nr. 31, januar, 2012 - Hillerslev Sogns Lokalråd

hillerslev.sogn.dk

nr. 31, januar, 2012 - Hillerslev Sogns Lokalråd

LOKALEN

Hillerslev Nybølle

Sallinge Højrup

nr. 31, januar, 2012


VELKOMMEN!

Til 31. nummer af vores lokalblad

Forsidebilledet er denne gang fra

husholdningskredsens tur til Grubbe

Mølle.

Hvad er dit nytårsforsæt for 2012?

Vi har et foreningsliv i Hillerslev sogn,

som i øjeblikket har det svært. Skal det

bestå og udvikle sig, kræver det at flere

deltager aktivt!

Gør det til dit nytårsforsæt for 2012, at

deltage aktivt i de mange lokale

arrangementer ellers forsvinder

foreningerne en efter en!

Materiale til næste nummer

bedes afleveret senest søndag

den 1. april 2012.

Redaktion:

Kisser Utoft

Lærkevej 11, 5750 Ringe

Tlf.: 62 64 11 17

E-mail: kisserutoft@hotmail.com

Karin Pagh

Kirkegyden 4, 5750 Ringe

Tlf.: 62 64 15 33

E-mail: karin@jhregnskab.dk

Hans Henrik Pedersen

Hjemly

Assensvej 152, 5750 Ringe

Tlf.: 62 64 10 24

E-mail: hans.henrik.pedersen2@hjemly.dk

Charlotte Schroll

Lykkenssædevej 16, 5750 Ringe

Tlf.: 62 64 10 27

E-mail: schroll.lykkenssaede@mail.dk

Vi bringer her en oversigt over formænd/kontaktpersoner på sognets forskellige

foreninger. Så skal du i kontakt med en af foreningerne – kan nedenstående

personer kontaktes.

Menighedsråd Formand Charlotte Schroll 62 64 10 27

Ungdomsklub. FUT Formand Birgit Kristoffersen 62 64 13 10

Hjemly Friskoleleder Hans Henrik Pedersen 62 64 10 24

Pensionistforeningen Formand Karen Larsen 62 6 15 48

Idrætsforeningen Formand Anders Pedersen 62 62 42 80

Husholdningskredsen Formand Agnete Holm Larsson 62 64 16 38

Beboerforening/lokalråd Formand Tina Ellegaard 62 63 22 23


Nyt fra Hillerslev Sogns Lokalråd

Vi ønsker alle et godt nytår

Højrups historie

Der har før jul været afholdt 3 fortælle-

aftner om Højrups histore med flot

fremmøde og der er indsamlet mange

historier. Der mangler fortsat billeder

fra byen. Billederne lånes kortvarigt,

kopieres og scannes ind. Vi håber du vil

hjælpe os med at udlåne dine billeder af

Højrup. Kontakt Tina Ellegaard

Højrupvej 14, 62 63 22 23 for at aftale

nærmere.

Vi afhenter gerne billeder til låns.

Historierne og billederne skal bruges til

en hjemmeside, der fortæller Højrups

historie. Vi har søgt landdistrikspuljen

om støtte til en hjemmeside. I skrivende

stund er vi indstillet til at modtage

30.000 kr., da projektet skal bruges som

pilotprojekt for resten af kommunen.


Der er fortælle aftener på Højrupgård

Onsdag 11/1 kl. 19-21 om husene syd for banestrækningen samt gårdene

Torsdag 26/1 kl 19-21 med film og billeder fremvisning

Alle er velkomne kaffe og kage koster 15 kr.

Se flere billeder på: www. .dk / HØJRUP

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS

Vognmands - og Brolæggerfirma

- Container og kranbiler

- Grus, sten, skærver m. v.

- Egen grusgrav

- Fliser,brosten og lign.

Vognmand 62.66.12.79

Brolægger 51.51.22.45

HILLERSLEV

SELSKABSLOKALER

LYKKENS PRØVE

V. Birgit og Leif Andersen

Assensvej 144

62 64 12 95

Selskaber med op til 90 personer


Generalforsamling i Hillerslev sogns lokalråd

Mandag 5. marts kl. 20.00 - efter dilettant forestillingen.

- Vær med til at sætte dagsorden for området.

- Kom og hør om markedsføring af lokalsamfundet.

- Dagsorden efter vedtægterne

- Lokalrådet er vært med kaffe og kage.

Der er gratis adgang til forestillingen kl. 18.30, for dem der har bestilt mad til

lørdag aften

Døre/vinduer Stålhal

Bjælkehus Gravearbejde

Murearbejde Tømrerarbejde

og m.m.


Nyt om Naturstien

Der er indvielse lørdag den 16. juni 2012

Foreløbligt program:

Formiddag: Indvielse med kendis, Hjemly synger for.

Middag: Løb, cykelløb, ridning, gåture for alle

Eftermiddag: Historie- og naturevent på stationspladserne.

Aften: Spisning i telt ved Højrup Station, mad fra Thaisenhus

Reserver allerede nu hele dagen.

Følg med i sidste nyt og få informationer om Højrup, Hillerslev,

Nybølle og Sallinge

Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.hillerslev-sogn.dk

Vær med på Hillerslev sogns lokalråd


Dilettant

Dilettanten genopstår!

Der øves i andre lokaler for at holde udgiften til lokaleleje nede. Entreen vil

i år stige lidt for at få økonmien til at løbe rundt.

Der er rigtig mange, der har givet støttebidrag til Lokalrådet, som støtter

arrangementet økonomisk.

Vi håber på et godt fremmøde for at sikre dilettantforestillingen i

fremtiden.

Vil du hjælpe med praktisk arbejde til f.eks. scenekasser og kulisser er du

velkommen til at kontakte:

Maibrit Hansen 62 64 11 35


Landsbycentret, klubhuset og boldbanerne

Lokalrådet er fortsat igang med at lave en samarbejdsaftale

for landsbycentret.

Arbejdet har trukket ud, da kommunen ikke har kunnet

melde klart ud om, hvem der har ansvar for de enkelte

områder. Arbejdet har ligeledes stået lidt i bero, da

kommunen har sat spørgsmål ved, om klubhuset vil bestå

i fremtiden.

HIF`s medlemmer ønsker at vi kæmper for at bevare

klubhuset. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt, at der er plads til

klubben i landsbycentret. Der arbejdes ligledes på at lave en fritidsklub

under HIF.

Lokalrådet havde sammen med HIF indkaldt kommunen til dialogmøde

den 14/12 for at afklare forholdene omkring klubhuset og landsbycenteret.

Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Kristensen deltog også i dette møde.

Beboere og foreninger tilknyttet landsbycenteret vil blive indkaldt til

samarbejdsmøde så snart vi har noget konkret om fremtiden.

Kommunen arbejder på at overdrage boldbanerne til Hjemly fri- og

idrætsefterskole. Lokalrådet bakker op om dette, da vi ellers kan risikere at

miste boldbanerne helt p.g.a. kommunale besparelser.

Lokalrådet vil være med til at sikre, at der laves en samarbejdsaftale med

HIF`s brug af banerne også langt ud i fremtiden.


FRITIDSKLUB FOR 4.-7. KL

Hillerslev Idrætsforening (HIF) ønsker at give børnene i lokalområdet et eftermiddagsklub-tilbud.

For at kunne opstarte en klub, har vi behov for din/ jeres hjælp til frivilligt

arbejde i klubben. Der er delt spørgeskemaer ud på Hjemly om børnenes interesse.

Tilbuddet er også til børn fra lokalområdet, der går på andre skoler. Klubtilbuddet skal

enten foregå i klubhuset eller i Hillerslev Landsbycenter.

Vi ønsker at opstarte en klub tirsdag og torsdag ca. 12-17 (efter skolens skema)

Pris: 300,-/md. - inkl. brød/frugt materialer –

(der kan komme ekstra udgifter, ved tilbud om særlige aktiviteter)

Vi ønsker en klub med fokus på fysisk aktivitet, kreativitet og lektielæsning.

En klub der er drevet af frivillige kræfter som kræver forældre/lokal opbakning.

En klub, hvor børnene kommer frivilligt og bidrager til et godt fællesskab.

Vi har behov for hjælp til mange forskellige opgaver (af såvel unge som ældre)

Edb, håndværksarbejde, kreativt arbejde, bagning, opsyn med børn, lektiehjælp,

sportsaktiviteter

Fondsansøgning, økonomistyring, hjemmeside, indsamling af materialer og meget

andet.

Vil du være med – kontakt Tina Ellegaard ktellegaard@email.dk 62 63 22 23

Der indkaldes til idemøde i februar – om spørgsmål og ideer til klubben.

Du/I kan tilkendegive, hvad du/I ønsker at hjælpe med. Hold øje med posten.

Ved fælles hjælp kan vi give børnene et sted at være sammen efter

skoletid.

Mange hilsner

Hillerslev Idrætsforening


Slip for madlavningen og få talt med din nabo!

Hillerslev Sogns Lokalråd inviterer til ”SPIS SAMMEN”

Fredag d. 10. februar kl. 18.00 i cafeen i Hillerslev Landsbycenter.

Grethe Jacobsens madlavningshold står for maden.

”Ungarsk mad” bliver temaet, anrettet som buffet.

Efter buffet’en serveres kaffe og ungarsk kage.

Vi vil forsøge at indkøbe ungarsk øl & vin.

Pris kr. 60,00 for støttemedlemmer, kr. 40,00 for børn og kr. 80,00 for ikke støtte

medlemmer.

Foruden ungarsk øl & vin, kan der købes alm. øl/vand og vin til rimelige priser.

Tilmelding på www.hillerslev-sogn.dk

eller til Grethe Jacobsen 4098 5980 (sms eller ring)

Husk at opgive navn og antal børn/voksne.

Sidste frist for tilmelding er d. 2/2 -2012.

v/Anders Tegen

Alt salg og service af skov- park- have- og

landbrugsmaskiner.

Aut. forhandler af JINMA, FOTON og

ONJ 4 WD Traktor • MTD • Echo •

Shindaiwa • Craftsman • Solo • Stiga •

Briggs & Stratton

Se mere på hjemmesiden:

WWW.O-HAESINGE-SMEDIE.DK

Totalløsninger til festen

bliver altid bedst –

når du bestiller hos

Hanne´s

Selskab & Fest

I de hyggelige lokaler

i Ø.H. Centret

Tlf.: 62 64 13 12

Tlf.: 26 29 57 26


Dilettanten 2012:

Så er dilettanten i fuld gang igen! Der øves, grines, hygges og alle glæder sig meget til

at give den fuldt ud på scenen.

Titlen på farcen er ”Carl Smart i en fart” der er skrevet af Jens E. Hansen, og handlingen

foregår på en bondegård, hvor kulissen er en stald.

Parret på gården vil sikre den bedst mulige løsning for datteren på gården, hvilket giver

diverse forviklinger.

Mød op til en fantastisk underholdende, sjov og hyggelig aften. Tag konen, manden,

naboen og vennerne med i Landsbycenteret i Hillerslev.

mandag 5. marts kl. 18.30

lørdag 10. marts kl. 14.30

premiere lørdag 10. marts kl. 18.30 med spisning og dans.

Nærmere information med tilmelding, priser m.m. kommer senere i form af en folder.

Filtet tøj og tilbehør

Sallinge Ågade 25

5750 Ringe

tlf.: 28 73 22 65

Åben efter aftale

Kurser udbydes se:

www.amayzing.dk

Ø. Hæsingevej 27 ∙ 5600 Faaborg

Tlf. 62 64 14 04 ∙ www.de2krukker.dk

Åbningstider: Tirsdag-søndag kl. 10-17


Hillerslev Husholdningskreds

Besøg på Grubbe Mølle den 11. oktober

Værterne var ejerne af møllen, nemlig Kirsten og Niels Erik Jervelund.

Vi fik en rundvisning i både vindmøllen og vandmøllen af Niels Erik Jervelund. Han er

en glimrende fortæller på over firs år.

Efter ca. to timers fremvisning, fik vi kaffe og tre slags hjemmebag fra Kirsten

Jervelunds hånd serveret i deres private stuer. Det var også en oplevelse, men uden for

deres almindelige praksis. Der må være nogen der har kendt nogen her!!! Det er altid en

oplevelse at få lov at komme ind i folks private hjem, og særlig her med så mange

gamle flotte møbler og billeder.

Der er de senere år blevet restaureret for mange millioner kroner på begge møller.

Penge som først og fremmest er tilvejebragt fra fonde. Det er i sig selv prisværdigt!!

Jeg vil ikke fortælle mere om møllerne, de er rene kulturperler, og så ligger de kun ca.

15 km fra hvor vi bor!

Byens Bedste

Fås i Gårdbutikken på

- Også salg af Træpiller

Kirkegyden 19, Hillerslev

5750 Ringe tlf. 20 23 61 52

www.lokkegaard.dk

Annegrete Kløverpris


Hillerslev Husholdningskreds

Besøg på Gundestrup Mejeri og Bryghus 15. november

Gundestrup Mejeri blev grundlagt 1888 og fungerede som andelsmejeri frem til 1983. I

2007 overtog Jørgen Hoff det og besluttede udover ost også at brygge spændende øl.

Bryghuset brygger Classic, Pilsner, Ale og Dobbelt Bock.

I mejeriet laver de selv Svendbo ost, rygeost, skimmelost og gedeoste.

Jørgen Hoff fortalte, hvordan de kontrollerer, hvornår ostene er klar, klapper dem, når

de buler op og vender dem. På lageret er der en konstant temperatur på ca. 18 grader. Til

de kongelige laves der rygeost med monogram på.

Mejeriet fik i 2009 guldmedalje for 45+ Svendbo. Der eksporteres til udlandet bl.a.

Tyskland og Norge.


Julemøde 8. december i Hillerslev Landsbycenter

Trods det, at vi havde et herrens vejr med regn og hård blæst og håndbold i TV, var vi

13 mennesker, som mødte op til julemøde (flest kvinder).

Vi begyndte med et par julesange, hvorefter Bodil læste en historie om "Mortens Jul"

som foregik for ca. 100 år siden. Derefter fik vi gløgg og æbleskiver og Bodil gik videre

med nogle sjove historier fortalt af børn.

Alle fremmødte havde pakker med til pakkespillet og de blev anbragt under juletræet.

Vi spillede til alle pakker var taget, dernæst huggede vi fra hinanden på indstillet tid.

Til slut flere sange, kaffe og te med småkager.

Snakken gik lystigt, der blev endevendt alt muligt lige fra plejehjem til enkeballer - en

rigtig hyggelig aften.

Med venlig hilsen

Inge Jensen


Kommende arrangementer i husholdningskredsen

Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 19.00 i Hillerslev Landsbycenter.

Claus Larsson serverer smagsprøver

af div. grillretter og grillsaucer. Pris kr. 40,-.

Aftenen slutter af med den årlige generalforsamling med kaffe og te.

Tilmelding pga. maden senest den 10. januar til Agnete på tlf. 62 64 16 38/61 69 98 13.

Torsdag den 8. marts 2012 kl. 19.30 i Hillerslev Landsbycenter

”Jeg har grædt sammen med mordere!”

Tom Christensen, der er tidligere kriminalassistent og efterforsker fra Rigspolitiets

rejsehold og har deltaget i flere end 100 drabsefterforskninger, vil fortælle om sit

spændende arbejde. Vi får indblik i, hvordan et efterforskningshold arbejder, og om det

team samarbejde, der er helt afgørende for sagens opklaring. Hvordan opnår man tillid

fra selv de mest forhærdede forbrydere! Det er på en gang spændende, uhyggeligt og

interessant, men også morsomt og underholdende..

Entre kr. 60,-. Medbring kaffe, kop og brød.


Hillerslev efterløns- og pensionistforening

Vinterprogram 2012

Onsdag den 18. januar kl. 14.30

Generalforsamling

Kaffen er gratis

Tilmelding senest 3 dage før på telefon

Karen 62 66 15 48 og Lis 62 62 42 96

Onsdag den 15. februar kl. 14.30

Vintermøde

Kaffen koster kr. 25,00

Tilmelding senest 3 dage før på telefon

Karen 62 66 15 48 og Lis 62 62 42 96

Onsdag den 14. marts kl. 14.30

Da kommer formanden for ældresagen

Jørgen Nielsen og holder foredrag

Kaffen koster kr. 25,00

Tilmelding senest 3 dage før på telefon

Karen 62 66 15 48 og Lis 62 62 42 96

Onsdag den 11. april

Kommer Senior Shoppen og viser tøj

og sælger tøj til damer og herre

Kaffen koster kr. 25,00

Tilmelding senest 3 dage før på telefon

Karen 62 66 15 48 og Lis 62 62 42 96


Januar

Februar

1 Nytårsdag 1

2 1 2 Hjemly musical

3 3

4 Hjemly åben morgensang 4

5 5 Kronprinsesse Mary

6 Hellig 3 konger 6 Hjemly Åben morgensang 6

7 7

8 Gudstjeneste Hillerslev 8 Peter Lodberg Hillerslev Kirke

9 2 9

10 10 HSB Spis sammen

11 Fortælleaften i Højrup 11

12 12 Gudstjeneste Hillerslev

13 13 7

14 14

15 15 Pens. vintermøde

16 3 16

17 HHK generalforsamling 17

18 Pens. generalforsamling 18

19 19 Fastelavn

20 20 8

21 21

22 Gudstjeneste Hillerslev 22

23 4 23

24 24 Skuddag

25 25

26 Fortælleaften i Højrup 26 Gudstjeneste Hillerslev

27 27 9

28 28

29 Gudstjeneste Hillerslev

30 5

31


Marts

April

1 Hjemly åben morgensang 1 Palmesøndag Deadline Lokalen

2 2 14

3 3

4 Gudstjeneste/valg Hillerslev 4

5 Dilettant/generalfors. HSB 10 5 Skærtorsdag – Gudstjeneste

6 6 Langfredag

7 7

8 HHK foredrag T. Christensen 8 Påskedag - Gudstjeneste

9 9 2. Påskedag – musikgudstj. 15

10 HSB Dilettant 10 Hjemly åben morgensang

11 11 Pens. Senior Shoppen

12 11 12

13 13

14 Pens. Jørgen Nielsen 14

15 15

16 16 Dronning Margrethe II 16

17 17

18 Gudstjeneste Hillerslev 18

19 12 19

20 Jævndøgn 20

21 21 Prinsesse Isabella

22 Hjemly MGP 22

23 23 17

24 24

25 Sommertid begynder Gudstj. 25

26 13 26 Hjemly Generalforsamling

27 27

28 28

29 29

30 30 18

31


Det sker i januar:

Første skoledag og Åben

Morgensang er onsdag den 4.

januar.

Her skal vi genopleve det gamle

kalenderår i billeder.

Fra torsdag den 26. januar og

frem til fredag den 3. februar har

vi emneuge, hvor hele skolen skal

lave en musical.

Musicalen bliver vores egen

fortolkning af Troldmande fra Oz.

Det sker i februar:

Torsdag den 2. februar,

generalprøve om formiddagen og

premiere kl. 18.30 på musicalen

”Troldmanden fra Oz.”

Mandag den 6. februar har vi

Åben Morgensang i Valhal, hvor

Karoline fra 8. klasse fortæller

om sit ophold på sprogskole i

England.

Mandag den 27. februar er der

fastelavnsfest kl. 18.30 i Valhal.

Det sker i marts:

Torsdag den 1. marts er der Åben

Morgensang i Valhal, hvor Anne-

Marie og Erik Ehmsen fortæller

og viser billeder fra en rejse til

Sydafrika.

Torsdag den 22. marts er der

Hjemly MGP 2012 i den grå hal kl.

18.30.

Det sker i april:

Tirsdag den 10. april er der Åben

Morgensang med Hjemly Friskoles

Fantastiske Fløjteorkester.

I ugen, der starter den 16. april,

er der kursusuge, hvor hele skolen

arbejder i emner fra 8.15-13.25.

Allrede nu ligger det fast, at 4.-5.

kl. arbejder med EDB, 6.-7.

skriver projektopgave og 8.-9. kl.

er på lejrskole i Berlin.


Torsdag den 26. april kl. 19 er der

generalforsamling på Hjemly.

Som man kan se på billedet

herover, så har vi indtil nu siddet

tæt, når der har været Åben

Morgensang på Hjemly Friskole.

Fremover afholder vi Åben

Morgensang i Valhal, idet vi ofte

er kommet i iltmangel, når vi er

over 200 mennesker samlet i

længere tid i musikhuset.

Alle Åben Morgensang er fra 8.15-

9.15.

ALLE fra lokalsamfundet er

MEGET velkomne, og efter

indslaget skolen vært en kop

kaffe eller te i selskab med dem,

der har stået for dagens

fortælling.

På billedet er det Kirstine fra 2.

klasse, der har været en måned i

New York med sin familie, og hvor

vi i billeder og fortælling kom med

til storbyen.

Fra lokalområdet har Jørgen

Hjort fra Hillerslev for nyligt

fortalt om at bygge en fabrik i

Kina, og er der andre, der har en

god fortælling på hjertet, så

hører jeg gerne fra jer!

Med mange vinterhilsner

Hans Henrik


Referat fra møder den 21. & 28. nov.

Først vil jeg gerne på bestyrelsens vegne, takke for den store

tilslutning til møderne (ca. 30 personer pr. møde). Dette viser os,

at der er behov for en idrætsforening i Hillerslev, nu og i fremtiden.

Dagsorden fra mødet den 21. nov.:

1) HIF nuværende situation

2) HIF fremtid

3) Evt.

Ad. punkt 1

Velkomst af Anders Pedersen:

Der er blevet afholdt møde med kommunen for at afklare vores muligheder omkring evt. yderlig

brug af landbycenteret – såfremt vores økonomi ikke forbedres væsentligt. Det har ikke været

muligt at få en udmelding fra kommunen.

Den økonomiske situation blev fremlagt af Mogens Andresen (kasserer).

Med det nuværende medlemstal er der et negativt budget i HIF på ca. 25.000,00 kr. pr.

kalenderår, grundet brugerbetaling til kommunen for anvendelse af klubhus (ca. kr. 15.000,00)

samt landbycenteret (ca. kr. 15.000,00) dvs. der ca. er kr. 5.000,00 i overskud for den alm. drift

inden udgiften til kommunen trækkes.

Beretning fra gymnastikafdelingen af Betina Morsing:

Faldende tilslutning til både indendørs cykling samt Zumba.

Beretning fodboldafdelingen af Jens Christensen:

Medlemstallet er på nuværende tidspunkt forholdsvis uændret, dog er der risiko for tilbagegang

efter sommerferien dvs. der forventes et pigehold, et seniorhold samt et veteranhold til foråret.

Ad. punkt 2

Forslag fra bestyrelsen:

Yderlige aktiviteter

Hævelse af kontingent/yderligere arbejdsdage

Nedbringelse af omkostninger

Forslag fra forsamlingen:

Løbehold/cykelhold

Fritidsklub for 4. – 7. klasse

Yderlig samarbejde med FUT og Hjemly

Yderlige aktiviteter: fodbold, indendørs fodbold, dans.

Fundraising

Ad. punkt 3

Ingen bemærkninger.


Referat af møde den 28. nov.

Orientering ved opstart af mødet:

Antal unge mennesker i Hillerslev sogn ca. 270 personer (0 - 25 år)

Der er en generel holdning fra embedsmændene i kommunen, til at klubhuset skal nedlægges.

Der blev på mødet (igen) givet 100% opbakning til at der skal kæmpes for klubhuset.

Efter nærværende møder er blevet afholdt, er der blevet arrangeret et møde med kommunen

den. 14. dec. for afklaring af baner/klubhus mv.

Følgende arbejdsgrupper blev nedsat under møde 28. nov.:

Løbehold/cykelhold – Bo, Birgit, Bente og Brian

Fritidsklub – Ulrik, Svend Erik, Laila, Jens , Mona, Anders, Tina , Jette, Grethe, Neel og Bente.

Fundraising – Heine og Mogens

Gymnastikudvalg: Betina og Bente

Der er i hver arbejdsgruppe blevet tilknyttet et bestyrelsesmedlem, der vil bidrage til at arbejdet

fortsættes, samt melder tilbage til den øvrige bestyrelse i HIF.

På bestyrelsens vegne

Anders Pedersen

Tlf. 62 62 42 80

Hillerslev Smedje,

sol- og jordvarme,

stokerfyr og VVS.

Ring 4098 7177


Nyt fra Gymnastik afd.

Nytårs løfte??

Har du spist for meget i julen?

Ja det gør man vel... og det er dejligt, men hverdagen har meldt

sig igen og vi har stadig pladser på flere af vore hold.

Zumba er desværre lukket ned, grundet manglende

tilslutning, men der er stadig:

Motionsgymnastik

Indoor cycling

HillerslevGaard Brugskunst

Netbutik

Gratis udbringning indenfor 10 km.

www.HillerslevGaard.dk.

Tlf:62641310

Mail:kontakt@hillerslevgaard.dk

Nedre Hillerslev 4, 5750 Ringe

mandage kl. 14.00

tirsdage kl. 18.30 og 19.30

torsdage kl. 18.30

fredage kl. 06.00


Som følge af de møder vi havde i nov/dec. Er der nu ved at være

lagt op til at der skal være et gymnastik udvalg, Bente Andresen

og Bodil Riis, Hillerslev meldte sig til at være en del af et udvalg,

Elis Andresen Nybølle, gav også udtryk for gerne at ville hjælpe,

dermed står vi lidt stærkere i gymnastik og jeg er meget glad

for at have fået nogle ”hjælpere” tak for det.

Vi vil i udvalget arbejde med nye tiltag og ideer i Gymnastik

afdelingen.

Vi har dog altid plads til en til, hvis du sidder derude og gerne vil

give en lille eller stor hånd med omkring gymnastik, er det bare

at give mig besked.

Betina Strømbeck Morsing

tlf. 21 65 00 34

INDENDØRS FODBOLD I HIF !!!

På Hjemly onsdag kl. 18.00 til 19.30.

Nogle unge seniorer (9 stk.) er startet op med indendørs træning på Hjemly

om onsdagen, og det vil være muligt for flere at deltage. Det gælder både

drenge og piger i alle aldre !!!


Kirkesiderne

for Espe-Vantinge-Hillerslev Pastorat

januar-april 2012

Godt nytår.

Mødes vi i Hillerslev Kirke i

2012? Bliver det på en

hverdagssøndag i september?

Bliver det til barnedåb på en

kold søndag i februar?

Bliver det når konfirmanderne

står festklædte i begyndelsen

af maj?

Bliver det ved begravelse

den sidste dag i marts?

Når det er høje tider mødes

vi i kirkerummet. De høje

tider er omdrejningspunkt

for årets spændende og

anderledes årsskrift fra

fyens stift.

Den ligger i våbenhuset,

hos frisøren, på skolen

og kan også findes på

nettet under

www.fyensstift.dk/fyens-stiftsbog-2011/. Her er også videointerviews med fynboer

om deres tanker om gudstjenesten, tvivl og søgning, voksenkonfirmation og meget

andet. God fornøjelse og på gensyn i kirken.


Arrangementer i januar, februar og marts

Midtfyns Foredragsforening Onsdag den 8. februar kl. 19.30

i Hillerslev Kirke,

er et samarbejde mellem Ringe, Espe-

Hillerslev-Vantinge og Gestelev sogne,

og foredragene går derfor på skift

mellem de tre pastorater.

Temaet for den kommende sæson

for foredragsforeningen er

forholdet mellem kirke og stat

samt mellem religion og politik.

Første foredragsholder er tidligere

professor i kirkehistorie Martin Schwarz

Lausten. Han vil fortælle om kirke og

stat i historiens løb. Er kirken Guds

menighed og/eller statens kirke.

Onsdag den 18. januar kl. 19.30

i Ringe Kirke

Dernæst følger et udsyn ud i verden,

hvor vi skal høre universitetslektor

Peter Lodbergs foredrag om tro og magt

i det hellige land.

og så slutter vi af med at vende blikket

mod Danmark igen hvor Pernille Vigsø

Bagge, cand. theol. og kirkepolitisk

ordfører for SF, vil tage fat i alle de helt

aktuelle forhold for Folkekirken i dag.

Mandag den 5. marts kl. 19.30

i Gestelev Kirke

Foredragene er gratis at deltage i og der

kan købes kaffe/-kage i pausen

– tag en folder i kirkens våbenhus.


Arrangementer i januar, februar og marts

Kyndelmissekoncert

Ringe Kirkes Pigekor synger i Vantinge

Kirke søndag den 5. februar kl.16.00

Børnegudstjeneste og

tøndeslagning

fastelavnssøndag den 19. februar

i Espe Kirke kl. 14.00

Fastelavnssøndag er der

børnegudstjeneste for alle 3 sogne i

Espe kirke. Vi håber, at alle vil komme

udklædte til kirken.

Lige efter gudstjenesten kan alle følges

til tøndeslagning, kaffe og

fastelavnsboller. Anden del af

arrangementet står Espe Borgerforening

for.

Valg i Hillerslev sogn

Efter gudstjenesten søndag den 4. marts

kan Hillerslev sogns indbyggere

stemme om sammenlægningen af

pastoratets tre råd til et fælles

menighedsråd.

Det er en sammenlægning af de 3 råd til

1 råd, men ikke af de 3 sogne, som

stadigvæk vil være der.

Oplægget er en 4-3-4 model, så alle

føler sig repræsenteret. Der skal være

2/3 dels flertal blandt de fremmødte, for

at sammenlægningen bliver gennemført.

Effektuering vil kunne ske til 1. søndag

i advent ved kirkeårets begyndelse den

2. 12. 2012.

Valget foregår i konfirmandstuen og

afsluttes med smørrebrød til alle

fremmødte.


Fortællinger i tid og rum fra www.fyensstift.dk

’Herfra min verden går’ siger vi – om

det sted som vi kommer fra. Men

bittesmå børn bliver båret omkring, og

snart lærer vi selv at gå, først med

usikre skridt og senere bevæger vi os ud

i den vide verden og kommer vidt

omkring, ikke mindst i dag, hvor så

mange flere rejser ud i den store verden.

Vi er fysisk tilstede og i bevægelse i tid

og rum og betragter og oplever verden

ud fra, hvor vi er. Men vi er ikke kun i

stand til at opleve og opfatte verden her

og nu. Vi har hukommelse og

forestillinger, så vi kan huske noget af

det, der var, og forestille os noget af det,

der måske skal komme. Når børn er en

3-4 år gamle begynder de at kunne

huske situationer, der fandt sted et andet

sted og på et andet tidspunkt end her og

nu, ligesom de kan begynde at forestille

sig noget, der senere skal ske. Det er

den autobiografiske hukommelse der

begynder at udvikles. Det er på grund af

vores autobiografiske hukommelse at vi

kan huske tilbage til barndommen – om

end ikke den allertidligste, huske vore

samspil med verden i andre omgivelser

og på andre tidspunkter end der, hvor vi

lige nu befinder os, lige som vi bliver i

stand til at drømme om og forsøge at

forestille os fremtiden.

Men vi mennesker kan endnu mere, når

vi lærer at fortælle og lærer at forstå

andres fortællinger. Gennem

fortællingerne kan vi dele den vej, vi er

gået i tid og rum, med hinanden,

ligesom vi kan dele vore drømme, vores

håb og vores forestillinger om fremtiden

med hinanden. Når jeg hører en anden

fortælle om sine oplevelser er det en

stedfortrædende erfaring og oplevelse,

jeg deltager i. Jeg ser verden gennem

fortællerens perspektiv og kan således i

forestillingen rejse i tid og rum og møde

en anden verden, end den jeg selv

kender til. På den måde gør

fortællingerne vores mentale verden

større. Vi ser andre perspektiver,

indlejres i større sammenhænge; tænk

på familiefortællinger, slægtshistorie,

verdenslitteratur og verdenshistorie.

Fortællinger spiller en stor rolle for

oplevelsen af fællesskaber, af identitet

og sammenhænge, og fortællinger giver

os med deres flerhed af stemmer og

perspektiver mulighed for at forhandle

mening og sammenhæng ud fra mere

end det, vi lige kan se her og nu.

Fortællinger er ikke blot tanker og ord,

bagved fortællingerne er der følelser og

oplevelser af vores samspil med verden

i bestemte tidsrum. Fortællinger har en

utrolig stor betydning, når vi skal forstå

hinanden og os selv og finde mening i

tilværelsens forandringer

Skrevet af Marianne Horsdal, Professor

dr. phil., Syddansk Universitet


Gravsten på kirkegården

Indsamlingen af gravstenshistorier er begyndt. De første er kommet på papir. Vi vil

meget gerne have jeres hjælp med ½ sides tekst om jeres gravsted. Her er to eksempler:

Frederik Kristiansen og Johanne Kristiansen. Gravstenen er registreret som

bevaringsværdig i 2011.

Frederik Kristiansen og hans tvillingebror Anders blev født som 8. og 9. barn i en

søskendeflok på 12 på Aalegaarden i Sallingelunde i 1886. De gik på Hjemly Friskole

og fulgtes til Roskilde Højskole, hvor Thomas Bredsdorff var forstander, og derefter til

Dalum Landbrugsskole, hvor Madsen Mygdal var forstander. De to skoleophold

prægede Frederik for resten af livet. I 1917 overtog han Aalegaarden. Johanne

Kristiansen var opvokset i Flemming ved Horsens. Et ophold på Uldum Højskole fulgte

og hun fik venner for livet i forstanderparret. Hun blev tjenestepige på nabogården

Skregeskov i Sallingelunde. 14. april 1922 blev Frederik og Johanne gift og sammen fik

de 6 børn. Hjemmet var præget af den grundtvigske ånd. Børnene gik på Hjemly

Friskole og familien hørte til Ryslinge Frimenighed, hvor Rørdam og senere Rydal var

karismatiske præster. Frederik og Johanne havde et nært forhold og støttede sig i høj

grad til hinanden. Johanne stod for husholdningen på den store gård, hvor der foruden


ørnene var fodermester, 3 karle og 2 tjenestepiger. Hun havde et vågent øje for alt og

fulgte med i skole og kirkeliv. Frederik Kristiansen var engageret i det offentlige liv.

Han var i 25 år formand for Sallinge Andelsmejeri, i repræsentantskabet for

Landbosparekassen, i bestyrelsen for Landboforeningen, formand for

gymnastikforeningen, samt i bestyrelsen for Ryslinge Frimenighed og Hjemly Friskole.

Frederik Kristiansen havde en hjertesygdom og døde af en blodprop i en alder af 58 år.

Tragisk for familien var det, at Johanne blev kørt ned og dræbt 1 måned efter, da hun og

de to ældste børn var på vej til kirkegården. Deres seks børn i alderen fra 22 til 5 år blev

boende på Aalegaarden. Den 22-årige Hans påtog sig ansvaret for sine søskende samt

for driften af gården. Opgaven var i længden for stor og tung for den unge mand og i

1957 blev gården solgt og de flyttede fra Sallinge.

Skrevet af Jens Kristiansen, yngste barn efter Frederik og Johanne Kristiansen

Sallinge Ågade 13. Tlf. 29270112/63628040


N.J. Bondegaard 1904-1975 og Marie Bondegaard 1909- 2005.

Niels Jørgen Bondegaard blev født i 1904. Som ungt menneske rammes hans familie af

tuberkulose og såvel hans mor Ane som hans to yngre søskende, Marie og Henrik dør.

Da broderen Henrik var i lære som snedker hos sin far, måtte Niels Jørgen opgive

landbruget og gå i lære som møbelsnedker og træde ind i faderens snedkerfirma.

Produktion af møbler fortsatte og sideordnet laves ligkister, i alt ca. 50 stk. om året. Der

opstod behov for bedemandstjenester, som krævede et motorkøretøj og en Ford V8 blev

anskaffet i 1931. Niels Jørgen Bondegaard deltog også i mange/alle høstarbejder på

Højrupgaard. Så måtte snedkerarbejdet vente for nu skulle alle minder om hans

ungdoms læretid i landbrugsaktiviteter genopleves.

Han var ligesom sin far musikalsk og spillede på såvel trækbasun som violin. Sammen

med tre andre dannede han en kvartet der stod for levende musik ved baller og omkring

juletræet i borgerforeningen. Bondegaard boede alle dage på Højrupvej 33.

Niels Jørgen giftede sig med frk. Marie Nielsen som var tjenestepige i huset. Marie

arbejdede primært hjemme samt med forefaldende arbejde, som udviklede sig løbende

til kogekone i de omkringliggende sogne.

Skrevet af sønnen Børge Bondegaard


Nyt fra menighedsrådet

Ved kirkeårets begyndelse overtog Charlotte Schroll funktionen som formand efter

Anna Nielsen, som har siddet 11 år i Hillerslev menighedsråd, de sidste tre som

formand. Anna Nielsen har ønsket at træde ud af rådet. Vi sender en varm tak for det

store frivillige arbejde du har udført for kirken, og håber at møde dig på kirkebænken

mange år frem.

Rådet blev fuldtalligt da Jonna Lund-Kristensen trådte ind som nyt medlem.

Vores sidste arbejdsår er nu begyndt. I 2012 skal vi arbejde med kalkning af kirken,

reparation af kirkens østlige gavl og gennemgang af kirkens vinduer. På kirkegården vil

vi arbejde med et anlæg til bevaringsværdige gravsten. Provst Inge Dalsgård har i

efteråret godkendt, at 57 gravsten forbliver på kirkegården.

Fra januar 2012 vil I møde nye ansigter i kirken, da præsterne i Midtfyn provsti arbejder

sammen i nye ”hold”. Det vil fremover være præsten fra hhv. Ryslinge, Gislev og

Kværndrup Sogn, der vikarierer i kirken.

I foråret holder vi menighedsrådsmøde onsdag den 1. februar kl. 16.00 i

konfirmandstuen. Det offentlige regnskabsmøde er den 14. marts kl. 19.00 samme sted.

Her gennemgås regnskabet for 2011 og vi afslutter med smørrebrød til de fremmødte.

Onsdag den 18. april kl. 19.00 holder vi fælles møde for de tre råd i Espe præstegård.

Alle møderne er offentlige og I er velkomne til at deltage.

2012 er valgår. 13. november 2012 er der valg

til menighedsråd.

På den fælles sognedag i november sidste år

informerede de tre menighedsråd om, hvorfor

de ønsker at have et fælles menighedsråd for

de tre sogne Espe, Vantinge og Hillerslev. Den

4. marts kan alle i Hillerslev sogn stemme om

denne sammenlægning.

Ved en sammen-lægning vil det nye råd få 4

medlemmer fra Hillerslev sogn, 3 medlemmer

fra Vantinge sogn og 4 medlemmer fra Espe

sogn.

Medlemmerne til det nye råd skal først vælges

i de respektive sogne ved valget i november

2012.


Gudstjenester fra januar til april

Januar Espe Vantinge Hillerslev

1/1: Nytårsdag

8/1:1.s.e.

hellig 3 konger

16.00

15/1: 2.s.e.

hellig 3 konger

22/1: 3.s.e.

hellig 3 konger

29/1: Sidste søndag efter

10.30

hellig 3 konger

9.00

v.Tamira Jørgensen

9.00 10.30

9.00 10.30

Februar

5/2: Septuagesima 10.30 16.00

Kyndelmissekoncert

12/2: Seksagesima 14.00

v. Tamira Jørgensen

19/2: Fastelavn 14.00

Børnegudstjeneste

10.30

26/2: 1.s.i fasten 9.00 10.30

Marts

4/3: 2.s.i fasten 9.00 10.30

11/3: 3.s.i fasten 14.00

v. Tamira Jørgensen

18/3: Midfaste 10.30 9.00

25/3: Mariæ Bebudelse 9.00 10.30

April

1/4: Palmesøndag 10.30 9.00

5/4: Skærtorsdag 9.00 10.30

6/4: Langfredag 16.00

– liturgisk gudstjeneste

8/4: Påskesøndag 11.00 8.30 9.45

9/4: 2. Påskedag 10.30

– musik gudstjeneste


Praktiske oplysninger

Sognepræst Sigrid Hougaard

Snarupvej 6, Espe

tel. 62 66 13 43

e-mail samh@km.dk

træffes bedst man- fre 11-12

Menighedsrådsformand

Charlotte Schroll

Lykkenssædevej 16, Højrup

tlf. 62 64 10 27

e-mail

schroll.lykkenssaede@mail.dk

Kasserer Bodil Madsen

Skolevej 23,Espe,

tlf. 62 66 13 95

e-mail fyneca@fyneca.dk

Kirkeværge Inger Bæk

Fuglebakken 2A, Hillerslev

tlf. 62 64 14 70

e-mail i.m.baek@privat.dk

Graver Mogens Rom Jensen

Ny Vestergade 71, 5672 Broby

tlf. 62 69 17 28

graverkontoret 62 64 19 19

Organist Knud-Walter Knudsen

Ørbækvej 67, 5863 Ferritslev

tlf. 65 99 30 65

Kirkesanger

Katrine Dyrehauge Roos

Blåbærvej 29, Odense S

tlf. 66 14 25 79

Kirkesanger

Sofie Helene Juul Dyrehauge

Hjallesevej 70 1. 5230 Odense

tlf.. 66 11 23 11

Kirkebilen er et gratis tilbud, som

kan benyttes til alle gudstjenester

og andre arrangementer. Den kan

bestilles dagen før hos Alex Taxi

på 62 66 12 02

Fødselsanmeldelser samt

faderskabserklæringer (ansvars-

og omsorgs- erklæringer) afleveres

til sognepræsten i

bopælskommunen senest 14 dage

efter fødslen. Det er ikke

nødvendigt at vedlægge forældres

dåbs og/eller vielsesattest, da alle

oplysninger forefindes i den

elektroniske kirkebog.

Konfirmationerne ligger altid på

de tre første søndage eller

helligedage i maj og rækkefølgen

er altid den samme: Hillerslev,

Vantinge, Espe. Som hovedregel

konfirmeres man i ens eget

bopælssogn-uafhængigt af

skoletilhørsforhold.

More magazines by this user
Similar magazines