difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

difoet.heerfordt.dk

difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

Æterstrøm til stof

Gravitationsfeltet er egentlig en strømning

i æteren ind mod jorden, og i jorden

bliver den fortættet til elementarpartikler.

Derfor vokser jorden hele tiden! Beviserne

herfor er mange. Vi ved at kontinenternes

kystlinier passer sammen som

brikker i et puslespil, og de fleste bevæger

sig hele tiden fra hinanden. Satelitterne

måler det kontinuerligt. I Paris findes

»platin-meteren«, som er grundmålestokken

i vores metersystem. Den opbevares

i vakuum, men den tager på i

vægt?! Tilvæksten på jorden formodes at

ske i de øverste 20 km af jordoverfladen.

Jorden vokser og bliver varmere. For

250 millioner år siden var jordens diameter

det halve og rumfanget 1/8. Dinosaurerne

vejede mindre. Igennem 200 år

har man i USA og Canada målt temperaturen

i jorden i 300 meters dybde regelmæssigt,

og i den periode er den steget

med en halv grad celsius i gennemsnit.

Vi ved, at gletschere smelter ned, og klimaet

bliver varmere. Man siger, at det

skyldes »drivhuseffekten« fra kuldioxid,

men beregninger viser, at den i løbet af et

år kun kan forårsage en temperaturstigning

på 1/8000 grad eller næsten lig nul.

En tysk klimatolog siger, at »drivhuseffekten«

er noget sludder. Atomenergisympatisører

er naturligvis med til at

fremme teorien om »drivhuseffekten«.

Beregninger viser, at æter-indstrømningen,

der også giver gravitationen, er en

mere sandsynlig årsag. Solen gennemfører

en galaktisk rotation på 200 millioner

år, og herunder passeres æter af forskellig

tæthed, hvorved istider opstår.

Jorden vokser også af støv, der falder

ned fra universet, men det er slet ikke tilstrækkeligt

til at forklare tilvæksten. Jor-

diføt nyt 59.4

dens diameter forøges i gennemsnit med

2,8 cm pr. år. Nogle steder op til 12 cm pr.

år som f.eks. i Australien. Kontinenter

forskydes fra hinanden. Og selvom plader

nogle steder skyder sig ind under

hinanden ved de store bjerge, er det

imidlertid ikke nok til at forklare de store

afdrifter. Spredningerne ved den midtatlantiske

ryg er ret konstant, og det forklares

bedst ved, at jorden vokser. Forklaringer

med tektoniske forskydninger

er ikke gode nok.

Fordi jorden vokser uens, flytter

nord- og sydpolen sig. I de sidste par

hundrede år har de flyttet sig med flere

hundrede km.

Ikke kun jorden vokser og bliver varmere.

Det gælder alle planeter. Jupiter

nærmer sig en størrelse, som gør den til

en sol, der begynder at stråle. Og når det

sker, vokser den ikke mere. Der opstår en

ligevægt, idet det tilførte stof udsendes

som stråling.

Rummet forvandles konstant til materie

og det er irreversibelt. Alt ændres

hele tiden: Gravitations-konstanten,

energierne i partikler og lignende.

Energi fra æteren

Elektriske felter er hvirvelfelter, hvor

halvdelen er snoet til venstre og halvdelen

til højre. Lys er også hvirvler. Tyskeren

Felix Würth viste, hvordan man

teknisk kan fremstille æterhvirvler: En

roterende skive vil slæbe æteren med.

Når skiven accelereres op og bremses

ned igen, er der energioverskud. Et magnetfelt

er også et roterende felt, og en roterende

fast cylindermagnet giver

ætereffekter. En russer, Baunow, har

eksperimenteret med dette i vakuum.

Elektriske hvirvler kan også fremstille

hvirvler i æteren. Vi ser det i Testatika-

29

More magazines by this user
Similar magazines