Referat af bestyrelsesmøde i SLM København tirsdag d

slm.cph.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SLM København tirsdag d

Referat af bestyrelsesmøde

SLM København, mandag d. 17/11 2008

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2. Budget for 2009, herefter forslag om:

a. Forhøjelse af medlemskontingent fra 400 til 500 kr.

b. Forhøjelse af B-medlemskort fra 100 til 125 (eller 150 incl. ølkupon)

c. Fastsættelse af entré priser til alle aftener, og definition af hvad der er

tema, udvidet tema og fest-aftener.

3. Salg af medlemskort for 2009, og konvertering af resterende gamle SLM-kort

4. Ny kode til hjemmesiden

5. Ændring på størrelsen af annoncemodulerne i folderen fra 3 til 4 per side,

mens prisen pr. modul bibeholdes

6. Aktivt salg af bannere på hjemmesiden

7. Arbejdsgrupper – og hyring af medlemmer hertil

8. Generalforsamling 2009 – hvem genopstiller?

9. Outgames-sponsorat fra Mr. B

10. Lokaler

a. Skylleaggregat i det lille toilet

b. Spots over slings

c. Huller i muren over urinaler

11. Status på styring af øl og vand (Jan P.)

12. Evt.

13. Næste møde

1


Ad. 1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Da der ikke lå et referat til godkendelse, kunne det ikke godkendes. Referatet fra

sidste møde eftersendes.

Ad. 2: Budget for 2009, herefter forslag om:

Budgettet for 2009 blev gennemgået. Der forventes den samme eller en lidt mindre

omsætning i forhold til 2008. Med samme indtægtsgrundlag som i 2008 vil der i

2009 blive er underskud på lidt over 85.000 kr. Dette skyldes at der skal afvikles

gæld for godt 290.000 kr. Forskellige muligheder for at øge indtægtsgrundlaget blev

derfor diskuteret. Nemlig:

a) Forhøjelse af medlemskontingent fra 400 til 500 kr.

Det blev besluttet at forhøje medlemskontingentet fra 400 kr. til 500 kr. fra d.

1/1 2009. Det har ikke været sat op i mindst 5 år. Det vil være muligt at købe

et medlemsskab for 2009 til den nuværende pris, altså 400 kr., til og med d.

31/12 2008.

b) Forhøjelse af B-medlemskort fra 100 til 125 (eller 150 incl.

ølkupon)

Det blev besluttet at forhøje prisen på et b-medlemskort til 125 kr. (uden ølkupon)

fra d. 1/1 2009.

c) Fastsættelse af entré priser til alle aftener, og definition af hvad

der er tema, udvidet tema og fest-aftener.

Det blev besluttet at hæve entre-prisen til vores fest-arrangementer til 100

kr. (inkl. 1 øl). Feste-arrangementer i 2009 er: Fødselsdagsfest, Nordic Night

Fest, Fuck & Dance Parties og Julefest. Priser for fester i forbindelse med

Outgames fastsættes separat.

Ad. 3: Salg af medlemskort for 2009, og konvertering af resterende gamle

SLM-kort

Salget af 2009-medlemskort starter nu. Alle skal skifte til det nye ECMC-kort, hvis de

ikke allerede har et. Kassevagterne skal tælle antallet af årsmærker ved start og slut

af deres vagt.

Ad. 4: Ny kode til hjemmesiden

Den nye kode til vores intranet bliver jockstrap. Den skal træde i kraft fra d. 1/1

2009.

Ad. 5: Ændring på størrelsen af annoncemodulerne i folderen fra 3 til 4 per

side, men prisen pr. modul bibeholdes.

Produktionen af flyers hviler økonomisk ikke helt i sig selv, som det oprindelig var

intentionen. Med andre ord; de giver et lille underskud. Antallet der skal trykkes skal

derfor reduceres til 1000 stk. Det blev også besluttet at gøre annoncemodulerne lidt

mindre, så der er plads til 4 på en side, men at fastholde prisen på 550 kr. pr.

modul.

2


Ad. 6: Aktivt salg af bannere på hjemmesiden

Der skal sælges bannerannoncer til vores hjemmeside. Format og tidsperioder skal

være de samme til flyeren. Der skal være plads til 2-3 moduler, som hver kan

indeholde 2 annoncer i ”rotation”. Peder orientere vores annoncører om de nye

muligheder. Det vil også være mulige at få et en bannerannonce nederst i vores

nyhedsbrev. Den skal også sælges kvartalsvis.

Ad. 7: Arbejdsgrupper – og hyring af medlemmer hertil

Det er flere medlemmer, som har opfordret bestyrelsen til at engagere

medlemmerne noget mere. Medlemmerne er derfor flere gange ved møder og i

nyhedsmailen blevet opfordret til at melde sig til nogle underudvalg der skal stå for

vores fester og vores Outgames aktiviteter. Der er ingen som har meldt sig til at ville

stå for SLMs fester. To personer har meldt sig til at ville hjælpe med planlægningen

af Outgames-aktiviteterne.

Ad. 8: Generalforsamling 2009 – hvem genopstiller?

Generalforsamlingen er d. 30/1.

Allan er på valg og ønsker at genopstille.

Adrian er på valg og ønsker at genopstille.

Peter THS er på valg og ønsker at genopstille.

Jesper er på valg og ønsker ikke at genopstille.

Peder ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Alle suppleanterne, Peter M, Clifford og Martin er også på valg. De ønsker alle at

genopstille – Martin til en bestyrelsespost.

Mulige nye kandidater til bestyrelsen blev også diskuteret.

Ad. 9:Outgames-sponsorat fra Mr. B

Mr. B har kontaktet Outgames og tilbudt at blive sponsor for Outgames’

læderprogram. Outgames har udarbejdet et sponsoroplæg, hvor Mr. B. bidrager med

10.000 Eur mod reklame i forbindelse med Outgames. Pengene skal dele mellem

SLM og Outgames, med størstedelen til SLM. Vores oplæg til Outgames-sekretariatet

er, at vi får 75 %, de 25 %. Det blev diskuteret, om Mr. B. også skulle tilbydes et

banner på vores pridelastbil, men det blev besluttet at gennem den mulighed til

senere, så den evt. kan sælges til en anden sponsor. Vi skal overfor Mr. B også

huske at oplyse om, at vi her ”hjemmeklub” for den nuværende Mr. Leather Europe.

Ad. 10:Lokaler

a) Skylleaggregat i det lille toilet

Det er blevet lukket, men skal åbnes igen. Der skal lægges ”vandslangestykker”

ud på toilettet, så folk ikke skal bruge det samme stykke.

b) Spots over slings

Der skal nogle mindre og svagere spots over slingsene.

c) Huller i muren over urinaler

3


Der har været ytret ønske om nogle huller i muren i pisrummet, så man kan

se de folk der ligger i badekarrene. Det er dog ikke praktisk muligt, og heller

ikke noget vi ønsker, da det vil ødelægge ”hjørnets” aflukkethed, som er

meget populært.

Ad. 11: Status på styring af øl og vand (Jan P.)

Jesper var ikke til stede, så der var ikke nogen information om dette punkt. Henrik

sender en e-mail til Jesper og Jan.

Ad. 12: Evt.

Der skal lidt bedre styring med øl og vand. Som det er nu bliver lageret kun

talt op 2-3 gange om året. For en periode indfører vi månedlig optælling af

lageret.

Overskuddet fra Oktoberfesten er blevet overraskende lille (2737 kr.).

Forbruget af øl (fustager) er meget større end det beløb, der er blevet solgt

for. Det skyldes formodentlig åbnede fustager, som ikke er blevet solgt. Vi vil

i fremtiden helt undlade at gøre brug af fadøl, da det altid er svært at

håndtere.

Der er mange der snakker om at lave en ”Stallion Night”, men ikke nogen der

tager initiativet til at sætte det på kalenderen.

Vi skal have lavet nogle fotos af klubben lokaler befolket med ”modeller”.

Ad. 13: Næste møde

Næste møde bliver torsdag d. 6/1 hos Clifford kl. 19.00.

4

More magazines by this user
Similar magazines