NYHEDSBREV OKTOBER 2010 / ÅRHUS KUNSTBYGNING See ...

aarhuskunstbygning.dk

NYHEDSBREV OKTOBER 2010 / ÅRHUS KUNSTBYGNING See ...

NYHEDSBREV OKTOBER 2010 / ÅRHUS KUNSTBYGNING

See below for english version

September måned er nu passeret og et væld af spændende arrangementer er blevet afholdt. Vi

fik skudt september flot i gang med åbningen af udstillingen Destrøy Design, som er blevet

velmodtaget af vores besøgende. Udstillingen varer indtil 31. oktober, så der er stadig rig

mulighed for at opleve udstillingens værker, der ligger på grænsen mellem samtidskunst og

design.

I hele festugen lavede vi kreative lamper i familieværkstedet. Lamperne blev skabt med

udgangspunkt i tematikkerne bag Destrøy Design. Det blev bl.a. til lamper lavet af toiletbørster,

vandkander, plastikbestik og andre genkendelige ting fra hjemmet.

Hold øje med det næste ferieværksted i efterårsferien, hvor vi igen laver værkstedsaktiviteter i

relation til Destrøy Design. Se mere nedenfor under arrangementer.

UDSTILLINGER

I Destrøy Design møder kunst og design hinanden i værker lavet af internationale kunstnere,

designere og arkitekter. Udstillingen byder eks. på værker af danske Superflex, franske Ronan &

Erwan Bouroullec, amerikanske Donald Judd og mange andre. Værkerne sætter på hver sin

måde spørgsmålstegn ved kunstværkets eksklusivitet og designobjektets funktionalitet. Både kunst

og design behandles med en vis skepsis og en god portion humor, når genkendelige design ikoner,

kunstværker og hverdagens genstande fortolkes.

Destrøy Design præsenteres og kurateres i samarbejde med FRAC Nord-Pas de Calais i Frankrig

Udstillingen vises indtil 31. oktober 2010.

Se aktuelle arrangementer og foredrag om udstillingen nedenfor.

ARRANGEMENTER

MAL PÅ MALERIER

2. oktober kl. 11 – 15

Glem ikke den månedligt tilbagevendende ”Mal på Malerier”, hvor du kan vælge dit helt eget

maleri at male ovenpå.

Gratis

TIRSDAGE FOR MØDRE- OG FÆDREGRUPPER

5. oktober kl. 10

Omvisning i Destøy Design for forældre med små børn

FOREDRAG

6. oktober kl. 19 – 21

Hybrider mellem design og samtidskunst ved ph.d. studerende Jette Lykke Jensen.

Foredrag om designobjekter, der krydser grænsen mellem design og kunst. Har objekterne stadig

en funktion? Er de stadig designobjekter? Hvilke kreative strategier ligger bag hybridformerne?

Og tilføjer overtagelsen af mere ”frie, kunstneriske” tilgange nye dimensioner til de

designmæssige statements? Arrangementet starter med ca. ½ times omvisning i udstillingen.

Gratis efter betalt entré.

FOREDRAG

13. oktober kl. 19.30

Bogen betragtet som objekt.

Århus Kunstforening af 1847 inviterer til foredrag ved Mathias Kokholm, der er redaktør på

kunstpublikationsforlaget * [asterisk] og forlaget After Hand, samt kunstnerisk leder på festivalen

Verbale Pupiller.


I vores daglige omgang med bøger, har vi en tendens til ikke at bemærke selve bogen for bare

litteratur eller billeder. Historisk set har bogen som medie da også primært været betragtet ud fra

et gnidningsfrit ideal, hvor læsbarhed og transparens har været bogens kerneydelse.

Der findes imidlertid en del litterære og kunstneriske publikationer, hvor det modsatte kan siges at

være tilfældet, hvor eksempelvis håndteringen af bogen eller en konceptuel idé er væsentlig for

læserens oplevelse.

Arrangeret af Århus Kunstforening af 1847.

KULTURNATTEN

15. oktober kl. 17-21

Vær med til at finde 10 fejl, når du udforsker udstillingen Destrøy Design. Aktivitet for børn i 4-10

års alderen

Gratis med Nattegn

EFTERÅRSFERIEVÆRKSTED FOR BØRNEFAMILIER

16. – 24. oktober kl. 10 – 16 (mandag lukket):

Kan man lave et hjem i pap? Vær med til at bygge ting til det store optegnede hus. Prøv f.eks. at

lave en vaskemaskine, et sofabord, bestik til køkkenet eller en bamse til værelset.

Alt til hjemmet laves i pap og karton.

Gratis

FOREDRAG

20. oktober kl. 19.00 – 21.00

Design- og hverdagsobjekter i samtidskunsten ved ph.d. studerende Jette Lykke Jensen

Foredrag om samtidskunstens forhold til design- og hverdagsgenstande i kunstneriske projekter.

Siden Duchamps ready-mades har kunst, der inddrager eller stiller spørgsmålstegn ved

designobjekter, kunnet ses. I udstillingen Destrøy Design er designobjektet det fælles

udgangspunkt for værker, hvor objekterne fordrejes, betragtes på ny eller ligefrem mishandles.

Foredraget vil, gennem en række eksempler, fokusere på samtidskunstens samspil med design

og kunstens forsøg på forening med virkeligheden og hverdagens genstande. Arrangementet

starter med ca. ½ times omvisning i udstillingen.

Gratis efter betalt entré

JAZZ

24. oktober kl. 17.00-19.30

Jazzselskabet holder koncert Søren Kristiansen Trio.

Søren Kristiansen, Jesper Lundgaard og Morten Lund.

Entré

FINISSAGE

27. oktober kl. 17 – 21

Traditionen tro holder vi finissage onsdag aften inden nedtagning af den aktuelle udstilling. Benyt

aftenen til at få set Destrøy Design og nyd et hjemmelavet måltid mad til overkommelig pris i

caféen.

Gratis entré

KRITIKERSALON

28. oktober kl. 19.00

Litteraturmagasinet Standart og Litteraturen på Scenen (LIPS) afholder for anden sæson i træk

kritikersalon i Århus Kunstbygning med et panel bestående af tre århusianske og københavnske

kritikere, der på forhånd har læst to nye danske værker og indledningsvist holder et kort oplæg,

for efterfølgende at diskutere med både hinanden og publikum.

Gratis entré.

BOGRELEASE

29. oktober kl. 16-18


ProKK inviterer til release på Hardy Brix’ bog 80◦ Nord, En rejse op i isen. Akvareller fra Svalbard.

Alle er velkomne


NEWSLETTER OCTOBER 2010 / THE AARHUS ART BUILDING

September has passed and during the last month we have held a number of interesting events.

September started with the opening of the exhibition Destrøy Design, which has been well

received by our visitors. You still have time to see the exhibition as it is on until 31 st of October.

During Aarhus Festuge we build creative lamps in the workshop for families. The lamps were

made in relation to the theme behind Destrøy Design. Materials such as toilet brushes, water

jugs, plastic cutlery and other familiar objects from the every day life were used to build the lamps

from.

Keep an eye on our next family workshop during the autumn holidays (16 th October – 24 th

October 2010). Find more info on this below.

EXHIBITIONS

In Destrøy Design art and design meet each other in different objects created by international

artists, designers and architects. The exhibition presents among others pieces by Danish

Superflex, French Ronan & Erwan Bouroullec, American Donald Judd and many more.

Destrøy Design is presented in collaboration with FRAC Nord-Pas de Calais in France.

The exhibition is displayed up to and including October 31 st .

EVENTS

PAINT ON PAINTINGS

2 nd of October at 11 am – 3 pm:

Do not forget the monthly recurring “Paint on Painting”, where you can choose your own painting

to modify.

Free

TUESDAYS FOR MOTHERS AND FATHERS WITH SMALL CHILDREN

5 th of October at 10 am

Bring your baby along on a guided tour in the exhibition Destrøy Design.

Admission is 45,-/25,- at the door.

LECTURE

6 th of October at 7 pm – 9 pm

Hybrids between design and contemporary art – guided tour and lecture by ph.d. student Jette

Lykke Jensen.

A lecture on design objects that cross the line between design and art. Do the objects have a

function? Are they still design objects? And what creative strategies are behind the hybrids?

Admission is 45,-/25,- at the door.

The lecture will be in Danish.

LECTURE

13 th of October at 7.30 pm

The book as an object

Aarhus Art Society of 1847 invites everyone to a lecture by Mathias Kokholm who is the editor of

the publisher * [asterisk] and After Hand, and artistic leader of the literature festival Verbale

Pupiller.

The lecture will be in Danish.

Free

A NIGHT OF CULTURE

15 th of October at 5 pm – 9 pm

Event for children between 4 and 10 years old. Explore Destrøy Design in a fun way.


WORKSHOP FOR FAMILIES

16 th – 24 th of October at 10 am – 4 pm (closed on Monday)

Join the workshop and build every day objects for the large sketched cooperative house. We

build all the objects out of cardboard.

All children and their grown ups are welcome.

Free

LECTURE

20 th of October 2010 at 7 pm - 9 pm.

Design and everyday objects in contemporary art – tour and lecture by ph.d. student Jette Lykke

Jensen

The event will start with a guided tour in the exhibition Destrøy Design followed by a lecture on

the relations between contemporary art and design and everyday objects in art projects.

Admission is 45,-/25,- at the door.

The lecture will be in Danish.

JAZZ

24 th October at 5 pm – 7.30 pm

A jazz concert with Søren Kristiansen Trio.

Søren Kristiansen, Jesper Lundgaard og Morten Lund.

Admission at the door

FINISSAGE

27 th of October at 5 pm – 9 pm

As usual, we would like to invite everyone to a cosy evening, the Wednesday before the closing

of the exhibitions. These nights, the entrance is free, the atmosphere is laid back, and the food

inexpensive.

Free

CRITIC SALON

28 th of October at 7 pm

The literature magazine Standart and Litteraturen på Scenen invites everyone to a debate on two

new Danish books.

Free

BOOKRELEASE

29 th of October at 4 pm – 6 pm.

ProKK invites everyone to the release of the book 80◦ Nord, En rejse op i isen. Akvareller fra

Svalbard by Hardy Brix.

More magazines by this user
Similar magazines