kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

20

driver 5

Skab aktiviteter at SamLeS om

Budskabet i kommunikationen kan styrkes ved at samle folk. Når målgruppen engageres til at

deltage i konkrete aktiviteter, giver det mulighed for at skabe opmærksomhed omkring budskabet

og forbinde ens virksomhed eller organisation med de positive oplevelser, målgruppen får via deres

aktive deltagelse i aktiviteterne. Samtidig er aktiviteter til for at bringe os sammen om fælles mål.

Når vi samles om bestemte aktiviteter, kan vi opnå at blive del af noget større, et interessefællesskab

eller blot et bestemt event. Det er i sig selv en motor for engagement.

Gode råd til at skabe aktiviteter at samles om

01

Sådan engagerer du: seks drivere for engagement

02

Skab aktiviteter, som målgruppen kan identificere sig med og samles om

Når vi vil involvere målgruppen i en aktivitet, er

det vigtigt, at man kan deltage på en synlig og

social måde. Det forudsætter, at målgruppen kan

identificere sig med aktivitetens budskaber – både

det sproglige og visuelle udtryk – og at aktiviteten

indeholder et socialt element. Aktiviteterne kan

have mange former – konkurrencer, events, debat-

ter, ideudvikling, netværk, høringer osv. – og de kan

både finde sted digitalt, fx på de sociale medier, og

som en aktivitet, hvor deltagerne samles fysisk.

Potentialet for at engagere målgruppen afhænger

af, om der er tale om en enkeltstående aktivitet eller

et mere kontinuerligt aktivitetsflow. Ved den en-

keltstående aktivitet er det vigtigt, at målgruppen

kan se en konkret værdi i deres deltagelse, fx mu-

ligheden for at vinde noget, lære noget, blive set i

deres netværk el.lign. Når aktiviteterne skaber læn-

gerevarende relationer og får karakter af netværk,

er der større potentiale for, at det sociale element

bidrager som en motivationsfaktor i sig selv. Fx har

Roskilde Festival skabt et netværk af ca. 800 frivil-

lige, der året rundt arbejder på at planlægge og for-

berede festivalen, fordi det giver dem mulighed for

at udvikle egne evner og blive en del af skabelsen

af et stort event med et humanitært formål. En type

aktivitet er ikke bedre end en anden. Det vigtigste

er, at der er et autentisk link mellem organisationen

eller virksomheden, den sag man ønsker at involvere

målgruppen i og den konkrete aktivitet.

Aktiviteterne skal foregå, hvor deltagerne rent faktisk er

Stedet og timingen er afhørende for, at målgruppen

motiveres til at knytte en aktivitet og dens bud-

skaber til deres egen livsverden. Vi har som regel

lettere ved at forholde os til en sag, der har relevans

og nærhed til vores egen hverdag. Hvis målgruppen

befinder sig på skoler, i supermarkeder, på Face-

book, i idrætsforeninger eller andre steder, så er det

der, aktiviteterne skal foregå.

Fødevarestyrelsens kampagne, der skulle informere

forbrugerne om Nøglehulsmærket, fik stor succes,

fordi den foregik der, hvor det er mest relevant og

interessant for forbrugeren at kende til fødevarers

fedt-, salt-, sukker- og fiberindhold – nemlig i for-

bindelse med de daglige indkøb.

Det skete ved at etablere et partnerskab med

detailhandlen, som muliggjorde en række aktiviteter

i selve butikkerne. Fx blev forbrugerne inviteret til

at komme med forslag og kommentarer til, hvad

butikkerne kunne gøre, for at det blev nemmere at

handle mere sundt. Som følge heraf steg borgernes

kendskab til Nøglehulsmærket fra 57 % til 83 % i en

kampagneperiode på bare fem uger.

More magazines by this user
Similar magazines