kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

STØRSTE POTENTIALER

HOVEDPARTEN AF

BORGERDIALOGEN I DAG

03

potentiaLer For borgerindFLydeLSe

Den meste borgerdialog i dag har et uudnyttet engagements-

potentiale. Borgernes engagement kan løftes ved at øge deres

indflydelse gennem involvering og dialog.

BORGERKONTROL

INVOLVERING

DIALOG

HØRING

“VENTIL”-DEBAT

INFORMATION

Giv respons, og marker borgernes fingeraftryk

Når man som borger engagerer sig i en proces – fx udviklingen af et nyt sygehus – er det vigtigt

løbende at kunne se, hvordan ens input bliver anvendt. Hvis man ikke får tydelige tilkendegivelser

om, at forslag og meninger er blevet hørt og forstået, forsvinder gejsten. Tilbagemeldinger om, at

ens ideer ikke er blevet taget med videre i processen, er i den sammenhæng (næsten) lige så gode –

blot borgeren oplever at være blevet taget alvorligt.

Kommunikation, der engagerer: seks discipliner

STIGENDE GRAD AF

BORGERINDFLYDELSE

33

More magazines by this user
Similar magazines