Highlights nr. 2 - 2004 - Danish Association of American Square ...

squaredancedanmark.dk

Highlights nr. 2 - 2004 - Danish Association of American Square ...

ISSN. 0908 - 3804

Danish Association of American Square Dance Clubs

16. årgang - nr.2 -april 2004


BESTYRELSEN I DAASDC

Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22

KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Kontor tid Kl. 14.00 -18.00 Mobil 40 44 20 22

Næstformand Erna Nielsen Humlevænget 21 56 31 20 10

Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev vice.president@daasdc.dk

Kasserer Günter Arnold Holtebakken 5, Niverød 49 14 44 38

Hamlet Grand Square 2990 Nivå treasurer@daasdc.dk

Sekretær Knud Erik Christensen Skallerupvej 540, Sønderlev 98 90 17 82

Yellow Rock SDC/New Friends SD 9800 Hjørring secretary@daasdc.dk

Best. medlem Kurt Krøyer Nielsen Vindeby Tværvej 9, Vindeby 62 22 66 89

Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg kurt@daasdc.dk

Suppleant Poul Erik Nielsen Kildevænget 44 48 21 00 77

Fredensborg Square Dance Club 3320 Skævinge poen@post8.tele.dk

Suppleant Claus Hansen Kystvænget 3 47 59 10 21

Holbæk Square Dance Club 3310 Ølsted claus.hansen@post1.tele.dk

Revisor Bjørn Andersson Sørens Allé 2B 49 14 46 14

Fredensborg SDC 3050 Humlebæk bjorn.andersson@post3.tele.dk

Revisor Eigil Hangaard Roskildevej 183 48 24 11 55

Hillerød Square Dancers 3400 Hillerød eigil.hangaard@mail.dk

Revisor suppl. Benja Nielsen Røsnæsvej 427 59 52 74 78

Kalundborg Square Dancers 4400 Kalundborg

Materialeforv. Erik Pedersen Hestbækvej 137 98 63 41 97

Nørresundby Square Dance Club 9640 Farsø materiel@daasdc.dk

Homepage Lars Christiansen Højtoften 33 98 15 22 80

Arden SDC & The Diamond 9620 Aalestrup webmaster@daasdc.dk

Klubhåndbog Heidi Thomsen Hjordalsvej 2A st. tv.

Highway E45 9530 Støvring manual@daasdc.dk

Arrangements Koordinator :

Nord Jon Andersen Fredensgade 12 98 93 46 14

Yellow Rock Square Dance Club 9870 Sindal arrangement.nord@daasdc.dk

Midt / Syd Georg B. Kristensen Agerleddet 7 86 29 09 10

Old Town Dancers 8260 Viby J. arrangement.syd@daasdc.dk

Øst Poul E. Nielsen Kildevænget 44 48 21 00 77

Fredensborg SDC 3320 Skævinge

arrangement.oest@daasdc.dkDAASDC internet hjemmesidehttp://www.daasdc.dk


Redaktørens edaktørens spalte

spalte

Så er foråret endelig kommet. Jeg

sidder her ved min computer og ser

ud på solskinnet. Jeg kan høre

motorcyklen kalder på mig. Men nej,

jeg må have lavet dette blad færdig

så jeg kan holde sommerferie med

god samvittighed. Sådan har I andre

det nok også nu hvor vi nærmer os

sæsonafslutningen. Det er blevet tid

til de udendørs gøremål. Ud at nyde

naturen eller haven. Men inden I går

på ferie har jeg en lille bøn. Der bliver

meget snart udsendt analyseskemaer

til klubformændene. Husk at få dem

udfyldt og returneret rettidigt. Jeg

Callers'

Society

Denmark

bruger de oplysninger I

indberetter til at udsende blade efter,

så derfor husk analyseskemaerne til

næstformanden så kan I også holde

sommerferie med god samvittighed.

Men forhåbentlig ses vi til Dansk

Convention d. 4.-6. juni i Middelfart.

Når I læser dette har DAASDC fået

ny formand. Jeg vil gerne ønsker ham

eller hende tillykke med valget og

held og lykke fremover. Jeg håber vi

får et tæt samarbejde.

God sommer

Ruth

CSD i Tranum 2004

Summer Square Dance

Mainstream og Plus Extended

Jet Roberts, Carsten Nielsen, Bronc Wise

11/7-15/7

Plus og Plus Extended

Jet Roberts, Søren Christensen, Bronc Wise

15/7-19/7

Advanced 1

Dave Wilson, Søren Christensen

19/7-23/7

Advances 2

Dave Wilson, Carsten Nielsen

23/7-27/7

Tilmelding: Kasserer Lars Foged - Tel 9740 3508 - eMail: larsfoged@mail.dk

Medlem af: CALLERLAB - DAASDC www.geocities.com/csd-denmark


FORBUNDSBL

FORBUNDSBLADET

FORBUNDSBL ADET

SQUARE SQUARE D DDANCE

D ANCE HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

INFO

INFO

ANSVH ANSVH. ANSVH . RED REDAK RED AK AKTØR AK TØR

LAYOUT OUT OUT og og DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

Ruth uth uth Nielsen( Nielsen(Run

Nielsen( un un) un

Kulbyvej ulbyvej ulbyvej 20 20

20

4270 4270 Høng Høng

Høng

Tlf Tlf. Tlf . 58 58 85 85 85 22 22 87

87

Email: Email: highlights@daasdc.dk

highlights@daasdc.dk

TR TR TRYK TR TRYK

YK

Jannerup Jannerup Jannerup offset offset a/s

a/s

5852 5852 5222

5222

OPL OPLAG OPL G 3000 3000 3000 STK.

STK.

Alle Alle meddelelser meddelelser angående

angående

klubberne klubberne medlemstal,

medlemstal,

adresser adresser, adresser , samt samt antal antal blade blade

blade

sk skal sk al gives gives til til næstformand

næstformand

næstformand

Erna Erna Nielsen Nielsen

Nielsen

DEADLINES DEADLINES . . . . .

.

Highlight Highlight udk udkommer udk udkommer

ommer 4 4 4 gange gange årligt.

årligt.

ca. ca. 1. 1. februar februar, februar , deadline deadline 10. 10. januar

januar

ca. ca. ca. 1. 1. april, april, deadline deadline 10. 10. mar marts mar ts

ca. ca. 1. 1. september september, september , deadline deadline 10. 10. august

august

ca. ca. 1. 1. december december, december , deadline deadline 10. 10. no-

no

vember vember

vember

Indlæg modtaget efter

deadline vil blive

bragt i det følgende nummer!

ANNONCEPRISER

ANNONCEPRISER

For reproklart materiale.

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Helside pr. nr. 600,-

Halvside - - 350,-

Kvartside - - 200,-

Ikke Ikke Ikke medlemmer

medlemmer

Helside pr. nr. 900,-

Halvside - - 500,-

Kvartside - - 300,-

Rabat for 2 nr. - 10 %

Rabat for 4 nr. - 20 %

Side 3 + 30 %

Næstsidste side + 20 %

Omslagssider kan leveres i 2 farver.

Tillæg 350,- pr. nr.

Optagelse på arrangementslisten er

gratis for alle klubber under forbundet.

Indhold:

Bestyrelse m.m Side 2

Redaktørens spalte 3

Formandens ord 5

Referat fra Fællesmødet i Øst 7

Fra danser til danser 11

Referat fra Koordineringsmøde i Nord 12

Arrangementsliste 15

Convention 2004 20

Referat fra Koordineringsmøde i Syd 22

Medlemsklubber i DAASDC 30


FFFFFormanden ormanden ormanden ormanden ormanden har har har har har ordet ordet ordet ordet ordet

På nuværende tidspunkt

er spændingen

udløst og en

ny rorgænger for

forbundet er fundet,

som skal være

medvirkende til at udstikke en ny kurs

for forbundets fremtidige virke.

Dette skulle gerne bevirke, at squaredancen

får en ny opblomstring og udbredelse

i det ganske land.

Der ligger en stor opgave for den nye

bestyrelse at vende den stagnation i

tilgangen af nye dansere, vi har oplevet

i store dele af landet, til en positiv

udvikling.

Det er vigtigt at der er en stadig tilgang

til vor aktivitet for uden et bredt

fundament vælter pyramiden og vi

ender med at være en lille indforstået

sekt, der alle danser C3 B med hinanden.

Det er vigtigt at bredden styrkes og

at så mange dansere som muligt får

en god oplevelse .

Er det callerens ambitioner for de

tekniske detaljer ,der bør sætte

målestokken for dansen eller er det

det punkt, hvor de fleste danser og har

en positiv oplevelse .

Er det den tekniske og ambitiøse

danser eller den sociale danser der

Den afgående formands definitivt sidste ord

virkelig dyrker „ squaredance for fun“

der bør tilgodeses først og fremmest.

– Der bør være plads til alle.

Her i landet har der længe hersket den

misforståelse, at når man har fuldført

et program ( f. eks Mainstream) er det

næste logiske skridt straks at gå videre

til næste program og næste igen osv.

Dette resulterer i nogle dansere, som

ikke har den fornødne rutine på

dansegulvet – en naturlig følge af det

faktum at vi her hjemme ikke tager

os den tid der kræves til at nyde og

udforske et danseprogram.

Hvem siger at man ikke kan danse

Mainstream eller Plus i flere år ,

Hvem siger at man absolut skal haste

op på næste trin på stigen. Hvem siger

at det er bedre at danse C1 end

Mainstream.

For eksempel i Tyskland kræves det

at man har danset Mainstream i

minimum et år før man kan optages i

en klasse med udlæring af Plus.

Derfor, en Klovborg bør tage den tid

en Klovborg tager.

Hastvært er og bliver lastværk. Lad

dansen tage den tid dansen kræver for

at modnes.

Så er der det med den svigtende

tilslutning til vor aktivitet, Tænk hvis

Fortsættes på side 6


alle vi squaredansere aflagde det løfte

til hinanden om at vi alle ville tage en

ny danser med til begynderhold til

næste sæsonstart. Det kunne være en

arbejdskollega, en nabo eller bare en

bekendt og gav dem en overdådig

introduktion til squaredancens

fortræffeligheder.

Tænk hvad det kunne gøre for

klubbernes medlemstal, fra 4000 til

8000dansere på et år .

Med andre ord tænk ikke på hvad

squaredancen kan gøre for dig, med

hvad du kan gøre for squaredancen.

Hvis vi alle trækker på samme hammel,

dansere såvel som foreningsledere

, hvad vil vi ikke kunne nå i

fællesskab.

Det vi trænger til er positive tanker,

som kan brede sig fra topledelsen og

trænge ned i hele organisationen helt

ned til den enkelte danser.

Der bliver ganske enkelt brugt for

mange kræfter på negative petitesser

i organisations livet, som ofte har en

tendens til at udvikle sig til uover-

stigelige problemer der vokser sig

større og større.

Dette burde kunne tages i opløbet med

den fornødne konduite og løses med

samtalens hjælp på en positiv og

konstruktiv måde.

I længden virker dette dræbende på

enhver form for initiativ og konstruktiv

nytænkning.

Vi mangler ildsjæle, som dem der i

sin tid udførte det pionerarbejde i

squaredancens ungdom, som lagde

grunden til klubbernes udvikling til

det de er i dag.

Men ildsjæle slides og mister med

tiden deres livgivende glød og dør ud

. Derfor må nye ildsjæle findes og

faklen må gives videre til nye slægter.

Derfor efter 10 år i stolen takker jeg

nu endegyldigt af og fremsætter

ønsket om at der vil gry ny tid for

squaredancen – en tid til positiv

forandring.

Erling


Dans - Work Shop: PLUS - A1 - i 2 sale

Chr. Wilckens - Einar Sølvsten

Århus Statsgymnasium Fenrisvej 33

Parket/træ-gulv

Motorvej frakørsel 47 mod Århus

Følg skiltene fra Viborgvej

Søndag den 20 juni kl. 13.00 - 17.00

Pris kr. 20,- incl. kaffe/kage

Spørgsmål til: Leif 8675 3632 - www.squareup@mail.dk

Referat fra Fællesmødet i

Region Øst den 22. februar

2004-03-11

1.Velkomst og registrering

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat

4. Koordinering/Fællesaftalen

5.Indkomne forslag

6.Repræsentantskabsmødet i DAASDC

7.Nyt fra DAASDC

8 Nyt fra CSD

9.Næste møde

10. Eventuelt

ad 1 Poul Erik bød velkommen og vi

måtte konstatere at kun 10 ud af 21

klubber var mødt

Til stede var Granny Square Dancers,

Greve Square Dance Club, Nord West

Square Dancers, Næstved Square

Dancers, Roskilde Square Dance

Club, Slagelse-Zeeland Square Dance

Club, Sydkystens Square dancers,

Sydsjællands Square Dance Club,

Vordingborg Square Dance Club, samt

Erling W. Pedersen og Erna Nielsen

fra DAASDC

ad 2 Dagsorden blev godkendt efter

tilfølejse af punkt 2 og 3. ifølge

tidligere aftale skulle værts clubben

have stillet med referent, men havde

ingen. C. Cederbye, VSDC blev valgt

i stedet for. Problemer med mailadr.

Klubberne bedes kontrollere inden

mødets afslutning.

Ad 4. Ændringer/rettelser skal direkte

til Webmaster når de er konkendt på

Reg.mødet.

Fortsættes på side 9


VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG I

COUNTRY OG WESTERN

ALT TIL SQUARE DANCE

ALT TIL LINE DANCE OG COUNTRY OG WESTERN UDSTYR

VI HAR ALT I SKØRTER, BLUSER, NEDERDELE, TRUSSER,

STRØMPEBÅND, SMYKKER, DANSESKO, STØVLER MED ELLER

UDEN FRYNSER

BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.

ÅBEN TIRSDAG, ONSDAG,TORSDAG, FREDAG KL. 12.30 - 17.30

LØRDAG KL. 9.00 - 12.00

Nye datoer skal sendes til og accepteres

af Poul Erik, derefter sendes

direkte til Lars.

PE: Forslag om at rette hele listen

igennem.

a) Interval mellem „Traditionsdanse“

Berta, Granny: Ikke Alle klubber kører

med fuldt program, og aftaler

brydes. Foreslår at forbud mod torsdag

– fredags dans, op til et stævne,

ophæves

PE. Fredensborg bryder aftaler,

indrømmet

Ruth, Sl-Ze: Er utilfreds med forslaget

hver 14. dag p.g.a. arbejde.

Erna: Selv dette møde overholder

ikke reglerne. Kan der laves et prøve

arrangement, hvor 2-3 klubber går

sammen om et arrangement

Hans, Roskilde: Tror ikke på ideen,

for vi kan ikke undgå at bryde reglerne.

Traditionsdans lægges hvor den

plejer.

Ingen Traditionsdans oven i hinanden.

Vis respekt for traditionsdansene. En

god ide at gå fælles om arrangementerne,

lad klubberne få en snak indbyrdes.

Det er også klart at der skal

koordineres med visse intervaller.

PE: Indbyrdes samarbejde bliver

temmelig geografisk. Kan man

overholde sådan aftaler?

Hans: Vi er nød til at stå sammen


Ruth: Hvordan med at lægge traditionsdansen

hvert andet år? F. eks.

nedsætte et udvalg som behandler

dette. Danserne kører gerne langt få

at få en god dans

Beslutning

Koordinatoren giver et oplæg med

deadline senest 1. maj.

Gruppen består af Hans, Roskilde-

Claus, Holbæk- Carrie,

Vordingborg- Jørgen, Granny , samt

Poul Erik.

Der skal indkaldes til møde på fredage

i april.

b) Begynderstævner:

PE: Vi kender ikke noget til aftaler

omkring dette punkt

Erling: Der skal kun arrangeres små

begynderstævner

Hans: Det er svært for begyndere at

danse til top callere

Carrie: God ide med forholdsvis nye

callere til begynderne, præsentationen

til Stævnet i Sorø virkede

godt, danserne var glade.

PE: Forslag, begynderstævner 2

gange om året, f.eks. først i november

og først på foråret

Erna: Hvorfor lægge restriktioner,

man kunne lægge disse stævner på

søndage

John: spørgsmålet tages op af udvalget

PE: der er på nuværende tidspunkt

planlagt rene begynderstævner i

Greve: efterår 2004 og i Roskilde:

forår 2005

Ad 5 Ingen forslag er indgået

Ad 6 Forslag vedr. callere er fremsat.

Ny formand. Dette punkt blev

drøftet og der blev lagt vægt på at det

skal være en person som kan engelsk.

Forskellige emner blev taget op men

ingen af disse havde tid eller lyst til

posten. Det blev understreget at det

er vigtigt at fastholde bredden i

squaredance Claus stiller gerne op til

en suppleant post . Erna indstiller

Hans til bestyrelsen

Konklusion: Vi må afvente

opstillingsmødet og så tage beslutning

der.

Ad 7 Knud Ove: De som står for

Konvention skal beslutte

Karin: Kreteriet? Bosiddende og

arbejder i Danmark? Hvad en en

dansker?

Erna: Hver klub bør blive enige om

hvad „en dansker“ er. Tag diskutionen

op og hav en holdning til mødet i

Haslev.

Kandidat til Konvention 2006 skal

findes. Der er Sjællands tur.

Ad 8

Erling: Callerkontrakt (forslag) er

udleveret. Husk at bede om FLAT

FEE, transport inkluderet når I

bestiller Callere

Næste møde , Sverige. Europæisk

Convention fortsætter, næste gang

Fortsættes på side 10


England. År 2008 Tyskland, sted og

vært er endnu ikke fastsat .

Retningslinier er under udarbejdelse.

Der er oprette en AAD, som danse

organisation med forbindelse til

Callerlab. England er ved at lave et

„gør det selv kit“ for de nye unge.

Lovende projekt.

Ad. 9 ERNA: Forsikringssager, kan

tages op som emne ved næste møde,

herunder teknisk udstyrsforsikring.

DGI dækker ikke nok Europæisk

dækker- ca. 1600 kr. pr. år(All risk).

Uvildig person (Forsikringsoplysningen)

skal indbydes

Ruth: Idebank til Regionsmøderne

Erna: Samarbejde med DGI-bestyrelseskurser,

formandskurser el. andet

kassere

Carrie: Oplysningerne kunne samles

på nettet .

Deadline til bladet d. 10.marts 2004

ad. 10 Den 12. september 2004

afholder Ocean City Square

Dansers møde på

Solrød Skole

Højagervænget 33

Solrød Strand

Husk, der er tilmelding til dette

møde

C.Cederbye, ref.

Tag en Plus-dag med

Lørdag den 21. august 2004 kl. 14-21

i Bramdrup-Hallen

Bramdrupskovvej 110, Kolding

Niveauer: Plus og Plus extended

med

Lars-Inge Karlsson

Download flyer fra: Sydjysk Square Dance Kolding

www.sydjysksq.dk


Fra danser til

danser

tips & ideer

Nu er jeg nået dertil at jeg føler jeg

har styr på det at lave bladet og derfor

vil jeg nu tage hul på en af de ideer

jeg havde da jeg gik ind i redaktør

jobbet.

Jeg vil forsøge at lave en side hvor

læserne kan indsende spørgsmål om

alt som har relation til square dans.

Andre kan så indsende svar til disse.

Man kan også indsende tips og ideer.

Hvis f.eks. der er en som har fundet

ud af en let måde at fjerne de sorte

striber på sine hvide støvler kan man

skrive til bladet om det.

Man vil også kunne søge squaredance

venner. Hvis f.eks. nogle dansere fra

Jylland gerne vil til et stævne på

Sjælland og gerne vil indkvartere sig

privat kan man her søge efter square

dansere som er villige til at åbne deres

hjem. Gevinsten er jo at man på den

måde kan få nye square dans venner.

Det kræver dog at man er ude i god

tid da Highlights som bekendt kun

udkommer 4 gange om året.

Det er mit håb at vi med denne side

kan drage fordel af hinandens viden

og erfaring samt skabe kontakter på

kryds og tværs af landet.

Hvis I allerede nu har en ide, et

spørgsmål eller ønsker at søge square

dans venner skal I blot skrive, maile

eller ringe til mig. Jeg hjælper gerne

med udformningen. Husk at jeg skal

have jeres navn, adresse og klubnavn.

Hvis I ikke ønsker jeres navn i bladet

skal i blot gøre opmærksom på det

samt skrive et mærke.

Adressen er Ruth Nielsen, Kulbyvej

20, 4270 Høng, tlf. 58 85 22 87, mail:

highlights@daasdc.dk. Jeg glæder

mig til at høre fra jer.

Med squarelig hilsen

Ruth

annonce

Søges

Er der blandt læserne en som har lyst

til at lave en illustration (stregtegning)

en gang imellem

til denne side. Henvendelse

til Ruth Nielsen, tlf.

58 85 22 87

tips & ideer

Hvis du endnu ikke har modtaget

skemaet kan du også gå på

DAASDC’s hjemmeside. Her ligger

det under Blanketservice. Du kan

udfylde det og sende det til

næstformanden med det samme ved

at klikke på Filer og derefter på Send

og til sidst side med e-mail, nu skal

du blot skrive mail adressen

vice.president@daasdc.dk i feltet

modtager og klikke på send. Run


Referat fra Koordineringsmøde

nr. 8 i Nord.

Afbud fra. Coordinate Denmark og

Square Up´ers. og Callers‘Society

Denmark

Udeblivelse uden afbud. : Arden

SDC, Highway E45 SD, KLM ,

Løvvangens SD, Rebild SD.,

Squaredance på Toppen, The

Diamond, Triangle SD., Åbybro

SDF., Aalborg SD.

Tilstede: Brønderslev SDF.,

Frederikshavn SDC., Klarup SD.,

Nørresundby SDC., Yellow Rock

SDC., New Friends Squaredance,

Vedsted Happy Dancers, Østervrå

SD. og DAASDC.

1. Ref. Fra sidste møde godkendt.

2. Følgende danse blev godkendt.

Yellow Rock og NewFriends C.

dans d. 15 august,

Østervrå C dans 27 August 2004

,og i 2005 Nørresundby B dans

12 februar, Østervrå C dans d. 14

Januar, New Friends C. dans 6.

Februar .

3. Ingen.

4. Som følge af forsikringsoplægget

i region syd vil Alm.brand

forsikring komme med forskellige

forslag til forsikringsmodeller til

en teknisk udstyrsforsikring på

kollektivt basis. Punktet tages op

på næste møde.

5. Der blev vedtaget at lave en

forretningsorden. Erling kom med

et forslag der blev godkendt med

nogle justeringer, se vedlagte.

6. Ingen.

7. Erling orienterede om at region

syd har opdateret callerkontrakten,

Det foreslås at kontrakten

skal nu køre i 1 år hvorefter

den tages skal op til revision.

Kontrakten vil blive tilgængelig

på forbundes hjemmeside.

Man har afholdt et indledende

møde vedrørende mulighederne

omkring et samarbejde med DGI

vedr. kurser.

I det europæiske samarbejde er

Sverige kommet med igen.

England afholder europæisk

convention i 2006 og Tyskland i

2008.

Der arbejdes med et speciel

ungdomsarbejde i samarbejde

med CSD for at få flere unge til

dans.

Regions aftalen vil komme til at

stå på nettet så alle kan se den.

8. Erling stopper til repræsentantskabet

så der skal vælges ny

formand. Erling gjorde opmærksom

på, at man huskede mødet og

at han havde et par ledige pladser,

ellers snak sammen ned andre

Fortsættes på side 19


Fynsk forår

i

Fyn Square Dance Club

lørdag den 15. maj 2004 kl. 13.00 – 21.00

i

Bellinge Idrætscenter

Sædekildegårdvej

Odense

Fra motorvejen E20: Benyt frakørsel 52 mod syd. Kør mod Assens ca. 1,8 km.

Drej til venstre og følg skiltene eller se kørevejledning på vor hjemmeside www.fynsdc.dk

eller www.krak.dk

3 sale med trægulv til niveau M45, M, P, A1 og Tuff A1 og A2

Anders Blom (S)

Nils Trottmann (D)

Thomas Samuelsson (DK)

sørger som sædvanlig for god dans og højt humør.

I cafeteriet kan købes kaffe, te, kage, vin, øl og vand m.m.

Til spisepausen sælges kold skinke med salat og bagt kartoffel for kun kr. 50,00.

Danseafgift kr. 100,00 inkl. dangle.

(under 16 år gratis)

Tilmelding og Info: Bent Thomsen, Tlf. 2381 6294

Texas Square DJO vil være til stede


Arrangementsliste 2004

Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

April

02-apr-04

03-apr-04

18.00-22.30

13.00-21.30

Sydsjællands SDC

Gønge Festival

Nordskovskolen

Bækvej 14, 4690 Haslev

04-apr-04 13.00-17.00 Østjysk SDC

07-apr-04

08-apr-04

09-apr-04

19.00-22.00

10.00-21.30

10.00-15.30

Forårsdans

Til fordel for Kræftens

Bekæmpelse.

Nordre Skole

Nylandsvej 16, 8600

Silkeborg

(Danseafgiften går ubeskåret til Kræftens

Bekæmpelse)

Callers’ Society Denmark

Callerparade 2004

Himmerlandsfonden,

Tranum Strand

09-apr-04 12.00-20.00 Roskilde SDC

Påskedans på tværs

Klubhuset

Præstemarksvej 10F

4000 Roskilde

17-apr-04 14.00-21.00 Sydkystens SD

Fødselsdagsdans

Strandgårdsskolen

17-apr-04

18-apr-04

13.00-22.00

11.00-16.00

Rold Skov SD

Rold Skov Festival

2004

Arden Skole

9510 Arden

23-apr-04 19.00-22.30 North West SD

23-apr-04

24-apr-04

Fredagsdans

Syvstjerneskolen, Værløse

A Join Hands

8'th Jail House Dance

2004

24-apr-04

Maj

14.00-21.00 Ocean City SD

Neptundans

Solrød skole

Højagervænget 33

2680 Solrød Strand

01-maj-04 13.00-21.00 Djurs SDC

Forårsdans

fredag: P - A1 - A2

lørdag: M40 - M - P - A1 -

Linedance

Leif Ekblad (S)

Freddie Ekblad (S)

Kitty Nielsen (linedance)

M45 - M - P

Asta Bredahl

Poul Nielsen

Einar Sølvsten

Peder Pedersen

M53 - M - P

Ca. 20 forskellige CSD

callere

Gulvets niveau

Klub callere

M45 – M - P

Leif Ekblad (S)

Bjørn Andersson

M - P - A1 - A2 - C1

Nils Trottman (D)

Kenny Reese (USA)

Jason Dean (AUS)

Jan Wigh Nielsen(DK)

Gulvets niveau

Nicola Hartmann

M45 - M - P - A1

Jet Roberts (USA)

Søren Christensen (DK)

Carsten Nielsen(DK)

M45 - M - P

Lone Blume (DK)

Lorenz Kuhlee (D)

M45 --> P

Bengt "Bula" Eriksson (S)

Leif Broch

Einar Sølvsten

(SQ)Tommy

55 45 41 69

(LD)Michael

56 31 60 60

Ib

86 85 44 18

Peder

86 98 21 51

Lotte

98 24 36 63

Lars

97 40 35 08

Maryanne

32 52 45 21

24 28 17 10

Eva

43 54 36 59

Lars

98 15 22 80

Karin

44 66 18 90

Marianne

48 18 43 39

Birthe

20 86 86 56

Ole

43 90 99 20

Tina

86 32 37 59

28 91 12 96


Maj

01-maj-04 14.00-21.00 Helsinge SD

Fødselsdagsdans

Ledmose Dance Hall

Dommerengen 6

3200 Helsinge

01-maj-04

02-maj-04

13.00-21.00

10.00-15.00

Arrangementsliste 2004

Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

The Diamond

10 års

Fødselsdagsdans

Byplanvejen skole,Aalborg

03-maj-04 18.30-22.00 Vedsted Happy Dancers

Superdans ved søen

Nordjyllands Mediecenter

9440 Aabybro

08-maj-04 13.00-21.00 Midtjysk SD

Østjysk SDC

Bornholms SDK

Bornholmertræf 2004

Rønbækhallen

Ådalsvej 100, 8382

Hinnerup

08-maj-04 14.00-21.00 Greve SDC

3 års Fødselsdagsdans

Gersagerskolen

Gersager Alle 1, 2670

Greve

14-maj-04 19.00-21.45 Sydkystens SD

Fredagsdans

Vejlebroskolen

Vejledalen 1, 2635 Ishøj

15-maj-04 13.00-21.00 Fyn SDC

Forårsdans

Bellinge Idrætscenter

Dans i 3 haller

16-maj-04 11.30-15.00 Hamlet Grand Squares

16-maj-04 13.00-17.00

Copenhagen

Maraton

Langeliniebroen, Østerbro,

København

Juelsminde SD

Søndagsdans

BKI Center

Barrit Sognegård

20-maj-04 ? Jarlen af Bothwell’s S.D

Solvogns Festival

M45 - M53 - M - P - A1

Lone Blume

Finn Gregersen

Anne-Liz Buntzen

C1 - C2

Ian McConnell (GB)

Dave Wilson (USA)

M - P - A1

Dave Wilson (USA)

M53/M - P - A1 - A2

Thorsten Hubmann (D)

Morten Vang

Ebbe Steen Hansen

M45 - M53 - M - P light - P

Tommy P. Larsen

Hans Jensen

Gulvets niveau

Bjørn Andersson

M45 - M - P - Tuff A1 - A2

Anders Blom (S)

Nils Trottmann (D)

Thomas Samuelsson (DK)

M45 - M – M45 – P

Hanna Tenenbaun

Kim S. Andreasen

M45 - M

Arne Pedersen

29-maj-04 14.00-21.00 North West SD M45 – M53 – M – Plus

Hanna Tenenbaun (S)

Lars Inge Karlsson (DK)

?

Leise

48 79 72 50

48 28 79 40

Mona

98 13 58 93

Anette

98 23 85 34

Jytte

98 24 22 65

Ingelise

86 98 75 33

Hans og

Anne-Grete

43 90 07 09

Eva

43 54 36 59

Birthe

43 53 61 03

Bent

23 81 62 94

Kim

40 60 82 88

Lars

49 20 30 62

Birgitte

75 69 47 96

Marianne

48 18 43 39


Arrangementsliste 2004

Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

Juni

04-jun-04

05-jun-04

06-jun-04

Juli

03-jul-04

04-jul-04

04-jul-04

--»

10-jul-04

11-jul-04

12-jul-04

13-jul-04

14-jul-04

15-jul-04

11-jul-04

--»

17-jul-04

15-jul-04

16-jul-04

17-jul-04

18-jul-04

19-jul-04

17.00-22.00

09.30-22.00

10.00-16.00

13.00-21.30

10.00-15.00

uge 28

DAASDC

Sydjysk SD Kolding

Svendborg SDC

Nordvestfyns SDC

13th Danish

Convention

Lillebæltshallen

Færøvej 74, 5500

Middelfart

Husk sidste frist for

forhåndstilmelding med

rabat er d. 1. maj.

KLM SD, Yellow Rock

SDC

Klarup SD, Vedsted Happy

Dancers

Frederikshavn SDC

Brønderslev SDF, New

Friends SD

Nørresundby SDC

Nordjysk Sommer

Festival

Birkelse Hallen,

Centralskolen, Friskolen i

Birkelse

9440 Aabybro

Square Dance på

Fejø

uge 29 Callers’ Society Denmark

uge 29

Summer Square

Dance, Tranum 2004

Himmerlandsfonden,

Tranum Strand

Square Dance på

Fejø

uge 29 Callers’ Society Denmark

Summer Square

Dance, Tranum 2004

Himmerlandsfonden,

Tranum Strand

M45 - M - P - A1 - A2 - C1

Bengt "Bula" Ericsson (S)

Christer Bern (S)

Lars-Inge Karlsson (S/DK)

Thomas Samuelsson (S/DK)

Ingvar Pettersson (S)

Nils Trottmann (D)

Anders Blom (S)

M45 - M - P - A1 - A2

Jet Roberts (USA)

Nils Trottmann (D)

Tomas Hedberg (S)

Klubcallere:

Birthe Madsen

Henning Pedersen

Lotte Vangsgaard

Plus Rutine & Workshop

Lorenz Kuhlee (D)

Lone Blume (DK)

M - Plus ext.

Jet Roberts

Carsten Nielsen

Bronc Wise

Workshop 9.30 - 12.00

Dans 19.00 - 22.00

A1 Rutine & Workshop /

Intro A2

Lorenz Kuhlee (D)

Lone Blume (DK)

Plus - Plus ext.

Jet Roberts

Søren Christensen

Bronc Wise

Workshop 9.30 - 12.00

Dans 19.00 - 22.00

Erna

56 31 20 10

20 89 30 40

Ejvind

98 14 58 78

Henning

98 90 38 08

Lone

51 84 15 50

Bent

43 54 37 60

Lotte

98 24 36 63

Lars

97 40 35 08

Lone

51 84 15 50

Bent

43 54 37 60

Lotte

98 24 36 63

Lars

97 40 35 08


Arrangementsliste 2004

Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

Juli

19-jul-04

20-jul-04

21-jul-04

22-jul-04

23-jul-04

23-jul-04

24-jul-04

25-jul-04

26-jul-04

27-jul-04

uge 30 Callers’ Society Denmark

Summer Square

Dance, Tranum 2004

Himmerlandsfonden,

Tranum Strand

uge 30/31 Callers’ Society Denmark

Summer Square

Dance, Tranum 2004

Himmerlandsfonden,

Tranum Strand

31-jul-04

August

13.00-21.00 Østjysk SDC

Sommerdans

Tirsdalens Skole

8900 Randers

07-aug-04 13.00-21.00 CHICKEN DANCE

Astrupvej 1, 9575 Terndrup

21-aug-04 14.00-21.00 Sydjysk SDK

Kolding Plusdans

Bramdrup Hallen

Bramdrupskovvej 110

6000 Kolding

September

11-sep-04 13.00-21.00 Heden SD

17-sep-04

18-sep-04

18.30-23.00

13.30-21.30

Septemberdans på

Heden

Østre skole, Ikast

Holbæk SDC

Rainbow Festival

Stenhus Gymnasium

Stenhusvej 20, 4300

Holbæk

25-sep-04 ? Big River SDC

Big River Valley Dance

25-sep-04 ? Møns SDC

Klintedans

Sæt jeres flyer i

A1

Dave Wilson

Søren Christensen

Workshop 9.30 - 12.00

Dans 19.00 - 22.00

A2

Dave Wilson

Carsten Nielsen

Workshop 9.30 - 12.00

Dans 19.00 - 22.00

M - P - A1 - A2

Bronc Wise (USA)

Johnny Preston (USA)

M45 – M – P

Lars Inge Karlsson

Asta Bredahl

P - P ext.

Lars-Inge Karlsson

Arne Pedersen

M45 - M - P - A1

Bente "The Ole Lady" (S)

Carsten Nielsen

Oda Daniel

Brian Jensen

M45 - M - P - A1 - A2 -

C1 (lørdag)

Dave Wilson (USA)

Paul Bristow (GB)

Thomas Samuelsson (DK)

Square Dance Highlights

så bliver den set

Lotte

98 24 36 63

Lars

97 40 35 08

Lotte

98 24 36 63

Lars

97 40 35 08

John

86 96 12 87

Asta

98 33 54 58

Svend Aage

75 94 18 19

Carsten

97 15 56 34

Claus

47 59 10 21

M45 - M - P Bjarne

97 41 11 74

?


klubber om at køre sammen for

at minimere udgifterne til turen.

9. Da undertegnede ikke ønskede at

forsætte, blev Erling valgt til ny

koordinator og som suppleant /

referent blev Kirsten fra

Nørresundby valgt.

10. Næste møde bliver i Vedsted

lørdag d. 3. juli kl. 9.00

11. Evt.

Klarup spurte efter hvorfor deres

dans i januar ikke var i

Highlights, da den var på nettet,

Erling vil undersøge om det var

en svipser eller hvad.

Der blev spurt efter om ikke

DAASDC , burde give tilskud til

annoncering , så man kunne få

nogle større og mere synlige

annoncer, og dermed flere

medlemmer, hvor efter pengene

ville komme tilbage til daasdc.

Erling sagde at det var et forslag

som man skulle stille til

Repræsentantskabsmødet, da det

i givet fald er et budget-spørgsmål

Referat. Jon Andersen

Hvordan ved man med sikkerhed,

at Adam var i Paradis?

Han havde ingen svigermor.


Convention 2004, 4-6 juni i Middelfart

Middelfart den 10. marts 2004

Convention 2004 er nu inde i en

opsamlings fase, der kommer løbende

en hel del tilmeldinger og ligeså

forespørgelser omkring muligheder

for overnatnings logi. Der er stor

interesse for Conventet.

Derfor kære dansere, kommer der

her nogle oplysninger som I gerne

må tage til jer.

1. Ved tilmelding bedes I sikre jer,

at tilmeldelsen er fremsendt til

Convention Gruppen, har I ikke

hørt noget inden for 14 dage efter

I har betalt, så kontakt lige

gruppen igen.

2. Desværre har der været en del

problemer med videre ekspedition

af mail via DAASDC’s hjemmeside,

så vær rar at sikre jer, at

jeres tilmeldelse er kommet

frem.

3. Vi er ligeså blevet opmærksom

på, at Motel Lillebælt lukker

grundet sygdom. De, der havde

reserveret der, er blevet henvist til

Hotel Medio, i Snoghøj ved

Fredericia tlf. 75921855, her er

der aftalt en besparende pris, så

husk at gøre opmærksom på det

ved bestilling. Hvis der er nogle

der ikke er kontaktet i den

forbindelse, så kontakt venligst

Erna via telefon eller mail ifølge

Flyer.

4. Her ud over kan der ligeså

henvises til Fredericia Vandrehjem

samt Sømandshjemmet i

Fredericia.

5. NB! Middelfart Turist bureau er

meget gode til at hjælpe ved

mulige overnatnings spørgsmål.

6. På nuværende er der tilmeldt

godt 70 dansere, ligeså er der

kommet en del der ikke er

registreret endnu, fra Tyskland

samt enkelte fra Sverige. Så det

tyder godt.

Dette til alles oplysning. Nyt følger

snarest.

PVA

Convention Gruppen 2004

Hugo


GUSTAF OCH SELMA HÄLSAR ER

VÄLKOMNA TILL:

29 – 31 maj

Vi vill samtidigt presentera våra callers:

Saundra Bryant, Paul Bristow,

Jennie Sandberg, Dave Wilson, Stefan Sidholm,

Anders Blom och Christer Bern

Praktisk information:

Passa på och njut av Karlstad, varför inte ta en promenad mellan hotellet och

dansen?

Vi kommer även att köra bussar mellan hotellen och danslokalen,

för mer information kontakta oss via mail eller telefon.

Präriefolket Clear River

Om ni arrangerar gemensam resa,

kontakta oss för information angående förenklad inregistrering.

Sun Town Wolf Dancers


Referat fra

Koordineringsmøde nr.

14 for Region Syd

Tid: Onsdag den 18. februar 2004

kl. 19.15 – 22.00

Sted: Kolding Amts Gymnasium

Mødeleder:Georg Kristensen

Referent: Preben Bager og Georg

Kristensen

Referatet udsendt den 28. februar

2004

Deltagere: Belles & Beaus SDC,

Christian og René, Big River Square

Dance Club, Bjarne, Djurs Square

Dance Club, Tina, Mogens og Poul

Erik, Herning Square Dancers , Ole,

Join Hands, Sonja og Karl Johan,

Old Town Dancers, Preben og Georg,

Salten Square Dancers, Bjarne,

Svendborg SDC, Hanne og Erik,

Sydjysk Square Dance, Henning,

Egon og Svend Åge, Wild West

Square Dance, Flemming, Karl og

Kim, Østjysk Square Dance Club,

John, DAASDC, Erna og Erling, Alm

. Brand, Otto Knudsen ( kun en del

af mødet)

Fraværende:

Med afbud: BredballeSquare

Dancers, Fyn Square Dance Club,

Hedens Squaredansere, Juelsminde

Square Dancers

Uden afbud: Gl. Åby Squaredance

Club, Hjortshøj Square Dance Club,

Midtjysk Square Dance, Norvestfyns

Square Dance Club, West Coast SDC

ad 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

ad 2 Forsikringsforhold

Otto Knudsen fra Alm. Brand var

inviteret til mødet for at præsentere

en række områder vedr. forsikringsforhold

for klubberne.

Det viste sig ret hurtigt gennem

debatten, at vi var kommet ind på et

område med mange forskellige

oplevelser, der endvidere kom til

udtryk gennem en skepsis til fremlagte

muligheders relevans. Jeg vil

tillade mig at drage en form for

konklusion på den samlede debat og

derefter afvente et konkret lovet

udspil fra Alm. Brand.

For klubber, der er medlem af DGI

eller DIF er der indgået en kollektiv

forsikringsaftale med Alm. Brand.

Denne aftale omfatter i væsentlighed:

• Ansvarsforsikring

- Dækker det erstatningsansvar,

foreningen kan pådrage sig i

forbindelse med sine aktiviteter,

herunder som bruger af den

ejendom aktiviteten drives fra.

- Dette vedrører udpegede ledere,

instruktører og andre der arbejder

for foreningen, men det enkelte

medlem skal dækkes af dennes

private ansvarsforsikring.


- Der er en selvrisiko på 2.000 kr.

• Arbejdsskadeforsikring

- Dækker de situationer, hvor der

kan ydes erstatning efter Lov om

forsikring mod følger af

arbejdsskade.

- Forsikringen dækker følger af

uheld, der opstår, mens den

ansatte arbejder for foreningen

(lønnet eller ulønnet).

• Kollektiv ulykkesforsikring

- Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

samt holdledere er dækket

ved ulykker, der sker medens de

virker for foreningen.

- Almindelige medlemmer er ikke

dækket af denne forsikring. Her

Rask Mølle Hallen - Rask Mølle

23. - 24. april 2004

M45 - M - P - A1 - A2

Download flyer på http://joinhands.come.to

skal tegnes hver enkelt tegne en

privat forsikring, med mindre en

klub tegner en fælles særskilt

ulykkesforsikring.

• Retshjælpforsikring

• Kollektiv rejseforsikring

Som det fremgår af ovenstående, vil

den kollektive forsikring dække de

fleste forhold, der kan være aktuelle

for en foreningens ansvar samt

bestyrelse, udvalgsmedlemmer eller

instruktører i klubberne. Medlemmerne

må derimod selv sørge for fx

at tegne ulykkesforsikringer.

Et specielt interessant områder er det

udstyr klubberne ejer. Dette er ikke

Fortsættes på side 24


forsikret på nogen måde gennem den

omtalte kollektive forsikring. Her skal

den enkelte klub selv tegne en

forsikring, hvor man taler om 2

hovedtyper:

• Løsøreforsikring

- Denne forsikringsform dækker

inventar, musikanlæg m.m. og dækker

ved brand tyveri og vandskade..

- Forsikringen dækker også udstyr

der fx efterlades på en skole om natten

ved arrangementer, hvis blot skolen

er låst. Endvidere vil dækningen

gælde udstyr der fx befinder sig i en

callers bil, hvis dette er „afdækket“

efter normale retningslinier for udstyr

i biler.

- Hvad der ikke dækkes, er fx uheld

med udstyret under anvendelsen fx

fald fra opstillingen eller tab under

transport.

• Teknisk udstyrsforsikring - all risk

- Med denne forsikringsform dækkes

alt inventar, musikanlæg m.m. i alle

tænkelige situationer, når blot

udstyret anvendes under normale

forhold.

- I modsætning til løsøreforsikringen

dækkes her diverse uheld som fx tab

under transport, hvad der er den

væsentligste forskel til løsøreforsikringen.

Ovenstående må tages med et vist

forbehold, da der naturligvis er en

lang række gråzoner, der må

undersøges i hver enkelt tilfælde.

Alm. Brand har udarbejdet en

oplysende folder om disse forsikringsforhold.

Denne vil blive sendt til

alle klubberne, når den modtages.

Der var afslutningsmæssigt en debat

om, hvorvidt der kunne tegnes en

fælles forsikring (teknisk udstyr) for

alle klubber i DAASDC, som vi

tidligere reelt har haft. Konklusionen

må her være, at der ikke kan opnås

en fælles opbakning hertil, da

klubberne vurderede behovene vidt

forskelligt.

Aftalen blev, at Otto Knudsen

fremsender tilbud baseret på min. 10

klubbers tegning. Tilbudet skal

baseres på udstyrsværdierne 50.000,

75.000 og 100.000.

Vi kan så på næste møde drøfte videre,

hvor stor interesse der kan være

for et sådant tilbud, der naturligvis

skal dække alle klubber i Danmark.

Georg takkede afslutningsvis Otto

Knudsen for fremlæggelsen og

debatten.

ad 3 Godkendelse af referat fra

sidste møde

Godkendt

ad 4. Opdatering af koordineringslisten

Georg fremviste de få rettelser, der

var medtaget siden sidste

koordinerings-møde og udsendt på


forhånd sammen med

mødeindkaldelsen.

Georg orienterede om, at han havde

stoppet et ønske fra Djurs om 2 B

danse samt 3 C danse de kommende

3 år. Dette syntes lidt overdrevet set i

lyset af den intention om begrænsning

af danse vi tidligere har haft.

John (Østjysk) supplerede med, at

vore regler påpeger, at alle danse mere

end ét år frem skal godkendes via

koordineringsgruppen uanset typen.

Der var herudover en overvejende

holdning om det uheldige i, at fylde

„huller“ på sigt.

Konklusionen på debatten blev, at de

indmeldte danse for 2004 blev

Undervisning 2004/2005.

Main City Square Dancers

Yderligere oplysninger: Jimmy Rørbech, tlf: 5918 8703

Islands Brygges Kulturhus:

Dage Tid Første danseaften Niveau Caller

Mandage 20.00 – 21.30 30. august 2004 M53-M69 Bjarne Eie

Mandage 18.30 – 20.00 30. august 2004 Begynderhold Bjarne Eie

Vesterbros Kulturhus, Lyrskovgade 4, 2. + 3. sal:

Dage Tid Første danseaften Niveau Caller

Torsdage 18.15 – 19.45 2. september 2004 M69 Extended Bjarne Eie

Torsdage 20.00 – 21.30 2. september 2004 Begynderhold Bjarne Eie

Torsdage 20.00 – 21.30 2. september 2004 plus Extended Thomas Samuelsson

Torsdage 18.15 – 19.45 2. september 2004 A1 Extended Thomas Samuelsson

Der vil evt. blive tale om sammenlægning af begynderholdene i løbet af sæsonen, alt efter

tilslutningen.

Se nærmere på www.citysquare.dk

godkendt som allerede indlagt på

planen, og de resterende ønsker skal

drøftes på efterårets møde.

Erik fra Svendborg orienterede om,

at der var kommet en forespørgsel om

at udvide 5 klub dansen til en 6 klub

dans, så hver klub blev arrangør hver

6. år. Endelig afklaring udestår.

Christian havde ønsker om at flytte

deres traditionsdans til november

måned, men var ikke helt afklaret om,

hvornår det var bedst.

Konklusionen blev, at ønskerne fra

såvel Djurs som Belles & Beaus

behandles på det kommende

Fortsættes på side 26


koordineringsmøde, hvor der måske

også er nyt vedr. en evt. udvidelse af

5 klub dansen.

ad 5. Callerkontrakter og klausuler

Med baggrund i den uddelegerede

opgave fra sidst fremlagde Georg et

forslag fra ham og John vedr. en

fremtidig callerkontrakt. I forslaget

var alt „det gode“ medtaget, så alles

ønsker burde være tilgodeset.

Der var således tale om en maxi

model, hvor den enkelte klub så kunne

vælge fra, hvis dette var ønsket.

Skabelonen er udarbejdet i Word, som

er meget let at korrigere i.

Forslaget blev meget positivt

modtaget. Erna fra DAASDC gav

udtryk for et flot tiltag, som evt. kunne

afløse det forslag, der dags dato er

tilgængeligt via DAASDC. Enighed

om vi bør kunne nøjes med et enkelt

forslag, så konklusionen blev, at

koordineringsgruppe Syd tager det

netop fremlagte i anvendelse for at

høste erfaringer hermed.

Erna og Erling vil sørge for

præsentation af forslaget i de andre

koordineringsgrupper.

ad 6. Forretningsorden for Koordineringsgruppe

Syd

På det kombinerede bestyrelsesmøde

med koordinatorerne i januar var

Georg blevet opfordret til at udarbejde

en forretningsorden for koordine-

ringsgruppen. Koordineringsgruppen

på Sjælland havde en sådan (her var

de så først fremme i skoen) og

DAASDC ville gerne om vi alle havde

en sådan.

På denne baggrund havde Georg

kigget i den sjællandske og tilføjet de

mangler, vi synes at skulle have med.

Koordineringsgruppen bakkede fuldt

op om forslaget, som blev vedtaget

uden ændringer.

Georg fremsender til webmaster for

indlægning i håndbogen.

ad 7. Valg af ny koordinator

Georg gjorde rede for situationen,

hvor han ville gå af som formand i

Old Town og dermed også ønskede

at stoppe som koordinator, da det

optimale måtte være, at koordinatoren

som min. kom fra en bestyrelsespost

i en klub. Georg havde selv taget

kontakt med flere kandidater inden

mødet, men uden held.

Der var forslag fra kredsen om at

Georg kunne fortsætte til en afløser

var fundet, men dette blev afvist af

Georg.

Efter flere forsøg under resten af

mødet lykkedes det endelig at få

Christian til at påtage sig opgaven

med at få indkaldt til næste møde,

hvor kredsen så forventer at få valgt

en lidt mere varig afløser.

Fortsættes på side 28


Pinselørdag den 29. maj 2004

i Søndersøhallen, Kirke Værløsevej 50, 3500 Værløse

Dans i 2 haller

Fra kl. 14.00 til kl. 21.00

M45 – M53 – M – Plus

Caller: Hanna Tenenbaun (S) &

Lars Inge Karlsson (DK)

Gæstecaller: Nicola Hartmann (DK)

Spisning: fra kl. 17.30 – 18.15

Menu:

Frikadeller – Glaseret skinke

Flødekartofler – Pasta salat

Grøn salat og Flutes

Pris: Kr. 65,00

Inviterer til

Maden skal forudbestilles

på et af nedenstående

telefonnumre eller via

E-mailadressen, samt

forudbetales på

nedenstående bankkonto

senest den 1. maj.

Vi gør opmærksom på at Drikkevarer skal købes på stedet

Entre: Kr. 100,00 (inkl. Kaffe og kage)

Ved forudtilmelding via nedenstående tlf.nr./E-mailadresse, samt

forudbetaling på nedenstående kontonummer inden den

10. maj 2004 Kr. 90,00 (kvittering skal medbringes som adgangsbevis)

Nordea bankkonto: Reg. nr. 2310 - Konto nr. 6264 637 641

Nærmere information/tilmelding hos:

Marianne Christiansen 4818 4339 eller hos Karin Bjerg 4466 1890

E-Mail: northwestsd@hogh.dk


Georg sender alt nødvendigt materiale

til Christian, der så vil være

„fungerende koordinator“ til næste

møde.

Erling takkede på vegne af DAASDC

Georg for indsatsen med etableringen

af koordineringsgruppen og den store

indsats, der var lagt heri. Samtidig

blev overrakt et par flasker.

ad 8. Kørselsgodtgørelse

Erik fra Svendborg uddelte et forslag

til afregning af km godtgørelser, så

klubberne blev behandlet så ligeligt

som muligt. Umiddelbart var reaktion,

at det var et voldsomt bureaukrati

at sætte i værk, og flere klubber

gav udtryk for, at dette vel var et klubanliggende

at betale for deltagelsen i

sådanne møder.

Konklusionen blev, at de enkelte

deltagere tager forslaget med hjem til

drøftelse, hvorefter det kan debatteres

på det kommende koordineringsmøde.

ad 9. Nyt fra DAASDC

High Lights

Erling gjorde opmærksom på, at dead

line for næste nummer er 10. marts

Idébank

Bestyrelsen havde drøftet de fremtidige

muligheder for udvidet samarbejde

med koordineringsgrupperne,

hvor man gerne ville have koordinatorerne

lidt tættere på bestyrelsen,

som en slags forlænget arm. I denne

forbindelse var drøftet oprettelse af en

idé bank, hvorfra man kunne hente

emner til debat i grupperne og

behandling i forskellige fora.

Erling efterlyste forslag til fremtidige

emner.

Klubberne bør tænkerne over dette til

næset møde.

Europæisk convention 2006

Det er nu aftalt, at dette placeres i

England.

ad 10. Næste møde

Næste møde aftalt til den 4. oktober i

Vejle

Christian indkalder.

Emner der overføres til næste møde:

• Valg af koordinator

• Kørselsgodtgørelse

• Forsikringsforhold

• Idébank over fremtidige

emner

ad 11. Eventuelt

Georg takkede de fremmødte

klubbers repræsentanter for den

støtte og opbakning han havde fået

gennem årene og ønskede held og

lykke med de fremtidige opgaver

samt valg af koordinator.


Callers’ Society Denmark

CSD Caller School

Callers'

Society

Denmark

NewsLetter

Website

Callerparade

Summer Dance

Caller Træf

Bestyrelse: Lotte Vangsgaard 9824 3663, Hans Jørgen Bugge 7564 3536,

Carsten Nielsen 9837 4430, Lars Foged 9740 3508, Max Fris 8626 0251

Indmeldelse kontakt: Kasserer Lars Foged -9740 3508 - eMail: larsfoged@mail.dk

Medlem af: CALLERLAB - DAASDC www.geocities.com/csd-denmark


MEDLEMSKLUBBER I DAASDC

Arden Square Dance Club

Lars Christiansen, Højtoften 33

9620 Aalestrup

98 15 22 80

Belles & Beaus Square Dance Club

Ove Madsen, Gosmersvej 61

8300 Odder

86554189

Big River Square Dance Club

Bjarne Hummelmose, Nordsvinget 2

7500 Holstebro

97 41 11 74

Bornholm Square Dance Klub

Steen Fuglsang, Saxesgade 13

3720 Åkirkeby

Bredballe Square Dancers

Hans Pitters, Bryggervangen 13

7120 Bredballe, Vejle Ø

56 97 40 21

75 81 45 56

Brønderslev Square Dance Forening

Jørn Christensen, Horsemosevej 81

9740 Jerslev

Callers' Society Denmark

Lars Foged, Harald Damtoft Vej 65

7500 Holstebro

Coordinate Denmark

Jette Nielsen, Sætervej 1

9520 Skørping

Country Square Dancers

Børge Christensen, Strandengen 10

4571 Grevinge

Djurs Square Dance Club

Tina Willmann, Fuglsangvej 91

8500 Grenå

98834194

98 24 36 63

98 39 15 96

59 65 96 73

86 32 37 59

Fredensborg Square Dance Club

Poul E. Nielsen, Postbox 118

3480 Fredensborg

48 21 00 77

Frederikshavn Square Dance Club

Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3, Elling

9900 Frederikshavn

Fyn Square Dance Club

Mogens K. Nielsen, Gærupvej 20

5600 Fåborg

Granny's Square Dancers

Berta Thomsen, Tuelsøvej 4

4180 Sorø

Greve Square Dance Club

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

2670 Greve

Hamlet Grand Squares

Lars Søndergård, Postboks 105

3060 Espergærde

98481993

62652020

57 83 02 82

43 90 07 09

49203062

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

11

31

57

90

216

19

125

10

34

58

116

20

75

137

55

86

Hedens Squaredansere

Carsten Petersen, Falkevej 5

7430 Ikast

Helsinge Square Dancers

Leise Kampmann, Dommerengen 6

3200 Helsinge

Herning Square Dancers

Vagn Bønnerup, Gl. Kirkevej 19

6920 Videbæk

97 15 56 34

48797250

97 17 81 48

Highway E45 Square Dancers

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

9541 Suldrup

Hillerød Square Dancers

Niels Madsen, Præstevænget 18

3400 Hillerød

98 37 80 09

48 24 17 75

Hjortshøj Square Dance Club

John Carlsen, Langager 19

8543 Hornslet

Holbæk Square Dance Club

Claus Hansen, Storebjergvej 5

3390 Hundested

86 99 67 88

47 59 10 21

Jarlen af Bothwell's Square Dancers

John Sørensen, Mosbyvej 23

4500 Nykøbibg Sj

Join Hands

Birthe Simonsen, Mimersgade 5A, 2.th.

8700 Horsens

Juelsminde Square Dancers

Birgit Gundersen, Kystvej 16

7130 Juelsminde

59 30 31 05

75 60 18 30

7569 4796

Kalundborg Square Dancers

Signe Agergaard, Trøjeløkkevænget 2

4400 Kalundborg

Klarup Square Dancers

Svend Sabroe, Valstedvej 21, Valsted

3240 Nibe

59 50 88 47

98 35 53 03

KLM (Kom Li' Mæ') Square Dance

Henning Pedersen, Karolinesvej 33 F

9800 Hjørring

Løvvangens Square Dancers

Dion Nielsen, Vårstedvej 148

9260 Gistrup

Main City Square Dancers

Jimmy Sparre Rørbech, Kastrupvej 118

2300 København S

Midtjysk Square Dance

Svend Erik Jensen, Hestehaven 15

8400 Ebeltoft

98 90 38 08

98 13 08 98

21 24 67 52

86 36 44 04

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

62

45

71

8

202

15

106

46

85

20

42

36

30

24

116

42


Møns Square Dancers

Anne Troelstrup, Fanefjordgade 12

4792 Askeby

New Friends Squaredancers

55 81 74 09

Arne Christensen, L.P. Houmøllersvej 12

9900 Frederikshavn

98 46 18 71

Nordvestfyns Square Danse Club

Randi Hansen, Svendstrupvej 14

500 Middelfart

North West squaredancer

Marianne Christiansen, Højstedgårdsvej 29

3660 Stenløse

Næstved Square Dancers

Knud Ove Svendsen, Sallerupgade 23

4750 Lundby

48 18 43 39

55381828

Nørresundby Square Dance Club

Bente Jacobsen, Højmarksvej 43

9492 Blokhus

Ocean City Square Dancers

Ole Sørensen, Postboks 1

4622 Havdrup

Old Town Dancers

Georg Kristensen, Agerledet 7

8260 Viby J

Rebild Square Dancers

Bendt Jensen, Bromarksvej 5, Barmer

9240 Nibe

Roskilde Square Dance Club

Robert Knörr, Fyrrevej 21

4000 Roskilde

Salten Square Dancers

Bjarne Johnsen, Toftegaardsparken 17

8653 Them

98 17 94 51

43 90 99 20

86 29 09 10

98 35 50 35

46367994

86 84 81 93

Slagelse-Zealand Square Dance Club

Ruth Nielsen, Kulbyvej 20

4270 Høng

Square Up'ers

Birtha Larsen, Kystvej 51, Egense

9280 St. Vorde

Squaredance på Toppen

Aksel Pedersen, Lærkevej 26

9982 Aalbæk

58 85 22 87

98311812

98 48 88 38

Svendborg Square Dance Club

Hanne Predstrup, Landevejen 134

5883 Oure

62 28 12 77

Sydjydsk Square Dance Kolding

Henning Juhl Thomsen, Polluxvænget 13

7000 Fredericia

75 93 38 48

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

44

36

17

92

72

41

69

257

0

185

38

225

21

15

90

73

Sydkystens Square Dancers

Eva Pastoft, Østergården 38

2635 Ishøj

43 54 36 59

Sydsjællands Square Dance Club

Svend-Aage Nielsen, Ejlersvej 1

4700 Næstved

The Diamond

Michael Andersen, Bogfinkevej 10

9000 Aalborg

Triangle Square Dancers

Lars Dalskov, Damvejen 6,Ø. Uttrup

9220 Aalborg Øst

Vedsted Happy Dancers

Niels Ove Jensen, Stationsvej 81B

9440 Aabybro

55 72 38 18

98 13 58 93

98 15 50 56

98269927

Vordingborg Square Dance Club

Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3, Bakkebøll

4760 Vordingborg

55 34 25 04

West Coast Square Dance Club

Henrik Gaarde, Mejlbyvej 3

6980 Tim

Wild West Square Dance

Flemming Johannesen, Lindegade 23

6823 Ansager

22 64 55 86

75297128

Yellow Rock Square Dance Club

Ib Rasmussen, Grønnerupvej 7

9760 Vrå

Østervrå Square Dance

Klaus Sørensen, Lønstrupvej 20C

9800 Hjørring

Østjysk Square Dance Club

John Nygaard, Tverfaldet 4

8450 Hammel

98 98 21 32

98969995

86 96 12 87

Åbybro Square Dance Forening

Vagn Nielsen, Skipper Clementsvej 6

9440 Åbybro

Ålborg Square Dancers

Martha Juul Hansen, Magnolievej 31

9490 Pandrup

98 24 23 52

98 24 57 29

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

52

174

16

20

27

52

48

48

106

44

310

78

5


13 TH DANISH CONVENTION

JUNE

4.-5.-6.

2004

MIDDELFART

More magazines by this user
Similar magazines