AUKTIONEN,

kunstbib.dk

AUKTIONEN,

KATALOG

til

AUKTIONEN,

der afholdes

Mandag den 18, Juni 1917, Kl, 10 Form,,

og følgende Dag,

Allégade 35,

hvor der bortsælges en Del løsøre tilhørende Dødsboerne efter

Enkefru L. Brendstrup, tnsanne Hansen, Frk. Louise Vil-

helmine Seehusen og Brødresee Krøyers Konkursbo m. li. Boer.

Rekvirenter tr Frederiksberg Birks Skifteret, Overretssagførerne

Will. Lund, de Bretteville og Sagførerne cand. juris.

F. Ulrich, Justitsraad Ewald og Fahnøe m. ti.

Af Kataloget fremhæves : 1 Egetræs og Birketræs Spisestuemøblement,

2 Dagligstuemøblementer, deteneC hr, VIII.

Stil, Spejle, Kommoder, Salonborde, 1 Mah. Søjlebord, 2

Chatoller, 1 opretst. Piano, 1|lille Stueorgel. Sølv og Plet, 1

Krystal Glasbesætning, deriblandt 1 stor Bordopsats,

2 forgyldte Pillespejle Louis XVI. Stil, Mab. Senge

og Sengklæder, Krølhaarsmadrasser og Tæpper, 1 Mah.

Empire Dagligstuebord, 2 Empire Stole, 2 Nøddetræs Bogskabe,

1 Mah. Skakbord. Divanborde, 2 amerik. Skriveborde,

elektriske Kroner, 1 Billard, 6 antike Dekorationstallerkener,

(har tilhørt Grevinde Dannemand). Kurvestole, Malerier

af F. Stork, Fabritius de Tengnagel m. fl.. Skilderier, Haand-

og Rejsekufferter m. m.

Mandag Kl. sælges Pianoet, de antikke Møbler, 2 forg.

Pillespejle, Malerier og Dekorations Tallerkener.

Eftersyn paa Auktionsstedet Søndag den 1/. Juni fra

Kl. 11— 3, livor autor. Taksator, Sognefoged N. Christiansen,

modtager Kommissioner.

Fr. Jensens Bogtrykkeri, Kbh. F.


KONDITIONER.

§ i.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslagefr

forefindes, og er fra dette for Køberens Regning og Risiko

aJle Maader.

§ 2.

Det Købte skal afhentes Auktionsdagen*

§ 3.

Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden*

videre Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning

eller afhændes underhaanden, og er denne da pligtig ti]

skadesløst at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger

og Tab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud.

Den, der køber til en anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist.

S 3.

Ejendomsretten til det Solgte overgaar først-

til Køberen, naar Betaling finder Sted.

§

Betalingen, foruden Auktionsbudet 10°/o at samme i

Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget, eller paa

Anfordring til Undertegnede, dog kunne Inkassator personlig

bekendte vederhæftige Købere forvente 6 Ugers rente-

tionKredit Sikkerhed kan afTordres de Bydende saavel

yrder som etter Auktionen, til bvilkensomhelst Tid, og stilles

Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb strax

Irrfalden til Betaling. Sølv betales kontant ved Hammerslaget.

§ o-

Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlæggfr

skadesløs Betaling og 6 °/0 Rente fra Auktionsdasen, hvorhos

han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordning al

U5. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts 1873.

Tillægskonditioner forbeholdes.

Frederiksberg, d 11. Juni 1917.

Carl Waagechristensen,

cand. juri«, Birkefnldmægtig.

Auktions-Kontorøt for Ind- og Udbetalinger Allegade

35, Beletagen (aabent Kl. 10-2) Tlf. Godth. 835.

TILLÆG

Enkefru L. Brandstrups Dødsbo.

209a 1 Mah. Seng, 2 Fjedermadratser

b 2 Krølhaarsmadratser

c 2 do.

d 2 Vattæpper

e 1 do.

f 1 Dyne

g 3 Puder

h 4 do.

i 2 røde Uldtæpper

j 1 Rejseplaid

k 1 do.

1 2 Slumretæpper

m 1 Fag oliven Portiere med Stang og Gar-

dinbøjle

n 1 Fag stribede Portiere

o 2 Jutte Bordtæpper,;

p 1 Plydses Bordtæppe

q 1 Bordtæppe, 1 Plaid

r 1 Gardin, 1 Tæppe

s 1 Sofa m. rødt PJyds

t 3 Flugtstele, 1 Salonstol

u 1 Sofa og 4 Stole med rødt Plyds

v 4 Stole med Mekka

x 1 Pianostol

y 2 Jernsenge

z 1 Gummipude

æ 1 Pakke Bøger

ø 1 do. do.

aa 1 do. do.

bb 1 do. do.

cc 1 do. do.


Nr.

F U

1 10 Aargange „Hver 8. Dag“, uindb.

2 1 Haandkut'fert

3 1 do.

4 1 Vadsæk

5 1 gi. Gulvtæppe

6 1 vatteret Tæppe

7 l do. do.

8 1 Dundyne

9 1 firfløjet Skærm med rødt Satin

10 1 Spinderok

11 1 Bordlampe

12 1 Sæt Servantetøj

13 1 Oliemaleri: Parti fra Italien (sign. .lal.

Andersen)

14 1 do.: Kastelsporten (sign. C. 0. I. Lund)

15 1 Skilderi i Egetræs Ramme

16 1 do. i Mah. Ramme

17 2 do.

18 1 do.: Kong Chr. IX.

19 1 Plet Krummeske

20 3 Frugtknive


Nr.

4

21 12 Piet Knivstole

22 4 do. Paalægsgafler

23 1 do. Gemyseske

24 1 do. Strøske

25 1 do. Strøbøsse

26 2 do. Syltetøjsskeer

27 6 do. Dessertskeer

28 12 Plet Dess«rtgafler

29 12 do. Spisegafler

30 2 do. Lysestager J

31 1 Messing Svingkedel

32 1 do. Kaffekande, 3 Daaser t

33 1 Amagerhylde

34 1 Staffeli

1 Spisestuemøblem. (sælges Mandag Kl. 11/2):

1 Egetræs Buffet,

2 do. Dækketøjsskabe

35 < 1 do Spisebord

1 do. Anretterbord

\

.12 do Spisestuestole

i

36

37

Paa Begæring af cand. juris

Sagfører Fr. Ulrich.

Enkefru L. Brendstrups Dødsbo.

1 stor Jernbanekuffert

38 1 malet Standkiste i

39 1 Sygebord

40 1 Hatteæske, 1 Hattekurv

41

42

1 Klapstol, 1 Lampeskærm

1 Sofapude, 1 lille broderat Tæppe

i

Nr.

43 2 Sæt Vandtøj

44 1 Servantespand, 1 Bækken

45 1 Sygeglas, 3 Kammerpotter

46 1 Sæt Servantetøj

47 1 stort Linnedskab

48 1 Chaiselong med brunt Granite

49 1 lille Bord, nogle Gardinstænger

50 1 Spiralseng

51 3 Blomsterstativer

52 1 Bord m*d Hylde

53 1 Spand, 1 Ballie, 1 Vaskemaskin«

54 1 Vridemaskine

55 1 do.

56 1 Mah. Spejl med Konsol

57 2 Snor«lamper

58 1 stor Lænestol med Mekka

59 1 elektrisk Krone

60 2 store Rullegardiner

61 2 Gardinstænger, 2 smalle Rullegardiner

62 1 lille Servantebopd

63 1 langt Spejl

64 1 Nøddetræs Stumtjener

65 1 malet Klapbord

66 1 Kurvestol

67 1 Pynte bord

68 1 Nøddetræs Divanbord

69 1 Etagere

70 1 amrk. Skrivebordsstol med Pude

71 1 Staffeli

5


72 1 Nøddetræs Bogskab

73 1 antikt Skakbord med Skuffe

/4 1 Bord med Skuffe

75 I Fag Gardiner

76 1 Garnvinde

77 1 Nøddetræs Salonbord

78 1 Mali. Tobaksbord

79 1 stor Sofa med Mekka

80 1 fir ff o jet Skærm

81 1 Aneroidbarometer

82 2 Gardinstænger

83 1 Fag Fløjls Portierer

a 3 Fag Jutte Gardiner

84 6 Fortræksgardiner

85 1 Snorelampe

86 1 Kiplampe

87 2 Rullegardiner

88 3 Knapstole

89 1 Divan med Skuffe

90 1 Fag Jutte Gardiner

1 hvidt Fajance Spisestel, bestaa»nde af:

Ca. 90 Tallerkener

91 2 Terriner

3 Sauceskaale

11 Fade

92 Diverse Køkkentøj

93 1 Gasstegeovn

94 1 Brødmaskine

95 1 Kødmaskine

96 Diverse Fajance

'N r.

97 3 Spande, 2 smaa Ballier

98 2 Bordlamper

99 1 Porcelæns Fodballie

100 Diverse Krukker

1 1 Tæppet'ejemaskine

2 1 Messing elektrisk Krone

3 1 Rullegardin, 1 Gardinstang

GLAS M. M.

104 1 stor Krystal Opsats

5 9 Krystal Rødvinskaraffer

6 2 Vinkander m. Plet Beslag

7 1 Krystal Kande

8 1 do. 1 do. Frugtskaal

:9 2 do. smaa Kopper

110 2 do. Vinkaraffer

11 1 Yandkaraffe og 2 firkantede Karaffer

12 17 Fingerskaale

13 11 smaa Ølskaale

14 5 blaa Fingerskaale

15 1 Krystal Fad, 1 rund Skaal

16 1 Osteklokke

17 1 Likørstel

18 12 høje Rhinskvinsglas

19 6 Krystal Champagneskaale

120 11 do. Champagneskaale

21 13 do. Rødvinsglas

22 23 do. Rhinskvinsglas

23 19 do. Portviasglas

24 19 do. Madeiraglas

7


Nr.

125 14 forskellige Glas

26 1 Glaskurv, 1 Glasopsat^

27 11 smaa Blomsterglas

28 nogle Glas til Boidpynt

29 1 antikt Glas

130 3 slebne Glas. 3 Flaconer

31 4 Dekorations Tal ler kt net-

32 1 do. (lu.

33 1 Par ant.ike Kopper

34 1 lille Vase, 1 Par Kopper

35 1 Kristusfigurer

36 2 Gibstigurer

37 2 Kandelabre, den ene defekt

38 2 Lysestager

39 2 do.

140 2 do.

41 5 Par Thekopper

42 6 Par Kopper, 1 Stenk


168 1 Maleri: Parti fra Vesuv (Fr. Storch, 1852)

69 1 do.: Søstykke

170 1 do.: Maaneskinsbillede (M. E. Fd. Tengnagel)

71 2 Kobberstik, efter Ballin

72 1 Lithografi, 1 Olietryk

72a 1 Kobberstik, Madonna

73 2 do.

74 2 do., gi. antik

75 3 Skilderier,

76 2 Kobberstik

76a 1 do,: Une Messe (Sons la Terreur

77 1 do.

78 1 Fotografi: Thorvaldsen

79 3 Bind „111. Tidendeu

79a Andrea’s Haandatlas og Album

180 Henr. Ibsen, Tegninger af Christian Krogh

80a Nordisk Konvarsationslesikon

81 P. Hansen, Illustreret Lægebog

82 Carl Brunn, Pompeji

83 Dansk-, Norsk-, Fransk Ordbog

84 Chr. Sich, Fransk-, Dansk-, Norsk Ordbog

84a Nogle Ordbøger

85 Haeklanders Værker, 12 Bind

86 Thoe.heray, 7 Bind

87 Poul Heyse, Verdens Børn

88 Poul Møller, Efterladte Skrifter 1 - 6

89 10 Bind, Fra alle Lande

89a 1 Pakke Bøger

Nr.

11

189b 1 Pakke Bøger

89c 6 Bind Hver 8de Dag

190 Thorvaldsens Værker i Frue Kirke

90a Heidelberg

91 Q,uin Alexandra og Christians Gift Book

91a Axel Thei’s Tegninger

92 10 Bind Hver 6de Dag

92a Nogle Juleroser

93 Nogle Skrivebordsrekvisitter

94 8 Askebægere

95 1 Merskumspibe med Sølvbeslag [»

95a 1 do. do. h - ' I

95b 2 do. do. - ; n>{ i j |

96 1 lille Porcelæns Skrivetøj

97 2 Paraplyer, 3 Stokko e a iu o .J >n”i!

98 9 Rammer med Glas

99 2 Kurve, 1 Papirkurv

200 2 Sølv defekt Thesier og nogle do. Theskeer

1 15 Haandklæder

2 7 Pøllebetræk

3 9 Pudebetræk ; t»}

3 6 do

5 2 do. med Mellemværk

6 4 do.

7 12 do.

8 Div. broderede Stykker

9 4 Sengetæpper

fjoiujsIssioH f tiSk

eqqas^vlur


Nr.

12

Lund

210 1 lille Bord

10a 1 Haandklædestativ

10b 1 Skilt

10c 1 Messingstang med do

11 3 Stole

11a 1 Spejl

Paa Begæring af

Sognefoged Sørensen

212 1 lille Bord med Stenplade

13 1 Spejl

14 1 Kurvestol

Frk. Louise Vilhelmine Seehusens

Dødsbo

215 1 Sofapude, 1 Skammel

16 2 Dyner

17 1 Maleri, 1 Skilderi

18 1 Blomstermaleri

19 1 do.

220 1 do.

21 1 Akvarel, 1 Kobberstik

22 1 Mah. Servante og div. Vandtøj

23 2 Blikkasser

24 1 Kulkasse, 1 Toiletspand

25 1 Blikkasse, 1 Feltstol, 1 Spand

26 1 Hejselampe

27 1 Gulvtæppe

228 1 Træktiffert, 1 Skærm

29 1 Skibskiste

230 4 Mah. Stole, Chr. 8. Stil

30a 1 Mah. Sofa, Chr. 8. Stil

Rasmussen

231 1 Pianostol

32 1 Sofa, 4 Lænestole med grant Betræk

33 1 Nøddetræs Salonbord

Paa Begæring af

Sagfører, Justitsraad Evald

234 1 Chaiselong med blom*tret Betræk

35 2 Egetræs Lænestole med «lo.

36 1 Kurvestol

37 1 do.

38 1 do.

39 1 Egetræsarbejdsbord med Krydsfod

240 1 Sykurv

41 1 Divan

42 1 rødt Divantæppe

43 1 Egetræs Skrivebord med Skabe

44* 1 Skrivebordsstol med Plyds

45 1 rødt Gulvtæppe

46 2 Egetræs Standere

47 2 Blomsterstativer

48 1 Egetræs Rygebord

49 1 sort Majolikafigur

250 1 Frisvingeruhr


Nr.

14

251 1 Oliemaleri, Herreportræt

52 1 Maleri: Parti fra Bornholm

53 1 do. i Mali. Ramme

54 6 Skilderier

55 6 do.

56 6 do.

57 6 do.

58 3 do.

59 1 lakeret Kulkasse. 1 Skærm

260 1 lille Vækkeuhr

61 1 Malm Skrivetøj

62 1 Figurhoved

63 1 elektrisk Bordlampe

64 1 do. Loftlampe

65 1 malet Klædeskab

66 1 do. Servante

67 1 do. Kommode

68 1 Sofaspejl

69 l lille Kurvebord

270 1 Servantestel

71 1 lille rundt Bord

Enkefru Susanne Hansens

Dødsbo (Skifteretten;.

272 Nogle Glasskaale

73 4 Par Fodtøj

74 1 Plat de-menage m. m.

75 2 antike Glas

76 20 forskellige Glas

277 Div. Kopper

78 Noget Porcellæn

79 2 Opsatse

280 1 ovalt Bord

81 1 Mah. Konsolskab, Chr. 8. Stil

82 1 Symaskine

83 1 lille antikt Skab

84 1 Nøddetræs Skrivebord

85 1 Mah. Konsol med Spejl

86 2 Taburetter

87 1 Bord, 1 Taburet

88 1 Kurv forskelligt

89 1 Ballie med Køkkentøj

290 5 Lagener

91 1 Puf med div. Underbeklædning

92 2 Sengetæpper

93 1 Puf med Indhold

94 2 Fag røde Gardiner

95 1 Pakke do. m. m.

96 1 do. forskelligt

97 1 gi. Sofa

98 2 Mah. Senge, 1 Spiral madrats, 1 Fjedermadrats

m. m.

99 1 gi. Chaiselong

300 6 forskellige Stole

1 1 Kurvestol

2 1 gi. antik Stol

3 1 Gyngestol

4 1 Gulvtæppe


Nr.

16

305 1 Dyne, 4 Puder, 1 Uldtæppe

6 1 do., 1 do., 2 do.

7 1 Vattæppe, 1 tlldtæppe

8 6 Puder

9 1 malet Servante

310 1 Puf med div. Fajance m. m.

11 1 Uldtæppe m. m,

12 1 Pakke forskelligt

13 10 Platter

14 21 Skilderier, 1 lille Spejl

15 2 Skamler, 3 Sofapuder

16 1 Birketræs Kommode

17 1 Haandlaske,, 1 Lommeuhr

18 1 poleret Æske, 1 Medicinskab

19 1 malet Køkkenskab

320 1 Maleri

21 3 Skilderier

22 1 Pakke forskelligt, 4 Hatte

23 6 Stokke, 5 Paraplyer

24 1 Pakke Garderobe

25 5 Slag, 1 Trøje

26 6 Skjorter

27 5 Liv

28 6 do.

29 1 sort Kjole

330 1 sort Silkekjole med 2 Liv

31 1 malet Klædeskab

32 Noget Underbeklædning

34 1 forgi'. Sofaspejl, 1 Haandklæbestativ

Nr.

17

835 3 Skilderier, 1 lille Sp®j 1

3G 4 Hatte, 2 Paraplyer, 1 Stok

37 5 ,gl. Frakker, 4 Veste

38 1 blaa Klædning

39 1 do. do.

340 2 Vinterfrakker

41 2 Sommerfrakker, gi.

42 1 malet Klædeskab

Paa Begæring af

Overretssagfører WilL Lund.

343 1 antik forgi. Pillespejl med Konsol

44 1 do. do. do. med do.

45 1 rundt Spisestuebord med 2 Plader

46 6 Spisestuestole med Lædersæder

47 1 Træseng med Spiralfjedre

48 1 Nøddetræs Bogskab

49 1 malet Klædeskab

350 1 Skab

51 1 Mali. Chiffoniere

52 1 Chaiselongue med rødt Plyds

53 1 rundt Nøddetræs Salonbord

54 1 Hængelampe af Messing med 3 Blus til

elektrisk Lys

55 1 lav Lænestol med rodt Plyds

56 1 Kakkelovnsskærm

57 1 Metal Visiekortskaal

58 1 Taburet

59 1 lille Egetræsbord


Nr.

18

360 1 rund Mali. Servante

61 1 grøn Portiere i 2 Bredder

62 1 Mah. Nodeskab

Brdr Krøyers Konkursbo

(Skifteretten)

363 1 amrk. Skrivebord

64 1 do. do.

65 1 do. Dokumentskab

66 1 elektrisk Kiplampe

67 1 do. Hejsekrone

68 1 Petroleumsovn, 1 Skærm (defekt)

F- A Petersen

369 1 Puf med grønt Plyds

Bigum

370 1 persisk Gulvtæppe (4x5 Alen)

N. C.

371 1 persisk Gulvtæppe (5x6 Alen)

G C J. t

372 1 Gasapparat, 1 Vækkeuhr

73 Forskelligt

374 Forskelligt

Olufsen.

)

Nr.

19

Johansen

375 1 Mappe

76 1 Flaskekurv med 8 Flasker

77 l Kurv, 1 Æske med Flasker

78 1 Kasse med Flasker

J A Johansen.

379 1 lys Klædes Spadseredragt, 1 Vådske do.

”80 1 Skoleslag, 1 sort og 1 gul Overtrøje

81 1 Barnekjole, 1 Skørt, 6 Biuseliv

82 2 Barneforklæder, 1 Par Strømper, 1 Sæt

Drengekravetøj

83 1 Pibebrædt, 1 Hjørnehylde m. m.

84 1 Svitzers, 1 Par Gymnastiksko

Bønholdt.

385 1 Birketræs Sekretær

86 1 Stol, 1 Stumtjener

87 1 rund Servante, 1 Kulkasse (defekt)

Smidth

388 1 Lænestol med rødt Plyds

89 1 Sopha med do.

Inspektør H P C Hansen

390 3 Puder

91 3 do.

92 1 Dyne

93 1 Klædeskab

94 1 Jernseng med Madrats


Nr.

20

Sælges Mandag KL ll'k

Wohlert

395 1 Birketræs Buffet med Overkab

96 15 do. Spisestuestole

97 1 rundt Spisebord med 3 Plader

398 1 Hylde

99 1 Orgel

400 1 Billard

Kjær.

Andersen.

w s.

401 1 Mah. Sekretær

Sælges Mandag Kl. IV

n . l .

402 1 opretstaaende Piano (Chr. VIII. Stil,

H. & M.)

3 2 Stole og 1 Salonbord frigt indlagt)

4 1 Sofa og 6 Stole (Chr. VIII. Stil)

• 5 1 fransk rococo Spejl

Paa Beg. af Overretssagf

de Bretteville (Fru van der Loo,»

Dødsbo).

406 6 antikke Dekorationstallerkener

(Har tilhørt Grevinde Dannemann) ?

w

407 1 Mah. Søjlebord

Jacobsen.

408 1 Maleri : Søstykke

9 1 do. : Det gi. Aahus, Falkoneralle

Kristiansen.

410 1 Kalipastafigur, „Sabinerindens R ovu

11 1 do., „De tre Gratier"

12 1 do., „Amor og Pscycheu

18 1 do , „Sneklokkenu

13a 1 do., „Badende Kvinder"

14 1 do., „Venus med Æblet"

15 1 do., „Jean d'Are"

16 1 do., „Ekko“

17 1 do., „Solrose"

P.

418 3 Skilderier

19 1 Garderobestativ

20 1 Kasse forskelligt

21 1 do. do.

422 1 malet Seng

423 1 Maleri

24 1 do.

J.

Andersen-


Nr.

22

425 1 Maleri

26 1 stor Rejsekuffert

27 1 elektrisk Kiplampe

28 1 Amagerhylde

29 1 Mah. Kommode

430 1 malet Klædeskab

31 1 do. do.

H.

432 1 malet Skænk

33 1 Jernseng med Hømadrats

34 1 malet Buffet

435 1 antik Sofa med Mekka

36 1 antik Chatol

Paa Begæring af

Sagfører Fhanøe.

438 3 Gardinstænger

39 1 defekt Bordlampe

440 1 Kiplampe

41 1 Maleri: Skovparti

42 1 do.: Landskab

43 1 do. : Skovparti (sign. Sjøholm)

44 1 do.: Skovparti (sign. Leisner)

45 1 do.: Blomster (sign H. C.)

46 2 smaa Maierier

47 3 kollorerede Skilderier

48 3 Skilderier

f

J

Nr.

23

449 3 Skilderier

50 3 do. og 3 Rammer

51 1 Gulvtæppe

52 3 Fag hvide Gardiner

53 1 Maleri: Parti fra Hindsgavl (Axel Jensen)

54 1 do.: Parti fra Visby (Elisabet Schøitz)

55 1 do.: Søstykke (Y. Helsted)

56 1 do.: Varm Sommerdag i Sundet (Bosgaard)


Al Flytning fra Auktionsstedet besørges af

C. Grønbæk, Falkooerailé 16. 3, Tlf. Vester 2449

More magazines by this user
Similar magazines