Bosætning og boliger - Svendborg Kommuneplan

svendborg.odeum.com

Bosætning og boliger - Svendborg Kommuneplan

kan for eksempel ske i forbindelse med byomdannelse og byfornyelse, ved nyindretning af pladser,

overskudsarealer mv.

I områder, hvor målet er en særlig intensiv udnyttelse af arealerne skal der ske en afvejning mellem ønsket

om tæthed og ønsket om at sikre en tilfredsstillende forsyning med udendørs opholdsarealer. Der kan

således i højere grad planlægges for udendørs opholdsarealer som "shared space" − for eksempel i form af

gaderum der indrettes til aktivitet og ophold, men hvor der samtidig er mulighed for sivetrafik.

For at sikre brugbare friarealer i alle nye boligområder, er der ved denne kommuneplanrevision i rammerne

for lokalplanlægningen indført generelle krav til friarealer for alle boligområder. Se kommuneplanrammerne

for mere information.

22/34

More magazines by this user
Similar magazines