Nr. 4-2011 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Nr. 4-2011 - Konservative Folkeparti

Det Grønne Blad

Ny holdopstilling

Læs side 4-5

December 2011 • 18. årgang • nummer 4


Konservative i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal,

5000 Odense C

Tlf. 23262809

E-mail: odense@konservative.dk

Web: konservative.dk/odense

Forretningsudvalg

Formand: John Wozny, tlf. 2943

8139, e-mail wozny@nal-net.dk

Næstformand: Lasse Bork Schmidt, tlf.

40347745, lbs@sustainagri.dk

Kasserer: Arne Israelsen, tlf. 4037

0201, e-mail aris@dsa-net.dk

Sekretær: Jørgen Johnsen, 6612

6019, plesner.johnsen@gmail.com

Erik Simonsen, Tlf. 28681954,

e-mail aggedam@live.dk

Helge Pasfall, tlf. 66109670,

e-mail hep@sde.dk

Kristian Guldfeldt, tlf. 28115136,

e-mail kristianguldfeldt@hotmail.com

Lars Havelund, tlf. 20662710,

e-mail havelund@odense.dk

Louis D. Jensen, tlf. 61672275,

e-mail ldj@depping.dk

Maria Svejdal, Tlf. 60244925 ,

e-mail maria.sv.sv@gmail.com

Rune Kallager, tlf. 24962490,

e-mail rune@kallager.dk

Lokalforeninger

Fjordager-Odense Øst

Helge Pasfall, tlf. 66109670,

e-mail hep@sde.dk

Odense Centrum Vest

Preben Petersen, tlf. 40372322,

e-mail ppodense@mail.dk

Paarup

Rune Kallager, tlf. 24962490,

e-mail rune@kallager.dk

Odense N

Jørgen Fossar Madsen, tlf. 66188708,

e-mail jfm@os.dk

Korup-Ubberud

Peter Wich, tlf. 40827710,

e-mail prima@primalift.dk.

Odense Syd

Erling Hansen, tlf. 66175351,

e-mail jeh@dsa-net.dk

Brændekilde-Bellinge

Troels Fryd, tlf. 23431835

e-mail troels.odense@menykaffe.dk

Byrådsmedlemmer

Rådmand Steen Møller, tlf. 5148

1920, e-mail sm@odense.dk

Gruppeformand Lars Havelund, tlf. 20

662710, e-mail havelund@odense.dk

Pol. ordfører Merete Østerbye, 6596

3225 / 24817923, mgo@odense.dk

Mai Henriksen, tlf. 61625084,

e-mail mai@odense.dk

Mark Grossmann, tlf. 29904173,

e-mail mgro@Odense.dk

Poul W. Falck, tlf. 65943316, mobil

22402500, e-mail pfalck@pfalck.dk

Thomas Sejersen, tlf. 20241416,

e-mail sejersen@odense.dk

Folketingskandidater

Syd kredsen: Vivi Kier, tlf. 66176532,

mobil 20684509, mail vivi@vivikier.dk

Vest kredsen: Mark Grossmann,

tlf. 66162116, mail mgro@Odense.dk

Øst kredsen: Vakant

Konservativ Ungdom i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense

C, tlf/fax 66145995, info@odenseku.

dk. www.odenseku.dk. Formand: Kristian

Guldfeldt, tlf. 28115136, e-mail kristianguldfeldt@hotmail.com

Konservative Studerende i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C,

tlf/fax 66145995, e-mail odense@dks.

dk. www.dks.dk/odense. Formand: Maria

Svejdal, Tlf. 60244925 , e-mail maria.

sv.sv@gmail.com

Æresmedlemmer i Odense

N. C. Larsen, 66172910, ncl@privat.tele.dk

Søren Møller, 65962214, sm@gersbo.dk

Partiets hovedbestyrelse

John Wozny - valgt af storkredsforsamlingen

på Fyn

Region Syddanmark Storkreds

Regionsrådsmedlem Lasse Krull, 4074

4599, lasse.krull@regionsyddanmark.dk

Hovedkontoret

Det Konservative Folkeparti, Nyhavn 4,

1051 København K, Tlf. 33134140,

info@konservative.dk, www.konservative.dk

Det Grønne Blad

E-mail dgb@odensekonservative.dk

Udgives af: Konservative i Odense, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.

Tlf/fax 66110909. www.konservative.dk/odense

Økonomi: Rune Kallager, tlf. 24962490 / Arne Israelsen, tlf. 66171319

Fotos: Johnny Blaabjerg Dyg (hvor intet andet er angivet)

Næste nummer forventes udgivet i marts og deadline hertil er 10. februar.

Artikler mv. til Det Grønne Blad kan sendes på e-mail dgb@odensekonservative.dk eller

til Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler.

Det Grønne Blad udsendes til alle medlemmer af Konservative i Odense,

Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative.

Lasse Krull

lasse.kp@gmail.com

John Wozny

wozny@nal-net.dk

Johnny Blaabjerg Dyg

johnny@glenten.dk

Lars Christensen

lc261070@hotmail.com

Lars Havelund

havelund@indbakke.dk

Formandsordet...

Hvad gør vi nu?

Efter Jan Boyes tragiske og alt for

tidlige død, og et folketingsvalg

som absolut ikke tilgodeså vores

parti, er der mange der rejser

spørgsmålet, hvad gør i nu? Især

pressen har været tidligt ude omkring

spørgsmålet om ny spidskandidat

i Odense.

Jeg er særdeles glad for at kunne

konstatere en rigtig god stemning

i den lokale partiorganisation. Det

er som om, at udfordringerne har

fået os til at rykke tættere sammen

og personligt har jeg det,

som når jeg i et spil Ludo bliver

slået hjem, jeg bliver naturligvis

ærgerlig, med er overbevist om

at jeg sagtens kan vinde spillet

alligevel.

Det bliver en rigtig stor udfordring

at skulle finde Jan Boyes afløser

som spidskandidat, men heldigvis

har vi god tid til at løse denne opgave,

idet der først er byrådsvalg

i november 2013. Vi har da også

en stor organisation, med rigtig

mange kompetente personer, så

jeg er overbevist om at vi igen

finder en stærk spidskandidat.

Redaktion

Ansvarshavende

Redaktør

Rune Kallager

rune@kallager.dk

Tlf. 24 96 24 90

Merete Østerbye

mgo@odense.dk

Af

John Wozny

Preben Petersen

ppodense@mail.dk

Tlf. 40 37 23 22

Steen Møller

sm@odense.dk

Arbejdet med at finde den rette

profil, som skal kendetegne

spidskandidaten for Konservative

i Odense, er gået i gang i vælgerforeningen.

Og hovedbestyrelsen

har netop vedtaget tidsrammen

og proceduren for opstillingen af

spidskandidat og byrådskandidater.

Jeg vil her kort gennemgå hovedtrækkene

i denne procedure,

som dog i det væsentlige følger

proceduren fra tidligere valg.

Valg af spidskandidat

Spidskandidaten for Konservative

i Odense vælges på generalforsamlingen

i januar 2013. Sidste

frist for at mede sig som kandidat

er 31. december 2012.

I perioden frem til 31. december

2012 kan potentielle kandidater

melde sig til Forretningsudvalget

for Konservative i Odense

ved henvendelse til formanden,

ligesom Forretningsudvalget for

Konservative i Odense – eller et

udvalg nedsat deraf – kan opsøge

og opfordre potentielle kandidater.

Valg af øvrige byrådskandidater

Øvrige byrådskandidater kan bringes

i forslag overfor Forretningsudvalget

for Konservative i Odense

ved henvendelse til formanden

fra nu og frem til 30, april 2013.

Efter valg af spidskandidat er

foretaget på generalforsamlingen

i 2013 og frem til deadline den

FOF ODENSE - ET RIGERE LIV

kurser, foredrag og debatter

tlf. 66 11 68 45 · www.fof-odense.dk

3

30. april 2013, kan Forretningsudvalget

for Konservative i Odense

– eller et udvalg nedsat deraf

– opsøge og opfordre potentielle

kandidater og holde samtaler med

disse.

Herefter indkaldes til opstillingsmøde

til afholdelse i løbet af maj

2013.

Denne procedure giver den fornødne

ro og tid til at finde holdet,

som skal fastholde og udbygge

den konservative indflydelse i

Odense.

Ændringer i bemanding af vælgerforeningens kontor

I forbindelse med Anitas fratrædelse som kontormedhjælper, overtages den daglige varetagelse

af kontorets drift af sekretær Jørgen Johnsen og kasserer Arne Israelsen.

Dette medfører, at åbningstiderne falder bort og henvendelse til kontoret skal fremover

foregå via telefon eller mail. Hvis Jørgen eller Arne ikke har mulighed for at besvare opkaldet,

kan der indtales en besked, og der vil så blive ringet tilbage.

Med venlig hilsen

John Wozny


Byrådsgruppen i ny opstilling

”Vi skal ikke prøve at bortforklare,

at Jan Boyes alt for tidlige bortgang

er et stort tab for såvel byrådsgruppen

som Konservative i

Odense. Men når det er sagt, så

er det mit klare indtryk, at vi ikke

blot har formået at håndtere de

nye udfordringer, men også på flere

områder står styrket som gruppe”,

siger Lars Havelund, der blev

ny gruppeformand efter et kort,

men grundigt forløb i byrådsgruppen,

hvor rollefordelingen blev

ændret radikalt.

At byrådsgruppen overhovedet var

i stand til at aftale den nye opgavefordeling

få dage efter Jan

Boyes død, skyldes at gruppen i

forvejen havde aftalt, at der inden

byrådsmødet den 26. oktober

skulle findes en midlertidig løsning,

hvis der ikke var en afklaring

om Jan Boyes situation. ”Det

var vigtigt for os at få skabt ro og

stabilitet. Både i forhold til partiet,

men vi har også et stort ansvar i

forhold til By- & Kulturforvaltningen,

hvor den administrerende direktør

på samme tidspunkt havde

meddelt sin afgang, da han blev

ansat som ny kommunaldirektør i

Sønderborg”, siger Lars Havelund.

Byrådet kunne derfor allerede på

det efterfølgende byrådsmøde den

26. oktober godkende hele den

konservative rokade. Baggrunden

var både trist og glædelig,

idet ikke blot Jan Boyes død, men

også Mai Henriksens valg til folketinget,

gav anledning til at rokaden

blev så omfattende. For gruppen

var det dog afgørende ikke

blot at diskutere, hvem der skulle

løse hvilke opgaver, som jo ellers

FOF ODENSE - ET RIGERE LIV

kurser, foredrag og debatter

tlf. 66 11 68 45 · www.fof-odense.dk

var det medierne interesserede sig

for, men i højere grad at diskutere,

hvordan opgaverne skulle løses

- og hvordan det fremtidige arbejde

og samarbejde i gruppen skulle

foregå.

Gruppeformand Lars Havelund forklarer:

”Gruppen har aftalt at mødes

oftere, i længere tid og lægge

større vægt på politikudviklingen.

Allerede i starten af december

havde vi vores første fire timer

lange temamøde med ekstern deltagelse,

hvor vi diskuterede trafikafviklingen

i bymidten, og det næste

temamøde er allerede planlagt

til starten af januar.”

Lars Havelund har indtil nu været

gruppens budget- og økonomiordfører,

en opgave, der nu lægges

ind under gruppeformandsposten.

Lars overtager også viceborgmesterposten

efter Mai Henriksen,

der samtidig bytter udvalg med

netop Lars Havelund. Mai skifter

Børn- og Ungeudvalget ud med

det mindre tidskrævende Social

og Arbejdsmarkedsudvalg. På den

måde håber hun at kunne håndtere

byrådsarbejdet sammen med

det tidskrævende arbejde som en

del af den nu kun otte mand store

folketingsgruppe.

Det er et samlet

ønske fra byrådsgruppen,

at

Mai Henriksen

bliver i byrådet,

da det er en stor

fordel at have et

direkte link mellemChristiansborg

og byrådet.

Steen Møller,

den hidtidige

gruppeformand

og næstformand

for By og

Kulturudvalget,

blev af gruppen

valgt som ny

rådmand. Lars

Havelund peger

på, at Steens

erfaring indenfor fagområdet samt

hans generelt store politiske erfaring

efter snart 14 år i først

amtsråd og siden byråd, gjorde at

gruppen var sikker i sit valg af ny

rådmand. ”Steen har hele gruppens

opbakning, og vi er sikre på,

at Steen vil gøre det rigtig godt

som rådmand.”

Steen Møller peger på, at der er

en meget stor opgave, der skal

løftes i By og Kulturforvaltningen:

”Det er en forvaltning med store

og meget forskellige opgaver, der

har stor betydning for odenseanernes

hverdag. Alt lige fra veje, cykelstier

og busser - over lokalplaner

og byggetilladelser - til hele

byens kulturliv, herunder bibliotekerne,

er en del af forvaltningens

ansvarsområde. Dermed ligger fx

ansvaret for, hvordan vi kommer

rundt i byen og hvor vi skal parkere

nu hos mig, og det er på en

gang et stort og spændende ansvar.”

Steen begyndte allerede morgenen

efter den formelle udpegning

af byrådet sit nye arbejde på

Odense Slot, der de næste godt

to år er hans arbejdsplads. Når

talen går på, hvorfor han ikke er

spidskandidat ved næste valg, er

hans udmelding klar: ”Vi kiggede

på hinanden i gruppen og var

meget hurtigt enige om, at med

Jans død og Mais valg til folketinget,

så skulle vi bede vælgerforeningen

om at finde en kandidat

udefra. Det er vel en kombination

af, om man føler man har alle de

egenskaber, som en spidskandidat

skal have, og om man har lysten

til at gå fuldtids ind i politik på et

længere sigte end de to år, jeg har

sagt ja til.”

Steen har fået mulighed for at

slippe sit civile job rimeligt hurtigt,

mod til gengæld at hjælpe

med at sikre den rigtige overlevering

til sine hidtidige kollegaer.

1. januar er dermed datoen, hvor

Steen kan koncentrere sig fuldt ud

om rådmandsjobbet - mere end

de omtrent 50-60 timer, han har

lagt i arbejdet siden slutningen af

oktober.

Samtidig blev

der en plads

ledig i By og

Kulturudvalget,

som der

var enighed

om lå godt til

Poul Falck.

Poul sad i sidste

periode i

netop By og

Kulturudvalget.

Poul Falck har en meget stor

viden om både kultur og natur,

og udvalget har da også allerede

valgt ham som ny næstformand.

Hans plads i Arbejdsmarkeds- og

Socialudvalget overtages af gruppens

nye medlem, 27 årige Tho-

mas Sejersen. Thomas er Thomas

er derudover bl.a. blevet medlem

af Bæredygtighedsrådet og et af

kommunens kontaktråd på skoleområdet.

Gruppen var også helt enige om,

at Merete Østerbye skulle have

et comeback som politisk ordfører,

en post hun bestred i perioden

frem til

2005-valget.Derudover

bliver

der ingen

ændringer

for Merete,

der fortsætter

i Ældre-

og Handicapudvalget,

ligesom

Mark Gross-

4 5

Steen Møller - ny rådmand Lars Havelund - ny gruppeformand Merete Østerbye - ny politisk ordfører

Ny i byrådet

mann fortsætter i såvel Børn og

Ungeudvalget som Tryg By udvalget.

”Det er mit helt klare indtryk, at vi

med den nye opgavefordeling stiller

med det stærkest mulige hold,

hvor vi virkelig udnytter potentialet

i byrådsgruppen. Hele gruppen er

kommet tættere på hinanden og vi

skal nok komme gennem tabet af

Jan Boye, selvom han bliver svær

at undvære. Vi vil nu arbejde flittigt

med at udvikle et godt afsæt

for en ny spidskandidat i 2013”,

siger Lars Havelund.

I næste nummer af Det Grønne

Blad bringer vi et længere interview

med rådmand Steen Møller

og gruppeformand Lars Havelund

om deres bud på fremtiden.

27 årige Thomas Sejersen var KU-kandidat ved byrådsvalget i 2009 og

opnåede en flot plads som 1. suppleant. I den egenskab har Thomas

flere gange deltaget i byrådets møder, men det har været noget af en

omvæltning for ham pludselig at være fuldgyldigt medlem af byrådet.

Thomas føler allerede nu, at det er en helt anden verden at komme ind i.

Han har en forventning om at lære meget mere om de politiske beslutningsprocesser,

samt det bagvedliggende arbejde i byrådet og i udvalgene.

Han ser frem til at være med til at føre konservativ politik i Odense,

og ser de næste 2 år som et springbræt til valgkampen, hvor partiet

igen skal have overbevist de odenseanske vælgere om hvor krydset skal

sættes - nemlig ved Konservative. Men først og fremmest understreger

Thomas, at det skal ske i stor respekt for det kolosale arbejde, Jan Boye

har gjort for os som konservative. Thomas studererer cand. soc. i politisk

kommunikation og ledelse på CBS.


Den første tid på Christiansborg

Af folketingsmedlem Mai Henriksen

Det er fredag den 25. november

og jeg ankommer tidligt til Christiansborg.

Jeg har en aftale med

en journalist, hvor vi skal tale om,

hvordan Konservative ser på beskæftigelsespolitikken

i det nye

regeringsgrundlag og hvad vi selv

står for.

Jeg går op ad den brede trappe.

Det var her Poul Nyrup Rasmussen

stod, da han blev genvalgt og

sagde four more years. Trappen er

smuk i morgenlyset og der er ikke

megen aktivitet på Christiansborg

så tidligt om morgenen.

Jeg kommer op på vores grønne

konservative gang, og sætter kaffe

på i det lille tekøkken. Jeg tjekker

mail og kigger på den papirbunke

som der ligger på mit bord. Jeg får

ikke meget tid til at kigge på det,

da dagen er fyldt op med behandling

af lovforslag i Folketingssalen.

Jeg holdt min første tale på Folketingets

talerstol i tirsdags. og når

jeg går hjem senere her fredag eftermiddag

har jeg haft 10 lovforslag

igennem på en enkelt uge. Så

der er fart på! Men når man nyder

sin hverdag, så gør det ikke noget

at der er fart på. Jeg har det stadig

som om, at jeg har fri fra mit tidligere

job ligesom i valgkampen, for

jeg beskæftiger mig jo bare med

min hobby.

Det skal dog siges, at meget af tiden

på Christiansborg handler om

at prioritere. Der er rigtig mange

møder – også møder der falder

oveni hinanden. Der er udvalgsmøder,

samråd med ministre, lovforslag

der skal behandles i sagen, og

så er der alle de henvendelser man

får fra interesseorganisationer såvel

som borgere. Derudover er der alle

forhandlingerne. Jeg har forhandlet

delaftaler i finansloven på plads og

jeg har forhandlet dele af satspuljen

på plads.

Netop mødernes overlap er en meget

stor forskel fra byrådsarbejdet.

På Christiansborg kan man risikere

at sidde i udvalg, hvor udvalgsmøderne

overlapper helt, og hvor man

bliver tvunget til at vælge hvilket

møde man vil deltage i. Sådan er

det ikke i byrådet.

Når dagligdagen går så hurtigt, så

kan det være svært at få tid til de

mere overordnede strategiske refleksioner.

De handler om hvordan

jeg som politiker er med til at

sætte gode konservative dagsordener

i arbejdet på Christiansborg

og i pressen. Derfor prioriterer jeg

at lave politikudvikling et par timer

om ugen. For med så mange skemalagte

møder, så kan det hurtigt

være én af de ting der ikke lige

bliver plads til. Men politikudvikling

er vigtigt, så derfor har jeg sørget

for at der er tid til det indenfor

mine ordførerskaber, som er uddannelse,

arbejdsmarked og ligestilling.

Da ordførerskaberne skulle fordeles

var alle medlemmerne i gruppen til

møde enkeltvis med Lars Barfoed

for at komme med en ønskeliste

hver især. Jeg ønskede arbejdsmar-

Foto: Magnus Guldbrandsen

keds- og uddannelsespolitik.

Det er de to emner jeg

har talt allermest om i valgkampen,

fordi begge emner

har store betydninger

for Fyn.

I valgkampen har jeg nævnt

igen og igen, at vidensniveauet

på Fyn er lavere

end gennemsnittet i landet.

Fynboerne er ganske

enkelt dårligere uddannede

– og det er faktisk gældende

både for unge der får en

ungdomsuddannelse til akademikere

der forlader Fyn

efter endt uddannelse.

I valgkampen har jeg også

nævnt mange gange, at

Fyn har flere ledige. Arbejdsløsheden

på Fyn er

højere end gennemsnittet

i landet. Der er behov for

arbejdsmarkedsreformer!

Senere på dagen er lovforslaget

om tilbagetrækningsreformen

til 1. Behandling i

Folketingssalen. Som arbejdsmarkedsordførerholder

jeg ordførertalen. Men

tilbagetrækningsreformen

er ikke nok. Vi har behov

for både at kigge på aktive-

Foto: Finn Christoffersen

ringssystemet såvel som førtidspensionen.

Det er uacceptabelt, at

unge under 40 bare pr automatik

får tildelt førtidspension. Derved siger

vi reelt, at vi parkerer de unge –

at vi opgiver dem og ikke har brug

for dem i vores fællesskab. For de

unge som søger førtidspension er

diagnoserne indenfor psykiske lidelser

steget betragteligt, men i

dag ved vi at det er muligt at blive

helbredt for sin psykiske lidelse, og

derfor kan der også ske ændringer

i den unge tilstand. Så er det ikke

rimeligt at man bliver parkeret på

sidelinjen resten af sit liv.

For mig var det helt naturligt, at

det jeg har talt mest om i valgkampen

bliver mine ordførerskaber

– og heldigvis var Lars Barfoed

enig. Men udover de to ordførerskaber,

så fik jeg også ligestilling.

Det kan jeg jo ikke være andet end

begejstret for. Der kan virkelig føres

værdikamp på ligestillingspolitikken

i den kommende tid, for re-

6 7

geringsgrundholdet indeholder flere

elementer som Konservative er direkte

imod. Det er fx øremærket

barsel til mænd og kvoter for kvinder

i virksomhedsbestyrelser.

Hvordan er det at være så lille en

gruppe? Vi er jo kun 8, og jeg er

den eneste som ikke har haft en

dagligdag på Christiansborg før valget.

En så lille gruppe betyder store

ordførerskaber til alle, og jeg har

virkelig fået en ordentlig mundfuld.

Heldigvis hænger uddannelse, arbejdsmarked

og ligestilling jo ganske

tæt sammen, og det gør det

til en overkommelig mundfuld. Jeg

vælger at betragte mig selv som

privilegeret. Det går hurtigt med

at få erfaring i så lille en gruppe,

og mine emner er tunge. Det giver

mig meget taletid både i pressen

og i folketingssalen, hvor jeg

har muligheden for at sætte nogle

gode politiske dagsordener. Er man

moderniseringsordfører er taletiden

og opmærksomheden knap så stor.


Jan Boye

1962-2011

Tak for alt

8 9


Bag kulissen i FisFis sagen

Af Mark Grossmann, byrådsmedlem

Endelig blev FisFis dømt

Endelig blev den hårdkogte, palæstinensiske

narkogangster og bandeleder

FisFis dømt til udvisning.

Højesteret gik imod byretten og

landsrettens afgørelse - til stor tilfredshed

i befolkningen og på

Christiansborg. I teorien skal den

41-årige førtidspensionist og far til

otte børn nu forlade Danmark efter

afsoningen af sin dom på seks års

fængsel.

Retten lagde vægt på Fisfis synderegister,

hans manglende danskkundskaber

og manglende integration.

Han har været i Danmark

siden 1993, men menes stadig, at

have tilknytning til Libanon og Syrien.

Afgørelsen går imod Østre Landsret

i Odense, der tidligere har fastslået,

at den 41-årige bandeleder

med det borgerlige navn Mahmoud

Khalil Salem ikke kunne udvises.

Siden den første dom i landsretten

fulgte et politisk stormvejr, og

Rigsadvokaten og Procesbevillingsnævnet

valgte, at lade sagen gå til

Højesteret, der behandlede sagen

30. september.

Jeg forstår i teorien udmærket, at

forsvareren var ærgerlig over, at

politikere blandede sig, men Venstres

Søren Pind og jeg havde begge

en god fornemmelse i maven,

- det samme havde Søren Pinds

rådgiver.

Søren Pind skulle forsvare generel

retskrænkelse, og jeg, forsva-

re børnene, som Børn og Unge udvalgsmedlem.

Det gav en massiv

presseomtale, både under landsretsdommen

og efter anklagemyndighedens

anke, som efter dommerstemmerne

seks for og en imod

afgjorde, at bandelederen skulle

udvises og have indrejseforbud for

bestandigt.

Jeg mener ikke, der er noget mærkeligt

i, at forsvareren vil have sagen

for menneskerettighedsdomstolen

- grundet børnene. Det er

normal praksis, og nærmest en formalitet.

FisFis børn kender ham

stort set ikke.

En gylden fremtid i Danmark

En hær af menneskerettighedsforkæmpere

stod med det

samme klar til

at sikre ham en

gylden fremtid

i Danmark og

et fortsat nasseri

på det danske

samfund.

Årsagen var, at

han som statsløspalæstinensertilsyneladende

ikke har

noget fædreland. Dette kan betyde,

at han i værste fald, kan opholde

sig på skift mellem Sandholm lejren

og Vollsmose. –Altså på tålt ophold

i Danmark.

Jeg husker tydeligt, at jeg var ved at

holde foredrag for ejendomsfunktionærer,

da jeg i pausen modtog opkald

fra Fyens Stiftstidende og Ekstrabladet.

Det drejede sig om landsretsdommen,

som blot havde givet FisFis

en betinget dom, på grund af hans

tætte forhold til sine børn.

Efter at have ytret mig til journalisterne,

så jeg i fjernsynet FisFis give

både fingeren til retten og V-tegnet

til sine jublende unge fans fra

Vollsmose-bydelen.

Jeg korsede mig: Det var jo en direkte

opmuntring til udenlandske

kriminelle om at lægge sig op ad

en ”far” rolle og så slippe for udvisning.

Det virker absurd og stødende. Han

er ikke mere statsløs, end at han

var i fuld sving med at købe en lejlighed

i Damaskus, da han blev anholdt.

Og han er ikke mere ene og

forladt i Syrien og Libanon, end at

han har sendt 71.000 kr. ned til

sin familie i de to lande og endda

besøgt landene. Det hænger overhovedet

ikke sammen. Manden er

samtidig den dårligst mulig rollemodel

for de beundrende unge i

Vollsmose og værst af alt sine egne

børn i Odense.

Ud over at være hård kriminel, taler

han dårligt dansk - og kun arabisk

med sin familie. Det daglige

slid som gangster har udmarvet

ham, så han har hævet førtidspension

siden 2004. Han har dog ikke

været svagere, end at han har styret

banden Black Ghosts, og havde

400.000 kr. til lønninger bag

en radiator ved anholdelsen og har

desuden stået bag dummebøder for

over 200.000 kr.

Den pæne mand...

Desværre viser det sig, at to af

hans sønner allerede dyrker deres

far som et idol. De bærer hans

navn på ryggen, og styrer de øvrige

skoleelever med hård hånd.

Når man som politiker angriber den

slags sager, skal man holde tun-

gen lige i munden. Især hvis man

til dagligt arbejder med kriminalitet.

Det har derfor ikke været helt tilfældigt,

at jeg politisk har presset

på for at styrke Al Capone modellen

i bekæmpelsen af organiseret

kriminalitet. Altså ”bevis hvordan

du har haft råd til din dyre bil,

når du er på offentlig forsørgelse”,

hvor det tidligere var politi og Skat

der skulle bevise at bagmanden ikke

havde råd.

En undersøgelse viste, at hele 70

procent af de kriminelle fra bandemiljøet

hævede sociale ydelser, da

politiet anholdt dem, samtidig med

at de ikke kunne dokumentere deres

dyre indbo. Disse kriminelle

havde samtidig yngre brødre, som

nød godt af kriminalitetens økonomiske

fordele, og dermed blev inspirerede.

Det er selvfølgelig et kolossalt stort

problem, at der ikke er nogen incitamenter

for et bandemedlem, til

at arbejde. Han får faktisk dobbelt

løn: En check fra Odense Kommune

og en anden fra bandelederen.

At være bandeleder i dag, kræver

nærmest en uddannelse som leder.

Man skal kunne organisere, planlægge,

økonomistyre, forstå jura og

arbejde over. Da man ikke kan få

feriepenge, eller støtte fra staten

som selvstændig, er det meget afgørende,

at kommunen tildeler førtidspension,

samt ved separation,

- forhøjet børnebidrag til ekskonen.

Derved løber det rundt, når markedet

i perioder er mættet med bagmænd,

eller man sidder inde.

I Tryg By udvalget hvor jeg er medlem,

har vi udfærdiget flere forslag

til at sanktionere disse mennesker.

Tidligere gik jeg i avisen med

krav om at fjerne kontanthjælpen

fra bandemedlemmer. Dette er nu

effektueret. Desuden har jeg stillet

forslag om at ophæve navneforbuddet

på urostiftere til boligforeningerne,

således at boligforeningerne

kan hente oplysninger hos hinanden,

og derved undgå, at uroma-

gerne uproblematisk kan flytte

fra sted til sted. Dette forslag har

gjort, at Anker Boye har indkaldt

minister, Carsten Hansen til et møde

om at slække på navneforbudsreglen.

Vi skal huske på, at det

handler om at beskytte

de borgere, som tilpasser

sig samfundet.

Desuden har en

anden problemstilling

været, at politiet

ikke har haft

lovhjemmel til

direkte at oplysekontrolgruppen

i Odense

kommune, med

oplysninger om

sociale bedragere.

Dette bliver

nu bragt op i

retsudvalget.

Vi skal heller ikke

glemme, at

Børn- og Ungeudvalget,

hvor jeg

også har en plads,

har store udfordringer

i forhold til de

problematiske unge.

Det starter helt fra daginstitutionerne

og de små

klasser. Kan vi gøre noget -

allerede fra barnsben?

Det mener jeg, at vi kan. Jeg har

haft nogle meget spændende møder

i fodboldklubberne og set muligheder

i at forene sport og faglighed.

Der kunne fx skabes en

sammenhæng mellem karantæne

fra spilletid, hvis man ikke passede

sin skole eller lavede ballade.

B1909 har fx i et års tid,

kørt klubben som en fodboldskole.

Kort fortalt

skal børnene talbehandle

og stave mens de spiller

fodbold. Den slags tiltag

virker!

På grund af den økonomiske

situation, skal

Børn- og Ungeudvalget

desværre behandle flere besparel-

10 11

ser på unges fritid. Dette er stik

imod konservativ politik, men med

den rette indsigt, skal vi nok finde

intelligente besparelser.


Kommunesammenlægning og politisk opbrud

Af Lars Christensen

I odenseansk politik i slutningen

af 1960erne fyldte hverken ungdomsoprøret

eller Thomas B. Thriges

Gade særlig meget. Hippierne

var endnu mest noget københavneri,

og gaden var næsten alle

enige om var det eneste rigtige

for byen. Til gengæld fyldte dannelsen

af en storkommune kolossalt

meget. De små omegnskommuner

var blevet for små til at

varetage de mange opgaver, som

velfærdsstaten mente det uomgængeligt,

at det offentlige skulle

tage sig af – fra vugge til grav.

Samtidig havde den bymæssige

bebyggelse spredt sig lang ud fra

købstadskommunen og forvandlet

landsbyer til parcelhuskvarterer.

Men flere af de små kommuner

strittede imod.

Den mest kendte modstander var

Pårups sognerådsformand, Lennart

Larson fra Venstre, men den

konservative sognerådsformand i

Brændekilde-Bellinge, Poul Nielsen,

var også arg modstander. De

kunne nok klare sig selv, om nødvendigt

ved en sammenlægning

med Stenløse-Fangel. Men ”udviklingen”

talte for store enheder,

og det faldt i den konservative og

odensevalgte Poul Sørensens lod

som indenrigsminister i VKR-regeringen

at fælde ”dommen”: En

storkommune var fremtiden, og i

1970 blev den en realitet.

Sognerådsformand Poul Nielsen, Bellinge-Brændekilde,

ved kloakrør, der skulle gøre byen mere

moderne.

Ved det første valg i marts 1970

håbede de borgerlige, at indlemmelsen

af de små borgerlige omegnskommuner

kunne betyde et

magtskifte. Men Socialdemokraterne

beholdt borgmesterposten

ved Holger Larsen, Med 14 socialdemokrater

og 1 SF’er var det

”nye” Odense tilsyneladende lige

så rødt som det ”gamle.” De Konservative

fik 8 mandater, et skuffende

resultat som måske skyldtes,

at spidskandidaten, Poul

Svanholm, repræsenterede købstaden,

og at man i omegnskommunerne

ikke så blidt på Poul Sørensens

centrale rolle i sagen. En

af de nyvalgte var KU og det nystiftede

KS’ kandidat, den senere

rådmand Søren Møller.

Men heldigvis er der altid et nyt

valg i politik. Valget i marts 1974

kunne blive spændende som aldrig

før. I december havde jordskredsvalget

til Folketinget skabt et helt

nyt politisk billede med nye partier

som Fremskridtspartiet, CD og

Kristeligt Folkeparti. Tilmed stoppede

Holger Larsen som borgmester

i 1973, og måske sad den

nye mand, Verner Dalskov, ikke

sikkert i sadlen endnu? Ved valget

Poul Sørensen i samtale med borgmester I. Wilhelm

Werner

opstillede over 200 kandidater,

og både de nye partier og gamle

travere som DKP og Retsforbundet

stillede op, Fremskridtspartiet

endda på tre lister – anarkister og

landsbytosser er svære at få til at

gå i takt.

Og så skete det! De borgerlige fik

15 mandater mod 14 socialister,

flertallet var skiftet. Både DKP

Pårups sognekonge Lennart Larson ved planlægning

af Tarup Centeret

(Per Berga Rasmussen), Fremskridtspartiet

og Kristeligt Folkeparti

var kommet ind. De Konservative

var ligesom på landsplan

ramt af tilbagegang og fik kun 5

pladser, men fastholdt alligevel

Poul Nielsen som borgmesterkandidat.

Det samme gjorde Venstres

Lennart Larson, og dermed fulgte

nogle intense dage med forhandlinger

bag lukkede døre. Efter godt

en uge ”slog lynet ned”, som Verner

Dalskov sagde. Fyens Stiftstidende

udtrykte det mere direkte:

”S købte borgmesterposten.” Heri

lå, at De Radikale mod en rådmandspost

til Uffe Larsen støttede

Dalskov.

Men forud var gået det besynderlige

spil, at de fire ”enmandspartier”,

SF, Fremskridtspartiet, Kristeligt

Folkeparti og DKP, havde

indgået et teknisk valgforbund,

som skulle godkende eventuelle

aftaler. Og valgforbundet forlangte

en rådmandspost, så selvom

Fremskridtspartiet og Kristeligt

Folkepart på et møde den 13.

marts med K, V og R ellers var

blevet enige om, at Lennart Larson

skulle være borgmester, faldt

det til jorden på modstand fra SF!

Igen var en chance for et magtskifte

glippet.

At odenseansk politik var blevet lige

så ”grumset” som på landsplan,

fik man et klart billede af

året efter, da Venstre og Socialdemokratiet

indgik en ”chok-aftale”,

som Stiftstidende skrev, om budgettet.

Det var simpelthen umu-

Det grumsede valgresultat 1974 studeres af Poul

Nielsen, Verner Dalskov og Lennart Larson

ligt at forlige folk som kommunisten

Per Berga Rasmussen og

De Radikale i en budgetaftale, så

man måtte finde andre veje, hvilket

altså efterlod byens hæderkronede

nr. 2, De Konservative, helt

ude på sidelinjen. Aftalen blev

først kendt langt inde i det afgørende

byrådsmøde, og den kom så

sent i stand, at den socialdemokratiske

ordfører Edvind Witweds

manuskript til budgettalen indeholdt

overstregninger af de pas-

Sammenlægningsmøde på Dalum Rådhus

sager, hvor han ellers skulle have

skældt ud på Venstre!

Det måtte føles ekstra bittert for

den konservative spidskandidat,

rådmand Poul Nielsen. Ikke alene

havde han kæmpet imod kommunesammenlægningen

i 1970

lokalt, han havde også som suppleant

for den sygemeldte Poul

Sørensen stemt imod hele kommunalreformen

i Folketinget, men

derved altså også imod sit parti.

Drømmen om borgmesterposten

var ikke blevet til noget i 1974,

og nu måtte han se Venstre overtage

posten som byens næststørste

parti. Gårdejeren fra Bellinge

havde tidligere i et interview givet

udtryk for, at han ønskede Oden-

se styret som en forretning, og at

man måtte bekæmpe den omsiggribende

administration: ”Hvis der

12 13

Viceborgmester Poul Svanholm døber ny båd “Gefion” I Odense

Roklub 1968

Sognerådsformand Lennart Larson har lige klippet

snoren over, og de målbevidste damer styrter ind

efter gode tilbud.

nogetsteds er tale om embedsmandsstyre,

er det, fordi politikerne

ikke er dygtige nok,”

som han sagde. En konstatering,

der vel også

gælder knap 40 år senere.

Kilder: Fyens Stiftstidende.

Søren Eigaard m.fl.:

Storby og servicecenter.

Odense 1945 -1988.

Odense bys historie bind

10. Odense 1988. Fotos

fra www.fynskebilleder.

dk og Odense kommunes

hjemmeside

Odense Bowlinghal

Tag familie, venner eller kolleger med

til en spændende bowlingdyst!

Stedet - hvor rigtige

bowlere mødes

Ring til John Wozny

66 16 81 13


Godt på vej

Af Lars Christensen

Den kollektive trafik på Fyn fylder

100 år, i hvert fald hvis man måler

det ud fra de første sporvogne

i 1911. Det markeres med bogen

”Godt på vej. Kollektiv trafik på Fyn

i 100 år.”

boganmeldelse

Der var også kollektiv trafik før

1911 i form af tog, hestetrukne

dagvogne og fra begyndelsen af

1900-tallet rutebiler, nogle larmende

monstre, som skræmte

køer, heste og ordentlige mennesker,

så ansvarlige politikere

måtte forbyde natkørsel og kørsel

med mere end 30 km i timen.

Men Odense fik som den sidste

by i Danmark eldrevne sporvogne

i 1911, drevet af et privat firma,

men med solid kontrol fra byrådet

og med den konservative F. Kier

som formand for aktieselskabet.

Uden for Odense var kollektiv trafik

før 2. verdenskrig en evig konkurrence

mellem jernbanedrift og rutebiler.

En konkurrence, hvor Statsbanerne

og det offentlige i stadig

højere grad udkonkurrerede de private

vognmænd i en ofte uskøn

proces, som efterhånden fortrængte

det private initiativ fra landevejene.

Det blev dog tiden efter 2. verdenskrig,

der betød en eksplosion

i den kollektive trafik. I 1952 blev

den sidste sporvogn taget ud af

drift og erstattet af bybusser. Sporvognene

fyldte for meget og var for

ufleksible. Helt anderledes med de

nye bybusser: ”Busserne kom slag i

slag, holdt et øjeblik, medens passagererne

stod af og på – og kørte

så af sted igen. Det var en helt ny

fornemmelse. Det var næsten som

at være til speedway,” skrev Fyens

Stiftstidende om den begivenhed,

som mange siden begræd.

Bogen følger udviklingen frem til i

dag med dannelsen af Fynbus og

sammenlægningen af bybus og ru-

14

tebildrift i 2008. To ting springer i

øjnene: den kollektive trafik fylder

kun nogle få procent i de offentlige

budgetter, men enormt meget

i den offentlige bevidsthed. Passagerer

er konservative, og nedlæggelse

af busruter eller bare flytning

af et stoppested kan føre til vredesudbrud,

man skulle tro hørte til

på Tahrir-pladsen i Cairo. Den anden

ting er den kollektive trafiks

grundvilkår: man kan lynhurtigt miste

passagerer, men det tager meget

lang tid at genvinde dem, som

Fynbus kom ud for ved den kaotiske

omlægning i august 2008.

”Godt på vej” giver en masse oplysninger

om den kollektive trafiks

udvikling og vilkår, men også interessante

og underholdende ”bokse”

om særlige begivenheder. Hvem

skulle for eksempel have troet, at

en tur med rutebilen i 1920erne til

Østfyn kunne være en erotisk oplevelse,

i hvert fald for en ung sypige?

Dertil kommer en lang række

billeder, som på bedste vis understøtter

teksten.

Jens Åge S. Petersen og Andreas

Skov: Godt på vej. Kollektiv trafik

på Fyn i 100 år. FynBus 2011.

142 sider.

MENNESKET I CENTRUM

Re

• Rengøring i private hjem og efter

kommunale bevillinger.

• Erfaren og effektiv rengøring med

fokus på dine behov.

• Tlf. 66 16 46 47


Siden sidst...Siden sidst... Siden sidst

Steen indviede Stavids Å

Han bruger selv stisystemet i sin fritid,

han var med til at behandle projektet

i sin tid i Fyns Amt og han har siden

fulgt det gennem sit arbejde i By- og

Kulturudvalget, og i starten af oktober

indviede han på vegne af Odense

Kommune det fælles projekt med

Naturstyrelsen, hvor åen er genslynget

og der etableres nye og forbedrede

stier. Iført gummistøvler holdt Steen

Møller en af åbningstalerne og bagefter

begav han sig sammen med en

lokal børnehave ud i den genslyngede

å, for at placere det såkaldte gydegrus,

som er med til at sikre fiskebestanden.

Havelund til luciafest

Byrådsmedlem Lars Havelund havde

sin første opgave som ny viceborgmester

i forbindelse med Luciafestlighederne

i Odense. På vegne af

Odense by, var Lars Havelund vært til

den den traditionsrige Luciafrokost på

Odense Rådhus. Blandt gæsterne var

Norrköpings borgmester, repræsenterer

for Foreningen Norden, Fyens

Stiftstidende og naturligvis de to Luciabrude.

12-14. december mødes Lars

Havelund igen med Norrköpings borgmester.

Denne gang i Norrköping, hvor

han repræsentere Odense til Luciakroningen

deroppe. Det er 65. gang at

de to byer fejrer Lucia sammen.

Mai holdt sin jomfrutale

22. november holdt vores fynske folke-

tingsmedlem Mai Henriksen sin jomfrutale

i Folketingssalen - og modtog

efterfølgende de obligatoriske mønter

fra kollegaerne.

Velbesøgt bymidtemøde

I starten af november deltog mere end

30 partimedlemmer i et møde om de

mange spændende planer, Odense

kommune har for at udvikle ikke

mindst bymidten. Det var rådmand

Steen Møller, der havde inviteret til

fyraftensmødet på Odense Slot.

15

Rådmand klippede snoren

Rådmand Steen Møller holdt talen

og klippede den røde snor, da Fyns

Væddeløbsbane i Sanderum den 4.

december genindviede banen efter

en større ombygning, hvor banen har

fået anlagt nye sving, der skråner efter

samme princip som en cykelbane - til

gavn for løbet og til gavn for hestene.

Gartnerier på dagsordenen

På byrådsmødet den 7. december

havde den konservative byrådsgruppe

valgt at sætte fokus på de lokale

gartneriers problemer med den røde

regerings nye NOx-afgifter, der truer

de 7000 fynske jobs i branchen. Det

er Mai Henriksen, der har taget initiativet

i forlængelse af hendes kamp for

sagen på Christiansborg.

Siden sidst redigeres af Lasse Krull

Aktuelt møde om Thrigesgade

I sidste nummer af bladet kunne du læse om de tre teams, der konkurrerer om

at designe fremtidens Thomas B. Thrigesgade.

Hvem, der vinder offentliggøres

28. februar. Rådmand Steen Møller er

med i dommerkomiteen, og giver partiets

medlemmer en eksklusiv gennemgang

af vinderprojektetallerede torsdag den 1.

marts kl. 17-18.30 på Odense Slot. Tilmelding

til odense@konservative.dk eller

tlf. 23262809 senest 27. februar.

Konservative visioner for Odense

Seminaret for udvikling af konservative visioner for Odense, blev i forbindelse med Jan Boyes død udsat.

Dette vigtige møde er nu programsat til lørdag den 4. februar kl. 11 - 16 på Odense Slot.

På mødet vil der være oplæg fra interne og eksterne personer, samt gruppearbejde og åben debat. Vi håber

rigtig mange vil deltage i denne proces, der skal danne grundlag for de aktiviteter og holdninger, som Konservative

skal gå til valg på i 2013.

Tilmelding kan allerede nu foretages på mail: odense@konservative.dk. el. telefon: 2326 2809.

TB


Konservative arrangementer

Torsdag den 12. januar, kl. 19.30

Generalforsamling i Korup-Ubberud

Generalforsamlingen afholdes på Kalørgården, Kalørvej

140, 5210 Odense V. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tirsdag den 24. januar, kl. 19.30

Generalforsamling i Odense Nord

Generalforsamlingen afholdes på Næsby Sognegård, Bogensevej

92, 5270 Odense N. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Politisk indlæg ved byrådsmedlem Lars Havelund

Onsdag den 25. januar, kl. 18.30

Generalforsamling i Odense Syd

Generalforsamling afholdes på Nørregade 29, 1.sal, Oluf

Bagers Gård. Politisk drøftelse ved Merete Østerby og Lasse

Krull. Foreningen er vært ved et let traktement efter generaforsamlingen.

Tilmelding til Erling Hansen på mail: info@

dt.aps.dk eller telefon 66171226 senest den 22. januar.

Onsdag den 25. januar, kl. 19.00

Generalforsamling i Fjordager-Odense Øst

Generalforsamling afholdes på SDE Skolehjem, Blangstedgårdsvej

1b, 5220 Odense SØ. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er vælgerforeningen vært

ved et lille traktement. Tilmelding til Helge Pasfall på tlf.

20716671 senest den 22. januar.

Torsdag den 26. januar, kl. 19.00

Generalforsamling i Paarup

Generalforsamling afholdes hos DanRen, Ved kirken 3,

5120 Odense NV. Dagsorden i følge vedtægterne. Politisk

indlæg ved Rådmand Steen Møller. Efter generalforsamlingen

er vælgerforeningen vært ved et lille traktement.

Mandag den 30. januar 2011, kl. 19,00

Generalforsamling i Konservative i Odense

Generalforsamlingen afholdes i Jens Galschiøts atelier på

Banevænget 22, 5270 Odense N

Lørdag den 4. februar, kl. 11.00-16.00

Seminar om konservative visioner for Odense

Deltag i et spændende seminar om konservativ politik på

Odense Slot. Tilmelding til odense@konservative.dk eller

tlf. 23262809. Læs mere på side 15.

Torsdag den 1. marts, kl. 17.00-18.30

Fyraftensmøde om Thrigesgade-projektet

Rådmand Steen Møller giver medlemmerne af vælgerforeningen

en aktuel gennemgang af vinderprojektet. Mødet finder

sted på Odense Slot. Se side 15. Tilmelding til odense@

konservative.dk eller tlf. 23262809 senest 27. februar.

Torsdag den 22. marts 2012, kl. 19.00

Rundvisning på Albani Bryggerierne

Først får vi en rundvisning på bryggeriet og derefter er der

franskbrød med ost/rullepølse og øl/sodavand. Pris kr. 50. Bindende

tilmelding til Caroline Grossmann på tlf. 21679033 el.

på e-mail: caroline.grossmann@yahoo.dk - senest 12. marts.

Senere på foråret arrangeres bl.a. tur til Kanalforbindelsen

og i Odense Zoo.

Reservation af lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal skal ske til

Jacob Bom, der koordinerer al brug.

Jacob kan kontaktes på tlf. 26 11 69 38.

Hermed indkaldes til Konservative i Odenses

ordinære generalforsamling

Mandag den 30. januar 2011, kl. 19,00

Generalforsamlingen afholdes i Jens Galschiøts atelier på

Banevænget 22, 5270 Odense N

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår,

herunder bidrag til lokalforeningerne

5. Indkomne forslag

6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik

7. Valg af formand

8. Valg af 5 medlemmer til hovedbestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse

10. Politisk drøftelse

11. Eventuelt

Med venlig hilsen

Konservative i Odense

More magazines by this user
Similar magazines