Taarbæk Kommune Kirsten Marie Anmeldt tilsyn ... - Mariehjemmene

mariehjem.dk

Taarbæk Kommune Kirsten Marie Anmeldt tilsyn ... - Mariehjemmene

Lyngby - Taarbæk Kommune Anmeldt tilsyn, Kirsten Marie September 2009 2 Tilsynets vurdering Det er tilsynets samlede vurdering, at Botilbuddet Kirsten Marie er et veldrevet og velfungerende tilbud beliggende i fysiske indvendige og udvendige rammer, som målgruppen i høj grad profiterer af. Der er tale om en dygtig ledelse, en stabil personalegruppe og et godt personalesamarbejde som indgår i en velfungerende struktur, hvor der er hensigtsmæssige processer for kommunikation og vidensdeling. Der synes at være et grundlæggende fokus på stedets værdigrundlag, ligesom faglighed og kompetenceudvikling (også internt), synes at være et bærende element i hverdagen. Der er god sammenhæng mellem den teoretiske, pædagogiske referenceramme, som gennem et målrettet arbejde med teori, metode og forskellige former for handleplaner munder ud i en praksis, som synes at fungere godt for beboerne i deres hverdag. Gennem handleplan, statusplan samt ”de små handleplaner” arbejdes der målrettet med nye udviklingsmål for den enkelte beboer. Arbejdet udføres med høj grad af faglighed, systematik og dokumentation. Beboerne giver udtryk for at have en hverdag, der opfylder deres basale behov for nærvær, læring og udfoldelse. Også her har personalet fokus på at motivere for vedligeholdelse og udvikling af den enkelte beboers færdigheder og aktiviteter. Beboerne giver flere gange udtryk for, at de trives og at stedet kan give dem tryghed og trivsel samt hjælpe dem med at etablere sociale netværk som de ellers ville have vanskeligt ved at skabe på egen hånd. Videre oplever beboerne, at de har indflydelse på deres hverdag, hvilket ifølge dem selv bidrager til engagement. Endelig er det tilsynets umiddelbare vurdering efter tilsynet, at der er en god sammenhæng mellem de kompetencer som medarbejderne er i besiddelse af, de behov som målgruppen repræsenterer og det fokus som ledelsen har på at være i en løbende og relevant udvikling af kvalitet. BDO KR 3

More magazines by this user
Similar magazines