kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

aktiv deLtageLSe gør

budSkabet Lettere at HuSke

EFTER TO UGER HAR VI EN TENDENS TIL AT HUSKE:

02

03

10 % AF DET, VI LÆSER

20 % AF DET, VI HØRER

30 % AF DET, VI SER

50 % AF DET, VI SER OG HØRER

70 % AF DET, VI SIGER

90 % AF DET, VI SIGER OG GØR

MODTAGELSE

Brug kanalerne kreativt, så målgruppen engagerer sig i budskabet

Det er altid er en god ide at kombinere forskellige

former for kommunikation – lyd og billede, tale og

skrift. Fra hjerneforskningen ved vi, at jo flere sanser,

der sættes i spil, des større chancer er der for, at vi

husker et budskab (Fugl 2009). Det er grunden til,

at vi kan huske lugten af makrelmad efter frikvarte-

rerne i skolen, mens det kun er titlen på de abstrakte

lærebøger, der har sat sig fast.

Når vi engagerer modtageren følelsesmæssigt og

kropsligt, har vi mulighed for større gennemslags-

kraft.I England kunne britiske historieinteresserede

og turister ved hjælp af en stedsspecifik app fx ople-

DELTAGELSE

ve bygningen foran dem på Victoria Street kollapse

gennem filteret på deres kamera, sådan som det var

tilfældet under et bombeangreb i 1941. Det britiske

museum fik på den måde engageret deres målgrup-

pe og bragt Londons historiske fortid til live på en

anderledes og involverende måde.

Hvis man er vant til altid at anvende de samme

medier for at nå målgruppen, fx formidle historie via

tekst og billeder i museums-rummet, kan det være

værd at overveje andre kanaler for at engagere. Eller

at anvende de sædvanlige kanaler på en ny måde for

at signalere forandring og åbenhed.

Tænk i forskellige kanaler – fra presse og events til forandringsagenter

Forskellige kanaler har forskellige potentialer for

dialog, involvering og engagement. Hvert kanalvalg

involverer teknisk og målgruppebaseret viden. En

viden, som det er afgørende at sætte i spil – uanset

om målet er at involvere borgere i en paneldebat

eller at engagere medarbejdere i en intern foran-

dringsproces. Fx er sociale medier i deres essens

dialogiske, video er velegnet til at vække følelser,

og brugen af forandringsagenter trækker på den

erkendelse, at vi lettere lader os engagere af folk, vi

har tiltro til end af massemedierede budskaber.

Den amerikanske professor John P. Kotters forskning

viser, at de mest succesfulde interne forandringspro-

jekter er dem, hvor ledelsen bruger alle eksisterende

kanaler til at engagere medarbejderne på forskellig vis

(Kotter 2007). De bruger det interne nyhedsbrev til at

sende levende artikler ud om visionen. De forvandler

et kedeligt kvartalsmøde til et livligt diskussionsforum.

De gør centrale medarbejdere til ambassadører. Og de

går selv forrest for – gennem deres daglige handlinger

– at vise, hvad den nye vision betyder i praksis.

Ofte er det netop samspillet mellem mange forskel-

lige kanaler – både dem, der involverer, og dem, der

informerer – der sikrer, at budskabet gentages for

målgruppen og dermed giver kommunikationen den

nødvendige gennemslagskraft.

23

Kilde: Med inspiration fra Edgar Dales

”Cone og experience” (1946).

More magazines by this user
Similar magazines