difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

difoet.heerfordt.dk

difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

diføt nyt 59.4

køre. Nedsætter man imidlertid gnidningen,

hvad der er lykkedes for Paul

Baumann, får man dem til at køre ved

hjælp af ydre ladninger. Det er tilfældet

ved Testatika: der bliver tilført ladninger

udefra, for at den overhovedet skal kunne

køre.

Red.: Tales der her om ladninger i betydningen

statisk elektricitet?

Delt. 3: Ja, luften er altid elektrisk, fordi

ilten og kvælstoffet består af molekyler,

der fremtræder med en elektronskal.

Normalt er molekylerne neutrale, og ladningerne

er fordelt regelmæssigt i hele

molekylet. Som følge af sammenstødene

mellem luftmolekylerne i termisk bevægelse

frembringes der imidlertid ladningsasymmetrier.

Gennem et stød bliver

elektronskallen deformeret. Hvis stødene

er tilstrækkeligt kraftige, kan det

komme så vidt, at der opstår ioner. Fx

ved man, at man kan ionisere ilten i et

elektrisk felt. I et sådant felt kan man altså

med beskeden energi frembringe negative

iltioner. Dette felt har man også

ved Testatika, dog anbringer man de første

ladninger og skaber feltet under

håndstarten. I dette felt bliver luften så

ioniseret.

Red.: Det vil altså sige, at det er nødvendigt

med statisk elektricitet – en slags

kunstigt tordenvejr – for at drive maskinen?

Delt. 3: Ja, ifølge min analyse må Testatikas

funktion være ringere i fugtig luft.

Red.: Bliver Testatika-maskinerne brugt

til strømforsyning inden for Methernitha?

Delt. 2: Man fortalte os, at enkelte af de

maskiner, som vi så, leverer strøm til lys

og varme i nogle af husene.

10

Delt. 3: Det blev også sagt, at maskinen

på 2,5 m snart er færdig og skal levere

30-40 kW strøm.

Red.: Er energien stabil?

Delt. 1: Her er der endnu usikkerhed, og

der er en frygt for, at den forventede

ydelse ikke kan kontrolleres. Paul Baumann

nævnte til eksempel, at allerede

strømmen fra en 50 cm maskine har ødelagt

apparater på grund af ophedning.

Red.: Bliver den producerede energi akkumuleret

og hvis ja, så hvordan?

Delt. 1: Ja, energien bliver opsamlet i

store batterier, hvor man for øvrigt også

opsamler vindenergi.

Red.: Var det muligt at kontrollere nogle

af maskinerne for indbyggede batterier

eller skjulte strømforbindelser?

Delt. 1: De små maskiner kunne man løfte

op fra bordet, hvorefter de kørte videre.

Allerede grundmodellen, som var

den eneste, der havde en elektromotor til

at drive skiverne, var udstyret med 4

kondensatorer af forskellig type: 2 med

hulmetal og 2 »indbyggede« lukkede cylindre

på bagsiden. I disse cylindre kunne

der have været plads til batterier til drift

af motoren, men jeg kan ikke forestille

mig, at der er anbragt batterier dér, fordi

det ville være for kompliceret. En strømtilslutning

ville være synlig, da bordet

stod frit fremme i rummet.

Red.: Hvordan blev spørgsmålene om

maskinernes funktion besvaret?

Delt. 1: I forbindelse med det problem, at

et digitalapparat ved den lille model kun

i ganske kort tid viste 130 V og derefter

ikke mere, mente Baumann, at der ikke

var tale om strøm i almindelig forstand.

More magazines by this user
Similar magazines