Om Kirke Skensved - en landsbys tidlige historie 1000 ... - SOLOFO

solofo.dk

Om Kirke Skensved - en landsbys tidlige historie 1000 ... - SOLOFO

Den ældste skatteliste fra året 1606 for Skendsvid Magle Sogn og Bye.

Vi finder i venstre kolonne navnet på bønderne, i midten ”drenge” dvs.

tjenestekarle og til højre husmændene. Vi får kun navn på de folk, der skulle

betale skat, ikke på kvinderne eller de fattige, der ikke havde jord og ikke kunne

betale.

Ud over disse ”ekstraskatter”, der kom i en lind strøm, skulle både bønder og

husmænd med jord betale årlig landgilde til den, der ejede gården og jorden.

I matriklen år 1662 ser vi, at ejerkredsen nu omfatter Roskildegård dvs. byen

København, Københavns Universitet, Conrectoren ved universitetet, de private

ejere Willum Lange og S..Wibe og 2 gårde er nu overgået til ryttergods.

Det samlede hartkorn og landgilde udgør i alt 108 tønder.

I en matrikelekstrakt fra 1680 dukker Sct. Olai kirke i Helsingør og Højelse kirke op

som ejere, så ejerkredsen er stadig blandet.

Svenskekrigene 1657-1660 blev en brutal oplevelse for landsbyen Kirke Skensved,

som var en af de hårdest ramte her på egnen. Svenske ryttere for frem med bål

og brand, stjal heste, kvæg og såsæd. I 1662-matriklen er 2 af gårdene ”Øde og

Affbrendt”, 3 af dem ”Nesten Nedfalden”, 3 bønder betegnes som ”Forarmed”

og kun en af dem er betegnet som ”Nogenlunde ved Magt”.

More magazines by this user
Similar magazines