Taarbæk Kommune Kirsten Marie Anmeldt tilsyn ... - Mariehjemmene

mariehjem.dk

Taarbæk Kommune Kirsten Marie Anmeldt tilsyn ... - Mariehjemmene

Lyngby - Taarbæk Kommune

Anmeldt tilsyn, Kirsten Marie September 2009

2.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger 1

2.1.1 Bemærkninger

1. Tilsynet bemærker, at Kirsten Marie arbejder målrettet med teori, metoder og

kvalitetsudvikling indenfor sit felt.

2.1.2 Anbefalinger

1. Tilsynet anbefaler, at Kirsten Marie iværksætter en proces, der munder ud i formulerede

principper for en kostpolitik

2. Tilsynet anbefaler, at Kirsten Marie introducerer nyansat personale til bekendtgørelsen

for magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, og i de

procedurer som Kirsten har for indberetning og intern opfølgning på magtanvendelser.

Personalet bør løbende være opdateret og det nye personale skal sikres

introduktion.

2.1.3 Pålæg

Ingen

3 Datagrundlag

3.1 Oplysninger om tilsynet

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg

Den 7. september 2009 kl. 09.00-13.15

Rundvisning

Ved rundvisningen deltog leder Bodil Skovgaard Nielsen.

Deltagere ved dialogmøder

Ledere: Institutionsleder og leder for aktivitets- og værested.

Medarbejdere: en plejehjemsassistent, en pædagog og en ergoterapeut.

Beboere: to beboere, hvoraf den ene havde boet på institutionen i ca. fem mdr.

den anden i ca. syv år.

Tilsynsførende

Specialkonsulent Helen Hilario Jønsson (Cand. Pæd., PD og socialpædagog) og specialkonsulent

Maj Alette Arctander (MPA, SD og sygeplejerske).

1 Definition af begreberne findes i afsnit 4.4

BDO KR 4

More magazines by this user
Similar magazines