Bosætning og boliger - Svendborg Kommuneplan

svendborg.odeum.com

Bosætning og boliger - Svendborg Kommuneplan

Home Hovedstruktur Bosætning og boliger Udsatte boligområder Baggrund

Baggrund

Byudvikling i udsatte boligområder rummer en række særlige udfordringer af social karakter. Det gælder ikke

mindst en vellykket integration af forskellige befolkningsgrupper. I Svendborg Kommune er det boligsociale

arbejde i udsatte "problemramte" boligområder overvejende koncentreret i boligområdet Hømarken, der

består af boligområderne Byparken og Skovparken.

Beboerne i disse boligafdelinger udgør 3,7 % af Svendborg Kommunes befolkning. Men knap 20 % af

kommunens kontanthjælpsmodtagere bor i området. Knap 10 % af kommunens førtidspensionister bor i

området. En tredjedel af alle borgere i Svendborg Kommune med anden etnisk oprindelse end dansk bor i

området. Næsten 60 % af kommunens børn mellem 7 og 17 år med anden etnisk oprindelse end dansk bor i

området. Omkring halvdelen af beboerne er pensionister eller uden for erhverv.

26/34

More magazines by this user
Similar magazines