Kirkebladet for juni - juli - august 2010. - Augustenborg Kirke

augustenborgkirke.dk

Kirkebladet for juni - juli - august 2010. - Augustenborg Kirke

Begravede og bisatte

Begravede og bisatte i Slotskirken siden sidst

Marie Kirstine Madsen, Kettingvej 24

Ingeborg C. Andersen, Bøgevej 7

Hans Hansen Møller, Ringridervænget 24

Kjeld Nielsen, Midtkobbel 10

Døbte

Døbte i Slotskirken siden sidst

Ditte Frandsen Ullergaard,

Bleshøj Mølle 14

Niclas Jensen,

Enghaven 21

Mikkel Rindom Dahl,

Louisegade 36

Walgerda C. Petersen, Kettingvej 24

Carl Gustav Hymøller, Vibevej 3

Elisabeth Christensen, Kettingvej 49

Gudstjenesterne begynder kl. 14.15 og de er alle med altergang

11. maj v/ Elisabeth K. Jensen

25. maj v/ Elisabeth K. Jensen

8. juni v/ Elísabeth K. Jensen

22. juni v/ Elisabeth K. Jensen

6. juli v/ Elisabeth K. Jensen

Lucas Noel Tas Hjortshøj Kammann,

Louisegade 4, 1. tv.

Jakob Steg Blaudzun,

Bleshøj Mølle 3

Sirið Borum Davidsen,

B. S. Ingemanns Vej 2

Mira Jespersen Saustrup,

Stavensbølgade 40

Andagter på Caroline Amaliegården

Adresseliste

20. juli v/ Maria Gitz Christiansen

3. august v/ Maria Gitz Christiansen

17. august v/ Maria Gitz Christiansen

31. august v/ Elisabeth K. Jensen

Sognepræst: Elisabeth K. Jensen, Østergade 11 ....................................................... tlf. 74 47 16 01

Kirkeassistent: Annelise Jessen, Tandsbusk 17 ......................................................... tlf. 30 70 41 01

Graver: Aage Jørgensen, Hørup Bygade 18, Sydals ................................................. tlf. 74 41 54 95

Kirkegårdens telefon ................................................................................................ tlf. 74 47 11 01

Organist: Anne Lyster, Drosselvænget 8, Broager ................................................... tlf. 35 11 41 07

Menighedsrådet:

Formand: Johan P. Rasmussen, Kettingvej 20 ......................................................... tlf. 74 47 16 47

Kirkegårdsværge: Henny Frederiksen, Ringridervænget 22 ...................................... tlf. 74 47 21 78

www. augustenborgkirke.dk

5

Gudstjenesteliste

Søndag den 6. juni

1. s. e. trin.

kl. 10.00

Luk. 12, 13-21

Søndag den 13. juni

2. s. e. trin.

kl. 10.00

Luk. 14, 25-35

Søndag den 20. juni

3. s. e. trin.

kl. 10.00

Luk. 15, 11-32

Søndag den 27. juni

4. s. e. trin.

kl. 10.00

Matt. 5, 43-48

Søndag den 4. juli

5. s. e. trin.

kl. 10.00 pastor emeritus

Majken Frost

Matt. 16, 13-26

Søndag den 11. juli

6. s. e. trin

kl. 10.00

Matt. 19, 16-26

Søndag den 18. juli

7. s. e. trin.

kl.10.00

Matt. 10, 24-31

Søndag den 25. juli

8. s. e. trin.

kl. 11.00 Maria Gitz

Christiansen

Matt. 7, 22-29

Søndag den 1. august

9. s. e. trin.

kl. 11.00 Maria Gitz

Christiansen

Luk. 18, 1-8

Søndag den 8. august

10. s. e. trin.

kl. 11.00 Maria Gitz

Christiansen

Matt. 11, 16-24

Søndag den 15. august

11. s. e. trin.

kl. 10.00

Luk. 7, 36-50

Obs. Kirkebilen kører til hver gudstjeneste.

Den bestilles hos Augustenborg Taxi - tlf.74 47 18 19.

Søndag den 22. august

Sommermøde

12. s. e. trin.

kl. 14.00 Jan Unold

(se omtale inde i bladet)

Matt.12, 31-42

Søndag den 29. august

13. s. e. trin.

kl. 10.00

Matt. 20, 20-28

Søndag den 5. september

14. s .e. trin.

kl. 10.00

Johs. 5, 1-15

(Hvor intet andet anført,

er det Elisabeth K. Jensen,

der prædiker)

Da min faste ferieafløser sognepræsten i Notmark Malene Freksen skal på barselsorlov fra den

27. juni, er cand. teol. Maria Gitz Christiansen ansat som vikar i hendes sted og prædiker derfor

i Slotskirken på mine frisøndage.

Elisabeth K. Jensen

Tryk: Als OffseT Aps · Tlf. 74 47 14 48

Kirkebladet

Augustenborg Sogn • juni, juli og august 2010

Prædiken til 3. s. e. påske 2010.

Joh. 14,1-11.

Vor Herre er ikke uden humoristisk sans. Det

er jeg ganske sikker på. Jeg ved godt, at mange

vil mene, at Vor Herre er en alvorsmand af de

store – og deri giver jeg dem evig ret – men

at dette skulle forhindre ham i også at kunne

drive gæk med menneskene, det forekommer

mig at være en total misforståelse. Tværtimod

vil jeg sige. Jeg er ganske overbevist om, at Vor

Herres alvor indimellem kommer til udtryk,

ved, at han sætter sig igennem på den mest

uventede og til morskab overraskende måde.

Som da han i december måned lod en kold og

lang vinter falde over Europa, netop som verdens

mest betydningsfulde og indflydelsesrige

personer havde forsøgt at lægge en slagplan

for, hvorledes vi på denne klode kunne sænke

den globale temperatur et par grader eller fire.

Jeg ved godt, at landets kirkeklokker kimede

for denne sag, at man i Afrika slog på bongotrommer

og i Thailand blæste i konkylier,


og jeg skal da ikke med sikkerhed i stemmen

sige, at det ikke var denne ihærdige indsats,

som satte en stopper for en varm vinter. I så

tilfælde vil jeg gøre en læserbrevsskribents ord

til mine og takke for, at klokkerne ikke kimede

længere, end de gjorde.

Nej, det kan sagtens være, at Vor Herre havde

sagt til sig selv: ”Jeg skal give dem temperatursænkning,

når de nu beder om det”, ihukommende

sine egne ord om, at hvad I beder

om, skal I få. Og temperatursænkning fik vi,

med mange videnskabelige forklaringer til følge.

Og hvem ved, om ikke den gamle af dage

sad i sin himmel sammen med Grundtvig og

lo. Og hvem ved, om ikke Kierkegaard lo med

og endnu engang fortalte sin lille historie om

menneskenes storhedsvanvid og Guds styrelse,

der var at ligne med en lille drengs, der

tror at skubbe barnevognen, uvidende om, at

hans mor har et godt tag i den også. Jeg ved,

det er ren og skær gætværk, men hvem ved,

om ikke den gamle sammen med de gamle

kæmper deroppe sagde til hinanden: ”Venner

lad kun skyer gråne”, for derefter at lade et af

verdens meste ubetydeligste land i omfang og

indflydelse sætte trumf på ved at lade en vulkan

producere en syndflod af aske – 350.000

tons pr. sekund var det vist - og spy det ud

over den ganske himmel.

Er det helt tilfældigt, at vi således blev bremset

i vor himmelflugt og hevet ned på jorden

igen?

”Stop det. Se om I kan!”. Kunne han ikke

have sagt det til sig selv? Med ét var al foretagsomhed

forhindret. Hvem tror I, I er, kunne

han ikke have sagt det, den gamle deroppe?

”Venner lad kun skyer gråne”, kunne det ikke

være Vor Herres tale til os gennem skyen?

Nej, sådan noget kan man ikke tro på i dag.

Bogstaveligt har vi gjort op med Gud. Gud

som livets Gud er jo afskaffet, han er kun i

dele af livet, han er kun dér, hvor det fine selskab

befinder sig, og dér bliver et lille pænt

udvalg af hans ord taget bogstaveligt, som en

vejviser for dem, der mener at være de rette til

at tage etiske og moralske beslutninger. Gud

er næstekærlig og grøn, for han skabte den

grønne jord, så intet er ham mere vederstyggeligt

end grå aske og CO2.

Således bliver Gud en projektion, som den

gamle filosof Feuerbach påstod. Gud er skabt

i menneskets billede, som en projektion af dets

ønsker og idealer. For i sin søgen efter Gud

ender mennesket altid med at få skabt Gud

om i sit eget billede. Således bliver Gud grøn,

hvis mennesket er grønt, og således bliver han

rød, hvis mennesket er rødt. Det ender med

andre ord således, at Gud bliver tjeneren og

mennesket herren. Jo, Feuerbach havde ret,

det ender altid med, at mennesket får skabt

Gud i sit eget billede, når det mener selv at

skulle finde ham. For sandheden om mennesket

er, at det som det forvildede får vandrer

bort fra sandheden, og at hyrden må ud for at

finde det.

Og derfor sendte Gud sin søn til verden, for

at vi ikke længere skulle rende rundt og lede

efter ham. Som en bremseklods for al vor forvildede

søgen, der altid ender med, at vi intet

finder andet end os selv, sendte han sin søn.

Ikke skulle vi finde ham, men han fandt os i

stedet. Ved ham alene var sandheden og vejen

og livet. Således er Gud, han er en bremseklods,

der slår os tilbage, bedst som vi tror at

have styr på ham og ikke mindst på os selv

og vor tilværelse. Men det er ikke en bremseklods,

en bom, som blot vil anvise en omvej

for det søgende menneske. Det er ikke en paskontrollør,

der vil bremse os for at sige: ”I skal

denne vej forbi mig, før I når målet”. Nej, han

siger: ”Jeg er vejen, som I ikke kan og vil finde,

for I er kun på flugtens vej”.

For kristeligt er vejen og målet ét, hvilket vil

sige, at i Kristus er vejen og målet ét. Han var

ikke på vej til sandheden, på vej til Gud, men i

ham, i hvert øjeblik, var Gud hos ham og med

ham. Eller man kan sige, hans mål og hans

gerning var ét. Derfor var han ved målet, uanset

hvor i livet han var. Han var ikke på vej til

Gud, men hvor han var i livet, var han hos

Gud, og Gud var hos ham.

Det er, hvad vi i dag hører ham fortælle sine

disciple, for at de skulle tro, at som det var

med ham, er det med dem. Gud var ikke én,

de skulle nå til som et mål - som livets mening

eller formål -, men i Kristus var Gud hos

dem, som han var hos ham. I ham kom Gud

til dem som deres Gud, det er indholdet af

den sætning, som Johannes bruger i forskellige

variationer i sit evangelium, sætningen: ”Jeg

og faderen er et”. Han var vejen og sandheden

og livet - også for dem.

For kristendommens tale er ikke en vejledning

til livet, hvor Gud er betragtet som et ekstra

krydderi, man kan tage med sig ved siden af

livet. Han er ikke et mål, man kan sætte sig.

Han er hverken et særligt religiøst område af

livet eller livet ved vejs ende engang, men han

er hele livet. Hver dag og hvert øjeblik er derfor

Guds. Ja, mere end det, hver dag og hvert

øjeblik er han hos os, som vor Gud. Tro det

eller lad være.

Og vi lader være med at tro det og svarer i stedet

som Filip: ”Herre, vis os faderen, og det

er os nok.” For vi betragter Gud, som én der

står uden for og ved siden af livet. Det kan

Sommermøde

Den 22. august er der sommermøde i præstegårdens

konfirmandstue. Vi begynder som

sædvanlig med en gudstjeneste i Slotskirken

kl. 14.00, hvor den nyansatte sognepræst i

Gråsten – Adsbøl Pastorat Jan Unold prædiker.

Derefter går vi ned i konfirmandstuen for

at drikke kaffe og høre foredrag. Jan Unold vil

tale om:

Dovenskabens teologi. Et forsvar for dovenskabens

teologi imod en aktivistisk og missionsk

kirkelighed.

ikke passe, at det er dette dødens liv med CO2

og støvskyer og jordskælv og terror, Gud forbarmer

sig over og kalder sit. Det kan og må

ikke passe, at det er i dette sølle liv, at Gud er

vor Gud. For så er alle muligheder taget fra

os, og så har vi intet andet at gøre end holde

os til dette liv i dag. Nej, vi vil ikke lade skyer

gråne og slippe enhver bekymring og alene

være henvist på næsten i dag.

Men så kunne det som sagt måske tænkes, at

Gud havde anvendt sin støvsky som et lille ekstra

våben til at vække os af vor drøm om egne

fortræffeligheder og retfærdighed - til bogstaveligt

at holde os på jorden og leve i taknemmelighed

for dagen i dag og ikke bekymre os

om dagen i morgen. Det kunne sagtens tænkes,

eller rettere tænkes kan det ikke, for det

strider imod alle vore egne domme om Gud

og imod alt, hvad vi ser. Men det er synligt for

troen, som Gud skænker os i Jesu navn, at han

har taget os ved hånden i dette besværlige liv

for at dele det med os, så vi med fortrøstning

kan synge med Grundtvig:

”Venner, lad kun skyer gråne,

sortne i hver himmel-egn,

lad kun ses i sol og måne

dommedags de store tegn!

Lad kun bruse verdens hav!

Lad kun kastes verdens grav!

Med vor frelser, verdens dommer,

følger evig sol og sommer.”

Amen

Han præsenterer sit foredrag således:

Folkekirken er ved hjælp af en voldsom øget

kirkelig aktivisme og en stærk vilje til at forny

de gudstjenestelige ritualer ved at udvikle sig

til en moderne missionsvirksomhed. Dagens

foredragsholder vil forsøge at kaste et teologisk

begrundet, kritisk lys over disse to missionsstrategier,

som der inden for Folkekirken

hersker en forbløffende stor enighed om at

følge.

Årets konfirmander

7.A. drengene fra venstre:

Alexander Bonde Jørgensen, Peter Gehlert Theilgaard, Jonas Eg Koch,

Kasper Skinner Tolbøl, Tobias Nielsen, Steffen Vagner Berndt, Lasse Gaasvig Duus

Pigerne fra venstre:

Caroline Linnig, Pernille Lambertsen, Malene Christensen, Emilie Rosell Rasmussen,

Kirsten Rosenberg Hansen, Celine Horn Pedersen, Katrine Ask Hallberg, Ditte Frandsen Ullergaard

Øverst fra venstre:

Alexander Mamsen Buchard, Dennis Ryborg Hansen, Christian Schmidt Jensen,

Daniel Brammer Schwebs, Søren Holm Lund, Peter Hviid, Fridrik Daniel Sveinsson

Nederst fra venstre:

Simon Lemvig Nielsen, Nette Gertsen Juul, Sophie Lund Bække, Laura Friis Tørsleff,

Tanja Holm, Christopher Frederiksen Hell

2 3 4

More magazines by this user
Similar magazines