difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

difoet.heerfordt.dk

difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

2

DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK

er en offentlig registreret forening, der har til formål: at oplyse

om og at udvikle ny teknologi i overensstemmelse med

naturen og dens metoder, at udnytte dens energier på bedst

mulig måde med mindst mulige indgreb i de økologiske systemer

og at reducere allerede forekommende indgreb i

økologiske systemer, alt på en sådan måde, at menneskets

vilkår forbedres.

www.difoet.dk

Foreningens bestyrelse

Anders Heerfordt - Formand

Ruskær 4, st.th., 2610 Rødovre - tel 36 47 11 05

Albert Hauser - Næstformand, bibliotekar

Ålevej 41, 7160 Tørring - tel/fax 75 80 24 14

Mogens Larsen - Kasserer

Gammel Køge Vej 492, 2650 Hvidovre

Christian Heerup

Aldershvilevej 21A, 2880 Bagsværd

Arne Christensen - Tidsskriftlæsekreds

Agertoften 27, 2750 Ballerup

Jan Koed - Redaktør

Carl Bernhards Vej 15, st.tv., 1817 Frederiksberg C

Alan Pauel Bjerre - Suppleant

Boholmsvej 7, 3250 Gilleleje

Børge Frøkjær-Jensen - Revisor

Ellebuen 21, 2950 Vedbæk

Girokonto

939-4966 DIFØT, Ellebuen 21, 2950 Vedbæk

Medlemskab

Enhver med interesse for DIFØT’s arbejde kan optages

som medlem af foreningen. Medlemskab opnås ved at indsætte

1 års kontingent på girokonto 939-4966. Årskontingent:

250,- kr. Abonnement kun for biblioteker: 125,- kr.

Forsiden

I en afstand af 8.000 lysår

fra Jorden blinker denne

timeglasformede stjernetåge

ned til os. MyCn18,

som er dens tekniske betegnelse,

blev fotograferet

af rumteleskopet Hubble i

midten af 1990’erne. Dens

komplekse struktur udfordrer

astrofysikerne, som

kun tør gisne om himmelfænomenets

oprindelse og

videre skæbne.Foto:NASA

17. årgang nr. 59.4, dec. 1999

Redaktør: Jan Koed

Redaktionens adresse

diføt nyt

Carl Bernhards Vej 15, st.tv.

1817 Frederiksberg C

tel/fax 33 22 37 28

email: jan-koed@inet.uni2.dk

Udgivelse

diføt nyt udgives af Dansk

Institut for Økologisk Teknik

og udsendes til foreningens

medlemmer.

Hvor ikke andre er nævnt, er

udenlandske manuskripter

oversat af redaktøren.

Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

Bladet udkommer med fire

numre om året.

Oplag: 250 eksemplarer

Tryk: Vester Kopi, København

ISSN 0900-1816

Indhold

Bedre naboskab 3

Om stjernetåger 5

Methernitha genbesøgt 8

Hans Colers opfindelse

- og en påstået ny

energikilde 12

Det elektroniske

stemmefænomen

- teknik og tanker 17

Kortnyt

En maskine

for fremtiden 22

NASA projekter udpeget 24

2 Oesterle 27

Brev fra GABS 35

Foreningsnyt 36

More magazines by this user
Similar magazines