difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

difoet.heerfordt.dk

difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

Fremtiden:

Bedre naboskab

Det kommer som en lettelse – og måske som en advarsel – at et os nærtstående

stjernesystem er afgået ved døden.

Af Arthur C. Clarke

Efter en beregningsmæssig kraftanstrengelse,

der belastede vore ressourcer til

det yderste, løste vi endelig det gamle

mysterium om dobbeltnovaen. Og så har

vi endda kun afkodet en lille del af de radiotransmitterede

og optiske budskaber

fra den kultur, der forsvandt under så

spektakulære omstændigheder; men de

grundlæggende kendsgerninger – så

overraskende de end er – synes at være

uden for diskussion.

Vore forhenværende naboer udviklede

sig i en verden meget lig vor egen planet

og i en sådan afstand fra deres sol, at

vand normalt var flydende. Efter en lang

periode med barbari begyndte de at udvikle

teknologier, hvor de benyttede sig

af lettilgængelige materialer og energikilder.

Deres første maskiner blev ligesom

vores drevet ved hjælp af kemiske

reaktioner, der involverede grundstofferne

brint, kul og ilt.

De måtte nødvendigvis konstruere

befordringsmidler, der kunne bevæge

sig både til lands og vands, men også i

luften og ud i rummet. Efter at de havde

opdaget elektriciteten, udviklede de

hurtigt kommunikationsudstyr, herunder

de radiosendere, der i første omgang

gjorde os opmærksom på deres eksistens.

Skønt de levende billeder, vi fik at

se, afslørede deres udseende og opførsel,

stammer hovedparten af vores forståelse

for deres historie og endelige skæbne fra

de komplekse symboler, de benyttede til

at opsamle informationer.

Kort før det var slut, rendte de ind i en

energikrise, delvis udløst af deres enorme

fysiske størrelse og voldsomme aktivitet.

Den udbredte anvendelse af uranspaltning

og brintfusion udsatte for en

tid det uundgåelige. Drevet af nødvendighed

forsøgte de derefter desperat at

finde bedre alternativer. Efter adskillige

fejlslagne forsøg, der indbefattede kernereaktioner

ved lav temperatur – videnskabeligt

interessant, men uden

praktisk værdi – lykkedes det dem at tappe

energien fra de kvantefluktuationer,

der optræder ved selve fundamentet for

rum-tiden. Det gav dem adgang til en i

praktisk forstand uendelig energikilde.

Hvad der herefter skete er stadig genstand

for spekulation. Det kan have

været et industrielt betinget uheld eller

et forsøg fra en af deres mange konkurrerende

organisationer på at få overtaget.

Hvorom alting er, ved at misbruge

universets ultimative kræfter udløste de

en naturkatastrofe, der sprængte deres

egen planet i luften – og kort tid efter

dens eneste, store måne.

Skønt man bør beklage tilintetgørelsen

af ethvert intelligent væsen, er det

ikke muligt at føle megen sorg i dette tilfælde.

Disse vældige skabningers historie

rummer utallige episoder med vold:

mod deres egen art og mod de mangfoldige

andre arter, der befolkede deres planet.

Om de ville have klaret den nødven-

3

More magazines by this user
Similar magazines