difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

difoet.heerfordt.dk

difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

diføt nyt 59.4

ge anvendelser af denne motor. »Fx kan

en lille, billig motor som denne anvendes

i private husstande til kombineret kraftvarmeproduktion.

Det vil sige, at den

kunne bruges til at generere elektricitet

og samtidig producere varme til direkte

opvarmning eller gennem centralvarmeanlægget.«

Da den termoakustiske Stirling-varmemotor

ikke indeholder nogen bevægelige

dele og er konstrueret af enkle materialer,

kræver den praktisk talt ingen

vedligeholdelse, og den er billig at fremstille.

Der synes at vente den termoakustiske

Stirling-motor en lovende fremtid.

Backhaus og Swift arbejder på at finde

metoder til at opvarme motoren med solenergi

og derefter generere elektrisk

strøm. Der kan endda blive tale om at anvende

overskudsvarmen fra forbrændingsmotoren

til at drive bilens aircondition.

LANL

Stirling-motor på naturgas

Den indledende test at en 9 kWel Stirling-motor

på naturgas er i gang hos Instituttet

for Energiteknik, Danmarks Tekniske

Universitet. Det er en opfølgning på

den vellykkede afprøvning i efteråret

1998 af en 35 kWel Stirling-motor med

flisforbrænding. Afprøvningen fortsætter

indtil anlæggene opnår 300-400 driftstimer.

Herefter bliver de flyttet ud til anlægsværten

for langtidsafprøvning. Herning

Kommunale Værker og Naturgas Midt

Nord forventes at opstille anlæggene så

de allerede i år når op på flere tusinde

driftstimer.

Stirling-motoren er udviklet til kraftvarmeproduktion

hos lidt større indivi-

24

duelle forbrugere. Motoren har nu kørt i

100 timer og viser allerede lovende resultater

ved at leve op til forventningerne

på ca. 25% el og 60% varme. Modsat den

lidt større udgave som har fire cylindre

har denne motor kun en enkelt. De er opbygget

over det samme princip som en

hermetisk lukket enhed tilsvarende en

kølekompressor i et køleskab.

Det er allerede i dag muligt at etablere

individuel kraftvarme med en gasmotor,

men med Stirling-motoren forventes lidt

højere virkningsgrader og væsentlig lavere

forurening med CO2 ,NOxog uforbrændte

kulbrinter.

9 kWel motoren er udviklet i samarbejde

med Naturgas Midt Nord, Danstoker

og Klee & Weilbach. Projektet har fået tilskud

fra Energistyrelsens Udviklingsprogram

for Vedvarende Energi. Yderligere

info: Henrik Flyver Christiansen, Energistyrelsen,

tel 33 92 75 64, email hfc@ens.dk

Kilde: Energinyt 2/99

NASA projekter udpeget

Den amerikanske rumfartsorganisation

NASA’s forsøg på at finde nye metoder til

at drive rumskibe og foretage langdistancerejser

i rummet blev udførligt omtalt i

diføt nyt 52. Forskningsprogrammet går

under betegnelsen ‘Breakthrough Propulsion

Physics’ med base i ‘Glenn Research

Center’ (indtil 1. marts ‘Lewis Research

Center’).www.grc.nasa.gov/WWW/bpp

I den forløbne periode har man undersøgt

og vurderet de mange indkomne forslag

til »gennembrudsforskning« og er nået frem

til at anbefale seks projekter, der fortjener en

nærmere undersøgelse. Det følgende er citeret

fra NASA’s nyhedsbrev:

More magazines by this user
Similar magazines