Oplæg af Ellen Ravn Habekost

genbrug.hvidovre.dk

Oplæg af Ellen Ravn Habekost

Mad og måltider i

pædagogisk

samarbejde

Hvidovre d. 20.september 2012

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Fra Jylland – og fra landet

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Hvad sigter vi efter

At børnene trives!

At de mestrer livets udfordringer

med optimisme, både her og nu og i

fremtiden

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Vi, - forældre og pædagoger er

ansvarlige for, at gøre os umage

med:

At skabe en dagligdag – et miljø som

styrker :

-livsmod, livsglæde og fornemmelse af

overskud i hverdagen

-Giver mulighed for alderssvarende

udvikling

-Og så vidt muligt hindrer at sygdom,

psykosociale problemer eller ulykker

indtræffer

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Udfordringen

1: Gode vaner. At børnene tilegner sig

gode, sunde vaner. At deres liv bliver

præget af positiv sundhedsadfærd.

2: Handlekompetence. At børnene

videreudvikler modet, lysten, viljen og evne

til, alene og sammen med andre, at træffe

sunde valg.

3:Forandringskompetence. At børnene

videreudvikler lysten, modet, viljen og

evnen til, alene og sammen med andre, at

ændre på negative sundhedsvaner

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Sundhed lig med rigtig

sundhedsadfærd

Fokus:

- Hvad man skal gøre, at leve på den rigtige

måde

Mål:

- At man får en hensigtsmæssig sundhedsadfærd

Adfærdsforståelse:

- Vigtigt at indarbejde de rigtige vaner.

Adfærdsregulativer og adfærdspåvirkning

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


2011

Spis sundt med madpyramiden

I madpyramiden anno 2011 er der sket

mange nye ting: Grøntsager er rykket

ned i bunden; pasta, ris,

fuldkornshvedebrød og mælkeprodukter

er flyttet op i midten, mens vand er

blevet en del af madpyramidens bund.

Madpyramiden har som noget nyt også

fået et klimablik, for når man spiser

sundt og efter madpyramiden spiser man

i langt de fleste tilfælde også

klimavenligt.

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Sundhed som en ressource

Fokus:

- Bredt og positivt sundhedsbegreb, som inddrager forholdet

mellem sjæl og legeme og livsstil og levevilkår

Mål:

- At skabe vilje og evne til at tage sunde valg, opbygge en

kapacitet eller handlekompetence til at kunne handle i

relation til ens handlerum

Adfærdsforståelse

- Handling som en meningsfuld rationel adfærd. Handling

som bevidst valg

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Handling og Deltagelse

Støtter udviklingen til en væremåde, en følelse af at

kunne mestre livets udfordringer med optimisme.

Begribelighed. Forstand og fornuft til at overskue

situationen

Håndterbarhed. Man har øje på de ressourcer, der er

til rådighed både hos en selv og i omgivelserne

Meningsfuldhed i livet

Udgør tilsammen OAS – Oplevelsen af sammenhæng

(Antonovsky)

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Maddannelse – Hvad er

det?

• Maddannelse kan beskrives som den viden, der erfaringer og

oplevelser børn og unge tilegner sig, når de undersøger

fødevarer, tilbereder mad og etablerer/organiserer forskellige

måltider samt den lyst og nysgerrighed og interesse de får til at

spise og nyde mad sammen med andre.

• I daginstitutioner, skolefritidsordninger og fritidstilbud kan man

fremme børnenes maddannelse ved at inddrage dem i forskellige

daglige aktiviteter eller events om mad fra jord til bord, hvor

udvikling af sanser og forskellige måder at udtrykke sig kommer i

spil. (University College Lillebælt)

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Helle Brønnum Carlsen (2011)

Maddannelse består af 6 elementer:

- Lystbetonet og ansvarlig omgang med egen krop

- Produktivitet – håndværk og teknik

- Kognitive muligheder

- Medmenneskelige relationer

- Evnen til at træffe etiske og politiske valg – og handle

derefter

- Æstetiske iagttagelsesevne og dømmekraft

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Dannelsens

grunddimenssion

Den lystbetonede og

ansvarlige omgang med

egen krop

Basisfagligt indhold Læreprocesser og

erfaringsformer

Viden om og indsigt i

forhold af betydning for

sundhed og livskvalitet.

Håndværk der

tilgodeser denne viden

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk

Æstetiske

læreprocesser, der kan

udbygge lysten til

sundhed og

forebygge/forandre

negative forståelser i

forhold til sundhed og

”kræsenhed”


Dannelsens

grunddimenssion

Basisfagligt indhold Læreprocesser og

erfaringsformer

De kognitive muligheder Viden om:

- Ernæring

- Madens kemiske og

fysiske egenskaber

- Madens kulturelle og

historiske linjer

- Hygiejne

- Samfundsmæssige

betingelser for mad

og måltider

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk

Analytiske og

videnskabelige

læreprocesser, der kan

begrebsliggøre og

organisere den

mængde viden, der

findes om maden ud fra

forskellige

videnskabelige

positioner


Dannelsens

grunddimenssion

Produktivitet i

håndværksmæssig

teknisk henseende og

for individet i både

kulturelle og

samfundsmæssige

sammenhænge

Basisfagligt indhold Læreprocesser og

erfaringsformer

Håndværkets teknikker

og kategorier.

Tilegnelse og træning i

kulturteknikker som

kogning, stegning,

bagning og jævning

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk

Motoriske øvelse.

Analytiske skelnen

mellem

hensigtsmæssige

teknikker.

Glæde og æstetiske

læreprocesser i forhold

til arbejdet med

materialet


Dannelsens

grunddimenssion

De medmenneskelige

relationer.

Socialitet

Basisfagligt indhold Læreprocesser og

erfaringsformer

Identitetsskabende

viden gennem kultur,

historie og

samfundsfag.

Måltidets sociale

dimension og indhold af

symbolsk karakter

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk

Etisk og moralsk

stillingtagen til

medmenneskelige

spørgsmål.

Æstetiske

læreprocesser via

måltidet som symbolsk

kommunikation


Dannelsens

grunddimenssion

Den æstetiske

iagttagelsesevne.

Formgivningsevne og

dømmekraft

Basisfagligt indhold Læreprocesser og

erfaringsformer

Æstetisk

kommunikation og

indsigt i dennes former.

Håndværk som basis

for formgivning

Smagsdommens

virkemidler og evnen til

at handle som forbruger

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk

Æstetiske

læreprocesser udsat for

refleksion g analyse i

relation til viden og

moral


Dannelsens

grunddimenssion

Evnen til at træffe etiske

og politiske afgørelser

samt at handle etiske

og politisk

Basisfagligt indhold Læreprocesser og

erfaringsformer

Viden om og indsigt i Analytiske og

produktionsformer. videnskabelige

Konsekvenserne af læreprocesser med

disse og forbrugets henblik på at opnå

betydning. Forståelse indsigt i forhold af etiske

for, hvordan forandring karakter. Dialogen som

kan blive mulig basis for moralsk

stillingtagen. Det

æstetiske valg som

mediering af viden

contra etisk-moralsk

Ellen Ravn Habekost - UCL, følelse elrh@ucl.dk


Et bud på en didaktisk model for daginstitutioner – Ellen Ravn Habekost

Læreplanstema/

dannelse

Mad og

håndværk

Mad og sprog

Mad, lyst og

mod

Mad og sanser

Mad, dig og de

andre

At vælge mad

Alsidig

personlig

udvikling

Sociale

kompetencer

Sprog Krop og

bevægelse

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk

Naturen og

naturfænomener

Kulturelle

udtryksformer

og værdier


En reflektionsmodel, inspireret af Helle Brønnum

Carlsen

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


og husk:

Ovenover skyerne

er himlen altid blå……

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk


Litteratur:

• Antonovsky, Aaron (2002): Helbredets mysterium. At

tåle stress og forblive rask. Hans Reitzels Forlag

• Saugsted, Tone (2005): Sundhedspædagogiske

betragtninger I Niclassen (red) Sundhedsfag for

pædagoger. Frydenlund

• Carlsen, Helle Brønnum (2011) Mad og æstetik. Hans

Reizels Forlag

Habekost, Ellen Ravn (2008)Børneboxen.

Fødevarestyrelsen

Ellen Ravn Habekost - UCL, elrh@ucl.dk

More magazines by this user
Similar magazines