kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

Den digitale tidsalder skaber muligheder

for hurtigt og nemt at nå sine modtagere

på tværs af landegrænser, tidszoner og

segmenter. Men den skaber også udfor-

dringer for afsendere, når de stilles overfor

en skare af magtfulde forbrugere.

Det er hurtigere at sende en mail til en

virksomhed, man er utilfreds med, end

det er at forfatte et brev. Og det er let-

tere at starte en protestgruppe på Face-

book end at stable en demonstration på

benene. For Telenor affødte et forurettet

indlæg på mobilselskabets Facebook-pro-

fil i august 2012 fx intet mindre end

30.000 ”synes-godt-om”-tilkendegivelser

og 3.200 kommentarer – primært fra

ligesindede utilfredse kunder. Det udfor-

drer virksomhedens brand og kræver en

stor indsats at genopbygge forbrugernes

tillid efter en krise som denne.

Med det nye afsender-modtager-forhold

kan virksomheder og organisationer

ikke blot betragte deres modtagere som

passive lyttere. De må i højere grad selv

lytte, gå i dialog og engagere sig i deres

interessenter for at sikre sig deres tillid og

licence to operate. Frem for at fortsætte

massekommunikationens informati-

ons-bombardement taler man indenfor

Boom i medieforbrug

kommunikationsbranchen i stedet om at

bruge indhold som en motor til at vække

modtagernes engagement og deltagelse –

til dette er platformen i høj grad de sociale

medier, og indholdet spænder over alt fra

informationstunge blogs med mulighed for

brugerkommentarer til underholdende spil

og konkurrencer.

øget konkurrence og

større kommunikationstryk

Stadigt flere ledere, virksomheder og

myndigheder vil have os til at gøre, sige

eller mene noget. Det sker bl.a. i takt

med, at flere af samfundets institutioner

bliver underlagt skærpede konkurrencevil-

kår. Fx konkurrerer regioner og kommuner

om at tiltrække virksomheder og skabe

arbejdspladser, universiteterne konkurre-

rer om at tiltrække studerende, virksom-

hederne konkurrerer om de dygtigste

medarbejdere, og på globalt plan kon-

kurrerer Danmark med andre nationer om

kompetencer, viden, vækst og udvikling.

Derfor har flere afsendere set sig nød-

saget til at opruste og professionalisere

deres kommunikationsafdeling. Hvor én

mand tidligere varetog organisationens

interne og eksterne kommunikation,

finder vi nu kommunikationsafdelinger

Den forventede stigning i det globale medieforbrug frem mod 2020

TIMER PR. PERSON PR. UGE

100

80

60

40

20

0

1900

SPIL

OUTDOOR

BIOGRAF

RADIO

TV

INTERNET

PRINT

1920 1940 1960 1980 2000 2020

Kilde: Carat, World Association of Newspapers (2008).

Hvorfor kommunikation, der engagerer?

med adskillige medarbejdere og en kom-

09

munikationschef, som ofte er en del af den

øverste ledelse. Fra 1999 til 2008 skete der

alene i Dansk Journalistforbund mere end en

fordobling af organiserede kommunikatører

indenfor det private og det offentlige fra 570

til 1.310 (Lund & Willig, 2009).

For modtagerne betyder den øgede konkur-

rence og kommunikationens professionalise-

ring, at vi udsættes for stadigt flere budska-

ber. Samtidig er mængden af platforme og

medieudbuddet eksploderet. Hvor der i 1989

fandtes to danske tv-kanaler, er der i dag over

20. Og hvor danskerne for bare 10 år siden

kunne nøjes med at tjekke deres mails, så

benytter et stigende antal i dag også sociale

medier som LinkedIn, Twitter og Facebook til

at modtage og dele information.

I dag bruger danskerne i gennemsnit 6 timer og

40 minutter på medier som tv, internet, radio,

mobil og print – platforme for et bombarde-

ment af budskaber (Danske Medier 2012).

Dertil kommer de budskaber, som vi møder

på gaden, eller når vi kører i bus – selv på

toiletdøren på det offentlige toilet forsøger

en organisation eller virksomhed at fange

vores opmærksomhed med et velmenende

budskab eller kommercielt tilbud. Ifølge

mediebureauet Carat (2008) vil det gennem-

snitlige globale medieforbrug i 2020 stige til

helt op mod 90 timer om ugen.

Adskillige amerikanske markedsføringsstati-

stikker giver deres bud på, hvor mange rekla-

mebudskaber der hver dag konkurrerer om

forbrugernes opmærksomhed. Et af dem lyder

på, at vi i 1970’erne blev eksponeret for 500

reklamebudskaber på en dag, men at tallet i

dag er helt oppe på 5.000 (Jay Walker-Smith,

Yankelovich Consumer Research 2009).

Uanset om tallet er 5.000, 850, 600 eller

247, som andre undersøgelser foreslår, står

en ting klart: Vi bombarderes med budskaber

og kan ikke forholde os til dem alle sammen.

Derfor må afsendere i dag levere kommuni-

kation med gennemslagskraft for at trænge

igennem informationsmuren.

More magazines by this user
Similar magazines