen 1-37, 9280

Vigen 38, 40, 49, 9280

Vigen 39, 41-45, 9280

Viggo Barfoeds Vej, 9200

Vikingbanke, 9280

Vikingevej, 9400

Viktoriagade, 9400

Vildmosevej, 9293

Vildmosevej, 9382

Villavej, 9240

Vilsundvej, 9220

Vinderupvej, 9220

Vindevej, 9293

Vindfløjen, 9380

Vingen, 9210

Vingevej, 9400

Vingårdsgade, 9000

Vingaardsvej, 9280

Vinkel Alle, 9000

Vinkelvej, 9240

Vinkelvej, 9260

Vinkelvej, 9293

Vinkelvej, 9370

Violvej, 9240

Violvej, 9280

Violvej, 9400

Viren, 9310

Virkelyst, 9400

Visborggårdvej, 9200

Visionsvej, 9000

Vissebakkegård, 9210

Vissebo, 9210

Vissehøj, 9210

Vissevej 21, 23, 25-39, 41-59, 9210

Vissevej 175, 180, 9260

Vissevej 2-20, 22, 24, 9210

Vissevej 40, 65, 85, 142, 9210

Vissevej 95-145, 9210

Vistivej, 9240

Vitus Berings Vej, 9210

Vivaldisvej, 9200

Vodskov Byvej, 9310

Vodskov Kirkevej, 9310

Vodskovvej 10-86, 9310

Vodskovvej 97-187, 9310

Voerbjerg Kærvej, 9400

Voerbjergvej 100-118, 9400

Voerbjergvej 2-24, 9400

Vokslevvej, 9240

Voldborggade, 9240

Volsted Bygade, 9530

Volsted Skolevej 31-110, 9530

Volsted Skolevej 4-13, 9530

Volstedvej 141, 9230

Volstedvej 170, 9530

Volstedvej 40-100, 9230

Volstrupvej 1-34, 9230

Volstrupvej 35-41, 9230

Vonsyldsgade, 9000

Vor Frue Stræde, 9000

Vossvej, 9000

Vrå Mark, 9382

Værgeløsgade, 9240

Væverens Sidevej, 9000

Væverensvej, 9000

Vævergårdvej, 9430

Vår Skovvej, 9240

Vaarst Banevej, 9260

Vaarst Engvej, 9260

Vaarst Kærvej, 9260

Vaarst Skolevej, 9260

Vaarst Smedevej, 9260

Vaarstvej 101-122, 9260

Vaarstvej 10-96, 9260

Vaarstvej 130-160, 178, 180, 9260

Vaarstvej 171, 179, 181-247, 9260

Vaarstvej 260-295, 9260

Vaarstvej 297-339, 9260

Vårvej 16, 18, 20, 9240

Vårvej 2-15, 17, 21, 23, 9240

Vårvej 24-51, 9240

Våsevej, 9230

Wagnersvej, 9200

Webersvej, 9200

Wesselsvej, 9220

Westend, 9293

Weysesvej, 9200

Wibroes Vej, 9240

Wibroesvej, 9000

Wild Westvej, 9310

Willemoesgade, 9000

Willy Brandts Vej 24, 9220

80

Z

81

18

7

7

Æ

7

5

10

7

59

59

2

Ø

72

17

18

8

81

74

73

15

49

49

46

52

46

46

3

3

7

15

64

64

65

20

3

15

2

6

49

20

1

7

1

70

20

2

42

59

23

66

21

21

1

19

6

8

1

57

80

2

21

16

9

1

2

15

5

2

1

Å

9

12

1

65

20

1

1

6

71

41

20

1

41

1

41

42

2

42

20

68

40

68

57

69

16

14

1

5

Winthers Alle, 9370

Zebravej, 9370

Zentavej, 9260

Zieglersvej, 9400

Zincksvej 4-23, 24-61, 9230

Æblehaven, 9230

Æblerosevej, 9430

Æblevangen, 9000

Ærenprisvej, 9230

Ærtebjergvej, 9530

Ærtebjergvej, 9230

Ærøgade, 9000

Øksedalvej, 9240

Ølandvej, 9220

Ørnehøjvej, 9260

Ørnevej, 9230

Ørnevej, 9370

Ørnhøjvej, 9240

Ørsnæsvej, 9240

Ørstedsvej, 9000

Ørum Mosevej, 9320

Ørum Mosevej, 9310

Øster Aslund, 9310

Øster Halne Hedevej, 9430

Øster Hassing Vej 11-139, 9310

Øster Hassing Vej 140-178, 9362

Øster Hassing Vej 2, 4, 6, 9310

Øster Hassing Vej 5, 9310

Øster Strandvej, 9400

Øster Sundby Vej, 9000

Øster Uttrup Vej, 9000

Øster Uttrup Vej, 9200

Øster Vase 11-48, 9280

Øster Vase 2-10, 9280

Østerbakken, 9310

Østerbro 110, 112, 9000

Østerbro 1-109, 9000

Østerbrogade, 9400

Østerbæk, 9310

Østergade, 9280

Østergade, 9370

Østergade, 9400

Østergravensgade, 9000

Østergårdevej, 9240

Østergårdsvej, 9293

Østerhavensvej 1-13, 9362

Østerhavensvej 30, 9362

Østerkæret, 9230

Østerkærvej, 9240

Østerkærvej, 9293

Østerlandsvej, 9240

Østerled, 9240

Østerled, 9370

Østermarken, 9280

Østermarksvej, 9400

Østermøllevej, 9230

Østerpark, 9370

Østersbanken, 9240

Østerstrand, 9370

Østervang, 9362

Østervangen, 9240

Østervangsvej, 9000

Østervænget, 9200

Østerågade, 9000

Østre Alle (lige nr.), 9000

Østre Alle (ulige nr.), 9000

Østre Fælledvej, 9400

Østre Havnegade, 9000

Østre Kanalgade, 9000

Åbrinken, 9200

Ådalsvej, 9210

Ågade, 9000

Aagade 2-6, 9280

Aagade 8-118, 9280

Ågades Passage, 9000

Ågårdsvej, 9370

Åkandevej, 9400

Aalborgvej, 9240

Aalborgvej 133-176, 178, 9370

Aalborgvej 1-62, 9280

Aalborgvej 1-62, 9370

Aalborgvej 177, 182-205, 9362

Aalborgvej 214-237, 9362

Aalborgvej 242-256, 9362

Aalborgvej 260, 280, 9362

Aalborgvej 300-372, 9362

Aalborgvej 369-395, 9362

Aalborgvej 63-69 (ulige nr.), 9280

Aalborgvej 64, 68, 9280

Aalborgvej 67-132, 9370

Aalborgvej 71-95, 9280

Ålerusen, 9240

Ålykkevej, 9293

Årestrupsvej, 9000

Åvangen, 9000

Åvej, 9370

Åvej, 9400

Aalborg Forsyning, Renovation 23


Distriktsoversigt / BY

Klip den mærkat ud, der svarer til dit distrikt og placér dato oversigten på

opslagstavlen, eller der hvor du normalt placerer vigtige datoer og aftaler.

DISTRIKT 1

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Mandag 23. april 2012

Mandag 21. maj 2012

Mandag 18. juni 2012

Mandag 16. juli 2012

Mandag 13. august 2012

Mandag 10. september 2012

Mandag 8. oktober 2012

Mandag 5. november 2012

Mandag 3. december 2012

Mandag 7. januar 2013

Mandag 4. februar 2013

Mandag 4. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 4

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Torsdag 19. april 2012

Torsdag 24. maj 2012

Torsdag 21. juni 2012

Torsdag 19. juli 2012

Torsdag 16. august 2012

Torsdag 13. september 2012

Torsdag 11. oktober 2012

Torsdag 8. november 2012

Torsdag 6. december 2012

Torsdag 10. januar 2013

Torsdag 7. februar 2013

Torsdag 7. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 7

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Tirsdag 24. april 2012

Tirsdag 29. maj 2012

Tirsdag 26. juni 2012

Tirsdag 24. juli 2012

Tirsdag 21. august 2012

Tirsdag 18. september 2012

Tirsdag 16. oktober 2012

Tirsdag 13. november 2012

Tirsdag 11. december 2012

Tirsdag 15. januar 2013

Tirsdag 12. februar 2013

Tirsdag 12. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 10

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Fredag 27. april 2012

Fredag 1. juni 2012

Fredag 29. juni 2012

Fredag 27. juli 2012

Fredag 24. august 2012

Fredag 21. september 2012

Fredag 19. oktober 2012

Fredag 16. november 2012

Fredag 14. december 2012

Fredag 18. januar 2013

Fredag 15. februar 2013

Fredag 15. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

24 Distriktsoversigt / BY

DISTRIKT 2

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Tirsdag 17. april 2012

Tirsdag 22. maj 2012

Tirsdag 19. juni 2012

Tirsdag 17. juli 2012

Tirsdag 14. august 2012

Tirsdag 11. september 2012

Tirsdag 9. oktober 2012

Tirsdag 6. november 2012

Tirsdag 4. december 2012

Tirsdag 8. januar 2013

Tirsdag 5. februar 2013

Tirsdag 5. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 5

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Fredag 20. april 2012

Fredag 25. maj 2012

Fredag 22. juni 2012

Fredag 20. juli 2012

Fredag 17. august 2012

Fredag 14. september 2012

Fredag 12. oktober 2012

Fredag 9. november 2012

Fredag 7. december 2012

Fredag 11. januar 2013

Fredag 8. februar 2013

Fredag 8. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 8

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Onsdag 25. april 2012

Onsdag 30. maj 2012

Onsdag 27. juni 2012

Onsdag 25. juli 2012

Onsdag 22. august 2012

Onsdag 19. september 2012

Onsdag 17. oktober 2012

Onsdag 14. november 2012

Onsdag 12. december 2012

Onsdag 16. januar 2013

Onsdag 13. februar 2013

Onsdag 13. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 11

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Mandag 7. maj 2012

Mandag 4. juni 2012

Mandag 2. juli 2012

Mandag 30. juli 2012

Mandag 27. august 2012

Mandag 24. september 2012

Mandag 22. oktober 2012

Mandag 19. november 2012

Mandag 17. december 2012

Mandag 21. januar 2013

Mandag 18. februar 2013

Mandag 18. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 3

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Onsdag 18. april 2012

Onsdag 23. maj 2012

Onsdag 20. juni 2012

Onsdag 18. juli 2012

Onsdag 15. august 2012

Onsdag 12. september 2012

Onsdag 10. oktober 2012

Onsdag 7. november 2012

Onsdag 5. december 2012

Onsdag 9. januar 2013

Onsdag 6. februar 2013

Onsdag 6. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 6

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Mandag 30. april 2012

Onsdag 16. maj 2012

Mandag 25. juni 2012

Mandag 23. juli 2012

Mandag 20. august 2012

Mandag 17. september 2012

Mandag 15. oktober 2012

Mandag 12. november 2012

Mandag 10. december 2012

Mandag 14. januar 2013

Mandag 11. februar 2013

Mandag 11. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 9

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Torsdag 26. april 2012

Torsdag 31. maj 2012

Torsdag 28. juni 2012

Torsdag 26. juli 2012

Torsdag 23. august 2012

Torsdag 20. september 2012

Torsdag 18. oktober 2012

Torsdag 15. november 2012

Torsdag 13. december 2012

Torsdag 17. januar 2013

Torsdag 14. februar 2013

Torsdag 14. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 12

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Tirsdag 1. maj 2012

Tirsdag 5. juni 2012

Tirsdag 3. juli 2012

Tirsdag 31. juli 2012

Tirsdag 28. august 2012

Tirsdag 25. september 2012

Tirsdag 23. oktober 2012

Tirsdag 20. november 2012

Tirsdag 18. december 2012

Tirsdag 22. januar 2013

Tirsdag 19. februar 2013

Tirsdag 19. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk


DISTRIKT 13

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Onsdag 2. maj 2012

Onsdag 6. juni 2012

Onsdag 4. juli 2012

Onsdag 1. august 2012

Onsdag 29. august 2012

Onsdag 26. september 2012

Onsdag 24. oktober 2012

Onsdag 21. november 2012

Onsdag 19. december 2012

Onsdag 23. januar 2013

Onsdag 20. februar 2013

Onsdag 20. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 16

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Mandag 16. april 2012

Mandag 14. maj 2012

Mandag 11. juni 2012

Mandag 9. juli 2012

Mandag 6. august 2012

Mandag 3. september 2012

Mandag 1. oktober 2012

Mandag 29. oktober 2012

Mandag 26. november 2012

Mandag 24. december 2012

Mandag 28. januar 2013

Mandag 25. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 19

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Torsdag 12. april 2012

Torsdag 10. maj 2012

Torsdag 14. juni 2012

Torsdag 12. juli 2012

Torsdag 9. august 2012

Torsdag 6. september 2012

Torsdag 4. oktober 2012

Torsdag 1. november 2012

Torsdag 29. november 2012

Torsdag 3. januar 2013

Torsdag 31. januar 2013

Torsdag 28. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 22

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Torsdag 12. april 2012

Torsdag 10. maj 2012

Torsdag 7. juni 2012

Torsdag 5. juli 2012

Torsdag 9. august 2012

Torsdag 6. september 2012

Torsdag 11. oktober 2012

Torsdag 8. november 2012

Torsdag 13. december 2012

Torsdag 10. januar 2013

Torsdag 14. februar 2013

Torsdag 14. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 14

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Torsdag 3. maj 2012

Torsdag 7. juni 2012

Torsdag 5. juli 2012

Torsdag 2. august 2012

Torsdag 30. august 2012

Torsdag 27. september 2012

Torsdag 25. oktober 2012

Torsdag 22. november 2012

Torsdag 20. december 2012

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 21. februar 2013

Torsdag 21. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 17

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Tirsdag 10. april 2012

Tirsdag 8. maj 2012

Tirsdag 12. juni 2012

Tirsdag 10. juli 2012

Tirsdag 7. august 2012

Tirsdag 4. september 2012

Tirsdag 2. oktober 2012

Tirsdag 30. oktober 2012

Tirsdag 27. november 2012

Torsdag 27. december 2012

Tirsdag 29. januar 2013

Tirsdag 26. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 20

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Fredag 13. april 2012

Fredag 11. maj 2012

Fredag 15. juni 2012

Fredag 13. juli 2012

Fredag 10. august 2012

Fredag 7. september 2012

Fredag 5. oktober 2012

Fredag 2. november 2012

Fredag 30. november 2012

Fredag 4. januar 2013

Fredag 1. februar 2013

Fredag 1. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 23

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Fredag 13. april 2012

Fredag 11. maj 2012

Fredag 8. juni 2012

Fredag 6. juli 2012

Fredag 10. august 2012

Fredag 7. september 2012

Fredag 12. oktober 2012

Fredag 9. november 2012

Fredag 14. december 2012

Fredag 11. januar 2013

Fredag 15. februar 2013

Fredag 15. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 15

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Fredag 11. maj 2012

Fredag 8. juni 2012

Fredag 6. juli 2012

Fredag 3. august 2012

Fredag 31. august 2012

Fredag 28. september 2012

Fredag 26. oktober 2012

Fredag 23. november 2012

Fredag 21. december 2012

Fredag 25. januar 2013

Fredag 22. februar 2013

Fredag 22. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 18

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Onsdag 11. april 2012

Onsdag 9. maj 2012

Onsdag 13. juni 2012

Onsdag 11. juli 2012

Onsdag 8. august 2012

Onsdag 5. september 2012

Onsdag 3. oktober 2012

Onsdag 31. oktober 2012

Onsdag 28. november 2012

Onsdag 2. januar 2013

Onsdag 30. januar 2013

Onsdag 27. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 21

Vi indsamler papir, pap og

småt brændbart:

Onsdag 11. april 2012

Onsdag 9. maj 2012

Onsdag 6. juni 2012

Onsdag 4. juli 2012

Onsdag 8. august 2012

Onsdag 5. september 2012

Onsdag 10. oktober 2012

Onsdag 7. november 2012

Onsdag 12. december 2012

Onsdag 9. januar 2013

Onsdag 13. februar 2013

Onsdag 13. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

Aalborg Forsyning, Renovation 25


Distriktsoversigt / LAND

Klip den mærkat ud, der svarer til dit

distrikt og placér datooversigten på

opslagstavlen, eller der hvor du normalt

placerer vigtige datoer og aftaler.

DISTRIKT 40

Vi indsamler papir og pap:

Mandag 21. maj 2012

Mandag 16. juli 2012

Mandag 10. september 2012

Mandag 5. november 2012

Mandag 7. januar 2013

Mandag 4. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 43

Vi indsamler papir og pap:

Torsdag 24. maj 2012

Torsdag 19. juli 2012

Torsdag 13. september 2012

Torsdag 8. november 2012

Torsdag 10. januar 2013

Torsdag 7. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 46

Vi indsamler papir og pap:

Tirsdag 29. maj 2012

Tirsdag 24. juli 2012

Tirsdag 18. september 2012

Tirsdag 13. november 2012

Tirsdag 15. januar 2013

Tirsdag 12. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 49

Vi indsamler papir og pap:

Fredag 1. juni 2012

Fredag 27. juli 2012

Fredag 21. september 2012

Fredag 16. november 2012

Fredag 18. januar 2013

Fredag 15. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 52

Vi indsamler papir og pap:

Onsdag 6. juni 2012

Onsdag 1. august 2012

Onsdag 26. september 2012

Onsdag 21. november 2012

Onsdag 23. januar 2013

Onsdag 20. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 55

Vi indsamler papir og pap:

Mandag 16. april 2012

Mandag 11. juni 2012

Mandag 6. august 2012

Mandag 1. oktober 2012

Mandag 26. november 2012

Mandag 28. januar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

26 Distriktsoversigt / LAND

DISTRIKT 41

Vi indsamler papir og pap:

Tirsdag 22. maj 2012

Tirsdag 17. juli 2012

Tirsdag 11. september 2012

Tirsdag 6. november 2012

Tirsdag 8. januar 2013

Tirsdag 5. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 44

Vi indsamler papir og pap:

Fredag 25. maj 2012

Fredag 20. juli 2012

Fredag 14. september 2012

Fredag 9. november 2012

Fredag 11. januar 2013

Fredag 8. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 47

Vi indsamler papir og pap:

Onsdag 30. maj 2012

Onsdag 25. juli 2012

Onsdag 19. september 2012

Onsdag 14. november 2012

Onsdag 16. januar 2013

Onsdag 13. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 50

Vi indsamler papir og pap:

Mandag 4. juni 2012

Mandag 30. juli 2012

Mandag 24. september 2012

Mandag 19. november 2012

Mandag 21. januar 2013

Mandag 18. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 53

Vi indsamler papir og pap:

Torsdag 7. juni 2012

Torsdag 2. august 2012

Torsdag 27. september 2012

Torsdag 22. november 2012

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 21. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 56

Vi indsamler papir og pap:

Tirsdag 17. april 2012

Tirsdag 12. juni 2012

Tirsdag 7. august 2012

Tirsdag 2. oktober 2012

Tirsdag 27. november 2012

Tirsdag 29. januar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 42

Vi indsamler papir og pap:

Onsdag 23. maj 2012

Onsdag 18. juli 2012

Onsdag 12. september 2012

Onsdag 7. november 2012

Onsdag 9. januar 2013

Onsdag 6. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 45

Vi indsamler papir og pap:

Mandag 14. maj 2012

Mandag 23. juli 2012

Mandag 17. september 2012

Mandag 12. november 2012

Mandag 14. januar 2013

Mandag 11. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 48

Vi indsamler papir og pap:

Torsdag 31. maj 2012

Torsdag 26. juli 2012

Torsdag 20. september 2012

Torsdag 15. november 2012

Torsdag 17. januar 2013

Torsdag 14. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 51

Vi indsamler papir og pap:

Tirsdag 5. juni 2012

Tirsdag 31. juli 2012

Tirsdag 25. september 2012

Tirsdag 20. november 2012

Tirsdag 22. januar 2013

Tirsdag 19. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 54

Vi indsamler papir og pap:

Fredag 8. juni 2012

Fredag 3. august 2012

Fredag 28. september 2012

Fredag 23. november 2012

Fredag 25. januar 2013

Fredag 22. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 57

Vi indsamler papir og pap:

Onsdag 18. april 2012

Onsdag 13. juni 2012

Onsdag 8. august 2012

Onsdag 3. oktober 2012

Onsdag 28. november 2012

Onsdag 30. januar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk


DISTRIKT 58

Vi indsamler papir og pap:

Torsdag 19. april 2012

Torsdag 21. juni 2012

Torsdag 16. august 2012

Torsdag 11. oktober 2012

Torsdag 6. december 2012

Torsdag 7. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 61

Vi indsamler papir og pap:

Tirsdag 24. april 2012

Tirsdag 19. juni 2012

Tirsdag 14. august 2012

Tirsdag 9. oktober 2012

Tirsdag 4. december 2012

Tirsdag 5. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 64

Vi indsamler papir og pap:

Fredag 27. april 2012

Fredag 22. juni 2012

Fredag 17. august 2012

Fredag 12. oktober 2012

Fredag 7. december 2012

Fredag 8. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 67

Vi indsamler papir og pap:

Onsdag 2. maj 2012

Onsdag 27. juni 2012

Onsdag 22. august 2012

Onsdag 17. oktober 2012

Onsdag 12. december 2012

Onsdag 13. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 70

Vi indsamler papir og pap:

Mandag 7. maj 2012

Mandag 9. juli 2012

Mandag 10. september 2012

Mandag 12. november 2012

Mandag 14. januar 2013

Mandag 18. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 73

Vi indsamler papir og pap:

Torsdag 10. maj 2012

Torsdag 12. juli 2012

Torsdag 13. september 2012

Torsdag 15. november 2012

Torsdag 17. januar 2013

Torsdag 21. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 80

Vi indsamler papir og pap

fra helårsbeboelse:

Mandag 7. maj 2012

Mandag 2. juli 2012

Mandag 27. august 2012

Mandag 22. oktober 2012

Mandag 17. december 2012

Mandag 18. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 59

Vi indsamler papir og pap:

Fredag 20. april 2012

Fredag 22. juni 2012

Fredag 17. august 2012

Fredag 12. oktober 2012

Fredag 7. december 2012

Fredag 8. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 62

Vi indsamler papir og pap:

Onsdag 25. april 2012

Onsdag 20. juni 2012

Onsdag 15. august 2012

Onsdag 10. oktober 2012

Onsdag 5. december 2012

Onsdag 6. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 65

Vi indsamler papir og pap:

Mandag 30. april 2012

Mandag 25. juni 2012

Mandag 20. august 2012

Mandag 15. oktober 2012

Mandag 10. december 2012

Mandag 11. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 68

Vi indsamler papir og pap:

Torsdag 3. maj 2012

Torsdag 28. juni 2012

Torsdag 23. august 2012

Torsdag 18. oktober 2012

Torsdag 13. december 2012

Torsdag 14. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 71

Vi indsamler papir og pap:

Tirsdag 8. maj 2012

Tirsdag 10. juli 2012

Tirsdag 11. september 2012

Tirsdag 13. november 2012

Tirsdag 15. januar 2013

Tirsdag 19. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 74

Vi indsamler papir og pap:

Fredag 11. maj 2012

Fredag 13. juli 2012

Fredag 14. september 2012

Fredag 16. november 2012

Fredag 18. januar 2013

Fredag 22. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 81

Vi indsamler papir og pap

fra helårsbeboelse:

Tirsdag 8. maj 2012

Tirsdag 3. juli 2012

Tirsdag 28. august 2012

Tirsdag 23. oktober 2012

Tirsdag 18. december 2012

Tirsdag 19. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 60

Vi indsamler papir og pap:

Mandag 23. april 2012

Mandag 18. juni 2012

Mandag 13. august 2012

Mandag 8. oktober 2012

Mandag 3. december 2012

Mandag 4. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 63

Vi indsamler papir og pap:

Torsdag 26. april 2012

Torsdag 21. juni 2012

Torsdag 16. august 2012

Torsdag 11. oktober 2012

Torsdag 6. december 2012

Torsdag 7. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 66

Vi indsamler papir og pap:

Tirsdag 1. maj 2012

Tirsdag 26. juni 2012

Tirsdag 21. august 2012

Tirsdag 16. oktober 2012

Tirsdag 11. december 2012

Tirsdag 12. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 69

Vi indsamler papir og pap:

Fredag 11. maj 2012

Fredag 29. juni 2012

Fredag 24. august 2012

Fredag 19. oktober 2012

Fredag 14. december 2012

Fredag 15. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 72

Vi indsamler papir og pap:

Onsdag 9. maj 2012

Onsdag 11. juli 2012

Onsdag 12. september 2012

Onsdag 14. november 2012

Onsdag 16. januar 2013

Onsdag 20. marts 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

DISTRIKT 82

Vi indsamler papir og pap

fra helårsbeboelse:

Onsdag 9. maj 2012

Onsdag 4. juli 2012

Onsdag 29. august 2012

Onsdag 24. oktober 2012

Onsdag 19. december 2012

Onsdag 20. februar 2013

Få en sms eller mail før

vi kommer - tilmeld dig på:

www.skidt.dk

Aalborg Forsyning, Renovation 27


Genbrugspladser

– åbningstider

Genbrugspladsen Sundsholmen

Sundsholmen 20 · Telefon 99 31 29 38

Mandag-fredag kl. 12-20 | Weekend samt helligdage kl. 10-20

Genbrugspladsen Over Kæret

Over Kæret · Telefon 99 31 49 67

Mandag-fredag kl. 12-20 ·| Weekend samt helligdage kl. 10-20

Genbrugspladsen Nibe

Aalborgvej 55 · Telefon 41 30 80 00

Mandag-fredag kl. 12-18 | Weekend samt helligdage kl. 10-18

Genbrugspladsen Storvorde

Engvej 26 · Telefon 98 31 02 50

Mandag-fredag kl. 12-18 | Weekend samt helligdage kl. 10-18

Genbrugspladsen Hou

Skovsgårdsvej 145 · Telefon 98 25 36 71

Mandag-fredag kl. 12-18 | Weekend samt helligdage kl. 10-18

Genbrugspladsen Vester Hassing

Elsamvej 13

Vinter 1/11 - 31/3: Lørdage i lige uger kl. 9-13

Sommer 1/4 - 31/10: Mandag kl. 15-19 | Lørdag kl. 9-13

Genbrugspladsen Ulsted

Langtvedvej

Vinter 1/11 - 31/3: Lørdage i lige uger kl. 14-16

Sommer 1/4 - 31/10: Tirsdag kl. 15-19 | Lørdag kl. 14-16

Genbrugspladsen Gandrup

Teglværksvej 31

Vinter 1/11 - 31/3: Lørdage i ulige uger kl. 13-16

Sommer 1/4 - 31/10: Onsdag kl. 15-19 | Lørdag kl. 13-16

Genbrugspladsen Hals

Ulstedvej 15

Vinter 1/11 - 31/3: Lørdage i ulige uger kl. 9-12

Sommer 1/4 - 31/10: Torsdag kl. 15-19 | Lørdag 9-12

GENERELT FOR ALLE PLADSER:

Juleaftens- & Nytårsaftensdag: kl. 10-14

1. og 2. juledag samt Nytårsdag: Lukket

1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) og dagen efter

Kr. Himmelfartsdag betragtes som helligdage.

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

Rørdalsvej 111, 9220 Aalborg Øst, Telefon 99 31 49 88

Mandag-torsdag kl. 7-15.30

Fredag kl. 7-14.30 | Lørdag kl. 8-12

Reno-Nords kontrollerede losseplads

Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov

Telefon 98 29 23 30

Mandag - fredag kl. 7-16

Renovest I/S kontrollerede losseplads

Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

Telefon 98 68 32 00

Mandag-torsdag kl. 7-16 | Fredag kl. 7-15

Aalborg Forsyning, Renovation · Over Bækken 2 · 9000 Aalborg

Telefon 99 31 49 55 · renovation@aalborg.dk · www.skidt.dk

www.PrinfoAalborg.dk · 98 18 98 99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!