Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

it.vejleder.dk

Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

Afstemningsværktøjer kan stimulere

diskussioner.

Selv om det er lukkede spørgsmål afstemningsværktøjer

som regel opererer

med, kan de alligevel stimulere diskussioner.

Der kan laves afstemninger,

når man starter med et nyt emne, hvor

eleverne anonyme eller logget ind med

navn, angiver deres holdning. Herefter

kan der foregå diskussioner ud fra de

udsagn, eleverne har stemt på. Efter

dette kan der arbejdes med de forskellige

udsagn gennem fx gruppearbejde,

nye indfaldsvinkler kan tages ind mm.

Til sidst kan der afsluttes med afstemning

om de samme udsagn som forløbet

startede med. Som sidste del kan der

tages op, hvad der evt. har fået den enkelte

til at skifte holdning. Herved kan

eleverne også opleve om deres argumentation

flytter klassekammeraternes

holdninger.

Afstemningsværktøjer kan give læreren

mulighed for direkte feedback

på elevernes forståelse.

Ved hjælp af den hurtige opsamling er

det i selve situationen muligt for læreren

at se hvem, og hvad der er svaret

på de forskellige spørgsmål og udsagn.

Det er her og nu feedbacken kan komme

og ikke først dagen efter, når læreren

har gennemgået svarene. Ved nogle afstemningsværktøjer

kan eleverne også

selv i displayet aflæse, om deres svar er

korrekte, såfremt det er test, der er blevet

afviklet.

Afstemningsværktøjer kan fremme

evaluering af elever og af egen undervisning.

De mål som er stillet op for et emne

eller et tema kan opstilles i punkter, og

eleverne kan herefter give udtryk for i

hvilket omfang de føler, at de har opfyldt

målene. Læreren får her et klart

overblik, som man så som lærer må

agere ud fra.

Men afstemningsværktøjer kan også

fremme, at eleverne vælger at gætte i

stedet for at vide.

Det bør vel være i orden, at man ikke

altid har et svar på alting. Med afstemningsværktøjer

kan man blive fristet til

gætte på en løsning eller et svar uden

at have en baggrundsviden for at tage

stilling.

Men afstemningsværktøjer kan også

lægge op til mere klasseundervisning.

Værktøjet bruges i forbindelse med

præsentationer, der afvikles fra fx et

whiteboard, og det bliver derfor svært

for den enkelte elev selv at bestemme

tempoet. Alle skal jo mere eller mindre

følges ad.

Afstemningsværktøjer er absolut ikke

løsningen på alverdens pædagogiske

udfordringer, men det er absolut værd at

prøve at tænke det ind i en dansk skoletradition.

Det spændende ved dette

værktøj er, når vi går fra at anvende det

udelukkende til test og i stedet begynder

at se på, hvordan det kan være med til

at fremme læring. I den kommende tid

vil Programdatateket gå i gang med et

udviklingsprojekt, hvor nogle klasser

vil få stillet afstemningsværktøjer til rådighed.

Erfaringer fra dette projekt vil

kunne følges på http://i-w-b.dk.

More magazines by this user
Similar magazines