kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

caSe

er unge virkeLig mere

på røven end andre?

Unge er mere tilbøjelige til at tage et hurtigt og højtfor-

rentet forbrugslån end ældre. Og når man har gjort det et

par gange, er man godt på vej til at være ”På Røven.” Det

blev titlen på en kampagne for Penge- og PensionsPanelet

rettet mod 16-20-årige. Formålet var at sætte fokus på det

stigende antal unge, der kommer i alvorligt økonomisk

uføre som følge af de uattraktive og hurtige forbrugslån.

Kampagnen byggede på teorien om ”Social Norms” –

flertalsmisforståelser – dvs. at vi tror, at alle de andre

fx har flere penge end os selv, har haft flere kærester

eller har prøvet mere. Teorien har vist sig at være me-

get brugbar i forskellige forebyggende aktiviteter om

bl.a. sex, rygning, alkohol og ”hjemmetider.”

Kampagnen blev skudt i gang under en workshop med

unge htx-studerende, der blev præsenteret for temaet

og ved hjælp af bl.a. sms-afstemninger fik bekræftet,

at de fleste unge har fornuftige holdninger til økonomi,

og at de har lige så få penge som alle andre. Efterføl-

gende blev workshoppen afviklet på en lang række

uddannelsesinstitutioner i landet. Resultatet blev, at de

unge fik noget at tale om. Ved hjælp af kampagnens Fa-

cebook-side blev film, billeder og holdninger delt i stort

omfang. Og kampagnens overraskende og dialogbasere-

de tilgang gav massiv omtale i en lang række medier.

Kombinationen af et fysisk møde og en styret samtale

– med afstemninger undervejs om et væsentligt tema

– gav grobund for en usædvanlig høj grad af involve-

ring i kampagnen fra de unge selv. På trods af at det

kun var nogle få tusind unge, der deltog i de forskel-

lige workshops, blev kampagnens budskaber alligevel

spredt til mange flere. Af de unge selv.

More magazines by this user
Similar magazines